Konverzie z návštev predajne

Ak sú pre vašu firmu dôležité návštevy jej fyzických prevádzok (napríklad hotelov, predajní áut, reštaurácií a maloobchodných predajní), môžete využiť sledovanie konverzií, ktoré vám pomôže zistiť, aký vplyv majú kliknutia na vašu reklamu a jej viditeľné zobrazenia na návštevy predajne.

V prípade Obsahovej siete sa na základe technológie Viditeľné zobrazenie od Googlu za viditeľné považuje zobrazenie reklamy, pri ktorom je na obrazovke minimálne jednu sekundu vidieť aspoň 50 % reklamy.

Konverzie z návštevy obchodu sú k dispozícii len pre určitých inzerentov. K dispozícii nie sú napríklad pre inzerentov v rámci kategórií citlivých oblastí súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, náboženstvom, obsahom pre dospelých a deťmi. Ak si myslíte, že spĺňate podmienky na sledovanie konverzií z návštevy predajne a máte zástupcu účtu, môžete sa naňho obrátiť s akýmikoľvek otázkami týkajúcimi sa požiadaviek.

Local Campaigns (Account Optimization)

Pozrite si ďalšie videá týkajúce sa zlepšenia výkonnosti účtu.

Ako fungujú

Údaje o návšteve obchodu sú založené na anonymných súhrnných štatistikách. Google Ads vytvára modelované čísla na základe aktuálnych a minulých údajov o počte ľudí, ktorí kliknú na vaše reklamy alebo ich zobrazia a potom navštívia vašu predajňu.

Údaje o návštevách predajne nie je možné prepojiť s individuálnymi kliknutiami na reklamu, viditeľnými zobrazeniami alebo ľuďmi. Používame odvetvové osvedčené postupy, aby sme zabezpečili ochranu súkromia individuálnych používateľov.

Nízke počty v prehľadoch návštev predajne

V prehľadoch návštev predajne sa občas môžu zobrazovať nízke počty (napríklad iba jedna návšteva). K tejto situácii môže dôjsť, ak sa na údaje pozeráte na podrobnejšej úrovni, ako napríklad pri segmentácii podľa zariadenia. Čísla sú modelované a anonymizované, a preto číslo jedna v tomto prípade neznamená, že iba jedna osoba zobrazila alebo klikla na vašu reklamu a potom navštívila vašu predajňu. Túto hodnotu je vhodnejšie chápať ako hodnotu blízku číslu jedna alebo ako priemernú hodnotu.

Tieto údaje vám síce môžu poskytnúť predstavu o rozdelení výkonnosti kampane, no prehľady o návštevách obchodu sú presnejšie, keď sú počty vyššie. Na ohodnotenie výkonnosti kampane preto odporúčame používať úrovne prehľadov s aspoň 100 návštevami obchodu.

Je tiež dôležité poznamenať, že aj keď sa v prehľadoch zobrazujú nízke číselné údaje, naše techniky ochrany súkromia zabraňujú priradeniu údajov o návštevách predajne k jednotlivcom.

Požiadavky

Konverzie z návštev predajne sú dostupné pre obmedzený počet inzerentov na Googli. Ak chcete merať konverzie z návštev predajne, budete musieť splniť tieto požiadavky:

 • Mať viaceré predajne vo vybraných krajinách. Spýtajte sa svojho zástupcu účtu, či sú konverzie typu návšteva obchodu vo vašej krajine k dispozícii.
 • Získavať tisícky kliknutí na reklamy a viditeľných zobrazení.
 • Mať účet Moja firma na Googli prepojený s účtom Google Ads.
 • Vytvoriť každú z vašich predajní v účte Moja firma na Googli.
 • Mať v službe Moja firma na Googli overených aspoň 90 % prepojených miest.
 • Mať v účte aktívne rozšírenia o adresu.
 • Mať na serveri dostatok údajov o návštevách predajne, ktoré možno pripísať kliknutiam na reklamu alebo viditeľným zobrazeniam, a splniť naše limity na ochranu súkromia používateľa.
Návštevy predajne pripísané viditeľným zobrazeniam sú dostupné len pre kampane v Obsahovej sieti alebo reklamy, ktoré sa zobrazujú v Obsahovej sieti Google.

Výhody

 • Zistite, ktoré kampane, kľúčové slová a zariadenia prinášajú vašej firme najviac návštev predajne.
 • Sledujte návratnosť investícií (NI) a robte informovanejšie rozhodnutia o reklamných kreatívach, výdavkoch, stratégiách ponúk a ostatných aspektoch kampaní.
 • Vyhodnocujte a optimalizujte všekanálovú výkonnosť zahrnutím konverzií z návštev predajne do stratégií inteligentných ponúk. Prečítajte si viac o inteligentných ponukách pre návštevy predajne.

Ako nastaviť sledovanie konverzií z návštev predajne

Ak spĺňate požiadavky uvedené vyššie, váš účet začne automaticky vytvárať prehľady návštev predajne. Ak môžete začať používať túto funkciu, konverzie z návštev predajne sa v prehľadoch kampane pridajú do stĺpcov Všetky konverzie a Konverzie po zobrazení (získajte ďalšie informácie o tom, ako zobraziť konverzie z návštev predajne). V prehľadoch konverzií vám tiež pribudne nová konverzná akcia s názvom Návštevy predajne. Ak sa vám v účte nezobrazujú údaje o návštevách predajne a domnievate sa, že spĺňate podmienky, kontaktujte zástupcu služby Google Ads.

Nastavenia konverznej akcie typu návšteva predajne môžete upravovať iba v novom prostredí služby Google Ads. Pokyny na prepínanie medzi predchádzajúcim a novým prostredím služby Google Ads nájdete v tomto článku.

Ako upraviť nastavenia konverznej akcie pre návštevy predajne

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 4. V zozname nájdite konverznú akciu typu návšteva obchodu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na jej názov. Zobrazia sa nastavenia konverznej akcie.
 5. Kliknite na možnosť Upraviť nastavenia.
 6. Kliknite na nastavenie, uskutočnite zmeny a kliknite na možnosť Uložiť. Tento krok zopakujte pre všetky zostávajúce nastavenia, ktoré potrebujete upraviť.
  Ak chcete použiť nastavenie dĺžky sledovania konverzie, kliknite na možnosť Konverzie. Ak chcete použiť nastavenie dĺžky sledovania konverzie po zobrazení, kliknite na možnosť Konverzie po zobrazení.
 7. Kliknite na Hotovo.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory