Οδηγός μελέτης για την αξιολόγηση Διαφημίσεων για κινητές συσκευές

Ρύθμιση της παρακολούθησης μετατροπών


Προκειμένου να βρεθούν νέοι χρήστες που είναι πολύτιμοι για την εφαρμογή σας, το Google Ads αναζητά μοτίβα στα δεδομένα μετατροπών των υφιστάμενων πολύτιμων χρηστών της εφαρμογής σας.  

Γι' αυτό είναι σημαντικό να παρακολουθείτε διάφορες αλληλεπιδράσεις των χρηστών με την εφαρμογή σας. Έτσι, οι Καθολικές καμπάνιες εφαρμογών θα αποκτήσουν περισσότερα δεδομένα για τη δημιουργία ενός μοντέλου το οποίο θα κατηγοριοποιεί όσους χρήστες μπορούν να ανταποκριθούν στον στόχο σας και όσους χρήστες δεν μπορούν.

Σημαντικό

Μην παρακολουθείτε μόνο με βάση τον κύριο στόχο σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να παρακολουθείτε πότε ένας χρήστης πραγματοποιεί μια αγορά. Συμπεριλάβετε όλα τα στοιχεία που οδηγούν στη συγκεκριμένη μετατροπή, ακόμα και συμβάντα που έχουν αποδοθεί σε άλλα κανάλια. Έτσι, το Google Ads θα αποκτήσει περισσότερα δεδομένα για τον προσδιορισμό των μοτίβων των πολύτιμων χρηστών. 

Ξεκινήστε με την παρακολούθηση μιας λίστας προτεινόμενων συμβάντων, επιλέγοντας μια κατηγορία από αυτήν τη λίστα.

Πώς μπορείτε να ρυθμίσετε την παρακολούθηση μετατροπών

Πρέπει να παρακολουθείτε μετατροπές για τις εφαρμογές Android και iOS, χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις επιλογές:

Επιλέξτε ένα κατάλληλο παράθυρο μετατροπής

Παράθυρο μετατροπής είναι το χρονικό διάστημα που χρειάζεται κάποιος χρήστης για να ολοκληρώσει μια ενέργεια μετατροπής, αφού κάνει κλικ σε μια διαφήμιση. Κάθε ενέργεια μετατροπής πραγματοποιείται εντός ενός παραθύρου μετατροπής μπορεί να αποδοθεί στη διαφήμισή σας. Ορίστε ένα παράθυρο μετατροπής που υπολογίζει τον χρόνο που χρειάζεται συνήθως κάποιος χρήστης για να πραγματοποιήσει μια μετατροπή. Αν δεν προσαρμόσετε το παράθυρο μετατροπής, θα χρησιμοποιηθεί ένα προεπιλεγμένο παράθυρο 30 ημερών.

Καταμέτρηση νέων χρηστών: εγκαταστάσεις εφαρμογής έναντι πρώτων ανοιγμάτων

Μπορείτε να μετρήσετε νέους χρήστες εφαρμογής, παρακολουθώντας εγκαταστάσεις εφαρμογής ή πρώτα ανοίγματα. "Εγκατάσταση" θεωρείται η λήψη της εφαρμογής σας από κάποιον χρήστη στη συσκευή του. "Πρώτο άνοιγμα" θεωρείται η πρώτη φορά που κάποιος χρήστης ανοίγει την εφαρμογή σας αφού την εγκαταστήσει. Κατά την καταμέτρηση νέων χρηστών, μην ξεχνάτε να υπολογίζετε ως μετατροπή μόνο ένα από αυτά τα συμβάντα.

Αν χρησιμοποιείτε την παρακολούθηση μετατροπών χωρίς κώδικα με το Google Play, θα παρακολουθείτε νέους χρήστες ως εγκαταστάσεις για μια εφαρμογή Android. Για μια εφαρμογή iOS, θα παρακολουθείτε νέους χρήστες μέσω πρώτων ανοιγμάτων.

Έχετε υπόψη ότι τυχόν αλλαγές στον τρόπο παρακολούθησης μετατροπών, όπως η προσαρμογή του παραθύρου μετατροπής, μπορούν να επηρεάσουν τις Καθολικές καμπάνιες εφαρμογών που προβάλλονται ήδη. Το Google Ads χρησιμοποιεί ρυθμίσεις παρακολούθησης μετατροπών, προκειμένου να λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με τα είδη των χρηστών που πραγματοποιούν μετατροπές. Σε περίπτωση τυχόν νέων ρυθμίσεων, το Google Ads θα πρέπει να λάβει εκ νέου ενημέρωση.

 

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο βέλτιστων πρακτικών, για να λαμβάνετε απευθείας στα εισερχόμενά σας συμβουλές και ενημερώσεις προχωρημένου επιπέδου για το Google Ads.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας