Om konverteringssporing i mobilapper

Hvis du markedsfører Android- eller iOS-mobilapper via Google Ads, kan du bruke konverteringssporing for å se i hvilken grad annonsene dine fører til appinstallasjoner og aktivitet i appene. Denne artikkelen tar for seg ulike typer mobilkonverteringer og hvordan du kan spore disse.

Merk: Nye personvernstiltak er på plass for iOS 14-brukere. Disse kan få innvirkning på konverteringssporingen i Google Ads. Vi anbefaler at du bruker Google Analytics for Firebase SDK, ettersom denne SDK-en integreres automatisk med SKAdnetwork, Apples rammeverk for måling av kampanjer, som er i tråd med de nye personvernstiltakene. Følg med på oppdateringer fra Apple for å finne ut mer og få informasjon om hva du kan gjøre.

Ulike typer konverteringer i mobilapper du kan spore

Du kan spore en rekke typer konverteringer både i Android- og iOS-apper:

 • Appinstallasjoner: Med konverteringssporing kan du måle i hvilken grad klikk på annonsene dine fører til at folk installerer mobilappene dine. Dette kan spores på forskjellige måter:
  • Nedlastinger fra Google Play: For Android-apper kan du spore de tilfellene der brukere som har klikket på annonsen din, laster ned appen din fra Google Play-butikken. Konverteringer spores automatisk fra Google Play, og du trenger ikke å legge til noen sporingskode i appen.

  • Første gang appen åpnes: For både Android- og iOS-apper kan du spore tilfeller der brukere som klikker på annonsen din, åpner appen din for første gang etter å ha installert den. Du kan benytte deg av dette alternativet hvis du bruker Firebase eller en tredjepartsleverandør av appanalyser.

 • Handlinger i appen, for eksempel kjøp: Hvis du bruker Google Ads til å generere kjøp eller andre handlinger i appen din, kan du bruke konverteringssporing for å måle hvor effektive kampanjene dine er. Du kan spore kjøp i appen automatisk for Android-apper som har fakturering i appen. Du kan også velge å spore egendefinerte handlinger i appen via Firebase (da må du legge til kode i appen) eller en tredjepartsleverandør av appanalyser.

Rapportering om appkampanjer på iOS

For at rapporteringen om konverteringer i iOS-appkampanjer skal bli mer komplett, kan vi benytte oss av modeller basert på samlede eller anonymiserte data fra brukere som tidligere har logget på Google-tjenester. Med disse modellene kan vi anslå hvor mange iOS-appkonverteringer vi ikke får observert direkte. På denne måten kan vi tilby komplett rapportering om atferd i iOS-appkampanjer gjennom en kombinasjon av observerte og modellerte konverteringer.

Merk: Komplett rapportering om appannonser som leveres til iOS-brukere, er bare tilgjengelig i Google Ads.

Veiledning

Sånn konfigurerer du konverteringssporing for mobilapper

Nedenfor kan se ulike metoder for å spore konverteringer i mobilapper:

Slik kan du se konverteringer

«Alle konverteringer» og «Visningskonverteringer»

 1. Logg på Google Ads.
 2. Velg Appkampanjer på kampanjemenyen øverst til venstre.
 3. Klikk på Kampanjer eller Annonsegrupper.
 4. Klikk på «Kolonner»-ikonet på ikonmenyen øverst til høyre i kampanjelisten.
 5. Klikk på Endre kolonner.
 6. Klikk på pil ned ved siden av «Konverteringer» for å se alle beregningsalternativene for konverteringer.
 7. Merk av ved siden av «Visningskonv.» og «Alle konv. (etter konv.tidspunkt)».
 8. Klikk på Bruk.
 9. Når du nå ser på kampanjer eller annonsegrupper, kan du se alle konverteringer og visningskonverteringer som beregningskolonner.

For utvalgte kontoer: «konverteringer via avspilling med deltakelse», «klikk» og «engasjementer» (bruk disse for å måle konverteringer for videoannonser i appkampanjene dine)

 1. Logg på Google Ads.
 2. Velg Appkampanjer på kampanjemenyen øverst til venstre.
 3. Klikk på Kampanjer eller Annonsegrupper.
 4. Klikk på «Segmenter»-ikonet på ikonmenyen øverst til høyre i kampanjelisten.
 5. Velg «Konverteringer».
 6. På «Konverteringer»-menyen som åpnes, velger du «Type annonseinteraksjon».
 7. Da kan du se antallet konverteringer som stammer fra «klikk», «avspillinger med deltakelse» og «engasjementer».

Mål-CPA-budgivning for apper

Ettersom disse kampanjene er optimalisert for å telle appnedlastinger, er det ingen ventetid for mål-CPA. Så snart konverteringssporingen er konfigurert, kan du bruke mål-CPA-budgivning for å få flere installasjoner for den ønskede målkostnaden per installasjon.

Konverteringssporing for videoannonser i apper

Konverteringssporing fungerer på en unik måte for videoannonser. Det telles en konvertering via avspilling med deltakelse når noen ser minst ti sekunder av videoannonsen din på YouTube eller i Displaynettverket. Konverteringsrapportering for videoer omfatter konverteringer fra klikk og konverteringsvinduer for avspilling med deltakelse. Konverteringer knyttet til appnedlastinger telles bare når brukeren installerer appen innen to dager etter tidspunktet engasjementet forekom på. For brukere som klikker på annonsen din, telles det bare konverteringer når den aktuelle brukeren installerer appen din innen 30 dager.

Beløpet du blir belastet med for videoannonsen din, avhenger av hvor annonsen blir vist. Hvis den blir vist på YouTube, faktureres du for hver visning. Hvis det er i Displaynettverket, blir du fakturert for hver interaksjon.

Sikkerhet og personvern ved sporing på nettsteder

Google har strenge sikkerhetsstandarder. Google Ads samler bare inn data på sider der du har implementert de tilknyttede taggene.

Sørg for at du gir brukerne tydelig og utfyllende informasjon om hvilke data du samler inn på nettstedene dine, og at du får samtykke til slik innsamling i tilfeller der dette er lovpålagt.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false
false