Studieguide inför testet Mobilannonsering

Ställa in konverteringsspårning


Google Ads hittar nya användare som är värdefulla för din app genom att söka efter mönster i konverteringsdata från dina befintliga appanvändare.  

Därför är det viktigt att spåra användarnas olika typer av interaktioner med din app. Det ger App campaigns mer data för att skapa en modell som kategoriserar användarna utifrån huruvida de stämmer överens med ditt mål eller inte.

Viktigt

Spåra mer än bara ditt primära mål, som när en användare gör ett köp. Ta med allt som leder fram till konverteringen, också händelser som har tillskrivits andra kanaler. Det ger Google Ads mer data för att identifiera mönster bland värdefulla användare. 

Kom igång genom att välja en kategori från den här listan över rekommenderade händelser att spåra.

Ställa in konverteringsspårning

Du måste spåra konverteringar för dina Android- och iOS-appar med ett av följande alternativ:

Välj en lämplig konverteringsperiod

Konverteringsperioden är den tid det tar innan en person har slutfört en konverteringsåtgärd efter att ha klickat på en annons. Alla konverteringsåtgärder som sker inom konverteringsperioden kan tillskrivas din annons. Ange en konverteringsperiod som motsvarar den tid det normalt tar för en person att konvertera. Om du inte anpassar konverteringsperioden används en standardperiod på 30 dagar.

Räkna nya användare: appinstallation kontra första öppning

Du kan mäta nya appanvändare genom att spåra antingen appinstallationer eller första öppningar. Installation avser när en person laddar ned din app på sin enhet. Första öppning avser första gången en person öppnar din app efter att ha installerat den. Kom ihåg att bara räkna en enda av dessa händelser som en konvertering när du mäter nya användare.

Om du använder konverteringsspårning utan kod med Google Play spåras nya användare som installationer för Android-appar. För iOS-appar spåras nya användare i form av första öppningar.

Tänk på att alla ändringar av hur du spårar konverteringar, som justeringar av konverteringsperioden, kan påverka universella appkampanjer som redan körs. Google Ads använder inställningar för konverteringsspårning för att lära sig vilka typer av användare som konverterar. Om du ändrar inställningarna måste Google Ads lära sig denna information på nytt.

 

Registrera dig för nyhetsbrevet Best Practices och få avancerade tips och nyheter från Google Ads direkt i inkorgen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt