Konverzie z návštev predajne

Ak sú pre vašu firmu dôležité návštevy fyzickej prevádzky (napríklad hotelov, predajní áut, reštaurácií a maloobchodných predajní), pomocou sledovania konverzií z návštev predajne môžete zistiť, aký vplyv majú vaše reklamy na návštevy predajne.

Mnohí zákazníci pred nákupom v predajni uskutočnia prieskum online. Google Ads môže ovplyvniť tieto rozhodnutia vyplývajúce z prieskumu online, ktoré vedú k návštevám predajne. Návštevy predajne vám pomáhajú merať úplnú hodnotu online reklám tým, že zohľadňujú ďalšie konverzie, ktoré sa uskutočnia offline. Pomocou návštev predajne môžete optimalizovať kampane pre všekanálovú výkonnosť a maximalizovať celkovú návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS) v online a offline kanáloch.

Výhody

 • Pochopte, ktoré kampane, kľúčové slová a zariadenia prinášajú vašej firme najviac návštev predajne.
 • Pochopte celkový vplyv na návratnosť investícií a robte informovanejšie rozhodnutia o reklamných kreatívach, výdavkoch, stratégiách ponúk a ostatných aspektoch kampaní.
 • Vyhodnocujte a optimalizujte všekanálovú výkonnosť zahrnutím konverzií z návštev predajne do inteligentných ponúk. Ďalšie informácie o inteligentných ponukách pre návštevy predajne

Ako to funguje

How store visit work, here is a digital interaction

Zákazník sa prihlási do účtu Google a v nastaveniach účtu aktivuje históriu polohy. Zákazníkovi sa zobrazí reklama na vašu predajňu. Zákazník s touto reklamou interaguje.

How store visits work; a user visiting a physical store

Zákazník potom vašu predajňu navštívi.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Zákazníkovu návštevu predajne prepojíme s interakciami s vašou reklamou spôsobom, ktorý rešpektuje ochranu súkromia. Návštevy predajne používajú anonymné súhrnné štatistiky, ktoré sú potom extrapolované, aby predstavovali širšiu populáciu vašich zákazníkov.

Keď naše systémy zistia, že mohlo dôjsť k návštevám, pridáme ďalšiu vrstvu overenia zapojením vybraných používateľov do prieskumu o ich návštevách predajne. Prostredníctvom skupiny viac ako piatich miliónov používateľov, ktorí sa dobrovoľne zapojili do Odmien za prieskumy Google, sa ich priamo pýtame, ktoré miesta navštívili. Porovnáme to so svojimi predpoveďami a pomocou týchto údajov potom zdokonaľujeme svoje modely strojového učenia.

How store visits work – report in Google Ads

Google Ads vytvára modelované čísla na základe aktuálnych a minulých údajov o počte zákazníkov, ktorí kliknú na vaše reklamy alebo ich zobrazia a potom navštívia vašu predajňu. Tieto výsledky si potom môžete pozrieť v prehľadoch návštev predajne v službe Google Ads.

Oprávnenosť

Ak máte predajňu alebo predávate výrobky v predajni a spĺňate určité kritériá, môžete mať nárok na konverzie z návštev predajne. Platia nasledujúce kritériá, aby sme mali k dispozícii dostatok údajov na vytváranie prehľadov vo vašom účte a zároveň chránili súkromie našich používateľov.

 • Vaše predajne sa musia nachádzať vo vybraných krajinách, kde sú k dispozícii prehľady návštev predajní.
 • Adresy predajní sa nesmú považovať za citlivé. Za citlivé a nevhodné pre konverzie z návštev predajne sa považujú napríklad adresy súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, náboženstvom, sexuálnym obsahom a deťmi.
 • Vaše reklamy by mali používať rozšírenia o adresu alebo rozšírenia o adresy affiliate partnerov, aby sme vedeli, ktoré predajne sú pre vás dôležité. Čím viac predajní máte, tým vyššia je pravdepodobnosť, že váš účet bude mať dostatok údajov, aby bol vhodný pre konverzie z návštev predajne.
 • Uistite sa, že vaše rozšírenia o adresu alebo rozšírenia o adresy affiliate partnerov sú v službe Google Ads aktívne a nie sú vypnuté na úrovni kampane alebo reklamnej skupiny. Ak chcete zobrazovať rozšírenia, mali by ste tiež aktivovať kampane. Ak kampane neaktivujete, návštevy predajne sa v prehľadoch nebudú uvádzať a váš účet Google Ads nemusí získavať dostatok údajov, aby bol vhodný pre konverzie z návštev predajne.
 • Vaše reklamy musia získavať dostatočný počet kliknutí alebo zobrazení a vaša firma musí mať dostatočnú fyzickú návštevnosť, aby ste spĺňali naše minimálne požiadavky na ochranu súkromia. Keďže prehľady návštev predajne používajú model strojového učenia, na vytváranie presných prehľadov návštev predajne potrebujeme dostatok údajov. Každý inzerent je iný, a preto sa tieto čísla budú líšiť v závislosti od inzerenta.
 • Ak používate vo Firemnom profile rozšírenia o adresu, uistite sa, že vo svojom firemnom profile máte nastavené adresy predajní a že všetky adresy predajní v tomto profile sú overené.

Ak spĺňate podmienky uvedené vyššie:

 • váš účet začne automaticky vytvárať prehľady návštev predajne,
 • konverzie z návštev predajne budú pridané do stĺpcov Všetky konverzie a Konverzie po zobrazení (iba v službe YouTube a Obsahovej sieti) vo vašich prehľadoch kampaní,
 • v účte Google Ads bude vytvorená nová konverzná akcia s názvom Návštevy predajne. Ak konverznú akciu Návštevy predajne nenájdete, môžete pre ňu pridať vo svojich prehľadoch stĺpec.

Ak v účte nenájdete údaje o návštevách predajne a myslíte si, že podmienky spĺňate, kontaktujte obchodného zástupcu Googlu.

Konverzie z návštev predajne sú k dispozícii vo Vyhľadávacej sieti, Obsahovej sieti a na YouTube. Uvedené podmienky sa vzťahujú na všetky siete, no oprávnenosť sa určuje pre každú sieť zvlášť. Niektoré účty s viacerými typmi kampaní v jednotlivých sieťach môžu byť vhodné pre prehľady návštev predajne v niektorých sieťach a v iných nie.

Používanie stránky Diagnostika pre návštevy predajne

Ak máte otázky o prehľadoch návštev predajne vo svojom účte, pozrite si na stránke Diagnostika celkový stav prehľadov návštev predajne. Nájdete na nej podrobné informácie o konkrétnych problémoch vo svojom účte, ktoré môžu ovplyvniť prehľady návštev predajne. Na stránke Diagnostika sa zobrazia aj informácie o tom, či je váš účet momentálne optimalizovaný pre ponuky na získavanie konverzií z návštev predajne.

Prístup k stránke Diagnostika

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V navigačnej ponuke kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. Kliknite na Meranie a vyberte Konverzie, čím otvoríte kartu Konverzné akcie.
 4. Kliknutím na názov aktívnej konverznej akcie návštevy predajne otvorte stránku Návštevy predajne a potom kliknite na položku Diagnostika.
Poznámka: Na prístup k stránke Diagnostika musíte mať v účte konverznú akciu návštevy predajne. Ak v účte nemáte návštevy predajne, prečítajte si viac o konverziách z návštev predajne a vhodnosti.

Prezeranie stránky Diagnostika

Na stránke Diagnostika pre konverznú akciu návštev predajne sú uvedené nasledujúce podrobnosti, ktoré inzerentom pomáhajú lepšie pochopiť aktuálny stav prehľadov návštev predajne:
 • Aktuálny stav: ukazuje stav prehľadov návštev predajne.
 • Oblasti: označuje, či má účet prepojené adresy (rozšírenia o adresu affiliate partnera alebo rozšírenia o adresu).
 • Kampane s rozšíreniami o adresy: označuje, v koľkých kampaniach účtu sa zobrazujú rozšírenia o adresu. Údaje návštev predajne sa vykazujú len pre kampane, v ktorých sa aktívne zobrazujú rozšírenia o adresy.
 • Overenie oblasti: uvádza percento adries účtu, ktoré sú overené vo firemnom profile, pretože jednotlivé adresy musia byť na zaznamenávanie návštev predajne overené. Ak sú rozšírenia o adresy alebo rozšírenia o adresy affiliate partnera aktivované prostredníctvom prepojenia s reťazcami Googlu, tieto adresy sú už overené.
 • Obmedzenia údajov: označuje, či má účet dostatok údajov na splnenie minimálnych požiadaviek na ochranu súkromia a zaznamenávanie konverzií z návštev predajne.
 • Nastavenie sledovania konverzií: označuje, že sledovanie konverzií je pre účet nastavené na úrovni účtu správcu. Zobrazí sa iba vtedy, keď je sledovanie konverzií nastavené na úrovni účtu správcu.
 • Priradenie oblasti predajne v rámci účtov: označuje, či sa oblasti v účte zhodujú aspoň so 75 % oblastí v rámci ostatných podradených účtov prepojených s rovnakým firemným profilom alebo účtom správcu. Toto sa vyžaduje, aby sa návštevy predajne zaznamenávali pre účty používajúce sledovanie konverzií na úrovni správcu. Zobrazí sa to iba vtedy, keď je sledovanie konverzií nastavené na úrovni účtu správcu.
 • Hodnota konverzie: označuje, či účet pridal vlastnú hodnotu konverzie pre návštevy predajne (napríklad na použitie s inteligentnými ponukami).
 • Zahrnúť ako predvolený cieľ účtu: označuje, či inzerent zahŕňa svoju konverziu z návštevy predajne do stĺpca Konverzie na používanie s inteligentnými ponukami.

Dostupnosť merania návštev predajne podľa krajiny

Meranie návštev predajne je k dispozícii v nasledujúcich krajinách:

 • Austrália
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Brazília
 • Kanada
 • Čile
 • Dánsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • India
 • Taliansko
 • Japonsko
 • Malajzia
 • Mexiko
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Singapur
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Taiwan
 • Turecko
 • Spojené arabské emiráty
 • Spojené kráľovstvo
 • Spojené štáty americké

Sledovanie konverzií z návštev predajne pomocou účtu správcu Google Ads

Hoci možno vytvárať prehľady návštev predajne na úrovni účtu správcu, podmienky oprávnenosti musia byť splnené na úrovni podúčtu, nie na úrovni účtu správcu. Podmienky oprávnenosti musí spĺňať každý podúčet, v ktorom chcete vytvárať prehľady návštevy predajne.

Navyše to, že návštevy predajne sa vykazujú v prehľadoch na úrovni účtu správcu, ešte neznamená, že každý podúčet je vhodný pre prehľady návštev predajne. Dokonca aj dva účty, ktoré sa zdajú byť podobné, nemusia súčasne spĺňať podmienky oprávnenosti. Ďalšie informácie o prehľadoch konverzií z návštev predajne

Optimalizácia pre konverzie z návštev predajne

Ak je vaším cieľom zvýšenie počtu návštev predajní, je vhodné nastaviť váš účet Google Ads na optimalizáciu pre návštevy predajne:

Miestne kampane

Ak chcete zvýšiť návštevnosť predajne, zvážte nastavenie miestnej kampane. Reklamy v miestnych kampaniach sa zobrazujú vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti Google, v Mapách Google a na YouTube. Pri vytváraní miestnej kampane stačí určiť adresy predajní, ktoré chcete propagovať. Buď prepojíte účet svojho firemného profilu, alebo vyberiete adresy affiliate partnerov. Prečítajte si viac o miestnych kampaniach.

Local Campaigns (Account Optimization)

Inteligentné ponuky

Ak chcete maximalizovať svoje ROAS, zvážte použitie inteligentných ponúk pre návštevy predajne. Inteligentné ponuky pre návštevy predajne vám umožňujú nájsť zákazníkov, ktorí chcú navštíviť vašu predajňu, a maximalizovať online aj offline vplyv na vaše existujúce kampane vo vyhľadávaní a nákupné kampane. Nastavte hodnotu návštev predajne a zahrňte návštevy predajne do konverzií s možnosťou ponúk vo svojom účte alebo vo vybraných kampaniach. Ďalšie informácie o inteligentných ponukách pre návštevy predajne

Úprava nastavení konverzných akcií pre návštevy predajne

Keď bude váš účet Google Ads spĺňať podmienky vytvárania prehľadov návštev predajní, bude vhodné vykonať určité úpravy nastavení konverzných akcií. Podobne ako v prípade iných konverzných akcií môžete upraviť dĺžku sledovania konverzie pre návštevy predajne, hodnotu konverzie, atribučný model a ďalšie nastavenia.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. V zozname nájdite konverznú akciu typu návšteva predajne, ktorú chcete upraviť, a kliknite na jej názov. Zobrazia sa nastavenia konverznej akcie.
 5. Kliknite na Upraviť nastavenia.
 6. Kliknite na nastavenie, uskutočnite zmeny a kliknite na Uložiť. Tento krok zopakujte pre všetky zostávajúce nastavenia, ktoré potrebujete upraviť.
 7. Kliknite na Hotovo.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
73067
false
false