Всичко за реализациите от посещения на магазина

Ако посещенията на физическите Ви местоположения – като хотели, автокъщи, ресторанти и магазини – са от важно значение за бизнеса Ви, можете да използвате проследяване на реализациите от тях, за да научавате как рекламите Ви влияят върху посещенията на магазина.

Много клиенти извършват проучване онлайн, преди да направят покупка в магазина. Google Ads може да повлияе върху решенията от такова онлайн проучване, които водят до посещения на магазина. „Посещения на магазина“ помагат да се измерва пълната стойност на онлайн рекламите Ви, като вземат предвид допълнителните реализации, които се случват офлайн. Чрез посещенията на магазина можете да оптимизирате омниканалната ефективност на кампаниите си и да постигнете максимална възвръщаемост на разходите за реклама (ROAS) в онлайн и офлайн каналите.

Предимства

 • Разберете кои кампании, ключови думи и устройства стимулират най-много посещения на магазина за бизнеса Ви.
 • Разберете пълното въздействие на възвръщаемостта на инвестициите Ви (ROI) и взимайте по-информирани решения относно рекламните си послания, разходите, стратегиите за офериране и други елементи на кампаниите си.
 • Оценявайте и оптимизирайте омниканалната ефективност, като включите реализациите от посещения на магазина в стратегиите за „Интелигентно офериране“. Научете повече за „Интелигентно офериране“ за посещения на магазина.

Начин на работа

How store visit work, here is a digital interaction

Клиент влиза в профила си в Google и включва „История на местоположенията“ в настройките на профила си. Намира реклама на магазина Ви и взаимодейства с нея.

How store visits work; a user visiting a physical store

След това посещава физическия Ви магазин.

How store visits work – extrapolate, aggregate, and anonymize purchases

Свързваме посещението на клиента в магазина с ангажиране с рекламата Ви, като се съобразяваме с поверителността Ви. Посещенията на магазина използват анонимни и обобщени статистически данни, които след това се екстраполират, така че да представляват по-голямата част от клиентите Ви.

Когато системите ни установят, че потенциални посещения са се осъществили, добавяме допълнителен слой потвърждаване, като извършваме анкета сред избрани потребители относно посещенията им на магазина. Посредством панел от над 5 млн. потребители, които доброволно участват в Google Мнения и награди, директно ги питаме кои местоположения са посетили, сравняваме отговорите спрямо прогнозите ни и използваме тези данни, за да усъвършенстваме моделите си за машинно обучение.

How store visits work – report in Google Ads

Google Ads създава моделирани стойности, като използва текущи и минали данни за броя клиенти, които виждат или кликват върху рекламите Ви и по-късно посещават магазина Ви. След това можете да разберете какви са тези резултати в отчетите си за Google Ads за посещения на магазина.

Условия за използване

Ако имате физически съществуващ магазин или продавате продуктите си във физически магазин и отговаряте на определени критерии, може да отговаряте на условията за реализации от посещения на магазина. За да имаме достатъчно данни за отчитане за профила Ви, са налице следните критерии при съблюдаване на поверителността на потребителите ни.

 • Магазините Ви трябва да се намират в отговарящи на условията държави, където се предлага отчитане за посещения на магазина.
 • Местоположенията на магазините не трябва да се считат за деликатни. Например местоположения, свързани със здравеопазване, религия, сексуално съдържание и деца, биха се считали за деликатни и неотговарящи на условията за реализации от посещения на магазина.
 • Рекламите Ви трябва да използват разширения за местоположение или разширения за местоположение на партньор, за да знаем кои магазини са важни за Вас. Колкото повече местоположения имате, толкова по-голяма е вероятността профилът Ви да разполага с достатъчно данни, за да отговаря на условията за посещения на магазина.
 • Разширенията за местоположение и тези за местоположение на партньор трябва да са активни, а не изключени на ниво кампания или рекламна група в Google Ads. Показването на разширения също така трябва да е активирано в кампаниите Ви. Ако това не е направено, посещенията на магазина няма да се отчитат и профилът Ви в Google Ads може да не получава достатъчно данни, за да отговаря на условията за посещения на магазина.
 • Рекламите Ви трябва да имат достатъчно кликвания или импресии, а бизнесът Ви – достатъчно физически посетители, за да премине праговете ни за поверителност. Тъй като отчитането на посещения на магазина използва модел на машинно обучение, за да отчитаме правилно, имаме нужда от достатъчно данни. Всеки рекламодател е различен – ето защо тези резултати варират за различните рекламодатели.
 • Ако използвате разширения за местоположение с бизнес профил, всички местоположения на магазините Ви трябва да са настроени и потвърдени в бизнес профила.

Ако отговаряте на горепосочените изисквания:

 • Профилът Ви ще започне автоматично да отчита посещения на магазина.
 • Реализациите от посещения на магазина ще бъдат добавяни в графите „Всички реализации“ и „Реализации след показване“ (само в YouTube и дисплейната мрежа) в отчетите за кампаниите Ви.
 • В профила Ви в Google Ads ще бъде създадено ново действие, водещо до реализация, наречено „Посещения на магазина“. Ако не го намирате, можете да добавите графа в отчетите си за него.

Ако не намирате данни за посещенията на магазина в профила си и смятате, че отговаряте на условията, свържете се със специалиста си по продажбите от Google.

Реализациите от посещения на магазина са налице в мрежата за търсене, дисплейната мрежа и мрежата на YouTube. Горепосочените изисквания важат за всички мрежи, но условията за участие са отделни за всяка от тях. Някои профили, които имат няколко типа кампании в различни мрежи, могат да отговарят на условията за отчитане на посещения на магазина за определени мрежи, а за други – не.

Използване на страницата „Диагностика“ за посещения на магазина

Ако имате въпроси относно отчитането на посещенията на магазина в профила Ви, използвайте страницата „Диагностика“, за да прегледате общото състояние на отчитането на посещенията на магазина. На нея можете да намерите подробна информация за конкретни проблеми в профила Ви, които могат да засегнат отчитането на посещенията на магазина. На страницата „Диагностика“ ще видите и дали понастоящем профилът Ви е оптимизиран за офериране за реализации от посещения на магазина.

Как да отворите страницата „Диагностика“

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в менюто за навигация.
 3. Кликнете върху Измерване, след което изберете Реализации, за да отворите раздела „Действия, водещи до реализация“.
 4. Кликнете върху името на активното действие, водещо до реализация от посещения на магазина, за да отворите страницата „Посещения на магазина“, след което – върху Диагностика.
Забележка: За достъп до страницата „Диагностика“ в профила си трябва да имате действие, водещо до реализация от посещение на магазина. Ако нямате посещения на магазина в профила си, научете повече за реализациите от посещения на магазина и условията за тях.

Как да преглеждате страницата „Диагностика“

За действие, водещо до реализация от посещения на магазина, страницата „Диагностика“ предоставя следните подробности, с които рекламодателите могат да разбират по-добре текущото състояние на отчитането на посещенията на магазина:
 • Текущо състояние: Посочва състоянието на отчитането на посещенията на магазина.
 • Местоположения: Показва дали в профила има свързани местоположения (разширения за местоположение на партньор или разширения за местоположение).
 • Кампании с разширения за местоположение: Показва колко от кампаниите в профила са с разширения за местоположение. Данните за посещения на магазина се отчитат само в кампании с активни разширения за местоположение.
 • Потвърждаване на местоположението: Указва процента на потвърдените местоположения в бизнес профила, тъй като, за да се отчитат посещенията на магазина, местоположенията трябва да са потвърдени. Ако разширенията за местоположение или разширенията за местоположение на партньор са активирани чрез свързване с верига в Google, местоположенията вече са потвърдени.
 • Прагове за данни: Показва дали в профила има достатъчно данни, за да бъдат достигнати праговете за поверителност и да бъдат отчетени реализациите от посещения на магазина.
 • Настройка за проследяване на реализациите: Показва, че проследяването на реализациите за профила е зададено на ниво профил на мениджър. Ще се показва само ако проследяването на реализациите е настроено на ниво профил на мениджър.
 • Съответствие на местоположенията на магазини за няколко профила: Показва дали местоположенията в профила съответстват на поне 75% от местоположенията в другите дъщерни профили, свързани със същия бизнес профил или профила на мениджър. Това е необходимо, за да се отчитат посещенията на магазина за профили, използващи проследяване на реализациите на ниво мениджър. Ще се показва само ако проследяването на реализациите е настроено на ниво профил на мениджър.
 • Стойност на реализацията: Показва дали профилът е добавил персонализирана стойност на реализацията за посещения на магазина (например за използване с „Интелигентно офериране“).
 • Включване като стандартна за профила цел: Показва дали рекламодателят е включил реализацията си от посещение на магазина в „Реализации“ за използване с „Интелигентно офериране“.

Наличност на измерването на посещения на магазина по държави

Измерването на посещенията на магазина е налице в следните държави:

 • Австралия
 • Австрия
 • Белгия
 • Бразилия
 • Канада
 • Чили
 • Дания
 • Франция
 • Германия
 • Индия
 • Италия
 • Япония
 • Малайзия
 • Мексико
 • Нидерландия
 • Нова Зеландия
 • Норвегия
 • Полша
 • Сингапур
 • Испания
 • Швеция
 • Швейцария
 • Тайван
 • Турция
 • Обединени арабски емирства
 • Обединено кралство
 • САЩ

Проследяване на реализациите от посещения на магазина с профил на мениджър в Google Ads

Въпреки че посещенията на магазина могат да се отчитат на ниво профил на мениджър, условията трябва да бъдат изпълнени на ниво подпрофил, а не на ниво профил на мениджър. Всеки подпрофил трябва да отговаря на условията самостоятелно, за да отчита посещения на магазина.

В допълнение, това, че посещенията на магазина се отчитат на ниво профил на мениджър, не означава, че всеки подпрофил отговаря на условията да ги отчита. Дори два профила, които изглеждат подобни, може да не отговарят на условията. Научете повече за отчитането на реализациите от посещения на магазина.

Оптимизиране за реализации от посещения на магазина

Ако целта Ви е да увеличите посещенията на физически съществуващите си магазини, може да настроите профила си в Google Ads да оптимизира за посещения на магазина:

Местни кампании

Ако искате да увеличите физическите посещения на магазина, помислете за настройване на местна кампания. Рекламите в местни кампании се показват в Google Мрежа за търсене, Google Дисплейна мрежа, Google Карти и YouTube. Когато създавате местна кампания, трябва само да определите местоположенията на магазините, които искате да популяризирате. Можете да зададете това, като свържете профила си в Business Profile или като изберете местоположения на партньор. Научете повече за местните кампании

Local Campaigns (Account Optimization)

Интелигентно офериране

Ако искате да постигнете максимална възвръщаемост на разходите за реклама, обмислете използването на „Интелигентно офериране“ с посещения на магазина. „Интелигентно офериране“ с посещения на магазина Ви дава възможност да намирате клиенти, които се интересуват от посещение на магазина Ви, и да постигнете максимално въздействие както онлайн, така и офлайн, за съществуващите си кампании в мрежата за търсене и за Пазаруване. Задайте стойност на посещенията на магазина и включете посещения на магазина в реализациите с възможност за офериране в профила си или в избрани кампании. Научете повече за „Интелигентно офериране“ за посещения на магазина.

Редактиране на настройките за действията, водещи до реализация, за посещения на магазина

След като профилът Ви в Google Ads започне да отговаря на условията за отчитане на посещения на магазина, можете да направите няколко корекции в настройките за действията, водещи до реализация. Също както други действия, водещи до реализация, можете да редактирате прозореца на реализациите за посещения на магазина, стойността на реализацията, модела на приписване и други настройки.

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху иконата за инструменти Google Ads | инструменти [Icon] в горния десен ъгъл на профила.
 3. Под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 4. Намерете в списъка действието, водещо до реализация от посещения на магазина, което искате да редактирате, и кликнете върху името му. Ще видите настройките за него.
 5. Кликнете върху Редактиране на настройките.
 6. Кликнете върху настройка, направете промените и кликнете върху Запазване. Повторете тази стъпка за всички останали настройки, които трябва да редактирате.
 7. Кликнете върху Готово.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false