Giới thiệu về lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế

Nếu số lượt ghé thăm các vị trí thực tế (như cửa hàng bán lẻ, nhà hàng, đại lý ô tô và cửa hàng tạp hoá) quan trọng đối với công việc kinh doanh của bạn, thì bạn có thể sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Tính năng này cho biết mức độ ảnh hưởng của quảng cáo đối với số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.

Nhiều khách hàng sẽ tìm hiểu trên mạng trước khi mua tại cửa hàng thực tế. Nhờ đó, Google Ads có thể tác động đến quyết định của khách hàng sau khi tìm hiểu trên mạng, dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế giúp đo lường toàn bộ giá trị của quảng cáo trực tuyến bằng cách tính đến các lượt chuyển đổi khác xảy ra tại cửa hàng thực tế. Khi sử dụng chỉ số liên quan đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, bạn có thể tối ưu hoá chiến dịch để đạt được hiệu suất đa kênh, đồng thời tối đa hoá tổng lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) trên các kênh trực tuyến và ngoại tuyến.

Bài viết này đề cập đến những nội dung sau:

Cách sử dụng chỉ số liên quan đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế

 • Báo cáo: Tìm hiểu những chiến dịch, từ khoá và thiết bị mang lại nhiều lượt ghé thăm cửa hàng thực tế nhất cho doanh nghiệp của bạn.
 • Giá trị: Đặt giá trị lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế để tìm hiểu lợi tức đầu tư (ROI) và đưa ra quyết định sáng suốt hơn về mẫu quảng cáo, mức chi tiêu cũng như chiến lược giá thầu.
 • Tối ưu hoá: Đưa các lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế vào chiến lược Đặt giá thầu thông minh nhằm tối ưu hoá để thu hút khách hàng đa kênh và ưu tiên lượng người ghé thăm cửa hàng thực tế.

Cách hoạt động

How store visit work, here is a digital interaction

Khách hàng đăng nhập vào Tài khoản Google của mình và chọn nhật ký vị trí trong chế độ cài đặt tài khoản. Khách hàng nhìn thấy quảng cáo cho cửa hàng của bạn và tương tác với quảng cáo đó.

How store visits work; a user visiting a physical store

Sau đó, khách hàng ghé thăm cửa hàng thực tế của bạn.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Google sẽ kết nối lượt ghé thăm cửa hàng thực tế của khách hàng đó với lượt tương tác với quảng cáo của bạn theo cách đảm bảo quyền riêng tư. Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế sử dụng số liệu thống kê tổng hợp, ẩn danh mà sau đó được ngoại suy để đại diện cho lượng khách hàng nói chung của bạn.

Bạn có thể nhận thấy một lớp xác minh bổ sung cho bản khảo sát khi hệ thống phát hiện thấy những lượt ghé thăm tiềm năng. Trong những trường hợp này, Google Surveys sẽ chọn người dùng trong một nhóm gồm hơn 10 triệu tình nguyện viên tham gia Google Phần thưởng cho ý kiến về lượt ghé thăm cửa hàng thực tế của họ. Dựa trên ý kiến phản hồi của họ, Google có thể xác định những địa điểm mà họ đã ghé thăm và so sánh những lượt ghé thăm này với những lượt ghé thăm dự kiến. Dữ liệu này được dùng để cải tiến công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của Google.

How store visits work – report in Google Ads

Google Ads tạo ra số liệu được mô hình hoá bằng cách sử dụng dữ liệu hiện tại và trước đây về số lượng khách hàng nhấp vào hoặc xem quảng cáo của bạn, rồi sau đó ghé thăm cửa hàng thực tế của bạn. Sau đó, bạn có thể tìm hiểu kết quả này trong báo cáo của Google Ads về lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.

Điều kiện sử dụng

Nếu bạn có cửa hàng thực tế hoặc bán sản phẩm tại cửa hàng thực tế và đáp ứng một số tiêu chí nhất định, thì bạn có thể sẽ đủ điều kiện sử dụng lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Google áp dụng các tiêu chí sau đây nhằm có đủ dữ liệu để báo cáo cho tài khoản của bạn trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư cho người dùng.

 • Cửa hàng thực tế của bạn phải ở quốc gia đủ điều kiện nơi chúng tôi cung cấp báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Cửa hàng thực tế không được liên quan đến chủ đề nhạy cảm. Ví dụ: địa điểm liên quan đến lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, tôn giáo, nội dung khiêu dâm và trẻ em sẽ được coi là nhạy cảm và không đủ điều kiện sử dụng tính năng lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Quảng cáo của bạn nên sử dụng thành phần địa điểm hoặc thành phần địa điểm của đơn vị liên kết để chúng tôi biết bạn quan tâm đến những cửa hàng thực tế nào. Bạn càng có nhiều địa điểm thì tài khoản của bạn càng có nhiều khả năng có đủ dữ liệu để đủ điều kiện sử dụng chỉ số liên quan đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Đảm bảo thành phần địa điểm hoặc thành phần địa điểm của đơn vị liên kết đang hoạt động và không bị tắt ở cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo trong Google Ads. Bạn cũng nên chọn hiển thị các thành phần trong chiến dịch. Nếu bạn không chọn như vậy, hệ thống sẽ không báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, và tài khoản Google Ads của bạn có thể không nhận được đủ dữ liệu để đủ điều kiện sử dụng chỉ số liên quan đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Quảng cáo của bạn phải có đủ số lượt nhấp vào quảng cáo hoặc số lượt hiển thị. Ngoài ra, doanh nghiệp của bạn cũng phải có đủ lượng người ghé thăm cửa hàng thực tế để đáp ứng các ngưỡng về quyền riêng tư của chúng tôi. Vì báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế sử dụng AI của Google, nên chúng tôi cần có đủ dữ liệu để báo cáo chính xác số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Vì mỗi nhà quảng cáo mỗi khác, nên số liệu này sẽ thay đổi tuỳ theo nhà quảng cáo.
 • Nếu bạn đang sử dụng thành phần địa điểm với một Trang doanh nghiệp, hãy nhớ thiết lập các địa điểm cửa hàng trong Trang doanh nghiệpxác minh tất cả địa điểm cửa hàng trong Trang doanh nghiệp.

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu ở trên thì:

 • Tài khoản của bạn sẽ tự động bắt đầu báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Hệ thống sẽ thêm lượt chuyển đổi từ lượt ghé thăm cửa hàng thực tế vào cột "Tất cả lượt chuyển đổi" và "Lượt chuyển đổi xem hết" (chỉ dành cho YouTube và Mạng Hiển thị) trong báo cáo chiến dịch.
 • Hệ thống sẽ tạo cho bạn một hành động chuyển đổi mới có tên là "Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế" trong tài khoản Google Ads. Nếu không thấy hành động chuyển đổi "Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế", bạn có thể thêm một cột trong báo cáo cho hành động đó.

Nếu bạn không thấy dữ liệu về lượt ghé thăm cửa hàng thực tế trong tài khoản của mình nhưng tin rằng bạn đủ điều kiện sử dụng, hãy liên hệ với người đại diện bán hàng của Google.

Lưu ý: Lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế áp dụng cho Mạng Tìm kiếm, Mạng Hiển thị và YouTube. Các yêu cầu ở trên áp dụng cho tất cả các mạng, nhưng điều kiện sử dụng lượt chuyển đổi này là khác nhau giữa mỗi mạng. Một số tài khoản có nhiều loại chiến dịch trên các mạng có thể đủ điều kiện để báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế cho một số mạng nhất định, nhưng lại không đủ điều kiện cho các mạng khác.

Theo dõi lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế bằng tài khoản người quản lý Google Ads

Nếu có tài khoản người quản lý Google Ads, bạn luôn có thể xem số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế ở cấp tài khoản người quản lý hoặc cấp tài khoản khách hàng. Tuy nhiên, nếu bạn thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ở cấp tài khoản người quản lý, hệ thống sẽ loại bỏ lượt ghé thăm cửa hàng thực tế trùng lặp trên các tài khoản con.

Nếu bạn thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ở cấp tài khoản người quản lý, thì số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế ở cấp tài khoản người quản lý sẽ luôn bằng với tổng số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế của tất cả các tài khoản khách hàng đang theo dõi lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế trong tài khoản người quản lý.

Mặc dù có thể báo cáo số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế ở cấp tài khoản người quản lý, nhưng bạn phải đáp ứng điều kiện sử dụng ở cấp tài khoản phụ, chứ không phải ở cấp tài khoản người quản lý. Mỗi tài khoản phụ phải tự đáp ứng điều kiện để báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.

Ngoài ra, việc lượt ghé thăm cửa hàng thực tế được báo cáo ở cấp tài khoản người quản lý không có nghĩa là mỗi tài khoản phụ đều đủ điều kiện để báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Ngay cả 2 tài khoản có vẻ giống nhau cũng có thể không đáp ứng các điều kiện cùng một lúc. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.

Sử dụng trang "Chẩn đoán" cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế

Nếu bạn có câu hỏi về việc báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế trong tài khoản của mình, hãy truy cập vào trang "Chẩn đoán" để xem trạng thái tổng thể của hoạt động báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Trên trang này, bạn có thể xem thông tin chi tiết về những vấn đề cụ thể trong tài khoản có thể ảnh hưởng đến việc báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Trang "Chẩn đoán" cũng sẽ cho biết tài khoản của bạn hiện đã được tối ưu hoá để đặt giá thầu cho lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế hay chưa.

Cách truy cập vào trang "Chẩn đoán"

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.
 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Mục tiêu Goals Icon.

 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Lượt chuyển đổi trong trình đơn mục.
 3. Nhấp vào tên hành động chuyển đổi đang hoạt động dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế để mở trang "Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế", rồi nhấp vào Chẩn đoán.
Lưu ý: Tài khoản của bạn cần có hành động chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế thì bạn mới có thể truy cập vào trang "Chẩn đoán". Nếu tài khoản của bạn chưa có lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, hãy tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.

Cách xem trang "Chẩn đoán"

Trang "Chẩn đoán" cho hành động chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế sẽ cung cấp các thông tin chi tiết sau đây để giúp nhà quảng cáo hiểu rõ hơn về trạng thái hiện tại của hoạt động báo cáo lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế:
 • Trạng thái hiện tại: Cho biết trạng thái báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Địa điểm: Cho biết tài khoản có địa điểm được liên kết hay không (thành phần địa điểm của đơn vị liên kết hoặc thành phần địa điểm).
 • Những chiến dịch đang chạy thành phần địa điểm: Cho biết số lượng chiến dịch đang chạy thành phần địa điểm trong tài khoản. Dữ liệu về lượt ghé thăm cửa hàng thực tế chỉ được báo cáo cho những chiến dịch đang tích cực chạy thành phần địa điểm
 • Xác minh địa điểm: Cho biết tỷ lệ phần trăm số địa điểm của tài khoản đã được xác minh trong Trang doanh nghiệp, vì hệ thống chỉ có thể báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế khi các địa điểm đã được xác minh. Nếu bạn bật Thành phần địa điểm hoặc thành phần địa điểm của đơn vị liên kết thông qua việc liên kết với chuỗi địa điểm trên Google, tức là những địa điểm này đã được xác minh.
 • Ngưỡng dữ liệu: Cho biết liệu tài khoản có đủ dữ liệu để đáp ứng các ngưỡng về quyền riêng tư và báo cáo lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế hay không.
 • Thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi: Cho biết rằng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho tài khoản được đặt ở cấp tài khoản người quản lý. Thông tin này sẽ chỉ xuất hiện nếu bạn thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ở cấp tài khoản người quản lý.
 • Giá trị lượt chuyển đổi: Cho biết liệu tài khoản có thêm giá trị lượt chuyển đổi tuỳ chỉnh cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế hay không (ví dụ: giá trị được dùng cho báo cáo giá trị lượt chuyển đổi và chiến lược Đặt giá thầu thông minh).

Khả năng đo lường lượt ghé thăm cửa hàng thực tế theo quốc gia

Tính năng đo lường lượt ghé thăm cửa hàng thực tế chỉ hoạt động ở những quốc gia sau đây:

 • Úc
 • Áo
 • Bỉ
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Đan Mạch
 • Pháp
 • Đức
 • Ấn Độ
 • Ý
 • Nhật Bản
 • Mexico
 • Hà Lan
 • New Zealand
 • Na Uy
 • Ba Lan
 • Singapore
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Điển
 • Thụy Sĩ
 • Đài Loan
 • Thổ Nhĩ Kỳ
 • Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ

Tối ưu hoá nhằm thu hút số lượt chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế

Nếu mục tiêu của bạn là tăng số lượt ghé thăm vị trí cửa hàng thực tế, bạn có thể thiết lập tài khoản Google Ads để tối ưu hoá cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế:

Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cho mục tiêu tại cửa hàng thực tế

Nếu bạn muốn tăng số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, hãy cân nhắc thiết lập chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cho mục tiêu tại cửa hàng thực tế. Quảng cáo trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cho mục tiêu tại cửa hàng thực tế sẽ đủ điều kiện xuất hiện trên các sản phẩm của Google. Các sản phẩm này bao gồm Mạng Tìm kiếm của Google, Mạng Hiển thị của Google, Google Maps và YouTube. Khi tạo chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, bạn chỉ cần xác định các vị trí cửa hàng mà bạn muốn quảng bá. Bạn có thể xác định vị trí này bằng cách liên kết tài khoản Trang doanh nghiệp hoặc chọn vị trí của đơn vị liên kết. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cho mục tiêu tại cửa hàng thực tế.

Local Campaigns (Account Optimization)

Đặt giá thầu thông minh

Nếu bạn muốn tối đa hoá lợi tức trên chi tiêu quảng cáo, hãy cân nhắc sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế giúp bạn tìm những khách hàng quan tâm đến việc ghé thăm cửa hàng của bạn, đồng thời phát huy tối đa tác động cả trực tuyến lẫn trực tiếp của các chiến dịch Tìm kiếm và Mua sắm hiện tại. Đặt giá trị cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế và đưa lượt ghé thăm cửa hàng thực tế vào lượt chuyển đổi có thể đặt giá thầu trên tài khoản của bạn hoặc trong một số chiến dịch nhất định. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.

Chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế được hỗ trợ trong các loại chiến dịch và chiến lược giá thầu sau đây:

Loại chiến dịch Chiến lược giá thầu
Chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất
 • Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi có đặt lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo (không bắt buộc)*
 • Tối đa hoá lượt chuyển đổi có đặt CPA mục tiêu (không bắt buộc)
Chiến dịch Tìm kiếm
 • Tối đa hoá lượt chuyển đổi
 • Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi
 • CPA mục tiêu
 • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo
 • ECPC
Chiến dịch Mua sắm
 • Lợi tức mục tiêu trên chi tiêu quảng cáo
Chiến dịch Video
 • Tối đa hoá lượt chuyển đổi
 • CPA mục tiêu
 • *Bạn nên sử dụng chiến lược Tối đa hoá giá trị lượt chuyển đổi có đặt ROAS mục tiêu (không bắt buộc) trong chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất cho những nhà quảng cáo có lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.

Chỉnh sửa chế độ cài đặt hành động chuyển đổi cho chỉ số liên quan đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế

Sau khi tài khoản Google Ads của bạn đủ điều kiện để báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, bạn có thể điều chỉnh chế độ cài đặt hành động chuyển đổi. Giống như với các hành động chuyển đổi khác, bạn có thể chỉnh sửa khoảng thời gian chuyển đổi cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, giá trị lượt chuyển đổi, mô hình phân bổ và các chế độ cài đặt khác.

Lưu ý: Hướng dẫn bên dưới là một phần trong thiết kế mới của trải nghiệm người dùng Google Ads. Để sử dụng thiết kế trước đây, hãy nhấp vào biểu tượng "Giao diện" rồi chọn Sử dụng bản thiết kế trước. Nếu bạn đang sử dụng phiên bản trước đây của Google Ads, hãy xem Sơ đồ tham khảo nhanh hoặc sử dụng thanh Tìm kiếm trong bảng điều hướng trên cùng của Google Ads để thấy trang mà bạn đang tìm.
 1. Trong tài khoản Google Ads, hãy nhấp vào biểu tượng Mục tiêu Goals Icon.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Lượt chuyển đổi trong trình đơn cho mục này.
 3. Nhấp vào Tóm tắt.
 4. Tìm hành động chuyển đổi dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế mà bạn muốn chỉnh sửa trong danh sách, rồi nhấp vào tên của hành động đó. Bạn sẽ thấy các chế độ cài đặt cho hành động chuyển đổi này.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa chế độ cài đặt.
 6. Nhấp vào một tùy chọn cài đặt, thực hiện thay đổi và nhấp vào Lưu. Lặp lại bước này cho tất cả các cài đặt còn lại mà bạn cần chỉnh sửa.
 7. Nhấp vào Xong.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính