O konverzijama posjeta trgovini

Ako su za vašu tvrtku važni posjeti vašoj fizičkoj lokaciji, npr. hotelu, autosalonu, restoranu ili trgovini, možete upotrebljavati praćenje konverzija da biste vidjeli kako klikovi na oglase i vidljiva pojavljivanja utječu na posjete trgovini.

Za prikazivačku mrežu pojavljivanje oglasa smatra se vidljivim kada je najmanje 50% oglasa na zaslonu najmanje jednu sekundu, na temelju Googleove tehnologije aktivnog prikaza.

Konverzije posjeta trgovini dostupne su samo određenim oglašivačima. Na primjer, nisu dostupne oglašivačima s osjetljivim kategorijama lokacija koje se odnose na zdravstvenu zaštitu, vjeru, sadržaj za odrasle i djecu. Ako smatrate da ispunjavate uvjete za konverzije posjeta trgovini i imate predstavnika računa, možete ga kontaktirati u vezi s eventualnim pitanjima o zahtjevima.

Prednosti

 • Pogledajte koje kampanje, ključne riječi i uređaji potiču najviše posjeta trgovini za vašu tvrtku.
 • Saznajte više o povratu ulaganja (ROI) i donosite informiranije odluke o oglasima, potrošnji, strategijama licitiranja i drugim elementima kampanja.
 • Procijenite i optimizirajte izvedbu putem svih kanala uključivanjem konverzija posjeta trgovini u strategije pametnog licitiranja. Saznajte više o pametnom licitiranju za posjete trgovini.

Zahtjevi

Konverzije posjeta trgovini dostupne su ograničenom broju Google oglašivača. Da biste mogli mjeriti konverzije posjeta trgovini, morat ćete ispuniti sljedeće uvjete:

 • Morate imati fizička prodajna mjesta na više lokacija u zemljama koje ispunjavaju uvjete. Pitajte predstavnika računa jesu li konverzije posjeta trgovini dostupne na vašoj lokaciji.
 • Morate ostvarivati tisuće klikova na oglase i vidljiva pojavljivanja.
 • Morate imati Google My Business račun povezan s Google Ads računom.
 • Izradite lokacije svih svojih trgovina na računu za Google My Business.
 • Barem 90% vaših povezanih lokacija mora biti potvrđeno na Google My Businessu.
 • Morate osigurati da su proširenja za lokaciju aktivna na vašem računu.
 • Morate imati dovoljno podataka o posjetima trgovini na poslužitelju za dodjeljivanje prometa klikova na oglas ili vidljivih pojavljivanja i prosljeđivanje pragova privatnosti korisnika.
Posjeti trgovini pripisani vidljivim pojavljivanjima dostupni su samo za kampanje na prikazivačkoj mreži ili oglase koji se poslužuju na Google prikazivačkoj mreži.

Način rada

Podaci o posjetima trgovini temelje se na anonimnim, skupnim statističkim podacima. Google Ads izrađuje modelirane brojeve na temelju trenutačnih i prethodnih podataka o broju korisnika koji su kliknuli ili pregledali vaše oglase i kasnije posjetili vašu trgovinu.

Podaci o posjetu trgovini ne mogu se povezati s pojedinačnim klikovima na oglas, vidljivim pojavljivanjima ili osobama. Upotrebljavamo najbolje primjere iz prakse u svojoj djelatnosti kako bismo osigurali privatnost pojedinačnih korisnika.

Mali brojevi u izvješćima o posjetima trgovini

Izvješća o posjetima trgovini ponekad mogu prikazivati male brojeve, pa čak i "1". Do toga može doći ako gledate podatke na podrobnijoj razini, na primjer, segmentiranje po uređaju. Budući da se brojevi modeliraju i anonimiziraju, "1" ne znači da je doslovno jedna osoba kliknula ili pregledala oglas, a zatim posjetila trgovinu. Tu je vrijednost bolje tumačiti kao približno jedan ili prosječno jedan.

Iako na temelju tog podatka možete bolje razumjeti raščlambu uspješnosti kampanje, izvješća o posjetima trgovini preciznija su kada su brojevi veći. Da biste procijenili uspješnost kampanje, preporučujemo upotrebu razina izvješćivanja s barem 100 posjeta trgovini.

Važno je napomenuti i to da čak i kada izvješća prikazuju male brojeve, naše metode za zaštitu privatnosti sprječavaju povezivanje podataka o posjetima trgovini s pojedinačnim osobama.

Kako postaviti praćenje konverzija posjeta trgovini?

Ako ispunjavate gore navedene uvjete, vaš će račun automatski početi bilježiti posjete trgovini. Ako možete početi upotrebljavati ovu značajku, konverzije posjeta trgovini dodat će se u stupce "Sve konverzije" i "Konverzije nakon pregleda oglasa" u izvješćima kampanje (saznajte više o tome kako pregledati konverzije posjeta trgovini). U izvješćima o konverzijama vidjet ćete i novu radnju konverzije pod nazivom "Posjeti trgovini". Ako vam se podaci o posjetu trgovini ne prikazuju na računu, a smatrate da za to ispunjavate uvjete, obratite se svojem predstavniku za Google Ads.

Postavke za radnju konverzije posjeta trgovini možete uređivati samo u novom doživljaju Google Adsa. Upute za prebacivanje s prethodnog na novi doživljaj Google Adsa i obratno potražite u ovom članku.

Kako urediti postavke radnje konverzije posjeta trgovini?

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata u gornjem desnom kutu računa.
 3. U odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.
 4. Pronađite radnju konverzije posjeta trgovini koju želite urediti na popisu i kliknite naziv te radnje. Vidjet ćete postavke za radnju konverzije.
 5. Kliknite Uredi postavke.
 6. Kliknite postavku, unesite izmjene i kliknite Spremi. Ponovite ovaj korak za sve preostale postavke koje trebate urediti.
  Kliknite Konverzije da biste koristili postavku "Vremenski okvir konverzije". Kliknite Konverzije nakon pregleda da biste koristili postavku "Vremenski okvir konverzije nakon pregleda".
 7. Kliknite Gotovo.
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem