Giới thiệu về chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng

Nếu các lượt đến vị trí thực, như khách sạn, đại lý ô tô, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ, quan trọng với doanh nghiệp của bạn, bạn có thể sử dụng tính năng theo dõi chuyển đổi để biết cách số lần nhấp vào quảng cáo và lượt hiển thị quảng cáo có thể xem ảnh hưởng như thế nào đến số lượt ghé qua cửa hàng.

Đối với Mạng hiển thị, một lượt hiển thị quảng cáo được coi là có thể xem được khi ít nhất 50% quảng cáo hiển thị trên màn hình trong ít nhất 1 giây, dựa trên công nghệ Chế độ xem đang kích hoạt của Google.

Chỉ một số nhà quảng cáo nhất định có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng. Ví dụ: dữ liệu này không dành cho các nhà quảng cáo có danh mục vị trí nhạy cảm liên quan đến chăm sóc sức khỏe, tôn giáo, nội dung người lớn và trẻ em. Nếu cho rằng mình đủ điều kiện để sử dụng dữ liệu chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng và có người đại diện tài khoản, bạn có thể liên hệ với họ nếu có bất kỳ câu hỏi nào về các yêu cầu.

Lợi ích

  • Xem chiến dịch, từ khóa và thiết bị nào mang lại nhiều lượt ghé qua cửa hàng nhất cho doanh nghiệp của bạn
  • Hiểu lợi tức đầu tư (ROI) và đưa ra quyết định sáng suốt hơn về nội dung quảng cáo, chi tiêu, chiến lược giá thầu và các yếu tố khác trong chiến dịch của bạn.

Yêu cầu

Chỉ một số lượng giới hạn nhà quảng cáo của Google có thể sử dụng dữ liệu chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng. Để có thể đo lường số lượt chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng, bạn sẽ cần phải đáp ứng các yêu cầu sau:

  • Có nhiều địa điểm cửa hàng thực tại các quốc gia đủ điều kiện. Hãy hỏi đại diện tài khoản của bạn liệu chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng hiện có tại vị trí của bạn hay không.
  • Nhận được hàng ngàn lần nhấp vào quảng cáo và lượt hiển thị quảng cáo có thể xem.
  • Có tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi được liên kết với tài khoản Google Ads của bạn.
  • Tạo từng địa điểm cửa hàng trong tài khoản Google Doanh nghiệp của tôi.
  • Đã xác minh ít nhất 90% vị trí được liên kết của bạn trong Google Doanh nghiệp của tôi.
  • Đảm bảo tiện ích vị trí đang hoạt động trong tài khoản của bạn. 
  • Có đủ dữ liệu lượt ghé qua cửa hàng trên chương trình phụ trợ để phân bổ cho lưu lượng truy cập lần nhấp vào quảng cáo hoặc lượt hiển thị quảng cáo có thể xem và vượt qua ngưỡng bảo vệ quyền riêng tư của người dùng của chúng tôi.
Dữ liệu lượt ghé qua cửa hàng được phân bổ cho các lượt hiển thị có thể xem chỉ có trong chiến dịch trên Mạng hiển thị hoặc quảng cáo phân phát trên Mạng hiển thị của Google.

Cách hoạt động

Dữ liệu lượt ghé qua cửa hàng được dựa trên số liệu thống kê tổng hợp, ẩn danh. Google Ads tạo ra các số liệu được mô hình hóa bằng cách sử dụng dữ liệu hiện tại và trước đây về số người nhấp vào hoặc xem quảng cáo của bạn và sau đó, ghé qua cửa hàng của bạn.

Dữ liệu lượt ghé qua cửa hàng không thể liên kết với các lần nhấp vào quảng cáo, lượt hiển thị có thể xem hoặc cá nhân riêng lẻ. Chúng tôi sử dụng các phương pháp hay nhất trong ngành để đảm bảo khả năng bảo mật cho mỗi người dùng.

Các số có giá trị nhỏ trong báo cáo lượt ghé qua cửa hàng

Đôi khi, báo cáo lượt đến cửa hàng có thể hiển thị có các con số nhỏ, thậm chí là "1". Điều này có thể xảy ra nếu bạn xem dữ liệu ở cấp độ chi tiết hơn, chẳng hạn như phân đoạn theo thiết bị. Vì các số được mô hình hóa và bị ẩn danh nên "1" không thực sự có nghĩa là một người đã nhấp vào hoặc xem quảng cáo và sau đó đến cửa hàng của bạn. Thay vào đó, bạn nên đọc số liệu này dưới dạng một giá trị gần với một hoặc có giá trị trung bình là một.

Mặc dù dữ liệu này có thể giúp bạn hiểu rõ phân tích chi tiết về hiệu suất chiến dịch của mình nhưng báo cáo lượt đến cửa hàng có độ chính xác cao hơn khi các số có giá trị lớn hơn. Vì vậy, để đánh giá hiệu suất chiến dịch của bạn, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng cấp độ báo cáo có ít nhất 100 lượt đến cửa hàng.

Cũng cần lưu ý rằng ngay cả khi báo cáo thể hiện các con số có giá trị nhỏ thì kỹ thuật bảo mật của chúng tôi cũng đảm bảo rằng dữ liệu lượt đến cửa hàng không được gắn với cá nhân cụ thể nào.

Cách thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu trên và muốn xem dữ liệu chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng, hãy liên hệ với người quản lý tài khoản Google Ads chuyên trách của bạn. Nếu bạn có thể bắt đầu sử dụng tính năng này, dữ liệu chuyển đổi từ những lượt ghé qua cửa hàng sẽ được thêm vào cột "Tất cả chuyển đổi" và "Chuyển đổi xem qua" trong báo cáo chiến dịch của bạn (tìm hiểu thêm về cách xem dữ liệu chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng). Bạn cũng sẽ thấy hành động chuyển đổi mới được gọi là "Lượt ghé qua cửa hàng" được thêm vào báo cáo chuyển đổi của mình. Nếu bạn không thấy dữ liệu lượt ghé qua cửa hàng trong tài khoản và tin rằng bạn đủ điều kiện, hãy liên hệ với đại diện Google Ads của bạn.

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa tùy chọn cài đặt cho hành động chuyển đổi lượt ghé qua cửa hàng trong trải nghiệm Google Ads mới. Để biết hướng dẫn về cách chuyển đổi giữa trải nghiệm Google Ads cũ và mới, vui lòng xem bài viết này.

 Cách chỉnh sửa tùy chọn cài đặt hành động chuyển đổi cho lượt ghé qua cửa hàng

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Bạn chỉ có thể chỉnh sửa tùy chọn cài đặt về hành động chuyển đổi cho lượt ghé qua cửa hàng trong trải nghiệm AdWords mới. Hãy Chuyển sang trải nghiệm AdWords mới, sau đó làm theo hướng dẫn để chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt trong trải nghiệm AdWords mới.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố