O konverzijama posjeta trgovini

Ako su za vašu tvrtku važni posjeti vašim fizičkim lokacijama, primjerice hotelu, autosalonu, restoranu ili trgovini, možete upotrebljavati praćenje konverzija u vidu posjeta trgovini da biste vidjeli kako vaši oglasi utječu na posjete trgovini.

Mnogi potrošači prije kupnje u trgovini provode online istraživanje, a Google Ads tijekom tih online istraživanja može utjecati na odluke koje rezultiraju posjetom trgovini. Posjeti trgovini pomažu u mjerenju pune vrijednosti online oglasa bilježenjem dodatnih konverzija koje se ostvare izvan mreže. Pomoću posjeta trgovini možete optimizirati svoje kampanje kako bi se one izvodile putem svih kanala i tako maksimalno povećati ukupan povrat ulaganja u oglase na online i offline kanalima.

Prednosti

 • Pogledajte koje kampanje, ključne riječi i uređaji potiču najviše posjeta trgovini za vašu tvrtku
 • Saznajte više o punom učinku povrata ulaganja (ROI) i donosite informiranije odluke o oglasima, potrošnji, strategijama licitiranja i drugim elementima kampanja.
 • Procijenite i optimizirajte izvedbu putem svih kanala uključivanjem konverzija posjeta trgovini u strategije pametnog licitiranja. Saznajte više o pametnom licitiranju za posjete trgovini.

Način funkcioniranja

How store visit work, here is a digital interaction

 

 

 

Korisnik je prijavljen na svoj Google račun i u postavkama računa ima uključenu povijest lokacije. Korisnik vidi oglas za vašu trgovinu i s njim stupi u interakciju.

How store visits work; a user visiting a physical store

 

 

 

Korisnik zatim posjeti fizičku lokaciju vaše trgovine.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases Korisnikov posjet trgovini povezujemo s interakcijom s vašim oglasom na način koji štiti privatnost. Za posjete trgovini upotrebljavaju se anonimni skupni statistički podaci koji se zatim ekstrapoliraju kako bi predstavljali širu populaciju vaših potrošača.

Kada naši sustavi otkriju da je došlo do potencijalnih posjeta, dodajemo dodatni sloj potvrde anketiranjem odabranih korisnika o njihovim posjetima trgovini. Pomoću uzorka od više od pet milijuna korisnika koji su dobrovoljno sudjelovali u Google bonusu za ankete, izravno pitamo korisnike koje su lokacije posjetili, te podatke uspoređujemo s našim predviđanjima, a zatim ih upotrebljavamo za prilagodbu naših modela strojnog učenja.
How store visits work – report in Google Ads

 

 

Google Ads izrađuje modelirane brojeve na temelju trenutačnih i prethodnih podataka o broju korisnika koji su kliknuli ili pregledali vaše oglase i kasnije posjetili vašu trgovinu. Te rezultate zatim možete vidjeti u Google Ads izvješćima za posjete trgovinama.

Ispunjavanje uvjeta

Ako imate fizičku lokaciju trgovine ili prodajete proizvode u fizičkoj trgovini i ispunjavate određene kriterije, možda ispunjavate uvjete za konverzije posjeta trgovini. Utvrdili smo sljedeće kriterije kako bismo imali dovoljno podataka za izvješćivanje za vaš račun, istovremeno osiguravajući privatnost naših korisnika.

 • Vaše se trgovine moraju nalaziti u zemljama koje ispunjavaju uvjete u kojima se nudi izvješćivanje o posjetima trgovini.
 • Lokacije trgovina ne smiju se smatrati osjetljivima. Na primjer, lokacije povezane sa zdravstvom, religijom, seksualnim sadržajem i djecom smatraju se osjetljivima i ne ispunjavaju uvjete za konverzije posjeta trgovini.
 • Kako bismo znali koje su vam trgovine važne, vaši bi oglasi trebali upotrebljavati proširenja za lokacije ili proširenja za lokacije afilijacija. Što više lokacija imate, to je veća vjerojatnost da će vaš račun sadržavati dovoljno podataka kako bi ispunjavao uvjete za posjete trgovini.
 • Provjerite jesu li proširenja za lokacije ili proširenja za lokacije afilijacija aktivna i pobrinite se da nisu isključena na razini kampanje ili grupe oglasa u Google Adsu. Za prikaz proširenja trebali biste uključiti i kampanje. Ako ne uključite kampanje, posjeti trgovini neće biti zabilježeni, a vaš Google Ads račun možda neće dobivati dovoljno podataka kako bi ispunio uvjete za posjete trgovini. 
 • Kako biste prešli naše pragove privatnosti, vaši oglasi moraju ostvariti dovoljno klikova na oglas ili pojavljivanja, a vaša tvrtka mora imati dovoljno prometa na fizičkim lokacijama. Budući da izvješćivanje o posjetima trgovini upotrebljava model strojnog učenja, potrebno nam je dovoljno podataka za točno izvješćivanje o posjetima trgovini. Budući da je svaki oglašivač drugačiji, ti se brojevi razlikuju ovisno o oglašivaču.
 • Ako s računom za Google My Business upotrebljavate proširenja za lokacije, provjerite jesu li lokacije vaših trgovina postavljene na računu za Google My Business i jesu li sve one potvrđene u Google My Businessu.

Ako ispunjavate gore navedene uvjete:

 • Na vašem će se računu automatski početi bilježiti posjeti trgovini. 
 • Konverzije ostvarene nakon posjeta trgovini dodat će se u stupce "Sve konverzije" i "Konverzije nakon pregleda oglasa" (samo na YouTubeu i na prikazivačkoj mreži) u izvješćima o kampanji
 • Nova radnja konverzije pod nazivom "Posjeti trgovini" izradit će se na vašem Google Ads računu. Ako vam se radnja konverzije "Posjeti trgovini" ne prikazuje, možete dodati stupac u izvješćima da biste je vidjeli.

Ako vam se podaci o posjetima trgovini ne prikazuju na računu, a smatrate da za to ispunjavate uvjete, obratite se Googleovom prodajnom predstavniku.

Konverzije posjeta trgovini dostupne su na pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži i na YouTubeu. Prethodno navedeni uvjeti primjenjuju se na sve mreže, no ispunjavanje uvjeta određuje se zasebno za svaku mrežu. Neki računi s više vrsta kampanja na različitim mrežama mogu ispunjavati uvjete za izvješćivanje o posjetima trgovini za određene mreže, no ne i za neke druge.

Dostupnost mjerenja posjeta trgovini prema zemlji

Mjerenje posjeta trgovini dostupno je u sljedećim zemljama:

 • Australija
 • Austrija
 • Belgija
 • Brazil
 • Kanada
 • Danska
 • Francuska
 • Njemačka
 • Indija
 • Italija
 • Japan
 • Meksiko
 • Nizozemska
 • Novi Zeland
 • Norveška
 • Poljska
 • Singapur
 • Španjolska
 • Švedska
 • Švicarska
 • Tajvan
 • Turska
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • SAD.

Praćenje konverzija posjeta trgovini s Google Ads računom upravitelja

Iako se posjeti trgovini mogu zabilježiti na razini računa upravitelja (više informacija potražite ovdje), potrebno je ispuniti uvjete na razini podračuna, a ne na razini računa upravitelja. Svaki podračun mora zasebno ispunjavati uvjete kako bi se na njemu bilježili posjeti trgovini.

Osim toga, budući da se posjeti trgovini bilježe na razini računa upravitelja, to ne znači da svaki podračun ispunjava uvjete za bilježenje posjeta trgovini. Moguće je da čak niti dva naoko slična računa neće istovremeno ispunjavati uvjete.

Optimiziranje konverzija posjeta trgovini

Ako je vaš cilj povećanje broja posjeta fizičkim lokacijama trgovina, možda ćete željeti postaviti Google Ads račun za optimizaciju posjeta trgovini:

Lokalne kampanje

Ako želite povećati promet u trgovini, razmislite o postavljanju lokalne kampanje. Oglasi u lokalnim kampanjama prikazuju se na Google pretraživačkoj mreži, Google prikazivačkoj mreži, Google kartama i na YouTubeu. Prilikom izrade lokalne kampanje trebat ćete samo definirati lokacije trgovina koje želite promovirati. Možete ih postaviti povezivanjem računa za Google My Business ili odabirom lokacija afilijacija. Saznajte više o lokalnim kampanjama.

Local Campaigns (Account Optimization)

Pametno licitiranje

Ako želite maksimalno povećati povrat ulaganja u oglase, razmislite o upotrebi pametnog licitiranja s posjetima trgovini. Pametno licitiranje s posjetima trgovini omogućuje vam pronalaženje korisnika koje zanima posjet vašoj trgovini, kao i maksimalno povećanje online i offline učinka za postojeće pretraživačke i Shopping kampanje. Postavite vrijednost za posjete trgovini i uključite posjete trgovini u konverzije za licitiranje na cijelom računu ili u odabranim kampanjama. Saznajte više o pametnom licitiranju za posjete trgovini.

Uređivanje postavki radnje konverzije za posjete trgovini

Nakon što vaš Google Ads račun ispuni uvjete za izvješćivanje o posjetima trgovini, možda ćete željeti prilagoditi postavke radnje konverzije. Baš kao i za druge radnje konverzija, možete urediti i vremenski okvir konverzije za posjete trgovini, vrijednost konverzije, model atribucije i druge postavke.

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 4. Na popisu pronađite radnju konverzije u vidu posjeta trgovini koju želite urediti i kliknite naziv te radnje. Vidjet ćete postavke za radnju konverzije.
 5. Kliknite Uredi postavke.
 6. Kliknite postavku, unesite izmjene i kliknite Spremi. Ponovite ovaj korak za sve preostale postavke koje trebate urediti.
 7. Kliknite Gotovo.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem