O konverzijama posjeta trgovini

Ako su za vašu tvrtku važni posjeti vašim fizičkim lokacijama, primjerice maloprodajnim trgovinama, restoranima, autosalonima i trgovinama mješovitom robom, možete koristiti praćenje konverzija ostvarenih posjetom trgovini da biste vidjeli kako vaši oglasi utječu na posjete trgovini.

Mnogi korisnici prije kupnje u trgovini provode online istraživanje, a Google Ads tijekom tih online istraživanja može utjecati na odluke koje rezultiraju posjetom trgovini. Posjeti trgovini pomažu u mjerenju pune vrijednosti online oglasa bilježenjem dodatnih konverzija koje se ostvare izvan mreže. Pomoću posjeta trgovini možete optimizirati svoje kampanje kako bi se one izvodile putem svih kanala i tako maksimalno povećati ukupan povrat ulaganja u oglase (ROAS) na online i offline kanalima.

U ovom članku

Kako upotrebljavati posjete trgovini

 • Izvješće: steknite uvid u to koje kampanje, ključne riječi i uređaji potiču većinu posjeta trgovini za vašu tvrtku.
 • Vrijednost: postavite vrijednost konverzije ostvarene posjetom trgovini da biste imali uvid u potpuni povrat ulaganja (ROI) i donosili bolje odluke o svojim oglasima, potrošnji i strategijama licitiranja.
 • Optimizacija: uključite konverzije ostvarene posjetom trgovini u strategije pametnog licitiranja kako biste optimizirali za korisnike putem svih kanala i dali prioritet prometu na prodajnom mjestu.

Način funkcioniranja

How store visit work, here is a digital interaction

Korisnik je prijavljen na svoj Google račun i u postavkama računa ima uključenu povijest lokacije. Korisnik pronalazi oglas za vašu trgovinu i s njim stupa u interakciju.

How store visits work; a user visiting a physical store

Korisnik zatim posjeti fizičku lokaciju vaše trgovine.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Google korisnikov posjet trgovini povezuje s interakcijama s vašim oglasom na način koji štiti privatnost. Za posjete trgovini upotrebljavaju se anonimni agregirani statistički podaci, koji se zatim ekstrapoliraju kako bi predstavljali širu populaciju vaših korisnika.

Možda ćete primijetiti dodatni sloj potvrde ankete kada se otkriju potencijalni posjeti. U tim slučajevima Google ankete odabiru korisnike iz skupine koja obuhvaća više od 10 milijuna volontera Google bonusa za ankete o posjetima trgovinama. Na temelju njihovih odgovora Google može saznati koje su lokacije posjetili i utvrditi kakvi su ti posjeti u usporedbi s predviđenim posjetima. Ti se podaci upotrebljavaju za precizno prilagođavanje Googleova AI-ja.

How store visits work – report in Google Ads

Google Ads izračunava modelirane brojeve na temelju trenutačnih i prethodnih podataka o broju korisnika koji su kliknuli ili pregledali vaše oglase i kasnije posjetili vašu trgovinu. U te rezultate zatim možete dobiti uvid u Google Ads izvješćima za posjete trgovini.

Ispunjavanje kriterija

Ako imate fizičko prodajno mjesto ili proizvode prodajete u fizičkoj trgovini i ispunjavate određene kriterije, možda ispunjavate kriterije za konverzije ostvarene posjetom trgovini. Odredili smo sljedeće kriterije kako bi Google imao dovoljno podataka za izvješćivanje za vaš račun, istodobno štiteći privatnost korisnika.

 • Vaše se trgovine moraju nalaziti u zemljama koje ispunjavaju uvjete u kojima se nudi izvješćivanje o posjetima trgovini.
 • Lokacije trgovina ne smiju se smatrati osjetljivima. Na primjer, lokacije povezane sa zdravstvom, religijom, seksualnim sadržajem i djecom smatraju se osjetljivima i ne ispunjavaju uvjete za konverzije posjeta trgovini.
 • Kako bismo znali koje su vam trgovine važne, vaši bi oglasi trebali upotrebljavati elemente za lokacije ili elemente za lokacije partnera. Što više lokacija imate, to je veća vjerojatnost da će vaš račun sadržavati dovoljno podataka kako bi ispunjavao kriterije za posjete trgovini.
 • Pazite da vaši elementi za lokacije ili elementi za lokacije partnera budu aktivni i da nisu isključeni na razini kampanje ili grupe oglasa u Google Adsu. Za prikaz elemenata trebali biste uključiti i kampanje. Ako ne uključite kampanje, posjeti trgovini neće se bilježiti, a vaš Google Ads račun možda neće dobivati dovoljno podataka kako bi ispunjavao kriterije za posjete trgovini.
 • Kako biste prešli naše pragove privatnosti, vaši oglasi moraju ostvariti dovoljno klikova na oglas ili pojavljivanja, a vaša tvrtka mora ostvariti dovoljno prometa na prodajnom mjestu. Budući da izvješćivanje o posjetima trgovini upotrebljava Googleov AI, potrebno nam je dovoljno podataka za točno izvješćivanje o posjetima trgovini. Zbog različitosti oglašivača ti se brojevi razlikuju ovisno o oglašivaču.
 • Ako uz profil tvrtke upotrebljavate elemente za lokacije, provjerite jesu li lokacije vaših trgovina postavljene na profilu vaše tvrtke i jesu li sve one potvrđene na profilu vaše tvrtke.

Ako ispunjavate gore navedene kriterije:

 • Na vašem će se računu automatski početi bilježiti posjeti trgovini.
 • Konverzije ostvarene nakon posjeta trgovini dodat će se u stupce Sve konverzije i Konverzije nakon pregleda oglasa (samo na YouTubeu i na prikazivačkoj mreži) u izvješćima o kampanji.
 • Na vašem Google Ads računu izradit će se nova radnja konverzije pod nazivom Posjeti trgovini. Ako ne pronađete radnju konverzije Posjeti trgovini, u izvješćima za nju možete dodati stupac.

Ako na računu ne vidite podatke o posjetima trgovini, a smatrate da za to ispunjavate kriterije, obratite se Googleovom prodajnom predstavniku.

Napomena: konverzije ostvarene posjetom trgovini dostupne su na pretraživačkoj i prikazivačkoj mreži te na YouTubeu. Prethodno navedeni uvjeti primjenjuju se na sve mreže, no ispunjavanje kriterija određuje se zasebno za svaku mrežu. Neki računi s više vrsta kampanja na različitim mrežama mogu ispunjavati kriterije za izvješćivanje o posjetima trgovini za određene mreže, no ne i za neke druge.

Praćenje konverzija ostvarenih posjetom trgovini pomoću Google Ads računa upravitelja

Ako imate Google Ads račun upravitelja, posjeti trgovini uvijek se mogu pregledati na razini računa upravitelja ili računa klijenta. Međutim, ako je praćenje konverzija postavljeno na razini računa upravitelja, uklonit će se duplicirani posjeti trgovini na podređenim računima.

Ako je praćenje konverzija postavljeno na razini računa upravitelja, broj posjeta trgovinama na razini računa upravitelja uvijek mora biti jednak zbroju posjeta trgovinama na svim računima klijenata na kojima se prate konverzije ostvarene posjetima trgovinama u okviru računa upravitelja.

Iako se posjeti trgovini mogu bilježiti na razini računa upravitelja, kriteriji prihvatljivosti moraju se zadovoljiti na razini podračuna, a ne na razini računa upravitelja. Svaki podračun mora zasebno ispunjavati kriterije prihvatljivosti kako bi se na njemu bilježili posjeti trgovini.

Osim toga, budući da se posjeti trgovini bilježe na razini računa upravitelja, to ne znači da svaki podračun ispunjava kriterije za bilježenje posjeta trgovini. Moguće je da čak niti dva naoko slična računa neće istovremeno ispunjavati kriterije prihvatljivosti. Saznajte više o konverzijama ostvarenima posjetom trgovini.

Upotreba stranice Dijagnostika za posjete trgovini

Ako imate pitanja o izvješćima o posjetima trgovini na računu, na stranici Dijagnostika možete pronaći opći status izvješća o posjetima trgovini. Na toj stranici možete pregledati detaljne informacije o konkretnim problemima na svojem računu koji mogu utjecati na izvješćivanje o posjetima trgovini. Na stranici Dijagnostika prikazivat će se i je li vaš račun trenutačno optimiziran za licitiranje za konverzije ostvarene posjetom trgovini.

Kako pristupiti stranici Dijagnostika

Napomena: upute u nastavku dio su novog dizajna za korisnički doživljaj Google Adsa. Da biste upotrijebili prethodni dizajn, kliknite ikonu Izgled i odaberite Upotrijebi prethodni dizajn. Ako upotrebljavate prethodnu verziju Google Adsa, pregledajte kartu za brzo snalaženje ili upotrijebite traku za pretraživanje na gornjoj navigacijskoj ploči Google Adsa da biste pronašli stranicu koju tražite.
 1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Ciljevi Goals Icon.

 2. Kliknite padajući izbornik Konverzije na izborniku odjeljaka.
 3. Kliknite naziv aktivne radnje konverzije ostvarene posjetom trgovini kako biste otvorili stranicu Posjeti trgovini, a zatim kliknite Dijagnostika.
Napomena: da biste pristupili stranici Dijagnostika, na svojem računu trebate imati radnju konverzije ostvarene posjetom trgovini. Ako na računu nemate posjete trgovini, saznajte više o konverzijama ostvarenima posjetom trgovini.

Kako pregledati stranicu Dijagnostika

Stranica Dijagnostika za radnju konverzije ostvarene posjetom trgovini pruža sljedeće pojedinosti kako bi oglašivači mogli bolje razumjeti trenutačni status izvješća o posjetima trgovini:
 • Trenutačni status: označava status izvješćivanja o posjetima trgovini.
 • Lokacije: pokazuju ima li račun povezane lokacije (elemente za lokacije partnera ili elemente za lokacije).
 • Kampanje koje prikazuju elemente za lokacije: pokazuju koliko kampanja na računu prikazuje elemente za lokacije. Podaci o posjetima trgovini prijavljuju se samo za kampanje koje aktivno prikazuju elemente za lokacije.
 • Potvrda lokacije: pokazuje postotak lokacija računa koje su potvrđene na profilu tvrtke jer se lokacije moraju potvrditi za izvješćivanje o posjetima trgovini. Ako su elementi za lokacije ili elementi za lokacije partnera omogućeni povezivanjem s Google lancima, te su lokacije već potvrđene.
 • Pragovi podataka: navodi ima li račun dovoljno podataka za ispunjavanje pragova privatnosti i izvješćivanje o konverzijama ostvarenim posjetima trgovini.
 • Postavljanje praćenja konverzija: navodi da je praćenje konverzija za račun postavljeno na razini računa upravitelja. To će se prikazivati samo ako je praćenje konverzija postavljeno na razini računa upravitelja.
 • Vrijednost konverzije: navodi je li račun dodao prilagođenu vrijednost konverzije za posjete trgovini (na primjer da bi se koristila s izvješćima o vrijednosti konverzija i pametnim licitiranjem).

Dostupnost mjerenja posjeta trgovini prema državi

Mjerenje posjeta trgovini dostupno je u sljedećim zemljama:

 • Australija
 • Austrija
 • Belgija
 • Brazil
 • Kanada
 • Čile
 • Danska
 • Francuska
 • Njemačka
 • Indija
 • Italija
 • Japan
 • Malezija
 • Meksiko
 • Nizozemska
 • Novi Zeland
 • Norveška
 • Poljska
 • Singapur
 • Španjolska
 • Švedska
 • Švicarska
 • Tajvan
 • Turska
 • Ujedinjeni Arapski Emirati
 • Ujedinjeno Kraljevstvo
 • SAD.

Optimiziranje konverzija ostvarenih posjetom trgovini

Ako je vaš cilj povećanje broja posjeta fizičkim prodajnim mjestima, možda ćete željeti postaviti Google Ads račun za optimizaciju posjeta trgovini:

kampanja za maksimiziranje izvedbe za ciljeve prodaje u fizičkoj trgovini

Ako želite povećati promet u trgovini, razmislite o postavljanju kampanje za maksimiziranje izvedbe za ciljeve prodaje u fizičkoj trgovini. Oglasi u kampanjama za maksimiziranje izvedbe za ciljeve prodaje u fizičkoj trgovini ispunjavat će kriterije za prikazivanje na svim Googleovim uslugama. To uključuje Google pretraživačku mrežu, Google prikazivačku mrežu, Google karte i YouTube. Prilikom izrade kampanje za maksimiziranje izvedbe trebat ćete samo definirati lokacije trgovina koje želite promovirati. To možete postaviti tako da povežete račun profila svoje tvrtke ili odaberete lokacije afilijacija. Saznajte više o kampanjama za maksimiziranje izvedbe za ciljeve prodaje u fizičkoj trgovini.

Local Campaigns (Account Optimization)

Pametno licitiranje

Ako želite maksimalno povećati ROAS, razmislite o upotrebi pametnog licitiranja s posjetima trgovini. Pametno licitiranje za posjete trgovini omogućuje vam pronalaženje korisnika koje zanima posjet vašoj trgovini, kao i maksimalno povećanje online i offline učinka za postojeće kampanje za pretraživačku mrežu i Shopping kampanje. Postavite vrijednost za posjete trgovini i uključite posjete trgovini u konverzije za licitiranje na cijelom računu ili u odabranim kampanjama. Saznajte više o pametnom licitiranju za posjete trgovini.

Pametno licitiranje za posjete trgovini podržano je u sljedećim vrstama kampanja i strategijama licitiranja:

Vrsta kampanje Strategije licitiranja
Kampanje za maksimiziranje izvedbe
 • Povećanje vrijednosti konverzija (pomoću neobaveznog ciljanog ROAS-a)*
 • Povećanje broja konverzija (pomoću neobaveznog ciljanog CPA-a)
Kampanje za pretraživačku mrežu
 • Povećanje broja konverzija
 • Povećanje vrijednosti konverzija
 • Ciljani CPA
 • Ciljani ROAS
 • ECPC
Shopping kampanje
 • Ciljani ROAS
Videokampanje
 • Povećanje broja konverzija
 • Ciljani CPA
 • *Povećanje vrijednosti konverzija (pomoću neobaveznog ciljanog ROAS-a) preporučuje se u kampanjama za maksimiziranje izvedbe za oglašivače s posjetima trgovini.

Uređivanje postavki radnji konverzija za posjete trgovini

Nakon što vaš Google Ads račun ispuni uvjete za izvješćivanje o posjetima trgovini, možda ćete željeti prilagoditi postavke radnje konverzije. Baš kao i za druge radnje konverzija, možete urediti i vremenski okvir konverzije za posjete trgovini, vrijednost konverzije, model atribucije i druge postavke.

Napomena: upute u nastavku dio su novog dizajna za korisnički doživljaj Google Adsa. Da biste upotrijebili prethodni dizajn, kliknite ikonu Izgled i odaberite Upotrijebi prethodni dizajn. Ako upotrebljavate prethodnu verziju Google Adsa, pregledajte kartu za brzo snalaženje ili upotrijebite traku za pretraživanje na gornjoj navigacijskoj ploči Google Adsa da biste pronašli stranicu koju tražite.
 1. Na Google Ads računu kliknite ikonu Ciljevi Goals Icon.
 2. Kliknite padajući izbornik Konverzije na izborniku odjeljaka.
 3. Kliknite Sažetak.
 4. Na popisu pronađite radnju konverzije ostvarene posjetom trgovini koju želite urediti i kliknite naziv te radnje. Vidjet ćete postavke za radnju konverzije.
 5. Kliknite Uredi postavke.
 6. Kliknite postavku, unesite izmjene i kliknite Spremi. Ponovite ovaj korak za sve preostale postavke koje trebate urediti.
 7. Kliknite Gotovo.

Povezani članci

Je li to bilo korisno?

Kako to možemo poboljšati?
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
203100511840806566
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true