Om konverteringer fra butikkbesøk

Hvis besøk på de fysiske beliggenhetene dine – for eksempel butikker, hoteller, bilforhandlere eller restauranter – er viktig for deg og bedriften din, kan du bruke konverteringssporing for å se hvilken effekt annonseklikk og synlige visninger har på antallet butikkbesøk.

I Displaynettverket anses annonsevisninger som synlige om minst 50 % av den aktuelle annonsen vises på skjermen i minst ett sekund, og dette måles med Googles Active View-teknologi.

Konverteringer fra butikkbesøk er bare tilgjengelig for visse annonsører. Annonsører med sensitive beliggenhetskategorier knyttet til barn, religion, helsetjenester og seksuelt innhold har for eksempel ikke tilgang til denne funksjonen. Hvis du tror at du er kvalifisert for konverteringer fra butikkbesøk, og du har en kontorepresentant, kan du kontakte vedkommende med eventuelle spørsmål du måtte ha om kravene.

Fordeler

 • Se hvilke kampanjer, søkeord og enheter som genererer flest butikkbesøk for bedriften din.
 • Få bedre oversikt over avkastningen din og ta mer veloverveide avgjørelser om reklamer, kostnader, budstrategier og andre elementer i kampanjene dine.
 • Evaluer og optimaliser resultater for flere kanaler ved å ta med konverteringer fra butikkbesøk i strategiene dine for smart budgivning. Finn ut mer om smart budgivning for butikkbesøk.

Krav

Konverteringer fra butikkbesøk er bare tilgjengelig for et begrenset antall Google-annonsører. For å kunne måle konverteringer fra butikkbesøk må du

 • ha flere fysiske butikker i kvalifiserte land. (spør kontorepresentanten din om konverteringer fra butikkbesøk er tilgjengelig der du befinner deg)
 • motta tusenvis av annonseklikk og synlige visninger
 • ha en Google Min bedrift-konto knyttet til Google Ads-kontoen din
 • opprette de ulike butikkbeliggenhetene dine i Google Min bedrift-kontoen din
 • ha fått bekreftet minst 90 % av de tilknyttede beliggenhetene dine på Google Min bedrift
 • sørge for at adressetillegg er aktive i kontoen din
 • ha tilstrekkelig med data om butikkbesøk i tjenerdelen som kan tilskrives trafikk fra annonseklikk eller synlige visninger, og overholde personverngrensene våre
Butikkbesøk som kan tilskrives synlige visninger, er bare tilgjengelig for kampanjer i Displaynettverket og annonser som vises i Google Displaynettverk.

Sånn fungerer det

Data om butikkbesøk er basert på anonym, samlet statistikk. Google Ads oppretter modellerte tall ved å bruke nåværende og historiske data om antallet personer som har klikket eller sett på annonsene dine, og som senere har besøkt butikken din.

Data om butikkbesøk kan ikke knyttes til de enkelte annonseklikkene eller synlige visningene og heller ikke til enkeltpersoner. Vi bruker ledende bransjestandarder for å sørge for at personvernet til enkeltbrukere beskyttes.

Lave tall i rapporter om butikkbesøk

Noen ganger kan rapporter om butikkbesøk inneholde lave tall, også «1». Dette kan skje hvis du ser på data på mer detaljert nivå, for eksempel ved segmentering etter enhet. Ettersom tallene er modellerte og anonymiserte, betyr ikke «1» at bare én person klikket på eller så en annonse og deretter besøkte butikken din. Det er bedre å lese dette som en verdi i nærheten av én, eller et gjennomsnitt på én.

Selv om disse dataene kan gi deg et anslag over hvilke kampanje resultater du har oppnådd, er rapporter om butikkbesøk mer nøyaktige når tallene er større. Vi anbefaler derfor at du bruker rapporteringsnivåer med minst 100 butikkbesøk når du skal evaluere kampanjeresultatene.

Det er også viktig å merke seg at selv om rapportene viser små tall, sørger våre personvernteknikker for at data om butikkbesøk ikke kan knyttes til enkeltpersoner.

Sånn konfigurerer du sporing av konverteringer fra butikkbesøk

Hvis du oppfyller kravene ovenfor og vil se data om konverteringer fra butikkbesøk, kan du kontakte Google Ads-kontoadministratoren din. Hvis du kan begynne å bruke denne funksjonen, blir konverteringer fra butikkbesøk lagt til i «Alle konverteringer»- og «Visningskonverteringer»-kolonnen i kampanjerapportene dine (finn ut mer om hvordan du kan se konverteringer fra butikkbesøk). Du ser også den nye konverteringshandlingen «Butikkbesøk» i konverteringsrapportene dine. Hvis du ikke ser data om butikkbesøk i kontoen din og mener du er kvalifisert, kan du ta kontakt med Google Ads-representanten din.

Du kan bare endre innstillingene for konverteringshandlinger knyttet til butikkbesøk i den nye utgaven av Google Ads. Du finner mer informasjon om hvordan du bytter mellom den forrige og den nye utgaven av Google Ads, i denne artikkelen.

Sånn endrer du innstillingene for konverteringshandlinger knyttet til butikkbesøk

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på verktøyikonet øverst til høyre i kontoen.
 3. Klikk på Konverteringer under Måling.
 4. Finn konverteringshandlingen fra butikkbesøk som du vil endre i listen, og klikk på navnet. Du ser da innstillingene for konverteringshandlingen.
 5. Klikk på Endre innstillingene.
 6. Klikk på en innstilling, gjør endringene, og klikk på Lagre. Gjenta denne fremgangsmåten for de andre innstillingene du må endre.
  Klikk på Konverteringer for å bruke innstillingen for konverteringsvinduet. Klikk på Visningskonverteringer for å bruke innstillingen for visningskonverteringsvinduet.
 7. Klikk på Ferdig.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt