Konverzie z návštev predajne

Ak sú pre vašu firmu dôležité návštevy fyzickej prevádzky (napríklad hotelov, predajní áut, reštaurácií a maloobchodných predajní), pomocou sledovania konverzií z návštevy predajne môžete zistiť, aký vplyv majú vaše reklamy na návštevy predajne.

Mnohí spotrebitelia pred nákupom v predajni uskutočnia prieskum online. Reklamy Google Ads môžu ovplyvniť tieto rozhodnutia vyplývajúce z prieskumu online, ktoré vedú k návštevám predajne. Návštevy predajne vám pomáhajú merať úplnú hodnotu online reklám tým, že zohľadňujú ďalšie konverzie, ktoré sa uskutočnia offline. Pomocou návštev predajne môžete optimalizovať kampane pre všekanálovú výkonnosť a maximalizovať celkovú návratnosť výdavkov na reklamu v online a offline kanáloch.

Výhody

 • Zistite, ktoré kampane, kľúčové slová a zariadenia prinášajú vašej firme najviac návštev predajne.
 • Pochopte celkový vplyv na vašu návratnosť investícií (NI) a robte informovanejšie rozhodnutia o reklamných kreatívach, výdavkoch, stratégiách ponúk a ostatných aspektoch kampaní.
 • Vyhodnocujte a optimalizujte všekanálovú výkonnosť zahrnutím konverzií z návštev predajne do stratégií inteligentných ponúk. Prečítajte si viac o inteligentných ponukách pre návštevy predajne.

Ako to funguje

How store visit work, here is a digital interaction

 

 

 

Zákazník sa prihlási do svojho účtu Google a v jeho nastaveniach aktivuje históriu polohy. Zákazníkovi sa zobrazí reklama na vašu predajňu. Zákazník s touto reklamou interaguje.

How store visits work; a user visiting a physical store

 

 

 

Zákazník potom vašu predajňu navštívi.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases Zákazníkovu návštevu predajne prepojíme s interakciami s vašou reklamou spôsobom, ktorý rešpektuje ochranu súkromia. Návštevy predajne používajú anonymné súhrnné štatistiky, ktoré sú potom extrapolované, aby predstavovali širšiu populáciu vašich spotrebiteľov.

Keď naše systémy zistia, že mohlo dôjsť k návštevám, pridáme ďalšiu vrstvu overenia zapojením vybraných používateľov do prieskumu o ich návštevách predajne. Prostredníctvom skupiny viac ako piatich miliónov používateľov, ktorí sa dobrovoľne zapojili do Odmien za prieskumy Google, sa priamo pýtame ľudí, ktoré miesta navštívili. Porovnáme to s našimi predpoveďami a pomocou týchto údajov potom zdokonaľujeme naše modely strojového učenia.
How store visits work – report in Google Ads

 

 

Google Ads vytvára modelované čísla na základe aktuálnych a minulých údajov o počte ľudí, ktorí kliknú na vaše reklamy alebo ich zobrazia a potom navštívia vašu predajňu. Tieto výsledky si potom môžete pozrieť v prehľadoch návštev predajní v službe Google Ads.

Vhodnosť

Ak máte predajňu alebo predávate výrobky v predajni a spĺňate určité kritériá, môžete mať nárok na konverzie z návštev predajne. Platia nasledujúce kritériá, aby sme mali k dispozícii dostatok údajov na vytváranie prehľadov vo vašom účte a zároveň chránili súkromie našich používateľov.

 • Vaše predajne sa musia nachádzať vo vybraných krajinách, kde sú k dispozícii prehľady návštev predajní.
 • Adresy predajní sa nesmú považovať za citlivé. Za citlivé a nevhodné pre konverzie z návštev predajne sa považujú napríklad adresy súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, náboženstvom, sexuálnym obsahom a deťmi.
 • Vaše reklamy by mali používať rozšírenia o adresu alebo rozšírenia o adresy affiliate partnerov, aby sme vedeli, ktoré predajne sú pre vás dôležité. Čím viac predajní máte, tým vyššia je pravdepodobnosť, že váš účet bude mať dostatok údajov, aby bol vhodný pre konverzie z návštev predajne.
 • Uistite sa, že vaše rozšírenia o adresu alebo rozšírenia o adresy affiliate partnerov sú v službe Google Ads aktívne a nie sú vypnuté na úrovni kampane alebo reklamnej skupiny. Ak chcete zobrazovať rozšírenia, mali by ste tiež aktivovať kampane. Ak kampane neaktivujete, návštevy predajní sa v prehľadoch nebudú uvádzať a váš účet Google Ads nemusí získavať dostatok údajov, aby bol vhodný pre konverzie z návštev predajne.
 • Vaše reklamy musia získavať dostatočný počet kliknutí alebo zobrazení a vaša firma musí mať dostatočnú fyzickú návštevnosť, aby ste spĺňali naše limity na ochranu súkromia. Keďže prehľady návštev predajní používajú model strojového učenia, na vytváranie presných prehľadov návštev predajní potrebujeme dostatok údajov. Každý inzerent je iný, a preto sa tieto čísla budú líšiť v závislosti od inzerenta.
 • Ak v účte v službe Moja firma na Googli používate rozšírenia o adresu, uistite sa, že v účte v službe Moja firma na Googli máte nastavené adresy predajní a že všetky adresy predajní sú v službe Moja firma na Googli overené.

Ak spĺňate podmienky uvedené vyššie:

 • váš účet začne automaticky vytvárať prehľady návštev predajní,
 • konverzie z návštev predajne budú pridané do stĺpcov Všetky konverzie a Konverzie po zobrazení (iba na YouTube a v Obsahovej sieti) vo vašich prehľadoch kampaní,
 • v účte Google Ads bude vytvorená nová konverzná akcia s názvom Návštevy predajne. Ak ju nevidíte, môžete pridať do prehľadov stĺpec, aby sa zobrazila.

Ak sa vo vašom účte nezobrazujú údaje o návštevách predajní a myslíte si, že podmienky spĺňate, kontaktujte obchodného zástupcu Googlu.

Konverzie z návštev predajne sú k dispozícii vo Vyhľadávacej sieti, Obsahovej sieti a na YouTube. Podmienky uvedené vyššie sa vzťahujú na všetky siete, ale vhodnosť je pre každú sieť samostatná. Niektoré účty s viacerými typmi kampaní v jednotlivých sieťach môžu byť vhodné pre prehľady návštev predajní v niektorých sieťach a v iných nie.

Dostupnosť merania návštev predajne podľa krajiny

Meranie návštev predajne je k dispozícii v nasledujúcich krajinách:

 • Austrália
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Brazília
 • Kanada
 • Dánsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • India
 • Taliansko
 • Japonsko
 • Mexiko
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Singapur
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Taiwan
 • Turecko
 • Spojené kráľovstvo
 • Spojené štáty americké

Sledovanie konverzií z návštev predajne pomocou účtu správcu Google Ads

Hoci možno vytvárať prehľady návštevy predajne na úrovni účtu správcu (viac sa dozviete tu), podmienky oprávnenosti musia byť splnené na úrovni podúčtu, nie na úrovni účtu správcu. Podmienky oprávnenosti musí spĺňať každý podúčet, v ktorom chcete vytvárať prehľady návštevy predajne.

Navyše to, že návštevy predajne sa vykazujú v prehľadoch na úrovni účtu správcu, ešte neznamená, že každý podúčet je vhodný pre prehľady návštev predajne. Dokonca aj dva účty, ktoré sa zdajú byť podobné, nemusia súčasne spĺňať podmienky oprávnenosti.

Optimalizácia pre konverzie z návštev predajne

Ak je vaším cieľom zvýšenie počtu návštev predajní, je vhodné nastaviť váš účet Google Ads na optimalizáciu pre návštevy predajne:

Miestne kampane

Ak chcete zvýšiť návštevnosť predajne, zvážte nastavenie miestnej kampane. Reklamy v miestnych kampaniach sa zobrazujú vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti Google, v Mapách Google a na YouTube. Pri vytváraní miestnej kampane stačí určiť adresy predajní, ktoré chcete propagovať. Buď prepojíte svoj účet Moja firma na Googli, alebo vyberiete adresy affiliate partnerov. Prečítajte si viac o miestnych kampaniach.

Local Campaigns (Account Optimization)

Inteligentné ponuky

Ak chcete maximalizovať návratnosť výdavkov na reklamu, zvážte použitie inteligentných ponúk pre návštevy predajne. Inteligentné ponuky pre návštevy predajne vám umožňujú nájsť zákazníkov, ktorí chcú navštíviť vašu predajňu, a maximalizovať online aj offline vplyv na vaše existujúce kampane vo vyhľadávaní a nákupné kampane.Nastavte hodnotu návštevy predajne a zahrňte návštevy predajne do konverzií s možnosťou ponúk vo svojom účte alebo vo vybraných kampaniach. Prečítajte si viac o inteligentných ponukách pre návštevy predajne.

Úprava nastavení konverzných akcií pre návštevy predajne

Keď bude váš účet Google Ads spĺňať podmienky vytvárania prehľadov návštev predajní, bude vhodné vykonať určité úpravy nastavení konverzných akcií. Podobne ako v prípade iných konverzných akcií môžete upraviť dĺžku sledovania konverzie pre návštevy predajne, hodnotu konverzie, atribučný model a ďalšie nastavenia.

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu účtu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona].
 3. V sekcii Meranie kliknite na Konverzie.
 4. V zozname nájdite konverznú akciu typu návšteva predajne, ktorú chcete upraviť, a kliknite na jej názov. Zobrazia sa nastavenia konverznej akcie.
 5. Kliknite na Upraviť nastavenia.
 6. Kliknite na nastavenie, uskutočnite zmeny a kliknite na Uložiť. Tento krok zopakujte pre všetky zostávajúce nastavenia, ktoré potrebujete upraviť.
 7. Kliknite na Hotovo.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false