Om konverteringer fra butikkbesøk

Hvis besøk på fysiske beliggenheter er viktig for bedriften din – slik det er for hoteller, bilforhandlere, restauranter og butikker – kan du bruke sporing av konverteringer fra butikkbesøk for å finne ut hvordan annonsene dine påvirker butikkbesøk.

Mange forbrukere gjør undersøkelser på nettet før de kjøper varer i butikker. Ved hjelp av Google Ads kan du bidra til at folk besøker butikken din etter å ha sett på varene på nettet. Når du tar med konverteringer fra fysiske butikkbesøk i beregningen, får du full oversikt over den samlede verdien av annonsene dine på nettet. Du kan optimalisere kampanjene dine for å oppnå best mulig resultater i flere kanaler og oppnå maksimal avkastning på annonsekostnadene (ROAS) – både på nettet og i kanaler utenfor nettet.

Fordeler

 • Finn ut hvilke kampanjer, søkeord og enheter som genererer flest butikkbesøk for bedriften din.
 • Skaff deg fullstendig oversikt over hvordan butikkbesøkene påvirker avkastningen du oppnår, og få et bedre grunnlag for beslutninger om reklamer, forbruk, budstrategier og andre elementer i kampanjene dine.
 • Vurder og optimaliser resultatene i ulike kanaler ved å ta med konverteringer fra butikkbesøk i strategiene dine for smart budgivning. Finn ut mer om smart budgivning for butikkbesøk.

Sånn fungerer det

How store visit work, here is a digital interaction

En kunde er logget på Google-kontoen sin og har slått på posisjonsloggen i kontoinnstillingene. Kunden ser en annonse for butikken din og har interaksjon med annonsen.

How store visits work; a user visiting a physical store

Deretter besøker kunden den fysiske butikken.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Vi knytter dette butikkbesøket til interaksjonen med annonsen, og vi ivaretar samtidig kundens personvern. For å rapportere butikkbesøk bruker vi anonyme samledata der informasjonen trekkes ut slik at den representerer størstedelen av kundene dine.

Når systemene våre registrerer mulige butikkbesøk, stiller vi spørsmål til utvalgte brukere for å få bekreftet at butikkbesøket faktisk forekom. I tilknytning til Google Belønning for meninger har vi et panel med over fem millioner brukere som har meldt seg frivillig til å svare på spørsmål. Vi spør disse brukerne direkte om hvilke beliggenheter de har besøkt, og vi undersøker i hvilken grad svarene samsvarer med anslagene våre. På dette grunnlaget finjusterer vi modellene for maskinlæring.

How store visits work – report in Google Ads

Google Ads utarbeider modellert statistikk basert på oppdaterte og historiske data om hvor mange kunder som har klikket eller sett på annonsene dine og senere besøkt butikken din. Deretter kan du se resultatene i Google Ads-rapportene dine om butikkbesøk.

Kvalifikasjonskrav

Hvis du har en fysisk butikkbeliggenhet eller selger produktene dine i en fysisk butikk, og du oppfyller visse kriterier, kan du være kvalifisert for konverteringer fra butikkbesøk. Kriteriene nedenfor bidrar til at vi har tilstrekkelig med data å rapportere for kontoen din, samtidig som vi ivaretar personvernet til brukerne våre.

 • Butikken din må ligge i et kvalifisert land der rapportering av butikkbesøk er tilgjengelig.
 • Butikkbeliggenheter som regnes som sensitive, er ikke kvalifisert. Beliggenheter knyttet til for eksempel helsetjenester, religion, seksuelt innhold og barn betraktes som sensitive og er dermed ikke kvalifisert for konverteringer fra butikkbesøk.
 • Du bør bruke adressetillegg eller adressetillegg for samarbeidspartnere i annonsene dine, slik at vi vet hvilke butikker du vil se resultater for. Jo flere beliggenheter du har, desto større er sjansen for at vi har tilstrekkelig med data til at kontoen din er kvalifisert for butikkbesøk.
 • Sjekk at adressetilleggene eller adressetilleggene for samarbeidspartnere er aktive og ikke er slått av på kampanje- eller annonsegruppenivå i Google Ads. Du kan også velge å vise utvidelser i enkeltkampanjer. Hvis du ikke slår på butikkbesøk i kampanjer, blir butikkbesøk ikke rapportert, og det kan hende at Google Ads-kontoen din ikke mottar tilstrekkelig med data til å være kvalifisert for butikkbesøk.
 • For at grensene i personvernreglene våre skal overholdes, må annonsene dine ha nok annonseklikk eller visninger, og bedriften din må ha et visst antall fysiske besøk. Ettersom rapporteringen av butikkbesøk er basert på en maskinlæringsmodell, trenger vi tilstrekkelig med data for å kunne produsere nøyaktige rapporter om butikkbesøk. Datavolumet som kreves, er ulikt for hver enkelt annonsør.
 • Hvis du bruker adressetillegg i en bedriftsprofil, må du sørge for at butikkbeliggenhetene er konfigurert i bedriftsprofilen din, og at alle butikkbeliggenhetene er bekreftet i bedriftsprofilen din.

Dette skjer hvis du oppfyller kravene ovenfor:

 • Butikkbesøk rapporteres automatisk i kontoen din.
 • Konverteringer fra butikkbesøk legges til i «Alle konverteringer»-kolonnen og «Visningskonverteringer»-kolonnen (gjelder bare YouTube og Displaynettverket) i kampanjerapportene dine.
 • Det opprettes en ny konverteringshandling med navnet «Butikkbesøk» i Google Ads-kontoen din. Hvis du ikke finner denne konverteringshandlingen, kan du legge til denne kolonnen i rapportene dine.

Hvis du ikke ser data om butikkbesøk i kontoen din, men mener at du er kvalifisert, kan du kontakte Google-salgsrepresentanten din.

Konverteringer fra butikkbesøk er tilgjengelig i Søke-, Display- og YouTube-nettverket. Kravene ovenfor gjelder for alle nettverk, men kvalifikasjonskravene er ulike for hvert enkelt nettverk. Enkelte kontoer med ulike kampanjetyper i ulike nettverk kan være kvalifisert for å rapportere butikkbesøk for visse nettverk, men ikke alle.

Bruk av «Diagnostikk»-siden for butikkbesøk

Hvis du har spørsmål om rapportering om butikkbesøk i kontoen din, kan du gå til «Diagnostikk»-siden for å se den generelle statusen for rapportering om butikkbesøk. På denne siden ser du detaljert informasjon om spesifikke problemer i kontoen din som kan ha innvirkning på rapporteringen om butikkbesøk. På «Diagnostikk»-siden ser du også om kontoen din er optimalisert for budgivning for konverteringer fra butikkbesøk.

Slik kan du få tilgang til «Diagnostikk»-siden

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] på navigasjonsmenyen.
 3. Klikk på Måling, og velg deretter Konverteringer for å åpne «Konverteringshandlinger»-fanen.
 4. Klikk på navnet på den aktive konverteringshandlingen knyttet til butikkbesøk for å åpne «Butikkbesøk»-siden, og klikk så på Diagnostikk.
Merk: Du må ha konverteringshandlingen knyttet til butikkbesøk i kontoen din for å få tilgang til «Diagnostikk»-siden. Hvis du ikke har butikkbesøk i kontoen din, kan du finne ut mer om konverteringer fra butikkbesøk og kvalifisering i denne artikkelen.

Slik kan du gjennomgå «Diagnostikk»-siden

På «Diagnostikk»-siden for konverteringshandlingen knyttet til butikkbesøk kan du se opplysningene nedenfor, for at det skal være enklere for annonsører å forstå den aktuelle statusen for rapporteringen deres om butikkbesøk:
 • Gjeldende status: Dette indikerer rapporteringsstatusen for butikkbesøk.
 • Beliggenheter: Dette indikerer om kontoen har tilknyttede beliggenheter (adressetillegg for samarbeidspartnere eller adressetillegg).
 • Kampanjer med adressetillegg: Dette indikerer hvor mange av kampanjene i kontoen det kjøres adressetillegg i. Data om butikkbesøk rapporteres bare for kampanjer det aktivt kjøres adressetillegg i.
 • Bekreftelse av beliggenheter: Dette indikerer hvilken prosentandel av beliggenhetene i kontoen som er bekreftet i bedriftsprofilen. Beliggenheter må være bekreftet for at det skal kunne rapporteres om butikkbesøk. Hvis adressetillegg eller adressetillegg for samarbeidspartnere er aktivert ved at Google-kjeder er tilknyttet, er disse beliggenhetene allerede bekreftet.
 • Datagrenser: Dette indikerer om kontoen inneholder nok data til å bestå personvernkontrollene, og til at det kan rapporteres om konverteringer fra butikkbesøk.
 • Konfigurering av konverteringssporing: Dette indikerer at konverteringssporingen for kontoen er konfigurert på managerkontonivå. Dette vises bare hvis du har konfigurert konverteringssporing på managerkontonivå.
 • Matching av butikkbeliggenheter i flere kontoer: Dette indikerer om beliggenhetene i kontoen samsvarer med minst 75 % av beliggenhetene i de andre underordnede kontoene som er knyttet til den samme bedriftsprofilen eller managerkontoen. Dette kreves for at butikkbesøk skal kunne rapporteres for kontoer som bruker konverteringssporing på managerkontonivå. Dette vises bare hvis du har konfigurert konverteringssporing på managerkontonivå.
 • Konverteringsverdi: Dette indikerer om det er lagt til en egendefinert konverteringsverdi for butikkbesøk i kontoen (f.eks. som skal brukes med smart budgivning).
 • Ta med som standardmål i kontoen: Dette indikerer om annonsøren tar med konverteringer fra butikkbesøk i konverteringene sine for bruk med smart budgivning.

Tilgjengelighet for måling av butikkbesøk etter land

Butikkbesøk kan måles i disse landene:

 • Australia
 • Østerrike
 • Belgia
 • Brasil
 • Canada
 • Chile
 • Danmark
 • Frankrike
 • Tyskland
 • India
 • Italia
 • Japan
 • Malaysia
 • Mexico
 • Nederland
 • New Zealand
 • Norge
 • Polen
 • Singapore
 • Spania
 • Sverige
 • Sveits
 • Taiwan
 • Tyrkia
 • De forente arabiske emirater
 • Storbritannia
 • USA

Spor konverteringer fra butikkbesøk med en Google Ads-managerkonto

Selv om butikkbesøk kan rapporteres på managerkontonivå, må du oppfylle kvalifikasjonskravene på underkontonivå, ikke på managerkontonivå. Hver enkelt av underkontoene må oppfylle kvalifikasjonskravene for at det skal kunne rapporteres butikkbesøk i kontoen.

Selv om butikkbesøk rapporteres på managerkontonivå, innebærer dette ikke nødvendigvis at alle underkontoer er kvalifisert for å rapportere butikkbesøk. Selv om to kontoer fremstår som veldig like, er det ikke sikkert at begge oppfyller kvalifikasjonskravene. Finn ut mer om rapportering om konverteringer fra butikkbesøk

Optimaliser for konverteringer fra butikkbesøk

Hvis målet er å få flere til å besøke den fysiske butikken din, kan det være lurt å konfigurere optimalisering for butikkbesøk i Google Ads-kontoen din:

Lokale kampanjer

Hvis du ønsker at flere skal besøke butikken din, kan du vurdere å opprette en lokal kampanje. Annonser i lokale kampanjer vises i Googles søkenettverk, Google Displaynettverk, på Google Maps og YouTube. Når du oppretter en lokal kampanje, trenger du bare å oppgi de butikkbeliggenhetene du vil markedsføre. Du kan legge inn dette ved å tilknytte Bedriftsprofil-kontoen din eller velge tilknyttede beliggenheter. Finn ut mer om lokale kampanjer.

Local Campaigns (Account Optimization)

Smart budgivning

For å oppnå maksimal avkastning på annonsekostnadene (ROAS) kan du vurdere å bruke smart budgivning for butikkbesøk. Ved hjelp av smart budgivning for butikkbesøk kan du finne kunder som er interessert i å besøke butikken din og få maksimalt utbytte av de eksisterende søke- og Shopping-kampanjene dine – både på nettet og i den fysiske butikken. Angi en verdi for butikkbesøk, og ta med butikkbesøk i konverteringene som kan bys på, i kontoen din eller enkeltkampanjer. Finn ut mer om smart budgivning for butikkbesøk.

Endre innstillingene for konverteringshandlingen for butikkbesøk

Etter at Google Ads-kontoen din er kvalifisert for å rapportere butikkbesøk, kan det være lurt å justere innstillingene for konverteringshandlinger. I likhet med andre konverteringshandlinger kan du endre konverteringsvinduet, konverteringsverdien, attribusjonsmodellen og andre innstillinger for butikkbesøk.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet Google Ads | verktøy [Icon] øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under «Måling».
 4. I listen finner du konverteringshandlingen for butikkbesøk du vil endre, og klikker på navnet. Deretter ser du innstillingene for den aktuelle konverteringshandlingen.
 5. Klikk på Endre innstillingene.
 6. Klikk på en innstilling, gjør endringene, og klikk på Lagre. Gjenta denne fremgangsmåten for de andre innstillingene du må endre.
 7. Klikk på Ferdig.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false
false
false