Konverzie typu návšteva obchodu

Ak sú pre vašu firmu dôležité návštevy jej fyzických prevádzok (napríklad hotelov, predajní áut, reštaurácií a maloobchodných predajní), môžete využiť sledovanie konverzií, ktoré vám pomôže zistiť, aký vplyv majú kliknutia na vašu reklamu a viditeľné zobrazenia na návštevy obchodu.

V prípade Obsahovej siete sa na základe technológie Viditeľné zobrazenie od Googlu za viditeľné považuje zobrazenie reklamy, pri ktorom je na obrazovke minimálne jednu sekundu vidieť aspoň 50 % reklamy.

Konverzie z návštevy obchodu sú k dispozícii len pre určitých inzerentov. K dispozícii nie sú napríklad pre inzerentov v rámci kategórií citlivých oblastí súvisiacich so zdravotnou starostlivosťou, náboženstvom, obsahom pre dospelých a deťmi. Ak si myslíte, že máte nárok na konverzie z návštevy obchodu a máte zástupcu účtu, môžete ho v prípade akýchkoľvek otázok o požiadavkách kontaktovať.

Výhody

 • Zistite, ktoré kampane, kľúčové slová a zariadenia zabezpečujú pre vašu firmu najviac návštev obchodu.
 • Sledujte návratnosť svojich investícií (NI) a rozhodujte sa o reklamných kreatívach, výdavkoch, stratégiách ponúk a ostatných aspektoch kampaní informovanejšie.

Požiadavky

Konverzie z návštevy obchodu sú k dispozícii len pre obmedzený počet inzerentov na Googli. Ak chcete merať konverzie z návštevy obchodu, budete musieť splniť tieto požiadavky:

 • Mať viaceré kamenné obchody vo vybraných krajinách. Spýtajte sa svojho zástupcu účtu, či sú konverzie typu návšteva obchodu vo vašej krajine k dispozícii.
 • Získavať tisícky kliknutí na reklamy a viditeľných zobrazení.
 • Mať účet Moja firma na Googli prepojený s účtom Google Ads.
 • Vytvoriť umiestnenia všetkých obchodov v účte Moja firma na Googli.
 • Dosiahnuť overenie aspoň 90 % prepojených miest v službe Moja firma na Googli.
 • Zabezpečiť, že v účte máte aktívne rozšírenia o adresu. 
 • Mať k dispozícii dostatok údajov o návšteve obchodu na koncovom serveri, aby ste ich mohli pripísať návštevnosti z kliknutí na reklamu alebo viditeľným zobrazeniam a splniť tak naše limity na ochranu súkromia používateľov.
Návštevy obchodu pripísané viditeľným zobrazeniam sú k dispozícii len pre kampane v Obsahovej sieti alebo pre reklamy, ktoré sa zobrazujú v Obsahovej sieti Google.

Ako fungujú

Údaje o návšteve obchodu sú založené na anonymných súhrnných štatistikách. Google Ads vytvára modelované čísla na základe aktuálnych a minulých údajov o počte ľudí, ktorí kliknú na vaše reklamy alebo ich zobrazia a potom navštívia vašu predajňu.

Údaje o návštevách predajne nie je možné prepojiť s individuálnymi kliknutiami na reklamu, viditeľnými zobrazeniami alebo ľuďmi. Používame odvetvové osvedčené postupy, aby sme zabezpečili ochranu súkromia individuálnych používateľov.

Nízke počty v prehľadoch návštev obchodu

Príležitostne sa môže stať, že prehľady návštev obchodu budú zobrazovať nízke počty (napríklad iba jednu návštevu). K tejto situácii môže dôjsť, ak sa na údaje pozeráte na podrobnejšej úrovni, ako napríklad pri segmentácii podľa zariadenia. Čísla sú modelované a anonymizované, a preto číslo jedna v tomto prípade neznamená, že sa vyskytol iba jeden používateľ, ktorý zobrazil alebo klikol na vašu reklamu a následne navštívil váš obchod. Túto hodnotu je vhodnejšie chápať ako hodnotu blízku číslu jedna alebo ako priemernú hodnotu.

Tieto údaje vám síce môžu poskytnúť predstavu o rozdelení výkonnosti kampane, no prehľady o návštevách obchodu sú presnejšie, keď sú počty vyššie. Na ohodnotenie výkonnosti kampane preto odporúčame používať úrovne prehľadov s aspoň 100 návštevami obchodu.

Dôležité je tiež poznamenať, že hoci prehľady zastupujú nízke počty používateľov, naše techniky ochrany súkromných údajov zabezpečujú, že údaje o návštevách obchodu nie je možné priradiť k jednotlivcom.

Ako nastaviť sledovanie konverzií z návštevy obchodu

Ak spĺňate požiadavky uvedené vyššie a máte záujem o zobrazenie konverzií z návštevy obchodu, kontaktujte svojho vyhradeného správcu účtu Google Ads. Ak môžete začať používať túto funkciu, konverzie z návštevy obchodu budú v prehľadoch kampane pridané do stĺpcov Všetky konverzie a Konverzie po zobrazení (prečítajte si ďalšie informácie, ako zobraziť konverzie z návštevy obchodu). V prehľadoch konverzií vám tiež pribudne nová konverzná akcia s názvom Návštevy obchodu. Ak sa vám v účte nezobrazujú údaje o návšteve obchodu a domnievate sa, že spĺňate podmienky, kontaktujte svojho zástupcu v službe Google Ads.

V novom rozhraní Google Ads môžete upraviť iba nastavenia konverznej akcie návštevy obchodu. V tomto článku nájdete pokyny na prepínanie medzi novým a predchádzajúcim prostredím Google Ads.

 Ako upraviť nastavenia konverznej akcie pre návštevy obchodu

V súčasnosti spravuje väčšina používateľov svoje účty výlučne v novom prostredí Google Ads. Ak stále používate predchádzajúce prostredie AdWords, nižšie vyberte PredchádzajúceĎalšie informácie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Meranie kliknite na možnosť Konverzie.
 4. V zozname nájdite konverznú akciu typu návšteva obchodu, ktorú chcete upraviť, a kliknite na jej názov. Zobrazia sa nastavenia konverznej akcie.
 5. Kliknite na možnosť Upraviť nastavenia.
 6. Kliknite na nastavenie, uskutočnite zmeny a kliknite na možnosť Uložiť. Tento krok zopakujte pre všetky zostávajúce nastavenia, ktoré potrebujete upraviť.
  Ak chcete použiť nastavenie dĺžky sledovania konverzie, kliknite na možnosť Konverzie. Ak chcete použiť nastavenie dĺžky sledovania konverzie po zobrazení, kliknite na možnosť Konverzie po zobrazení.
 7. Kliknite na Hotovo.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory