Informacje o konwersjach polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym

Jeśli wizyty klientów w placówkach stacjonarnych – np. w hotelach, salonach samochodowych, restauracjach czy sklepach detalicznych – są istotne dla Twojej firmy, możesz korzystać ze śledzenia konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym, aby sprawdzać, jak Twoje reklamy wpływają na takie wizyty.

Wielu klientów przed zrobieniem zakupu w sklepie stacjonarnym szuka informacji w internecie, a Google Ads może wpływać na podejmowane przez nich w trakcie tych poszukiwań decyzje o wyborze sklepu. Wizyty w sklepie stacjonarnym pomagają mierzyć pełną wartość reklam online dzięki uwzględnieniu dodatkowych konwersji offline. Korzystając z danych o wizytach w sklepie stacjonarnym, możesz optymalizować kampanie pod kątem skuteczności w wielu kanałach i maksymalizować łączny zwrot z nakładów na reklamę (ROAS) w kanałach online i offline.

Zalety

 • Możesz się dowiedzieć, które kampanie, słowa kluczowe i urządzenia przynoszą najwięcej wizyt w Twoim sklepie stacjonarnym.
 • Możesz przeanalizować pełny wpływ swojego zwrotu z inwestycji (ROI) i podejmować bardziej świadome decyzje w sprawie reklam, wydatków, strategii ustalania stawek i innych elementów swoich kampanii.
 • Możesz oceniać i optymalizować skuteczność w wielu kanałach dzięki uwzględnianiu konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym w strategiach inteligentnego ustalania stawek. Więcej informacji o inteligentnym określaniu stawek uwzględniającym wizyty w sklepie stacjonarnym

Jak to działa

How store visit work, here is a digital interaction

Klient jest zalogowany na swoim koncie Google, na którym ma włączoną w ustawieniach historię lokalizacji. Klient widzi reklamę Twojego sklepu i wchodzi z nią w interakcję.

How store visits work; a user visiting a physical store

Następnie klient odwiedza Twój sklep stacjonarny.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Wizytę klienta w sklepie stacjonarnym przypisujemy do interakcji z reklamą w sposób zapewniający ochronę prywatności. Liczbę wizyt w sklepie stacjonarnym ustalamy na podstawie anonimowych, zbiorczych statystyk, które są następnie ekstrapolowane, aby reprezentowały większą grupę klientów.

Gdy nasze systemy wykryją, że nastąpiły potencjalne wizyty, stosujemy dodatkowy mechanizm weryfikacji, wysyłając do wybranych użytkowników ankiety o ich wizytach w sklepie stacjonarnym. Obejmujemy badaniami ponad 5 milionów użytkowników, którzy zgłosili się do programu Premie za ankiety Google. Pytamy ich bezpośrednio o to, które lokalizacje odwiedzili, sprawdzamy, jak ich odpowiedzi korespondują z naszymi prognozami, i używamy uzyskanych w ten sposób danych do optymalizacji modeli systemów uczących się.

How store visits work – report in Google Ads

Google Ads tworzy modele liczbowe na podstawie bieżącej i historycznej liczby klientów, którzy kliknęli lub obejrzeli Twoją reklamę, a później odwiedzili Twój sklep stacjonarny. Obliczone wyniki są dostępne w raportach Google Ads dotyczących wizyt w sklepie stacjonarnym.

Dostępność

Jeśli masz sklep stacjonarny lub sprzedajesz swoje produkty w takim sklepie i spełniasz określone kryteria, możesz się kwalifikować do korzystania z konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym. Dzięki narzuceniu tych kryteriów mamy wystarczającą ilość danych do tworzenia raportów na Twoim koncie, a zarazem zachowujemy prywatność użytkowników.

 • Twoje sklepy muszą się znajdować w krajach, w których dostępne są raporty o wizytach w sklepie stacjonarnym.
 • Placówki stacjonarne nie mogą być powiązane z kategoriami uważanymi za wrażliwe. Na przykład placówki związane z opieką zdrowotną, religią, dziećmi i treściami erotycznymi, które są kategoriami uznawanymi za wrażliwe, nie kwalifikują się do konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym.
 • Twoje reklamy powinny korzystać z rozszerzeń lokalizacji lub rozszerzeń powiązanej lokalizacji, ponieważ dzięki nim wskazujesz na sklepy, które są dla Ciebie ważne. Im więcej masz lokalizacji, tym większe prawdopodobieństwo, że na Twoim koncie będzie wystarczająca ilość danych, aby kwalifikowało się ono do śledzenia wizyt w sklepie stacjonarnym.
 • Upewnij się, że rozszerzenia lokalizacji lub rozszerzenia powiązanej lokalizacji są aktywne i nie zostały wyłączone na poziomie kampanii lub grupy reklam w Google Ads. Włącz też w kampaniach wyświetlanie rozszerzeń. Jeśli tego nie zrobisz, wizyty w sklepie stacjonarnym nie będą rejestrowane, a Twoje konto Google Ads może nie uzyskiwać wystarczającej ilości danych, aby kwalifikowało się do śledzenia wizyt w sklepie stacjonarnym.
 • Twoje reklamy muszą mieć wystarczająco dużo kliknięć lub wyświetleń, a Twoja firma musi mieć odpowiednio duży ruch w sklepie stacjonarnym, aby przekroczyć wartości progowe umożliwiające zachowanie prywatności. Raportowanie wizyt w sklepie stacjonarnym korzysta z modelu systemów uczących się, dlatego potrzebujemy odpowiedniej ilości danych, aby dokładnie podawać w raportach liczbę takich wizyt. Liczba ta różni się w zależności od reklamodawcy, ponieważ każdy z nich jest inny.
 • Jeśli korzystasz z rozszerzeń lokalizacji w Profilu Firmy, upewnij się, że lokalizacje sklepów stacjonarnych zostały w nim skonfigurowane i przeszły weryfikację.

Jeśli spełniasz podane wyżej wymagania:

 • Twoje konto zacznie automatycznie rejestrować wizyty w sklepie stacjonarnym.
 • Konwersje polegające na wizycie w sklepie stacjonarnym będą dodawane w raportach kampanii do kolumn „Wszystkie konwersje” i „Konwersje po obejrzeniu” (dotyczy tylko YouTube i sieci reklamowej).
 • Na Twoim koncie Google Ads zostanie utworzone nowe działanie powodujące konwersję o nazwie „Wizyty w sklepie stacjonarnym”. Jeśli go nie widzisz, możesz dodać dla niego w raportach odpowiednią kolumnę.

Jeśli nie widzisz na swoim koncie danych o wizytach w sklepie stacjonarnym, a uważasz, że spełniasz wymagania, skontaktuj się z przedstawicielem Google.

Konwersje polegające na wizycie w sklepie stacjonarnym są dostępne w sieci wyszukiwania, sieci reklamowej i w YouTube. Podane wyżej wymagania mają zastosowanie do wszystkich sieci, ale to, czy je spełniasz, sprawdzamy w przypadku każdej sieci z osobna. Niektóre konta, na których jest kilka rodzajów kampanii prowadzonych w różnych sieciach, mogą się w niektórych sieciach kwalifikować do raportowania wizyt w sklepie stacjonarnym, a w innych nie.

Korzystanie ze strony „Diagnostyka” w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym

Jeśli masz pytania o raportowanie na koncie konwersji polegających na wizytach w sklepie stacjonarnym, na stronie „Diagnostyka” możesz sprawdzać ogólny stan raportowania takich konwersji. Znajdziesz na niej szczegółowe informacje o konkretnych problemach na koncie, które mogą mieć wpływ na raportowanie takich konwersji. Strona „Diagnostyka” pokaże się też, czy Twoje konto jest obecnie zoptymalizowane pod kątem określania stawek za konwersje polegające na wizycie w sklepie stacjonarnym.

Jak wyświetlić stronę „Diagnostyka”

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona].
 3. Kliknij kolejno Pomiar skutecznościKonwersje, aby otworzyć kartę „Działania powodujące konwersje”.
 4. Kliknij nazwę działania powodującego konwersję polegającą na wizycie w sklepie stacjonarnym, aby otworzyć stronę „Wizyty w sklepie stacjonarnym”, a potem kliknij Diagnostyka.
Uwaga: aby uzyskać dostęp do strony „Diagnostyka”, musisz mieć na koncie działanie powodujące konwersję polegającą na wizycie w sklepie stacjonarnym. Jeśli nie masz na swoim koncie takiego działania, dowiedz się więcej o konwersjach polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym i kryteriach kwalifikacji.

Interpretowanie informacji podawanych na stronie „Diagnostyka”

W przypadku działania powodującego konwersję polegającą na wizycie w sklepie stacjonarnym strona „Diagnostyka” zawiera podane niżej informacje, które pomagają reklamodawcom lepiej poznać bieżący stan raportowania wizyt w sklepie stacjonarnym:
 • Obecny stan: wskazuje stan raportowania wizyt w sklepie stacjonarnym.
 • Lokalizacje: wskazują, czy na koncie są dodane lokalizacje (rozszerzenia powiązanej lokalizacji lub rozszerzenia lokalizacji).
 • Kampanie z aktywnymi rozszerzeniami lokalizacji: wskazują, w ilu kampaniach na koncie działają rozszerzenia lokalizacji. Dane o wizytach w sklepie stacjonarnym są raportowane tylko w kampaniach z aktywnymi rozszerzeniami lokalizacji.
 • Weryfikacja lokalizacji: odsetek lokalizacji na koncie, które zostały zweryfikowane w Profilu Firmy. Raportowanie wizyt w sklepie stacjonarnym wymaga przesłania lokalizacji do zweryfikowania. Jeśli rozszerzenia lokalizacji lub rozszerzenia powiązanej lokalizacji zostały uaktywnione poprzez połączenie z sieciami placówek firmy w Google, lokalizacje te są już zweryfikowane.
 • Wartości progowe zbierania danych: wskazują, czy na koncie jest wystarczająco dużo danych, aby możliwe było osiągnięcie progów ochrony prywatności oraz raportowanie liczby wizyt w sklepie stacjonarnym.
 • Konfigurowanie śledzenia konwersji: wskazuje, że śledzenie konwersji na koncie jest konfigurowane na poziomie konta menedżera. Ta informacja wyświetla się tylko wtedy, gdy śledzenie konwersji jest skonfigurowane na poziomie konta menedżera.
 • Dopasowywanie lokalizacji sklepu stacjonarnego dla wielu kont: wskazuje, czy lokalizacje na koncie pasują do co najmniej 75% lokalizacji na innych kontach podrzędnych połączonych z tym samym profilem firmy lub kontem menedżera. Jest to wymagane, aby na kontach korzystających ze śledzenia konwersji na poziomie konta menedżera możliwe było raportowanie wizyt w sklepie stacjonarnym. Ta informacja wyświetla się tylko wtedy, gdy śledzenie konwersji jest skonfigurowane na poziomie konta menedżera.
 • Wartość konwersji: wskazuje, czy na koncie została dodana niestandardowa wartość konwersji w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym (np. na potrzeby inteligentnego określania stawek).
 • Uwzględnij jako domyślny cel na koncie: wskazuje, czy reklamodawca uwzględnia w kolumnie „Konwersje” konwersję polegającą na wizycie w sklepie stacjonarnym na potrzeby inteligentnego określania stawek.

Dostępność pomiarów liczby wizyt w sklepie stacjonarnym w poszczególnych krajach

Pomiar liczby wizyt w sklepie stacjonarnym jest dostępny w tych krajach:

 • Australia
 • Austria
 • Belgia
 • Brazylia
 • Kanada
 • Chile
 • Dania
 • Francja
 • Niemcy
 • Indie
 • Włochy
 • Japonia
 • Meksyk
 • Holandia
 • Nowa Zelandia
 • Norwegia
 • Polska
 • Singapur
 • Hiszpania
 • Szwecja
 • Szwajcaria
 • Tajwan
 • Turcja
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • Wielka Brytania
 • Stany Zjednoczone

Śledzenie konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym na koncie menedżera Google Ads

Chociaż wizyty w sklepie stacjonarnym można raportować na poziomie konta menedżera, odpowiednie wymagania trzeba spełnić na poziomie subkonta, a nie konta menedżera. Aby rejestrowanie wizyt w sklepie stacjonarnym działało, odpowiednie wymagania musi spełniać każde subkonto z osobna.

Pamiętaj też, że raportowanie wizyt w sklepie stacjonarnym na poziomie konta menedżera nie oznacza, że każde jego subkonto kwalifikuje się do rejestrowania takich wizyt. Nawet z 2 na pozór bardzo podobnych kont jedno może spełniać wymagania, a drugie – nie. Więcej informacji o raportowaniu konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym

Optymalizacja pod kątem konwersji polegających na wizycie w sklepie stacjonarnym

Jeśli Twoim celem jest zwiększenie liczby wizyt w sklepach stacjonarnych, możesz skonfigurować konto Google Ads tak, aby optymalizowało kampanie pod kątem takich wizyt:

Kampanie lokalne

Jeśli chcesz zwiększyć natężenie ruchu w sklepie stacjonarnym, możesz utworzyć kampanię lokalną. Reklamy z kampanii lokalnych wyświetlają się w sieci wyszukiwania, sieci reklamowej, Mapach Google i w YouTube. Tworząc kampanię lokalną, wystarczy określić lokalizacje sklepów, które chcesz promować. Aby to zrobić, powiąż konto Google Ads z kontem usługi Profil Firmy lub wybierz powiązane lokalizacje. Więcej informacji o kampaniach lokalnych

Local Campaigns (Account Optimization)

Inteligentne określanie stawek

Jeśli chcesz maksymalizować ROAS, zastanów się nad użyciem inteligentnego określania stawek w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym. Pozwala ono docierać z przekazem reklamowym do klientów zainteresowanych wizytą w Twoim sklepie stacjonarnym oraz maksymalizować wpływ online i offline dotychczasowych kampanii w sieci wyszukiwania i kampanii produktowych. Określ wartość wizyt w sklepie stacjonarnym i uwzględnij takie wizyty w konwersjach z możliwością określenia stawki na całym koncie lub w wybranych kampaniach. Więcej informacji o inteligentnym określaniu stawek uwzględniającym wizyty w sklepie stacjonarnym

Edytowanie ustawień działań powodujących konwersję polegającą na wizycie w sklepie stacjonarnym

Gdy Twoje konto Google Ads będzie się kwalifikować do raportowania wizyt w sklepie stacjonarnym, może się okazać konieczne wprowadzenie pewnych zmian w ustawieniach działań powodujących konwersję. Podobnie jak w przypadku innych działań powodujących konwersję, możesz zmieniać okno konwersji w przypadku wizyt w sklepie stacjonarnym, wartość konwersji, model atrybucji i inne ustawienia.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] w prawym górnym rogu konta.
 3. W sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Odszukaj na liście działanie powodujące konwersję polegającą na wizycie w sklepie stacjonarnym, które chcesz edytować, i kliknij jego nazwę. Wyświetlą się ustawienia tego działania.
 5. Kliknij Edytuj ustawienia.
 6. Kliknij ustawienie, wprowadź zmiany i kliknij Zapisz. Powtórz tę czynność przy wszystkich pozostałych ustawieniach, które chcesz edytować.
 7. Kliknij Gotowe.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
false
false
true
true
73067
false