Śledzenie wartości konwersji związanych z transakcją

Gdy śledzisz działania klientów, które za każdym razem mogą mieć inną wartość (np. zakupy produktów w różnych cenach), możesz określać wartość konwersji na podstawie wartości transakcji. Dzięki temu uzyskasz dokładniejsze dane na temat swojego zwrotu z inwestycji (ROI).

Konfigurując nowe działanie powodujące konwersję w witrynie lub w aplikacji, możesz przypisać do wszystkich konwersji taką samą wartość (nazywaną wartością „statyczną”) lub różne wartości, odzwierciedlające wartość poszczególnych transakcji (czyli wartości „dynamiczne”). Podane niżej informacje dotyczą wyłącznie wartości związanych z transakcją.

W sekcjach poniżej znajdziesz instrukcje edytowania tagu śledzenia konwersji pod kątem wartości związanych z transakcją dla danej technologii witryn lub platformy aplikacji mobilnych.

Zanim zaczniesz

Aby skonfigurować śledzenie konwersji o wartościach zależnych od transakcji dla witryny, potrzebne Ci będzie:

 • Konto Google Ads – jeśli jeszcze go nie masz, możesz je założyć na https://ads.google.com.
 • Skonfigurowane śledzenie konwersji Google Ads – aby śledzić wartości związane z transakcją, musisz mieć co najmniej jedno działanie powodujące konwersję. Wykonaj instrukcje tworzenia działania powodującego konwersjękonfigurowania tagu Google, chyba że zostało to już zrobione.
 • Witryna, w której umieścisz kod śledzenia konwersji (czyli „tag”).
 • Możliwość edycji kodu witryny – musisz mieć (Ty albo Twój programista stron internetowych) możliwość modyfikowania witryny.

Instrukcje

Śledzenie w witrynie wartości związanych z transakcjami

Krok 1: skonfiguruj śledzenie konwersji dostosowanych do transakcji na koncie Google Ads

Najpierw upewnij się, że podczas konfiguracji konwersji została wybrana opcja „Zastosuj inną wartość do każdej konwersji”. Jeśli nie lub jeśli chcesz to sprawdzić, wykonaj następujące kroki:

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona] w prawym górnym rogu konta.
 3. W obszarze „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.
 4. Kliknij nazwę działania powodującego konwersję w witrynie, które chcesz edytować. Zobaczysz listę ustawień dotyczących tego działania powodującego konwersję.
 5. Kliknij Edytuj ustawienia.
 6. Kliknij Wartość, a następnie wybierz Zastosuj inną wartość do każdej konwersji. Podaj wartość domyślną używaną w przypadku braku wartości. Kliknij Zapisz.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Przejdź do „Kroku 2: dodaj lub zmień tag w kodzie witryny”.

Krok 2: dodaj lub zmień tag w kodzie witryny

Korzystając z informacji podanych w tym artykule, sprawdź, czy masz prawidłowo zainstalowane w witrynie tag Google i fragment kodu zdarzenia. Niezależnie od tego, jakiej technologii używasz, sprawdź, czy strona, na której umieszczasz kod, jest widoczna dla klienta po konwersji.

 • Jeśli śledzisz konwersje po wczytaniu strony, fragment kodu zdarzenia musisz zainstalować na stronie widocznej dla klienta po konwersji.
 • Jeśli śledzisz konwersje po kliknięciu, fragment kodu zdarzenia musisz zainstalować na stronie zawierającej link tekstowy, przycisk lub obraz przycisku, którego kliknięcia chcesz śledzić.

Wartość konwersji i jej walutę należy dynamicznie przekazywać do fragmentu kodu zdarzenia w czasie jego działania poprzez ustawienie zaznaczonych poniżej parametrów valuecurrency. Pamiętaj, że wartości konwersji musisz przekazywać w postaci liczbowej, stosując kropkę jako separator dziesiętny. Walutę należy przekazywać jako ciąg znaków w pojedynczych cudzysłowach, korzystając z kodów walut ISO 4217.

Przykład fragmentu kodu zdarzenia:

<!-- Fragment kodu zdarzenia dla przykładowej strony konwersji -->
<script>
  gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-123456789/AbC-D_efG-h12_34-567',
    'value': 123.05,
    'currency': 'PLN'
  });
</script> 

Sposób przekazywania wartości dotyczących transakcji do fragmentu kodu zdarzenia zależy od technologii serwera, której używasz do renderowania stron internetowych. Skonsultuj się ze swoim zespołem webmasterów, by dowiedzieć się, jak najlepiej zintegrować fragment kodu zdarzenia z witryną, tak by można było rejestrować dynamiczne wartości konwersji.

Ochrona prywatności i zabezpieczenia w zakresie śledzenia konwersji

Google przestrzega ścisłych standardów związanych z bezpieczeństwem. Google Ads zbiera dane tylko z witryn i aplikacji, w przypadku których skonfigurujesz śledzenie.

Pamiętaj, aby udostępniać użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, aplikacjach i innych usługach. Musisz także uzyskiwać zgodę na gromadzenie takich danych, jeśli jest to wymagane przez prawo lub obowiązujące zasady Google dotyczące uzyskiwania zgody użytkownika, w tym politykę Google w zakresie zgody użytkownika z UE.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne