Toimipistekäynti‑konversiot

Jos käynnit fyysisissä toimipisteissä (esim. vähittäiskaupassa, ravintolassa, autokaupassa tai ruokakaupassa) ovat yrityksellesi tärkeitä, toimipistekäynti-konversioiden seurannan avulla voit selvittää, millainen vaikutus mainoksilla on toimipistekäynteihin.

Moni asiakas etsii tietoa netistä ennen kuin suuntaa ostoksille toimipisteeseen, ja Google Ads voi vaikuttaa hakujen perusteella tehtäviin päätöksiin, jotka johtavat toimipistekäynteihin. Mittaamalla toimipistekäyntejä voit selvittää online-mainosten täyden arvon, koska näin voit huomioida myös verkon ulkopuolella tapahtuvat lisäkonversiot. Toimipistekäyntiraportoinnin avulla voit optimoida kampanjoiden monikanavaiset tulokset sekä maksimoida online- ja offline-kanaviesi yhteenlasketun mainostuoton.

Sisällys:

Toimipistekäyntien käyttäminen

 • Raportti: Voit selvittää, mitkä kampanjat, avainsanat ja laitteet tuottavat yrityksellesi eniten toimipistekäyntejä.
 • Arvo: Valitsemalla konversioarvon voit selvittää todellisen sijoitetun pääoman tuottoprosentin (ROI) ja tehdä entistä paremmin perusteltuja päätöksiä mainosaineistoista, käyttösummista ja hintatarjousstrategioista.
 • Optimointi: Sisällyttämällä toimipistekäynti-konversiot Smart Bidding ‑strategioihin voit optimoida kampanjat eri kanavia käyttäville asiakkaille ja priorisoida asiakaskäyntejä.

Näin se toimii

How store visit work, here is a digital interaction

Asiakas kirjautuu Google-tililleen ja ottaa tiliasetuksistaan käyttöön sijaintihistorian. Asiakas näkee mainoksesi, joka saa hänet toimimaan.

How store visits work; a user visiting a physical store

Sen jälkeen asiakas käy fyysisessä toimipisteessäsi.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Asiakkaan käynti toimipisteessä yhdistetään mainoksesi aikaansaamaan toimintaan yksityisyyttä vaarantamatta. Toimipistekäyntiraportoinnissa käytetään anonyymejä koontitilastoja, jotka yleistetään koskemaan asiakkaita laajemmin.

Kun järjestelmä havaitsee potentiaalisia käyntejä, saatat huomata kyselyihin perustuvan lisävahvistuksen. Toimipistekäyntejä kartoittaviin Google Surveys ‑kyselytutkimuksiin valitaan näissä tapauksissa osallistujat paneelista, jossa on yli kymmenen miljoonaa Google Palkintokyselyt ‑sovelluksen käyttäjää. Vastauksista selviää, missä toimipisteissä kyselyyn vastanneet ovat käyneet ja miten käynnit vertautuvat ennustettuihin käynteihin. Kerättyä dataa käytetään Googlen tekoälyn hienosäätöön.

How store visits work – report in Google Ads

Google Ads käyttää mallinnettujen lukujen luomiseen tuoretta ja aiempaa dataa sellaisten asiakkaiden määrästä, jotka ovat klikanneet tai katsoneet mainoksiasi ja käyneet sitten toimipisteessäsi. Näet nämä tulokset Google Adsin toimipistekäyntiraporteista.

Ehdot

Jos sinulla on fyysinen toimipiste tai myyt tuotteitasi fyysisessä toimipisteessä ja täytät tietyt ehdot, sinulla voi olla oikeus toimipistekäynti-konversioihin. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta Googlella on riittävästi dataa tilin raporttien luomiseen ja jotta se voi huolehtia käyttäjien yksityisyydestä:

 • Toimipisteiden täytyy sijaita maissa, joissa toimipistekäyntiraportointi on käytettävissä.
 • Toimipisteet eivät saa olla arkaluontoisiksi luokiteltuja. Esimerkiksi terveydenhoitoon, uskontoon, seksuaaliseen sisältöön ja lapsiin liittyvät toimipisteet katsotaan arkaluontoisiksi, eikä niiden yhteydessä voi käyttää toimipistekäynti‑konversioita.
 • Mainosten täytyy sisältää sijaintielementtejä tai yhteistyökumppanien sijainnit näyttäviä elementtejä, jotta tiedämme, mitkä toimipisteet ovat sinulle tärkeitä. Mitä enemmän toimipisteitä sinulla on, sitä todennäköisemmin tililläsi on riittävästi dataa toimipistekäyntien raportointiin.
 • Varmista, että sijaintielementtisi tai yhteistyökumppanien sijainnit näyttävät elementtisi ovat Google Adsissa aktiivisia eivätkä poissa päältä kampanjatasolla tai mainosryhmätasolla. Sinun on myös valittava kampanjat, jotta elementit näkyvät. Jos et valitse niitä, toimipistekäyntejä ei raportoida eikä Google Ads ‑tilillesi välttämättä kerry riittävästi dataa toimipistekäyntien raportointiin.
 • Mainosten on saatava riittävästi klikkauksia tai impressioita ja toimipisteessä on käytävä riittävästi asiakkaita, jotta yksityisyyskynnykset ylittyvät. Toimipistekäyntiraportoinnissa hyödynnetään Googlen tekoälyä, joten dataa on oltava tarpeeksi, jotta raportointi olisi tarkkaa. Koska jokainen mainostaja on erilainen, luvut vaihtelevat mainostajan mukaan.
 • Jos käytät sijaintielementtejä Yritysprofiilin kanssa, varmista, että toimipisteidesi sijainnit on lisätty Yritysprofiiliisi ja todennettu Yritysprofiilissa.

Yllä olevien vaatimusten täyttyessä:

 • Toimipistekäyntiraportointi alkaa tililläsi automaattisesti.
 • Toimipistekäynti‑konversiot lisätään kampanjaraporttiesi "Kaikki konversiot"- ja "View-through-konversiot"-sarakkeisiin (jälkimmäinen koskee vain YouTubea ja Display-verkostoa).
 • Google Ads ‑tilillesi luodaan uusi konversiotapahtuma nimeltä "Toimipistekäynnit". Jos et näe toimipistekäynnit‑konversiotapahtumaa, voit lisätä raportteihisi sarakkeen sitä varten.

Jos et näe toimipistekäyntidataa tililläsi ja täytät mielestäsi ehdot, ota yhteyttä Googlen myyjään.

Huom. Toimipistekäynti-konversiot ovat käytettävissä Haku-, Display- ja YouTube-verkostoissa. Edellä kerrotut vaatimukset koskevat kaikkia verkostoja, mutta eri verkostoihin liittyy eri kelpoisuusvaatimuksia. Jotkin tilit, joilla on useita kampanjatyyppejä eri verkostoissa, voivat täyttää toimipistekäyntiraportoinnin ehdot vain tietyn verkoston osalta.

Toimipistekäynti‑konversioiden seuraaminen Google Adsin hallinnoijan tilillä

Jos sinulla on Google Adsin hallinnoijan tili, toimipistekäyntejä voi katsoa aina hallinnoijan tilin tai asiakastilin tasolla. Huomaa kuitenkin, että jos konversioseuranta on otettu käyttöön hallinnoijan tilillä, päällekkäiset toimipistekäynti-konversiot poistetaan alatason tileiltä.

Jos konversioseuranta on otettu käyttöön hallinnoijan tilin tasolla, tilillä näkyvän toimipistekäynti-konversioiden määrän tulisi olla sama kuin toimipistekäynti-konversioiden yhteenlaskettu määrä kaikilla asiakastileillä, joilla seurataan kyseisiä konversioita hallinnoijan tilin alaisuudessa.

Toimipistekäynnit voidaan raportoida hallinnoijan tilin tasolla, mutta kelpoisuusvaatimusten on täytyttävä alatilin tasolla hallinnoijan tilin tason sijaan. Kunkin alatilin on täytettävä kelpoisuusvaatimukset omalta osaltaan, jotta toimipistekäynnit voidaan raportoida.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että vaikka toimipistekäynnit raportoitaisiin hallinnoijan tilin tasolla, toimipistekäyntejä ei voida raportoida jokaisella alatilillä. Edes kaksi samalta näyttävää tiliä ei välttämättä täytä kelpoisuusvaatimuksia samanaikaisesti. Lue lisää toimipistekäynti-konversioista.

Diagnostiikka-sivun käyttäminen toimipistekäynti‑konversioiden kanssa

Jos sinulla on kysyttävää tilisi toimipistekäyntiraportoinnista, tarkista Diagnostiikka-sivulta toimipistekäyntiraportoinnin kokonaistila. Jos tililläsi on ongelmia, jotka voivat vaikuttaa toimipistekäyntiraportointiin, kyseisellä sivulla on niistä on yksityiskohtaista tietoa. Lisäksi näet Diagnostiikka-sivulta, onko tilisi optimoitu toimipistekäynti‑konversioiden hintatarjouksille.

Näin pääset Diagnostiikka-sivulle

Huom. Alla olevat ohjeet koskevat Google Adsin uutta ulkoasua. Jos haluat käyttää aiempaa ulkoasua, klikkaa Ulkoasu-kuvaketta ja valitse Käytä aiempaa ulkoasua. Jos käytät Google Adsin aiempaa versiota, etsi haluamasi sivu Ominaisuuksien sijainnit ‑artikkelin avulla tai käyttämällä Google Adsin yläreunan navigaatiopaneelissa olevaa hakukenttää.
 1. Klikkaa Google Ads ‑tililtä Tavoitteet-kuvaketta Goals Icon.

 2. Klikkaa osiovalikosta avattavaa Konversiot-valikkoa.
 3. Avaa Toimipistekäynnit‑sivu klikkaamalla aktiivisen toimipistekäynti-konversiotapahtuman nimeä ja valitse sitten Diagnostiikka.
Huom. Päästäksesi Diagnostiikka-sivulle tililläsi on oltava toimipistekäynti-konversiot käytössä. Lue lisää toimipistekäynti-konversioista, jos tililläsi ei ole vielä kyseisiä konversioita käytössä.

Mitä Diagnostiikka‑sivu kertoo

Toimipistekäyntitapahtumien Diagnostiikka-sivulla on seuraavat tiedot, joiden avulla raportointitila on helpommin ymmärrettävissä:
 • Nykyinen tila: Tämä kertoo toimipistekäyntiraportoinnin tilan.
 • Sijainnit: Tämä kertoo, onko tiliin linkitetty sijainteja (yhteistyökumppanien sijainnit näyttäviä elementtejä tai sijaintielementtejä).
 • Kampanjat, joissa käytetään sijaintielementtejä: Tämä kertoo, kuinka monessa tilin kampanjassa käytetään sijaintielementtejä. Toimipistekäynnit raportoidaan vain kampanjoissa, joissa on aktiivisia sijaintielementtejä
 • Toimipisteen todentaminen: Tämä kertoo niiden toimipisteiden prosenttiosuuden, jotka on todennettu Yritysprofiilissa. Toimipistekäyntiraportointi edellyttää toimipisteiden todentamista. Jos sijaintielementit tai yhteistyökumppanien sijainnit näyttävät elementit on otettu käyttöön Google Chains ‐linkityksellä, kyseiset toimipisteet on jo todennettu.
 • Datakynnykset: Tämä kertoo, onko tilillä tarpeeksi dataa, jotta yksityisyyskynnykset täyttyvät ja toimipistekäynti-konversiot voidaan raportoida.
 • Konversioseurannan käyttöönotto: Tämä kertoo, että tilillä on otettu käyttöön konversioseuranta hallinnoijan tilin tasolla. Tieto näkyy vain siinä tapauksessa, että konversioseuranta on otettu käyttöön hallinnoijan tilin tasolla.
 • Konversioarvo: Tämä kertoo, onko tilille lisätty oma konversioarvo toimipistekäynti‑konversioille (esim. käytettäväksi konversioarvon raportoinnissa ja Smart Biddingin kanssa).

Toimipistekäynti‑mittauksen käytettävyys maittain

Käynnit kaupassa ‑mittaus on käytettävissä seuraavissa maissa:

 • Australia
 • Itävalta
 • Belgia
 • Brasilia
 • Kanada
 • Chile
 • Tanska
 • Ranska
 • Saksa
 • Intia
 • Italia
 • Japani
 • Malesia
 • Meksiko
 • Alankomaat
 • Uusi-Seelanti
 • Norja
 • Puola
 • Singapore
 • Espanja
 • Ruotsi
 • Sveitsi
 • Taiwan
 • Turkki
 • Arabiemiirikunnat
 • Yhdistynyt kuningaskunta
 • Yhdysvallat

Toimipistekäynti‑konversioille optimointi

Jos tavoitteesi on saada lisää käyntejä fyysisiin toimipisteisiin, sinun kannattaa optimoida Google Ads ‑tilisi toimipistekäynneille.

Toimipistetavoitteita käyttävät Maksimitulokset-kampanjat

Jos haluat saada lisää kävijöitä toimipisteisiin, voit luoda toimipistetavoitteita käyttävän Maksimitulokset-kampanjan. Kyseisten kampanjoiden mainokset voivat näkyä kaikissa Googlen palveluissa. Näitä ovat esimerkiksi Google-hakuverkosto, Google Display ‑verkosto, Google Maps ja YouTube. Kun luot Maksimitulokset-kampanjan, sinun on määritettävä toimipisteet, joita haluat mainostaa. Voit tehdä tämän linkittämällä Yritysprofiili-tilisi tai valitsemalla yhteistyökumppanien toimipisteet. Lue lisää toimipistetavoitteita käyttävistä Maksimitulokset-kampanjoista.

Local Campaigns (Account Optimization)

Smart Bidding

Jos haluat maksimoida mainostuottosi, ota käyttöön Smart Bidding toimipistekäynneille. Näin voit löytää asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneita käymään toimipisteessäsi, sekä maksimoida Haku- ja Shopping-kampanjoidesi online- ja offline-vaikutukset. Aseta arvo toimipistekäynneille ja sisällytä toimipistekäynnit hintatarjouskaupan kautta saataviin konversioihin koko tililläsi tai tietyissä kampanjoissa. Lue lisää Smart Bidding toimipistekäynneille ‑ominaisuudesta.

Smart Bidding toimipistekäynneille on valittavissa seuraavissa kampanjatyypeissä ja hintatarjousstrategioissa:

Kampanjatyyppi Hintatarjousstrategiat
Maksimitulokset-kampanjat
 • Konversioarvon maksimointi (valinnaisella ROAS-tavoitteella)
 • Konversiomäärän maksimointi (valinnaisella CPA-tavoitteella)
Hakukampanjat
 • Konversiomäärän maksimointi
 • Konversioarvon maksimointi
 • CPA-tavoite
 • ROAS-tavoite
 • Tehostettu klikkauskohtainen hinta
Shopping-kampanjat
 • ROAS-tavoite
Videokampanjat
 • Konversiomäärän maksimointi
 • CPA-tavoite
 • * Konversioarvon maksimointia (valinnaisella ROAS-tavoitteella) suositellaan Maksimitulokset-kampanjoissa mainostajille, joilla on toimipistekäyntejä.

Toimipistekäynti‑konversiotapahtuman asetusten muokkaaminen

Kun toimipistekäyntiraportointi on käytettävissä Google Ads ‑tililläsi, haluat ehkä tehdä muutoksia konversiotapahtuman asetuksiin. Muiden konversiotapahtumien tapaan voit muokata toimipistekäyntien konversioikkunaa, konversioarvoa, attribuutiomallia ja muita asetuksia.

Huom. Alla olevat ohjeet koskevat Google Adsin uutta ulkoasua. Jos haluat käyttää aiempaa ulkoasua, klikkaa Ulkoasu-kuvaketta ja valitse Käytä aiempaa ulkoasua. Jos käytät Google Adsin aiempaa versiota, etsi haluamasi sivu Ominaisuuksien sijainnit ‑artikkelin avulla tai käyttämällä Google Adsin yläreunan navigaatiopaneelissa olevaa hakukenttää.
 1. Klikkaa Google Ads ‑tililtä Tavoitteet-kuvaketta Goals Icon.
 2. Klikkaa osiovalikosta avattavaa Konversiot-valikkoa.
 3. Valitse Yhteenveto.
 4. Etsi listasta se toimipistekäynti-konversiotapahtuma, jota haluat muokata, ja klikkaa sen nimeä. Konversiotapahtuman asetukset tulevat näkyviin.
 5. Klikkaa Muokkaa asetuksia.
 6. Klikkaa asetusta, tee haluamasi muutokset ja valitse Tallenna. Toista tämä vaihe kaikille asetuksille, joita haluat muokata.
 7. Klikkaa Valmis.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko