Giới thiệu về lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế

Nếu số lượt ghé thăm các vị trí thực tế (như khách sạn, đại lý ô tô, nhà hàng và cửa hàng bán lẻ) là một chỉ số quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn, thì bạn có thể sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế để biết được mức độ ảnh hưởng của quảng cáo đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.

Nhiều khách hàng sẽ nghiên cứu trực tuyến trước khi mua hàng tại cửa hàng thực tế. Nhờ đó, Google Ads có thể tác động đến các quyết định nghiên cứu trực tuyến dẫn đến lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế giúp đo lường toàn bộ giá trị của quảng cáo trực tuyến bằng cách tính đến các lượt chuyển đổi khác xảy ra tại cửa hàng thực tế. Khi sử dụng chỉ số lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, bạn có thể tối ưu hóa các chiến dịch của mình để đạt được hiệu quả hoạt động đa kênh, đồng thời tối đa hóa tổng lợi tức trên chi tiêu quảng cáo (ROAS) trên các kênh trực tuyến và ngoại tuyến.

Lợi ích

 • Biết những chiến dịch, từ khóa và thiết bị mang lại nhiều lượt ghé thăm cửa hàng thực tế nhất cho doanh nghiệp của bạn.
 • Hiểu được toàn bộ tác động của lợi tức đầu tư (ROI) và đưa ra các quyết định sáng suốt hơn về tệp sáng tạo quảng cáo, mức chi tiêu, chiến lược giá thầu và các yếu tố khác trong chiến dịch của bạn.
 • Đánh giá và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động đa kênh bằng cách đưa các lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế vào chiến lược Đặt giá thầu thông minh của bạn. Tìm hiểu thêm về chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế

Cách hoạt động

How store visit work, here is a digital interaction

Khách hàng đăng nhập vào Tài khoản Google của mình và chọn nhật ký vị trí trong chế độ cài đặt tài khoản. Khách hàng nhìn thấy quảng cáo cho cửa hàng của bạn và tương tác với quảng cáo đó.

How store visits work; a user visiting a physical store

Sau đó, khách hàng ghé qua vị trí thực tế của cửa hàng.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Chúng tôi sẽ kết nối lượt ghé thăm cửa hàng thực tế của khách hàng đó với lượt tương tác với quảng cáo của bạn theo cách an toàn và riêng tư. Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế sử dụng số liệu thống kê tổng hợp và ẩn danh mà sau đó được ngoại suy để đại diện cho lượng khách hàng nói chung của bạn.

Khi hệ thống của chúng tôi phát hiện các lượt ghé thăm tiềm năng đã xảy ra, chúng tôi sẽ thêm một lớp xác minh bằng cách khảo sát một số người dùng chọn lọc về lượt ghé thăm cửa hàng thực tế của họ. Bằng cách chọn ra một nhóm gồm hơn 5 triệu người dùng đã tình nguyện tham gia Google Phần thưởng cho ý kiến, chúng tôi sẽ trực tiếp hỏi người dùng về những địa điểm mà họ đã ghé thăm, kiểm tra đối chiếu thông tin này với dự đoán của chúng tôi và sau đó sử dụng dữ liệu này để điều chỉnh các mô hình máy học.

How store visits work – report in Google Ads

Google Ads tạo ra các số liệu được mô hình hóa bằng cách sử dụng dữ liệu hiện tại và trước đây về số khách hàng nhấp vào hoặc xem quảng cáo của bạn và sau đó ghé thăm cửa hàng thực tế của bạn. Sau đó, bạn có thể tìm hiểu các kết quả này trong báo cáo Google Ads về lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.

Điều kiện sử dụng

Nếu có cửa hàng thực tế hoặc bán sản phẩm tại cửa hàng thực tế và đáp ứng một số tiêu chí nhất định thì bạn có thể đủ điều kiện cho lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế. Chúng tôi áp dụng các tiêu chí sau đây nhằm có đủ dữ liệu để báo cáo cho tài khoản của bạn, trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư cho người dùng.

 • Cửa hàng thực tế của bạn phải ở các quốc gia đủ điều kiện mà chúng tôi cung cấp báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Cửa hàng thực tế không được liên quan đến chủ đề nhạy cảm. Ví dụ: các vị trí liên quan đến việc chăm sóc sức khỏe, tôn giáo, nội dung khiêu dâm và trẻ em sẽ được coi là nhạy cảm và không đủ điều kiện cho lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Quảng cáo của bạn phải sử dụng phần mở rộng về địa điểm hoặc phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết để chúng tôi biết bạn quan tâm đến cửa hàng thực tế nào. Bạn càng có nhiều vị trí thì tài khoản của bạn càng có nhiều khả năng có đủ dữ liệu để đủ điều kiện cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Đảm bảo rằng phần mở rộng về địa điểm hoặc phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết đang hoạt động và không bị tắt ở cấp chiến dịch hoặc cấp nhóm quảng cáo trong Google Ads. Bạn cũng nên chọn hiển thị các phần mở rộng trong chiến dịch. Nếu bạn không chọn như vậy, hệ thống sẽ không báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, và tài khoản Google Ads của bạn có thể không nhận được đủ dữ liệu để đủ điều kiện cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Quảng cáo của bạn phải có đủ lượt nhấp hoặc lượt hiển thị quảng cáo. Ngoài ra, doanh nghiệp của bạn cũng phải có đủ lượng người ghé thăm cửa hàng thực tế để đáp ứng các yêu cầu về quyền riêng tư của chúng tôi. Vì báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế sử dụng mô hình máy học, nên chúng tôi cần có đủ dữ liệu để báo cáo chính xác lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Vì mỗi nhà quảng cáo đều có điểm khác biệt, nên các số liệu này sẽ khác nhau tùy theo nhà quảng cáo.
 • Nếu đang sử dụng phần mở rộng về địa điểm với một Trang doanh nghiệp, hãy nhớ thiết lập vị trí cửa hàng thực tế trong Trang doanh nghiệpxác minh tất cả vị trí cửa hàng thực tế trong Trang doanh nghiệp.

Nếu bạn đáp ứng các yêu cầu ở trên:

 • Tài khoản của bạn sẽ tự động bắt đầu báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Hệ thống sẽ thêm lượt chuyển đổi từ lượt ghé thăm cửa hàng thực tế vào cột "Tất cả lượt chuyển đổi" và "Lượt chuyển đổi xem hết" (chỉ dành cho YouTube và Mạng Hiển thị) trong báo cáo chiến dịch.
 • Hệ thống sẽ tạo cho bạn một hành động chuyển đổi mới có tên là "Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế" trong tài khoản Google Ads. Nếu không thấy hành động chuyển đổi "Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế", bạn có thể thêm một cột trong báo cáo cho hành động đó.

Nếu bạn không thấy dữ liệu về lượt ghé thăm cửa hàng thực tế trong tài khoản của mình và tin rằng bạn đủ điều kiện, hãy liên hệ với người đại diện bán hàng của Google.

Lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế áp dụng cho Mạng Tìm kiếm, Mạng Hiển thị và YouTube. Các yêu cầu ở trên áp dụng cho tất cả các mạng, nhưng điều kiện sử dụng loại chuyển đổi này sẽ khác nhau cho mỗi mạng. Một số tài khoản có nhiều loại chiến dịch trên các mạng có thể đủ điều kiện để báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế cho một số mạng nhất định, nhưng lại không đủ điều kiện cho các mạng khác.

Sử dụng trang "Chẩn đoán" cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế

Nếu bạn có câu hỏi về việc báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế trong tài khoản của mình, hãy truy cập vào trang "Chẩn đoán" để xem trạng thái tổng thể của hoạt động báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Trên trang này, bạn có thể xem thông tin chi tiết về những vấn đề cụ thể trong tài khoản có thể ảnh hưởng đến việc báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Trang "Chẩn đoán" cũng sẽ cho biết tài khoản của bạn hiện đã được tối ưu hoá để đặt giá thầu cho lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế hay chưa.

Cách truy cập vào trang "Chẩn đoán"

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ trong trình đơn điều hướng.
 3. Nhấp vào Đo lường, sau đó chọn Lượt chuyển đổi để mở thẻ “Hành động chuyển đổi”.
 4. Nhấp vào tên hành động chuyển đổi đang hoạt động về lượt ghé thăm cửa hàng thực tế để mở trang "Lượt ghé thăm cửa hàng thực tế", sau đó nhấp vào Chẩn đoán.
Lưu ý: Tài khoản của bạn cần có hành động chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế thì bạn mới có thể truy cập vào trang "Chẩn đoán". Nếu tài khoản đó chưa có, hãy tìm hiểu thêm về lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế và điều kiện sử dụng.

Cách xem xét trang "Chẩn đoán"

Trang "Chẩn đoán" cho hành động chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế sẽ cung cấp các thông tin chi tiết sau đây để giúp nhà quảng cáo hiểu rõ hơn về trạng thái hiện tại của hoạt động báo cáo lượt bán hàng tại cửa hàng thực tế:
 • Trạng thái hiện tại: Cho biết trạng thái báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.
 • Địa điểm: Cho biết tài khoản có các địa điểm được liên kết hay không (phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết hoặc phần mở rộng về địa điểm).
 • Số chiến dịch đang chạy phần mở rộng về địa điểm: Cho biết số lượng chiến dịch đang chạy phần mở rộng về địa điểm trong tài khoản. Dữ liệu về lượt ghé thăm cửa hàng thực tế chỉ được báo cáo cho những chiến dịch đang chạy phần mở rộng về địa điểm.
 • Xác minh địa điểm: Cho biết tỷ lệ phần trăm số địa điểm của tài khoản đã được xác minh trong Trang doanh nghiệp, vì hệ thống chỉ có thể báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế khi các địa điểm đã được xác minh. Nếu phần mở rộng về địa điểm hoặc phần mở rộng về địa điểm của đơn vị liên kết được bật bằng cách liên kết với Google cho chuỗi địa điểm, tức là những địa điểm này đã được xác minh.
 • Ngưỡng dữ liệu: Cho biết liệu tài khoản có đủ dữ liệu để đáp ứng các ngưỡng về quyền riêng tư và báo cáo lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế hay không.
 • Thiết lập tính năng theo dõi chuyển đổi: Cho biết rằng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi cho tài khoản được đặt ở cấp tài khoản người quản lý. Thông tin này sẽ chỉ hiển thị nếu bạn thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ở cấp tài khoản người quản lý.
 • So khớp vị trí cửa hàng thực tế trên nhiều tài khoản: Cho biết liệu các vị trí của tài khoản có khớp với ít nhất 75% vị trí trên các tài khoản con khác được liên kết với cùng một Trang doanh nghiệp hoặc tài khoản người quản lý hay không. Đây là yêu cầu bắt buộc để báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế cho những tài khoản sử dụng tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ở cấp người quản lý. Thông tin này sẽ chỉ hiển thị nếu bạn thiết lập tính năng theo dõi lượt chuyển đổi ở cấp tài khoản người quản lý.
 • Giá trị chuyển đổi: Cho biết liệu tài khoản có thêm giá trị chuyển đổi tùy chỉnh cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế hay không (ví dụ: dùng cùng với chiến lược Đặt giá thầu thông minh).
 • Đưa vào dưới dạng mục tiêu mặc định của tài khoản: Cho biết liệu nhà quảng cáo có đưa lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế vào cột "Lượt chuyển đổi" để sử dụng với chiến lược Đặt giá thầu thông minh hay không.

Khả năng đo lường lượt ghé thăm cửa hàng thực tế theo quốc gia

Tính năng đo lường lượt ghé thăm cửa hàng thực tế chỉ hoạt động ở những quốc gia sau đây:

 • Úc
 • Áo
 • Bỉ
 • Brazil
 • Canada
 • Chile
 • Đan Mạch
 • Pháp
 • Đức
 • Ấn Độ
 • Ý
 • Nhật Bản
 • Mexico
 • Hà Lan
 • New Zealand
 • Na Uy
 • Ba Lan
 • Singapore
 • Tây Ban Nha
 • Thụy Điển
 • Thụy Sĩ
 • Đài Loan
 • Thổ Nhĩ Kỳ
 • Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất
 • Vương quốc Anh
 • Hoa Kỳ

Theo dõi lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế bằng tài khoản người quản lý Google Ads

Mặc dù có thể báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế ở cấp tài khoản người quản lý, nhưng bạn phải đáp ứng các điều kiện ở cấp tài khoản phụ, chứ không phải ở cấp tài khoản người quản lý. Mỗi tài khoản phụ phải tự đáp ứng các điều kiện để báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế.

Ngoài ra, việc lượt ghé thăm cửa hàng thực tế được báo cáo ở cấp tài khoản người quản lý không có nghĩa là mỗi tài khoản phụ đều đủ điều kiện để báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Ngay cả 2 tài khoản có vẻ giống nhau cũng có thể không đáp ứng các điều kiện cùng một lúc. Tìm hiểu thêm về cách báo cáo lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế

Tối ưu hóa cho lượt chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế

Nếu mục tiêu của bạn là tăng số lượt ghé qua vị trí cửa hàng thực tế, bạn có thể thiết lập tài khoản Google Ads để tối ưu hóa cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế:

Chiến dịch địa phương

Nếu bạn muốn tăng lượng khách ghé thăm cửa hàng thực tế, hãy xem xét việc thiết lập Chiến dịch địa phương. Quảng cáo trong Chiến dịch địa phương xuất hiện trên Mạng Tìm kiếm của Google, Mạng Hiển thị của Google, Google Maps và YouTube. Khi tạo một chiến dịch Địa phương, bạn chỉ cần xác định vị trí cửa hàng thực tế mà bạn muốn quảng cáo. Bạn có thể đặt vị trí này bằng cách liên kết tài khoản Trang doanh nghiệp hoặc chọn vị trí của đơn vị liên kết. Tìm hiểu thêm về chiến dịch Địa phương

Local Campaigns (Account Optimization)

Đặt giá thầu thông minh

Nếu bạn muốn tối đa hóa lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo, hãy xem xét việc sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh với lượt ghé thăm cửa hàng thực tế. Chiến lược Đặt giá thầu thông minh với lượt ghé thăm cửa hàng thực tế cho phép bạn tìm những khách hàng quan tâm đến việc ghé thăm cửa hàng của bạn và phát huy tối đa cả tác động trực tuyến lẫn ngoại tuyến của Chiến dịch tìm kiếm và Chiến dịch mua sắm hiện tại của bạn. Đặt giá trị cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế và bao gồm lượt ghé thăm cửa hàng thực tế trong lượt chuyển đổi có thể đặt giá thầu trên tài khoản của bạn hoặc trong các chiến dịch đã chọn. Tìm hiểu thêm về chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế

Chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt về hành động chuyển đổi của bạn cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế

Sau khi tài khoản Google Ads của bạn đủ điều kiện để báo cáo lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn cài đặt hành động chuyển đổi. Giống như các hành động chuyển đổi khác, bạn có thể chỉnh sửa thời lượng chuyển đổi cho lượt ghé thăm cửa hàng thực tế, giá trị lượt chuyển đổi, mô hình phân bổ và các tùy chọn cài đặt khác.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | [Biểu tượng] công cụ ở góc trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Lượt chuyển đổi trong mục "Đo lường".
 4. Tìm hành động chuyển đổi về việc ghé thăm cửa hàng thực tế mà bạn muốn chỉnh sửa từ danh sách, rồi nhấp vào tên của hành động đó. Bạn sẽ thấy tùy chọn cài đặt cho hành động chuyển đổi này.
 5. Nhấp vào Chỉnh sửa cài đặt.
 6. Nhấp vào một tùy chọn cài đặt, thực hiện thay đổi và nhấp vào Lưu. Lặp lại bước này cho tất cả các cài đặt còn lại mà bạn cần chỉnh sửa.
 7. Nhấp vào Xong.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false