Studiemateriaal voor de Mobile Advertising-kennistest

'Conversies bijhouden' instellen


Google Ads zoekt patronen in de conversiegegevens van bestaande waardevolle app-gebruikers om nieuwe gebruikers te vinden die eveneens waardevol kunnen zijn voor uw app.  

Daarom is het belangrijk verschillende interacties bij te houden die gebruikers hebben met uw app. Zo ontvangen universele app-campagnes meer gegevens om een model te maken met categorieën gebruikers waarmee u uw doel kunt bereiken en gebruikers waarmee dat niet mogelijk is.

Belangrijk

Houd meer bij dan alleen uw primaire doel, zoals wanneer een gebruiker een aankoop doet. Houd alles bij wat naar die conversie leidt, zelfs gebeurtenissen die aan andere kanalen zijn toegeschreven. Hierdoor krijgt Google Ads meer gegevens om patronen in waardevolle gebruikers te ontdekken. 

Kies een categorie uit deze lijst om aan de slag te gaan met een lijst aanbevolen gebeurtenissen die u kunt bijhouden.

'Conversies bijhouden' instellen

Als u conversies wilt bijhouden voor uw Android- of iOS-apps, gebruikt u een van deze opties:

Kies een geschikte conversieperiode

Een conversieperiode is de tijd die iemand nodig heeft om een conversieactie uit te voeren nadat diegene op een advertentie heeft geklikt. Elke conversieactie die binnen een conversieperiode plaatsvindt, kan aan de advertentie worden toegeschreven. Stel een conversieperiode in waarbij rekening wordt gehouden met de tijd die iemand meestal nodig heeft om te converteren. Als u de conversieperiode niet aanpast, wordt een standaardperiode van 30 dagen ingesteld.

Nieuwe gebruikers tellen: app-installaties versus eerste keer geopend

U kunt nieuwe app-gebruikers meten door de installatie van de app bij te houden of de eerste keer dat de app wordt geopend. Een 'installatie' vindt plaats wanneer iemand de app op een apparaat downloadt. Een 'eerste keer geopend' geeft aan dat iemand de app heeft geopend nadat deze is geïnstalleerd. Het is belangrijk bij het meten van nieuwe gebruikers slechts één van deze gebeurtenissen als conversie te tellen.

Als u met Google Play zonder code conversies bijhoudt, houdt u nieuwe gebruikers bij als installaties van een Android-app. Voor een iOS-app houdt u nieuwe gebruikers bij met eerste keer geopend.

Houd er rekening mee dat elke wijziging in de manier waarop u conversies bijhoudt, zoals een aanpassing van de conversieperiode, van invloed kan zijn op universele app-campagnes die al actief zijn. Google Ads gebruikt instellingen voor conversies bijhouden om te achterhalen welke soorten gebruikers converteren. Google Ads moet deze informatie bij elke nieuwe instelling opnieuw leren.

 

Meld u aan voor de nieuwsbrief met praktische tips om geavanceerde tips van Google Ads en updates rechtstreeks in uw inbox te ontvangen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen