Konverzie z návštev predajne

Ak sú pre vašu firmu dôležité návštevy kamenných prevádzok (napríklad maloobchodných predajní, reštaurácií, predajní áut a potravín), pomocou sledovania konverzií z návštev predajne môžete zistiť, aký vplyv majú vaše reklamy na návštevy predajne.

Mnohí zákazníci pred nákupom v predajni uskutočnia prieskum online. Google Ads môže ovplyvniť tieto rozhodnutia vyplývajúce z prieskumu online, ktoré vedú k návštevám predajne. Návštevy predajne vám pomáhajú merať úplnú hodnotu online reklám tým, že zohľadňujú ďalšie konverzie, ktoré sa uskutočnia offline. Pomocou návštev predajne môžete optimalizovať kampane pre všekanálovú výkonnosť a maximalizovať celkovú návratnosť výdavkov na reklamu (ROAS) v online a offline kanáloch.

V tomto článku

Ako používať návštevy predajne

 • Report: zistite, ktoré kampane, kľúčové slová a zariadenia prinášajú vašej firme najviac návštev predajne.
 • Hodnota: nastavte hodnotu konverzie z návštevy predajne, aby ste mali prehľad o celkovej návratnosti investícií a prijímali informovanejšie rozhodnutia o reklamných kreatívach, výdavkoch a stratégiách ponúk.
 • Optimalizácia: zahrňte konverzie z návštev predajne do stratégií inteligentných ponúk s cieľom optimalizovať na získavanie všekanálových zákazníkov a uprednostniť fyzickú návštevnosť.

Ako to funguje

How store visit work, here is a digital interaction

Zákazník sa prihlási do účtu Google a v nastaveniach účtu aktivuje históriu polohy. Zákazníkovi sa zobrazí reklama na vašu predajňu. Zákazník s touto reklamou interaguje.

How store visits work; a user visiting a physical store

Zákazník potom vašu predajňu navštívi.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Google prepojí návštevu predajne daným zákazníkom s interakciami s vašou reklamou, a to s ohľadom na ochranu súkromia. Návštevy predajne používajú anonymné súhrnné štatistiky, ktoré sú potom extrapolované, aby predstavovali širšiu populáciu vašich zákazníkov.

Pri detekcii potenciálnych návštev si môžete všimnúť ďalšiu vrstvu overenia v prieskume. V týchto prípadoch prieskumy Google vyberajú používateľov z panela viac ako desiatich miliónov dobrovoľníkov, ktorí sa zúčastňujú na prieskumoch o návštevách svojej predajne cez Odmeny za prieskumy Google. Na základe ich odpovedí môže Google zistiť, ktoré miesta navštívili, a porovnať tieto návštevy s predpokladanými návštevami. Tieto údaje sa používajú na doladenie umelej inteligencie od Googlu.

How store visits work – report in Google Ads

Google Ads vytvára modelované čísla na základe aktuálnych a minulých údajov o počte zákazníkov, ktorí kliknú na vaše reklamy alebo ich zobrazia a potom navštívia vašu predajňu. Tieto výsledky si potom môžete pozrieť v prehľadoch návštev predajne v službe Google Ads.

Oprávnenosť

Ak máte predajňu alebo predávate výrobky v predajni a spĺňate určité kritériá, môžete mať nárok na konverzie z návštev predajne. Uplatňujú sa nasledujúce kritériá, ktoré Googlu umožňujú získať dostatok údajov na reportovanie vo vašom účte a zároveň chrániť súkromie používateľov.

 • Vaše predajne sa musia nachádzať vo vybraných krajinách, kde sú k dispozícii prehľady návštev predajní.
 • Adresy predajní sa nesmú považovať za citlivé. Za citlivé a nevhodné pre konverzie z návštev predajne sa považujú napríklad adresy súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, náboženstvom, sexuálnym obsahom a deťmi.
 • Vaše reklamy musia používať miesta alebo miesta affiliate partnerov, aby sme vedeli, ktoré predajne sú pre vás dôležité. Čím viac predajní máte, tým vyššia je pravdepodobnosť, že váš účet bude mať dostatok údajov, aby bol vhodný pre konverzie z návštev predajne.
 • Vaše miesta alebo miesta affiliate partnerov musia byť v službe Google Ads aktívne a nesmú byť vypnuté na úrovni kampane ani reklamnej skupiny. Okrem toho musíte v kampaniach aktivovať zobrazovanie podkladov. Ak kampane neaktivujete, návštevy predajne sa v prehľadoch nebudú uvádzať a váš účet Google Ads nemusí získavať dostatok údajov, aby bol vhodný pre konverzie z návštev predajne.
 • Vaše reklamy musia získavať dostatočný počet kliknutí alebo zobrazení a vaša firma musí mať dostatočnú fyzickú návštevnosť, aby ste spĺňali naše minimálne požiadavky na ochranu súkromia. Keďže reporty návštev predajní využívajú umelú inteligenciu od Googlu, na vytváranie presných reportov návštev predajní potrebujeme dostatok údajov. Každý inzerent je iný, a preto sa tieto čísla budú líšiť v závislosti od inzerenta.
 • Ak používate miesta vo firemnom profile, uistite sa, že vo firemnom profile sú nastavené adresy vašich predajní a že všetky adresy predajní vo firemnom profile sú overené.

Ak spĺňate podmienky uvedené vyššie:

 • váš účet začne automaticky vytvárať prehľady návštev predajne,
 • konverzie z návštev predajne budú pridané do stĺpcov Všetky konverzie a Konverzie po zobrazení (iba v službe YouTube a Obsahovej sieti) vo vašich prehľadoch kampaní,
 • v účte Google Ads bude vytvorená nová konverzná akcia s názvom Návštevy predajne. Ak konverznú akciu Návštevy predajne nenájdete, môžete pre ňu pridať vo svojich prehľadoch stĺpec.

Ak v účte nenájdete údaje o návštevách predajne a myslíte si, že podmienky spĺňate, kontaktujte obchodného zástupcu Googlu.

Poznámka: Konverzie z návštev predajne sú dostupné vo Vyhľadávacej sieti (ang. Search Network), Obsahovej sieti (ang. Display Network) a na YouTube. Uvedené podmienky sa vzťahujú na všetky siete, no oprávnenosť sa určuje pre každú sieť zvlášť. Niektoré účty s viacerými typmi kampaní v jednotlivých sieťach môžu byť vhodné pre prehľady návštev predajne v niektorých sieťach a v iných nie.

Sledovanie konverzií z návštev predajne pomocou účtu správcu Google Ads

Ak máte účet správcu Google Ads, návštevy predajne si vždy môžete pozrieť na úrovni účtu správcu alebo klientskeho účtu. Ak je však sledovanie konverzií nastavené na úrovni účtu správcu, duplicitné návštevy predajne budú v podradených účtoch odstránené.

Ak je sledovanie konverzií nastavené na úrovni účtu správcu, počet návštev predajne na úrovni účtu správcu by sa mal vždy zhodovať so súčtom návštev predajne pre všetky klientske účty, ktoré sledujú konverzie z návštev predajne pod daným účtom správcu.

Hoci možno vytvárať prehľady návštev predajne na úrovni účtu správcu, podmienky oprávnenosti musia byť splnené na úrovni podúčtu, nie na úrovni účtu správcu. Podmienky oprávnenosti musí spĺňať každý podúčet, v ktorom chcete vytvárať prehľady návštevy predajne.

Navyše to, že návštevy predajne sa vykazujú v prehľadoch na úrovni účtu správcu, ešte neznamená, že každý podúčet je vhodný pre prehľady návštev predajne. Dokonca aj dva účty, ktoré sa zdajú byť podobné, nemusia súčasne spĺňať podmienky oprávnenosti. Prečítajte si ďalšie informácie o konverziách z návštev predajne.

Používanie stránky Diagnostika pre návštevy predajne

Ak máte otázky o prehľadoch návštev predajne vo svojom účte, pozrite si na stránke Diagnostika celkový stav prehľadov návštev predajne. Nájdete na nej podrobné informácie o konkrétnych problémoch vo svojom účte, ktoré môžu ovplyvniť prehľady návštev predajne. Na stránke Diagnostika sa zobrazia aj informácie o tom, či je váš účet momentálne optimalizovaný pre ponuky na získavanie konverzií z návštev predajne.

Prístup k stránke Diagnostika

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele Goals Icon.

 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
 3. Kliknutím na názov aktívnej konverznej akcie návštevy predajne otvorte stránku Návštevy predajne a potom kliknite na položku Diagnostika.
Poznámka: Na prístup k stránke Diagnostika musíte mať v účte konverznú akciu návštevy predajne. Ak v účte nemáte návštevy predajne, prečítajte si viac o konverziách z návštev predajne.

Prezeranie stránky Diagnostika

Na stránke Diagnostika pre konverznú akciu návštev predajne sú uvedené nasledujúce podrobnosti, ktoré inzerentom pomáhajú lepšie pochopiť aktuálny stav prehľadov návštev predajne:
 • Aktuálny stav: ukazuje stav reportov návštev predajne.
 • Miesta: označuje, či má účet prepojené miesta (miesta affiliate partnerov alebo miesta).
 • Kampane s miestami:: označuje, v koľkých kampaniach účtu sa zobrazujú miesta. Údaje návštev predajne sa reportujú len pre kampane, ktoré aktívne zobrazujú miesta.
 • Overenie miest: uvádza percento miest účtu, ktoré sú overené vo firemnom profile, pretože jednotlivé miesta musia byť na reportovanie návštev predajne overené. Ak sú miesta alebo miesta affiliate partnerov aktivované prostredníctvom prepojenia s reťazcami na Googli, tieto miesta sú už overené.
 • Obmedzenia údajov: označuje, či má účet dostatok údajov na splnenie minimálnych požiadaviek na ochranu súkromia a zaznamenávanie konverzií z návštev predajne.
 • Nastavenie sledovania konverzií: označuje, že sledovanie konverzií je pre účet nastavené na úrovni účtu správcu. Zobrazí sa to iba vtedy, keď je sledovanie konverzií nastavené na úrovni účtu správcu.
 • Hodnota konverzie: informuje, či účet pridal vlastnú hodnotu konverzie pre návštevy predajne (napríklad na účely reportov hodnoty konverzie a inteligentných ponúk).

Dostupnosť merania návštev predajne podľa krajiny

Meranie návštev predajne je k dispozícii v nasledujúcich krajinách:

 • Austrália
 • Rakúsko
 • Belgicko
 • Brazília
 • Kanada
 • Čile
 • Dánsko
 • Francúzsko
 • Nemecko
 • India
 • Taliansko
 • Japonsko
 • Malajzia
 • Mexiko
 • Holandsko
 • Nový Zéland
 • Nórsko
 • Poľsko
 • Singapur
 • Španielsko
 • Švédsko
 • Švajčiarsko
 • Taiwan
 • Turecko
 • Spojené arabské emiráty
 • Spojené kráľovstvo
 • Spojené štáty americké

Optimalizácia pre konverzie z návštev predajne

Ak je vaším cieľom zvýšenie počtu návštev predajní, je vhodné nastaviť váš účet Google Ads na optimalizáciu pre návštevy predajne:

Maximálne výkonná kampaň pre ciele predajne

Ak chcete zvýšiť návštevnosť predajne, zvážte nastavenie maximálne výkonnej kampane pre ciele predajne. Reklamy v maximálne výkonných kampaniach pre ciele predajne sa budú môcť zobrazovať v službách Googlu. Tie zahŕňajú Vyhľadávaciu sieť Google, Obsahovú sieť Google, Mapy Google a YouTube. Pri vytváraní maximálne výkonnej kampane budete musieť definovať adresy predajní, ktoré chcete propagovať. Buď prepojíte účet svojho firemného profilu, alebo vyberiete adresy affiliate partnerov. Ďalšie informácie o maximálne výkonnej kampani pre ciele predajne

Local Campaigns (Account Optimization)

Inteligentné ponuky

Ak chcete maximalizovať návratnosť výdavkov na reklamu, zvážte použitie inteligentných ponúk pre návštevy predajne. Inteligentné ponuky pre návštevy predajne vám umožňujú nájsť zákazníkov, ktorí majú záujem o návštevu vašej predajne, a maximalizovať online aj offline vplyv vašich existujúcich kampaní vo vyhľadávaní (ang. search campaign) a nákupných kampaní (ang. Shopping campaign). Nastavte hodnotu návštev predajne a zahrňte návštevy predajne do konverzií s možnosťou ponúk vo svojom účte alebo vo vybraných kampaniach. Ďalšie informácie o inteligentných ponukách pre návštevy predajne

Inteligentné ponuky pre návštevy predajne sú podporované pri nasledujúcich typoch kampaní a stratégiách ponúk:

Typ kampane Stratégie ponúk
Maximálne výkonné kampane (angl. Performance Max campaign)
 • Maximalizácia hodnoty konverzií (s nepovinnou cieľovou návratnosťou výdavkov na reklamu)*
 • Maximalizácia konverzií (s nepovinnou cieľovou cenou za akciu)
Kampane vo vyhľadávaní
 • Maximalizácia konverzií
 • Maximalizácia hodnoty konverzií
 • Cieľová cena za akciu
 • Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu
 • Vylepšená cena za kliknutie
Nákupné kampane (angl. Shopping campaign)
 • Cieľová návratnosť výdavkov na reklamu
Videokampane
 • Maximalizácia konverzií
 • Cieľová CZA
 • * Maximalizácia hodnoty konverzií (s nepovinnou cieľovou návratnosťou výdavkov na reklamu) sa odporúča v maximálne výkonných kampaniach v prípade inzerentov s návštevami predajne.

Úprava nastavení konverzných akcií pre návštevy predajne

Keď bude váš účet Google Ads spĺňať podmienky vytvárania prehľadov návštev predajní, bude vhodné vykonať určité úpravy nastavení konverzných akcií. Podobne ako v prípade iných konverzných akcií môžete upraviť dĺžku sledovania konverzie pre návštevy predajne, hodnotu konverzie, atribučný model a ďalšie nastavenia.

Poznámka: Pokyny uvedené nižšie sú súčasťou nového vzhľadu používateľského prostredia služby Google Ads. Ak chcete používať predchádzajúci vzhľad, kliknite na ikonu Vzhľad a vyberte Použiť predchádzajúci vzhľad. Ak stále používate predchádzajúcu verziu služby Google Ads, pozrite si mapu na rýchlu orientáciu alebo nájdite požadovanú stránku pomocou vyhľadávacieho panela na hornom navigačnom paneli v službe Google Ads.
 1. V účte Google Ads kliknite na ikonu Ciele Goals Icon.
 2. V ponuke sekcií kliknite na rozbaľovaciu ponuku Konverzie.
 3. Kliknite na Súhrn.
 4. V zozname nájdite konverznú akciu typu návšteva predajne, ktorú chcete upraviť, a kliknite na jej názov. Zobrazia sa nastavenia príslušnej konverznej akcie.
 5. Kliknite na Upraviť nastavenia.
 6. Kliknite na nastavenie, uskutočnite zmeny a kliknite na Uložiť. Tento krok zopakujte pre všetky zostávajúce nastavenia, ktoré potrebujete upraviť.
 7. Kliknite na Hotovo.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka