Studieguide inför testet Mobilannonsering

Om konverteringsspårning för appar

Konverteringsspårning är ett praktiskt verktyg för att marknadsföra appar för Android eller iOS med hjälp av Google Ads. Funktionen hjälper dig att se hur effektivt dina annonser leder till appinstallationer och aktivitet i appen. I denna artikel beskriver vi de olika typerna av mobilkonverteringar och hur du spårar dem.

Obs! iOS 14-användare omfattas av nya integritetsåtgärder. Åtgärderna kan påverka din konverteringsspårning i Google Ads. Vi rekommenderar att du använder Google Analytics för Firebase-SDK:n, eftersom Firebase-SDK:n automatiskt integreras med SKAdnetwork, Apples ramverk för kampanjmätning som följer dessa nya integritetsåtgärder. Håll ett öga på uppdateringar från Apple om du vill läsa mer och ta reda på vad du kan göra.

Typer av appkonverteringar du kan spåra

Du kan spåra en mängd olika konverteringar för både Android- och iOS-appar:

  • Appinstallationer: Med konverteringsspårning kan du mäta hur effektivt dina annonser leder till installation av dina appar. Det finns några olika sätt att spåra detta:
    • Nedladdningar från Google Play: För Android-appar kan du spåra när någon som klickade på annonsen laddar ned appen från Google Play Butik. Konverteringar spåras automatiskt från Google Play och du behöver inte lägga till spårningskod i appen.

    • Första öppningar: För både Android- och iOS-appar kan du spåra när någon som klickade på annonsen öppnar appen för första gången efter att ha installerat den. Du kan använda detta alternativ om du använder Firebase eller tredje parts appanalysleverantör.

  • Åtgärder i appar, som köp: Om du använder Google Ads för att öka antalet köp eller andra åtgärder i din app kan du mäta kampanjernas effektivitet med hjälp av konverteringsspårning. Du kan automatiskt spåra köp i Android-appar som använder fakturering för köp i appar. Du kan även spåra åtgärder i appar via Firebase genom att lägga till kod i appen eller anlita en tredje parts appanalysleverantör.

Rapportering av appkampanjer i iOS

För att kunna erbjuda mer heltäckande rapporter om konverteringar i appkampanjer i iOS kan vi använda modeller som bygger på sammanställd och anonym data från användare som tidigare har loggat in på Googles tjänster. Modellerna förutser iOS-appkonverteringar som vi inte kan observera direkt. På så sätt kan vi generera fullständiga rapporter om beteendemönster i iOS-appkampanjer genom att kombinera observerade och modellerade konverteringar.

Obs! Fullständiga rapporter om appannonser som visas för iOS-användare är bara tillgängliga i Google Ads.

Anvisningar

Ställa in konverteringsspårning för mobilappar

Det här är några olika sätt att spåra mobilappskonverteringar:

Var du hittar rapporter

Du kan se resultaten av dina appinstallationsannonser på sidan Kampanjer. Om du räknar appinstallationer med hjälp av konverteringsspårning kan du anpassa kolumnerna så att de visar hur många nedladdningar annonserna ledde till.

Budgivning med Mål-CPA för appar


Eftersom de här kampanjerna är optimerade för att räkna appnedladdningar sker ingen fördröjning för Mål-CPA. Så fort du har ställt in konverteringsspårning kan du använda budgivning med Mål-CPA så att du får fler installationer till din målkostnad per installation.

Obs! På grund av begränsningar i täckningen är appinstallationskonverteringar av typen första öppning inte tillgängliga för iOS-appinstallationskampanjer i söknätverket.


Konverteringsspårning för videoannonser i appar


Konverteringsspårning för videoannonser skiljer sig från andra typer av konverteringsspårning. Ett videoengagemang räknas när en person tittar på minst tio sekunder av en videoannons på YouTube eller i Display-nätverket. Konverteringar i form av appnedladdningar räknas bara om installationen sker högst två dagar efter engagemanget. Konverteringarna fortsätter räknas om personerna som klickar på annonsen också installerar appen inom 30 dagar.

Faktureringen för videoannonsen varierar beroende på var den visas. Om den visas på YouTube debiteras du för varje exponering. Om den visas i Display-nätverket debiteras du för varje engagemang.
 

Säkerhet och sekretess vid webbplatsspårning

Google tillämpar strikta riktlinjer för säkerhet. Google Ads samlar bara in data på sidor där du har implementerat tillhörande taggar.

Tänk på att ge användarna tydlig och grundlig information om de uppgifter du samlar in på dina webbplatser och att inhämta samtycke till datainsamlingen när det är nödvändigt av juridiska skäl.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt