Om konverteringer fra butikkbesøk

Hvis besøk på de fysiske beliggenhetene dine – enten dette er hoteller, bilforhandlere, restauranter eller butikker – er viktig for bedriften din, kan du bruke konverteringssporing for å se hvordan annonseklikkene og de synlige visningene dine påvirker butikkbesøk.

I Displaynettverket anses annonsevisninger som synlige om minst 50 % av den aktuelle annonsen vises på skjermen i minst ett sekund, og dette måles med Googles Active View-teknologi.

Konverteringer fra butikkbesøk er bare tilgjengelig for visse annonsører. Annonsører med sensitive beliggenhetskategorier knyttet til barn, religion, helsetjenester og seksuelt innhold har for eksempel ikke tilgang til denne funksjonen. Hvis du tror at du er kvalifisert for konverteringer fra butikkbesøk, og du har en kontorepresentant, kan du kontakte vedkommende om dette.

Fordeler

 • Se hvilke kampanjer, søkeord og enheter som genererer flest butikkbesøk for bedriften din.
 • Få innsikt i det som ligger bak avkastningen din, og få et bedre grunnlag for å ta beslutninger om reklamer, forbruk, budstrategier og andre elementer i kampanjene dine.
 • Evaluer og optimaliser omnikanal-resultatene du oppnår, ved å ta med konverteringer fra butikkbesøk i strategiene dine med smart budgivning. Finn ut mer om smart budgivning for butikkbesøk.

Krav

Konverteringer fra butikkbesøk er bare tilgjengelig for et begrenset antall Google-annonsører. For å kunne måle konverteringer fra butikkbesøk må du

 • ha flere fysiske butikker i kvalifiserte land. (spør kontorepresentanten din om konverteringer fra butikkbesøk er tilgjengelig der du befinner deg)
 • motta tusenvis av annonseklikk og synlige visninger
 • ha en Google Min bedrift-konto knyttet til Google Ads-kontoen din
 • opprette de ulike butikkbeliggenhetene dine i Google Min bedrift-kontoen din
 • ha fått bekreftet minst 90 % av de tilknyttede beliggenhetene dine på Google Min bedrift
 • sørge for at adressetillegg er aktive i kontoen din
 • ha tilstrekkelig med data om butikkbesøk i tjenerdelen som kan tilskrives trafikk fra annonseklikk eller synlige visninger, og overholde personverngrensene våre
Butikkbesøk som kan tilskrives synlige visninger, er bare tilgjengelig for kampanjer i Displaynettverket og annonser som vises i Google Displaynettverk.

Sånn fungerer det

Data om butikkbesøk er basert på anonym, aggregert statistikk. Google Ads oppretter modellertstatistikk med utgangspunkt i nåværende og historiske data om antallet personer som har klikket eller sett på annonsene dine, og som senere har besøkt butikken din.

Data om butikkbesøk kan ikke knyttes til de enkelte annonseklikkene eller synlige visningene og heller ikke til enkeltpersoner. Vi bruker ledende bransjestandarder for å sørge for at personvernet til enkeltbrukere beskyttes.

Lave tall i rapporter om butikkbesøk

Nå og da kan det vises svært lave tall i rapportene om butikkbesøk, faktisk helt ned til «1». Dette kan skje hvis du ser på data på et mer detaljert nivå, for eksempel om du segmenterer etter enhet. Ettersom tallene er modellert og anonymisert, betyr ikke «1» at bare én person har klikket eller sett på en annonse og deretter besøkt butikken din. Det er bedre å lese dette som en verdi i nærheten av én, eller et gjennomsnitt på én.

Selv om disse dataene kan gi deg et anslag over hvilke kampanjeresultater du har oppnådd, er rapporter om butikkbesøk mer nøyaktige når tallene er større. Vi anbefaler derfor at du bruker rapporteringsnivåer med minst 100 butikkbesøk når du skal evaluere kampanjeresultatene.

Det er også viktig å merke seg at selv om rapportene viser små tall, sørger våre personvernteknikker for at data om butikkbesøk ikke kan knyttes til enkeltpersoner.

Sånn konfigurerer du sporing av konverteringer fra butikkbesøk

Hvis du oppfyller kravene ovenfor, blir det automatisk rapportert om butikkbesøk i kontoen din. Hvis du kan begynne å bruke denne funksjonen, blir konverteringer fra butikkbesøk lagt til i «Alle konverteringer»- og «Visningskonverteringer»-kolonnen i kampanjerapportene dine (finn ut hvordan du kan se konverteringer fra butikkbesøk). Du ser også den nye konverteringshandlingen «Butikkbesøk» i konverteringsrapportene dine. Hvis du ikke ser data om butikkbesøk i kontoen, men du mener du er kvalifisert, kan du ta kontakt med Google Ads-representanten din.

Innstillingene for konverteringshandlinger knyttet til butikkbesøk kan utelukkende endres i den nye utgaven av Google Ads. Du finner mer informasjon om hvordan du bytter mellom den forrige og den nye utgaven av Google Ads, i denne artikkelen.

Slik endrer du innstillingene for konverteringshandlinger knyttet til butikkbesøk

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Finn konverteringshandlingen fra butikkbesøk som du vil endre i listen, og klikk på navnet. Du ser da innstillingene for konverteringshandlingen.
 5. Klikk på Endre innstillingene.
 6. Klikk på en innstilling, gjør endringene, og klikk på Lagre. Gjenta denne fremgangsmåten for de andre innstillingene du må endre.
  Klikk på Konverteringer for å bruke innstillingen for konverteringsvinduet. Klikk på Visningskonverteringer for å bruke innstillingen for visningskonverteringsvinduet.
 7. Klikk på Ferdig.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt