Sledovanie konverzií mobilných aplikácií

Ak pomocou služby Google Ads propagujete mobilné aplikácie pre Android alebo iOS, sledovanie konverzií vám umožňuje zistiť, do akej miery vedú reklamy k inštaláciám aplikácie a aktivite v aplikácii. V tomto článku vám predstavíme rôzne typy mobilných konverzií a ukážeme vám, ako ich sledovať.

Poznámka: Na používateľov systému iOS 14 sa vzťahujú nové opatrenia na ochranu súkromia. Tieto opatrenia môžu mať vplyv na sledovanie konverzií v službe Google Ads. Odporúčame vám používať Google Analytics for Firebase SDK. Súprava Firebase SDK sa automaticky integruje so sieťou SKAdnetwork, čo je rámec firmy Apple na meranie kampaní pre iOS, ktorý dodržiava tieto nové opatrenia na ochranu súkromia. Pozorne sledujte aktualizácie systému iOS, aby ste zistili viac a dozvedeli sa o krokoch, ktoré môžete podniknúť.

Typy konverzií mobilných aplikácií, ktoré môžete sledovať

V prípade aplikácií pre Android a iOS môžete sledovať nasledujúce konverzie:

 • Inštalácie aplikácie, napríklad prvé spustenie: sledovanie konverzií umožňuje zistiť, do akej miery vedú vaše reklamy k inštalácii mobilných aplikácií. Okrem toho, že môžete sledovať, koľko ľudí vidí vaše reklamy a vykoná akciu nainštalovaním aplikácie, môžete sledovať aj počet ľudí, ktorí po inštalácii otvoria vašu aplikáciu ako reakciu na vaše reklamy. Predvolene sa uvedené údaje zaznamenávajú pomocou platformy Firebase alebo poskytovateľov analytiky aplikácií tretích strán.
 • Akcie v aplikácii, napríklad nákupy: ak Google Ads používate na generovanie nákupov alebo iných hodnotných akcií vo svojej aplikácii, pomocou funkcie sledovania konverzií môžete zistiť efektívnosť svojich kampaní. Vlastné akcie v aplikácii môžete sledovať pomocou platformy Firebase alebo akéhokoľvek poskytovateľa analytiky aplikácií tretej strany. Do aplikácie stačí pridať relevantný kód.

V prípade aplikácií pre Android existuje niekoľko konverzií, ktoré môžete automaticky sledovať zo služby Google Play bez pridania kódu sledovania do aplikácie:

 • Stiahnutia: automaticky sledujte, keď si používateľ po kliknutí na vašu reklamu stiahne aplikáciu z Obchodu Google Play.
 • Nákupy v aplikácii: automaticky sledujte, keď používateľ, ktorý klikol na vašu reklamu, vykoná nákup v aplikácii pre aplikácie, ktoré používajú fakturáciu v aplikácii od služby Google Play.
 • Predbežné registrácie: automaticky sledujte, keď si používateľ, ktorý klikol na vašu reklamu, predregistruje vašu aplikáciu alebo hru z Obchodu Google Play.

Reporty kampaní na aplikácie (angl. App campaign) v systémoch iOS a Android

Snažíme sa poskytovať komplexnejšie reporty konverzií kampaní na aplikácie pre iOS a Android, a preto s ohľadom na ochranu súkromia používame údaje z modelov založených na používateľoch, ktorí sa predtým prihlásili do služieb Googlu. Tieto modely predpokladajú konverzie aplikácií pre iOS a Android, ktoré nedokážeme pozorovať priamo. Vďaka tomu vám môžeme poskytovať úplné reporty správania týkajúce sa kampaní na aplikáciu pre iOS a Android, ktoré spájajú pozorované a modelované konverzie.

Poznámka: Úplné reporty reklám na aplikáciu, ktoré sa zobrazili používateľom zariadení so systémom iOS a Android, budú dostupné len v službe Google Ads.

Pokyny

Postup nastavenia sledovania konverzií mobilných aplikácií

Ak chcete sledovať konverzné udalosti v mobilných aplikáciách, ako sú prvé otvorenia a akcie v aplikácii, importujte udalosti z platformy Firebase, od poskytovateľov analytiky aplikácií tretích strán a zo služby Google Play.

Poznámka: Ak používate kampane na hotely (angl. hotel campaign), prečítajte si, ako zahrnúť parametre hotelov.

Ako zobraziť konverzie

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.

Všetky konverzie a Konverzie po zobrazení

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Kampane alebo Reklamné skupiny.
 4. Vpravo hore v zozname kampaní kliknite na ikonu Stĺpce Obrázok ikony stĺpcov v službe Google Ads.
 5. Kliknite na Upraviť stĺpce.
 6. Kliknutím na šípku nadol pri položke Konverzie zobrazíte všetky možnosti metrík, ktoré sa týkajú konverzií.
 7. Začiarknite políčka vedľa možnosti Konv. po zobrazení a Všetky konv. (podľa času konv.).
 8. Kliknite na Použiť.
 9. Keď si teraz pozriete kampane alebo reklamné skupiny, uvidíte stĺpce metrík so všetkými konverziami a konverziami po zobrazení.

Pre vybrané účty: Konverzie po aktívnom zhliadnutí, Kliknutia a Zapojenia (pomocou týchto metrík môžete merať konverzie pre videoreklamy v kampaniach na aplikáciu)

 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Kampane Campaigns Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Kampane.
 3. Kliknite na Kampane alebo Reklamné skupiny.
 4. Vpravo hore v zozname kampaní kliknite na ikonu Segmenty Segment.
 5. Vyberte Konverzie.
 6. V ponuke Konverzie vyberte Typ interakcie s reklamou.
 7. Budete si môcť pozrieť počet konverzií, ktoré sú výsledkom kliknutí, aktívnych zhliadnutí a zapojení.

Ponuky cieľovej CZA pre aplikácie

Keďže sú tieto kampane optimalizované na počítanie stiahnutí aplikácie, pre cieľovú cenu za akciu sa neuplatňuje čakacia lehota. Ponuky cieľovej ceny za akciu môžete začať používať okamžite po nastavení sledovania konverzií, aby ste za svoju cieľovú cenu za inštaláciu získali viac inštalácií.


Sledovanie konverzií z videoreklám pre aplikácie

Pri videoreklamách je sledovanie konverzií špecifické. Konverzia po aktívnom zhliadnutí sa započíta, keď si niekto na YouTube alebo v Obsahovej sieti pozrie aspoň 10 sekúnd vašej videoreklamy. Prehľady konverzií pre videá zahŕňajú konverzie po prekliknutí a dĺžky sledovania konverzie po aktívnom zhliadnutí. Konverzie typu stiahnutie aplikácie sa započítajú, iba ak inštalácia prebehne do 2 dní od zapojenia. Ak ľudia kliknú na vašu reklamu, konverzie sa započítajú, keď si vašu aplikáciu nainštalujú do 30 dní.

Fakturácia za vašu videoreklamu bude závisieť od toho, kde sa reklama zobrazí. Ak pôjde o YouTube, bude vám účtované každé zobrazenie. Ak pôjde o Obsahovú sieť, bude vám účtované každé zapojenie.


Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní konverzií

Spoločnosť Google uplatňuje prísne normy zabezpečenia. Služba Google Ads zhromažďuje údaje iba na webových stránkach a v aplikáciách, kde ste nastavili sledovanie.

Zabezpečte, aby ste používateľom poskytli jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na webových stránkach, v aplikáciách a ďalších vlastníctvach. Zaistite tiež, aby ste na takéto zhromažďovanie údajov získali súhlas v súlade s miestnymi právnymi predpismi alebo príslušnými pravidlami spoločnosti Google upravujúcimi súhlas používateľa vrátane pravidiel spoločnosti Google pre získanie súhlasu od používateľov v EÚ.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka