Měření volání na telefonní čísla na webu

Měření konverzí z volání vám pomůže zjistit, s jakou účinností vedou vaše reklamy k telefonním hovorům iniciovaným na vašem webu. Díky měření konverzí z volání z webu zjistíte a změříte případy, kdy uživatel po kliknutí na některou z vašich reklam navštíví web a následně vám zavolá.

Tento druh měření konverzí započítává telefonát jako konverzi, pokud hovor trvá déle než minimální zadaná délka. Tak můžete odfiltrovat kratší hovory, které pravděpodobně nejsou spojeny s prodejem, nebo rozlišit další akce hodnotné pro vaši firmu.

Než začnete

Používáte-li k měření telefonních hovorů vedoucích k prodeji nebo jiným konverzním jiný systém, může být zapotřebí vytvořit konverzní akci k importu volání. Případně si můžete prohlédnout všechny konverzní akce v článku o měření konverzí z volání.

Konverze z volání na webových stránkách fungují, pouze používáte-li rozšíření o volání. K měření volání z vašich webových stránek se použije telefonní číslo, které je nastaveno ve vašem rozšíření o volání. Další informace o používání rozšíření o volání

Výhody

Pomocí dynamicky generovaných čísel pro přesměrování Google můžete nahradit číslo své firmy uvedené na webu, aniž by vás to cokoli stálo. Pokud to uděláte, dozvíte se, jaká konkrétní klíčová slova, reklamy, reklamní sestavy a kampaně vedou ke konverzím z volání.

V tomto článku vám ukážeme, jak lze tyto konverze z volání pomocí čísla pro přesměrování Google na vašem webu měřit.

Požadavky

Abyste mohli nastavit měření konverzí z volání z webu, musíte splnit následující podmínky:

 • Účet Google Ads: Ještě žádný nemáte? Zaregistrujte se na adrese https://ads.google.com.
 • Aktivní rozšíření o volání: Je potřeba mít alespoň jedno rozšíření o volání. Toto nastavení můžete provést ještě před tím, než vytvoříte akci konverze z volání, nebo až poté.
 • Firma v některé ze zemí, kde je tato funkce nabízena: Čísla pro přesměrování Google jsou v současné době dostupná v těchto zemích.
 • Web: Na něj umístíte příslušný měřicí kód (tj. „značku“).
 • Možnost webové stránky upravovat: Buď vy nebo váš webmaster musíte mít možnost přidat na váš web značku pro měření konverzí a fragment kódu JavaScript, který zajistí nahrazování čísla vaší firmy číslem pro přesměrování Google.

Pokyny

Vzorový fragment kódu pro telefon s volitelnými parametry.Nastavení měření konverzí z volání na číslo pro přesměrování Google umístěné na vašem webu má dva kroky:

Krok 1: Vytvoření konverzní akce

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče a v části Měření klikněte na Konverze.
 3. Klikněte na tlačítko plus .
 4. Klikněte na Telefonní hovory.
 5. Vyberte Volání na telefonní číslo na webu.
 6. Do textového pole označeného „Název konverze“ zadejte název konverze, kterou chcete sledovat – např. „Přihlášení k odběru informačního bulletinu“ nebo „Nákup svatební kytice“. Později vám to pomůže danou konverzní akci rozpoznat v přehledech konverzí. Můžete ji například pojmenovat „Telefonické objednávky květin“ nebo „Telefonické rezervace“. 
 7. V části „Kategorie“ vyberte z rozbalovací nabídky popis vaší konverzní akce. Kategorie umožňuje segmentaci konverze v přehledech, takže můžete podobné konverze prohlížet současně.
 8. V části Hodnota zadejte hodnotu, kterou pro vás každé volání má. Pokud žádnou hodnotu počítat nechcete, vyberte Nepřiřazovat hodnotu
 9.  V části „Počet“ vyberte způsob počítání daných konverzí.
  • Jedna: Toto nastavení je vhodné ke sledování potenciálních zákazníků, kteří například vyplní na webu registrační formulář. Přínosem pro vaši firmu totiž v takových případech bude pravděpodobně jen jedna konverze na každé kliknutí na reklamu.
  • Každá konverze: Toto nastavení se hodí ke sledování takového prodeje, při kterém vaše firma pravděpodobně získává nějakou hodnotu z každé konverze.
 10. Klikněte na položku Délka hovoru. Zadejte minimální délku hovoru v sekundách, která je třeba k jeho započítání jako konverze. 
 11. Klikněte na Okno konverze. Zadejte okno konverze pro tuto konverzní akci. Okno může trvat od jednoho týdne do 60 dnů. 
 12. (Pokročilé nastavení) Klikněte na Zahrnout do sloupce Konverze. Zvolíte‑li toto (výchozí) nastavení, údaje o této konverzní akci budou v přehledech zahrnuty ve sloupci Konverze. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, údaje zůstanou zahrnuty ve sloupci Všechny konverze.

  Údaje ve sloupci Konverze jsou využívány strategiemi automatických nabídek (například Cílová návratnost investic do reklamy, Vylepšená cena za proklik a Cílová CPA). Pokud tedy k optimalizaci konverzí používáte automatické nabízení cen a tuto konkrétní konverzní akci ve své strategii použít nechcete, můžete zaškrtnutí tohoto políčka zrušit. V opačném případě ponechte políčko zaškrtnuté. Přečtěte si další informace o nastavení Zahrnout do sloupce Konverze
 13. Klikněte na Vytvořit a pokračovat

Nyní se zobrazí další kroky potřebné k dokončení nastavení měření konverzí.

Krok 2: Nastavení značky pro měření konverzí

Chcete-li poprvé nastavit měření konverzí na webu, musíte na svůj web přidat dva fragmenty kódu: globální značku webu a fragment kódu pro telefon.

Globální značka webu přidává návštěvníky webu na vaše remarketingové seznamy typu Všichni návštěvníci (pokud jste nastavili remarketing) a nastaví v doméně nové soubory cookie. Ty budou ukládat informace o kliknutí na reklamu, které přivedlo uživatele na vaše stránky. Mějte na paměti, že značky Google Ads pro měření konverzí mohou využívat informace o kliknutí k připsání konverze ve vašich kampaních Google Ads. Ujistěte se, zda uživatelům poskytujete jasné a úplné informace o sběru dat, a pokud to zákon vyžaduje, získejte jejich souhlas.

Globální značku webu je nutné nainstalovat na každou stránku webu, ale pro jeden účet Google Ads stačí jedna značka.

Fragment kódu pro telefon nahradí telefonní číslo na vašem webu číslem pro přesměrování Google. Instalujte tento fragment na těch stránkách webu, na kterých je uvedeno vaše telefonní číslo.

 1. U možnosti Globální značka webu vyberte možnost, která nejlépe popisuje vaši situaci, a nainstalujte značku podle uvedených pokynů:​
  • Globální značku webu jsem na své stránky dosud nenainstaloval(a): Tuto možnost vyberte, pokud značku pro konverzní akci ve svém účtu nastavujete poprvé a pokud jste dosud nenainstalovali globální značku webu z jiné služby Google. Tato možnost zobrazí úplnou globální značku webu. Chcete-li značku nainstalovat, zkopírujte kód značky a vložte ho mezi značky <head></head> na každé stránce vašeho webu.

   Zde je příklad globální značky webu. Hodnota „CONVERSION_ID“ označuje jedinečné ID vašeho účtu Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

    
  • Globální značku webu už na svých stránkách mám z jiné služby Google (například Google Analytics) nebo z jiného účtu Google Ads: Pokud se vás týká tato možnost, nebudete muset globální značku webu znovu přidávat. Aby však měření konverzí ve vašem účtu fungovalo, bude nutné přidat příkaz config (úsek kódu obsahující vaše ID konverze) do každé instance globální značky webu. Tato možnost zobrazí uvedený příkaz, ve kterém „AW-CONVERSION_ID“ představuje ID konverze vašeho účtu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Přidejte příkaz config do každé instance globální značky webu na vašich stránkách hned nad koncovou značku </script>. 

   Zde je příklad globální značky webu, která je nakonfigurována pro Google Analytics i pro Google Ads. Příkaz config pro účet Google Ads je zvýrazněn:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">
   </script>
   <script>
     window.dataLayer = window.dataLayer || [];
     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
   </script>

  • Globální značku webu už na svých stránkách mám z vytváření jiné konverzní akce v tomto účtu Google Ads: Pokud se vás týká tato možnost, nebudete muset globální značku webu znovu přidávat. Jen zkontrolujte, zda se globální značka webu nachází na každé stránce vašeho webu a zda příkaz config v každé instanci značky obsahuje ID konverze vašeho účtu. Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se vaše ID konverze.
 2. (Volitelné) Upravte globální značku webu na základě vašich preferencí:  

  • Pokud nechcete, aby globální webová značka přidávala návštěvníky webových stránek do vašich remarketingových seznamů, přidejte do příkazu config ve vaší globální značce webu následující zvýrazněnou část:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Pokud nechcete, aby globální značka webu nastavila v doméně vašich stránek soubory cookie první strany, přidejte do příkazu config své globální značky webu zvýrazněnou část uvedenou níže:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Nedoporučujeme to, protože to povede k méně přesnému měření konverzí.

 3. Zkopírujte globální značku webu a postupujte podle pokynů pro přidání značky na web.

 4. Vedle položky Fragment kódu pro telefon vyberte jednu z těchto možností:

  • Zadejte své telefonní číslo tak, jak se zobrazuje na vašem webu. Zadejte telefonní číslo, u kterého se mají měřit příchozí volání. Zadejte přesně tytéž číslice, které jsou uvedeny na vašem webu. Pokud například číslo uvedené na vašem webu obsahuje kód země, uveďte jej i zde. Jestliže číslo na vašem webu kód země neobsahuje, neuvádějte jej ani zde. Poté klikněte na možnost Vytvořit značku. (Tuto možnost nemůžete použít, když chcete na webu měřit více telefonních čísel.)

   Příklad: Na webu uvedete číslo ve formátu 1-650-555-5555. V tom případě byste měli zadat číslo ve formátu 1-650-555-5555. Pokud číslo zadáte ve formátu 650-555-5555 nebo 555-5555, služba Google Ads je nebude moct najít a konverze měřit.

  • Nezadávejte číslo. Kód webu budete muset upravit ručně. Pokud vyberete tuto možnost, budete se muset po nainstalování své značky při ruční úpravě kódu webu řídit níže uvedenými pokyny. Tato možnost patří mezi pokročilé a doporučuje se pouze tehdy, pokud jste dobře obeznámeni s JavaScriptem. Tuto možnost byste měli použít, pokud chcete měřit volání na více telefonních čísel, která jsou uvedena vašem webu.

 5. Vedle položky Instalování fragmentu kódu pro telefon se zobrazí fragment kódu pro telefon v závislosti na vámi zvolené možnosti. Zkopírujte fragment kódu a přidejte ho na svůj web, případně klikněte na Stáhnout fragment a přidejte ho později. 

 6. Otevřete HTML kód stránky, na které je na vašem webu uvedeno telefonní číslo.

 7. Vložte fragment kódu pro telefon mezi značky vymezující záhlaví (<head> a </head>) hned za globální značku webu.

 8. Uložte změny na webové stránce.

 9. Klikněte na tlačítko Další.

 10. Klikněte na tlačítko Hotovo

Příklad

Zde je několik příkladů kódu HTML před a po přidání značky pro měření konverzí:

Ukázka kódu HTML před vložením kódu měření konverzí (jedná se jen o ukázku, nepoužívejte ji v kódu svých webových stránek).

<html>
<head>
<title>Ukázkový soubor v jazyce HTML</title>
</head>
<body>

Toto je hlavní část webové stránky.
</body>
</html>


Ukázka kódu HTML po vložení kódu měření konverzí (jedná se jen o ukázku, nepoužívejte ji v kódu svých webových stránek).

<html>
<head>
<title>Ukázkový soubor v jazyce HTML</title>


<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

</script>

<script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
    'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
</script>

</head>
<body>
Toto je hlavní část webové stránky.
</body>
</html>

Měření volání na telefonní číslo na webu pomocí Správce značek Google

Pomocí Správce značek Google (GTM) můžete měřit volání na telefonní číslo na vašem webu. K tomu je třeba implementovat globální značku webu a fragmentu události do vlastní značky HTML GTM.
 
Pokud chcete implementovat globální značku webu a fragment události do stejné vlastní značky HTML GTM:

 1. Vytvořte vlastní značku HTML a poté do ní umístěte globální značku webu a značku gTag fragmentu události.
 2. Nastavte mechanismus spuštění, např. Všechny stránky (Zobrazení stránky).

Po dokončení zobrazí Google Tag Assistant značku, která se bude při dané události spouštět, a metriky volání na webu. Náhled webu si můžete prohlédnout po přechodu do režimu náhledu a ladění GTM.

Poznámka

Pokud se globální značka webu a značka fragmentu události nacházejí v samostatných vlastních značkách HTML GTM, musíte povolit sekvenci značek, aby se značka fragmentu události spustila po spuštění globálního fragmentu. U konverzí z volání na webu se vlastní HTML globální značky webu musí spustit před fragmentem události. 

Ruční úprava kódu webu pro zobrazení čísla pro přesměrování Google 

Pokud jste telefonní číslo na web vložili podle výše uvedeného postupu, není nutné provádět následující kroky. Pokud jste vybrali možnost Nezadávat číslo, bude nutné, abyste vy nebo váš webmaster provedli následující kroky:

 1. Otevřete HTML kód stránky, na kterou jste přidali fragment kódu pro telefon, resp. stránky, na které je uvedeno vaše telefonní číslo. Níže naleznete vzorový fragment kódu pro telefon. Hodnota „CONVERSION_ID“ představuje vaše ID konverze a hodnota „CONVERSION_LABEL“ představuje štítek konverze.

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': 'REPLACE WITH VALUE'
    });
  </script>

 2. V parametru phone_conversion_number nahraďte hodnotu „REPLACE WITH VALUE“ svým telefonním číslem. Zajistěte, aby se číslo přesně shodovalo s číslem uvedeným na vaší stránce včetně případných kódů zemí.
 3. (Volitelné) Do fragmentu kódu pro telefon můžete přidat následující volitelné parametry. Zadejte hodnoty pro následující parametry:
  1. phone_conversion_callback: Zadejte funkci zpětného volání. Tato funkce bude volána se dvěma argumenty. První argument je formátované telefonní číslo (ve stejném formátu jako phone_conversion_number), druhý argument je telefonní číslo bez formátování, jako prostý text (například '18001234567').
  2. phone_conversion_css_class: Zadejte název třídy CSS. Obsah všech prvků dané třídy bude nahrazen formátovaným telefonním číslem.
  3. phone_conversion_options: Můžete zadat jednu z následujících hodnot:
   • timeout: Udává maximální dobu v milisekundách povolenou pro načítání čísla. Pokud se během této doby nepodaří číslo načíst, prvku určenému parametrem target nebude žádné číslo předáno. Výchozí hodnota pro „timeout“ je 5000 milisekund.
   • cache: Nastavte na hodnotu false, chcete-li zakázat ukládání načteného čísla do souboru cookie. V:opačném případě nastavte na hodnotu true.

  Vzorový fragment kódu pro telefon s volitelnými parametry

  <script>
    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
      'phone_conversion_number': '1-650-555-5555',
      'phone_conversion_callback': function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: číslo, které se má zobrazit, ve stejném formátu jako 
        //     číslo předané parametru 'phone_conversion_number'. 
        //     (v tomto případě '1-650-555-5555')
        // mobile_number: číslo naformátované k použití v odkazu s možností kliknutí
        //      s tel.:-URI (v tomto případě '+16505555555')
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      },
      'phone_conversion_options': {
        'timeout': 20,
        'cache': false
    }
  });
  </script>

   
 4. Uložte změny na webové stránce. 

Následující příklady ukazují, jak tento fragment kódu implementovat ve třech různých případech použití.

Příklad 1: Náhrada statického čísla číslem pro přesměrování Google

Tato funkce zjistí telefonní číslo a nahradí obsah všech značek span dané třídy. V tomto příkladu bude telefonní číslo 1-800-123-4567 ve značce span nahrazeno dynamicky generovaným formátovaným číslem pro přesměrování.

 1.  Přidejte parametr phone_conversion_css_class s hodnotou čísla do fragmentu kódu pro telefon. Tento řádek je zvýrazněn v následující ukázce kódu:

    <script type="text/javascript">
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_css_class':'number'
      });
    </script>

 2. V HTML kódu stránky, která uvádí vaše číslo, přidejte třídu z parametru phone_conversion_css_class (zvýrazněn v následující ukázce kódu) do značky span, která obsahuje vaše telefonní číslo.
  <body>
      <span class="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Příklad 2: Předání čísla pro přesměrování Google vlastní funkci zpětného volání

Zjistí telefonní číslo a odešle ho funkci zpětného volání. Funkce zpětného volání v příkladu nahradí obsah prvku s ID „number“ formátovaným číslem pro přesměrování.

 1. Upravte fragment kódu pro telefon podle následující ukázky kódu. Nahraďte „1-800-123-4567“ telefonním číslem, které je uvedeno na vašem webu. Nezapomeňte také nahradit hodnotu „CONVERSION_ID“ jedinečným ID konverze vašeho účtu Google Ads a hodnotu „CONVERSION_LABEL“ jedinečným štítkem konverze přiřazeným ke konverzní akci.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: číslo, které se má zobrazit, ve stejném formátu jako
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (v tomto případě '1-800-123-4567')
        // mobile_number: číslo naformátované k použití v odkazu s možností kliknutí
        //        s tel.:-URI (v tomto případě '+18001234567')
        var e = document.getElementById("number");
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };

      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

 2. V HTML kódu stránky, která uvádí vaše telefonní číslo, přidejte parametr id s hodnotou čísla (zvýrazněn v následující ukázce kódu) do značky span, která obsahuje vaše telefonní číslo.
  <body>
    <span id="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Aby bylo volání vaší firmě snadné i pro uživatele, kteří si web prohlíží na mobilním telefonu, lze kód upravit tak, aby na číslo pro přesměrování Google bylo možné kliknout.

Příklad 3: Předání čísla pro přesměrování Google vlastní funkci zpětného volání na mobilním webu
Na mobilních webových stránkách, které obsahují telefonní číslo s možností kliknutí, nahraďte číslo určené k zobrazování i číslo, které je po kliknutí zavoláno. Využijte k tomu funkci zpětného volání.

 1. Upravte fragment kódu pro telefon podle následující ukázky kódu. Nahraďte „1-800-123-4567“ telefonním číslem, které je uvedeno na vašem webu. Nezapomeňte také nahradit hodnotu „CONVERSION_ID“ jedinečným ID konverze vašeho účtu Google Ads a hodnotu „CONVERSION_LABEL“ jedinečným štítkem konverze přiřazeným ke konverzní akci.

    <script type="text/javascript">
      var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
        // formatted_number: číslo, které se má zobrazit, ve stejném formátu jako
        //        'phone_conversion_number'.
        //        (v tomto případě '1-800-123-4567')
        // mobile_number: číslo naformátované k použití v odkazu s možností kliknutí
        //        s tel.:-URI (v tomto případě '+18001234567')
        var e = document.getElementById("number");
        e.href = "tel.:" + mobile_number;
        e.innerHTML = "";
        e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
      };
      gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
        'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
        'phone_conversion_callback': callback
      });
    </script>

   
 2. V HTML kódu stránky, která uvádí vaše telefonní číslo, přidejte atribut id s hodnotou čísla (zvýrazněn v následující ukázce kódu) do značky <a>, která obsahuje vaše telefonní číslo.

  <body>
    <a href="tel:18001234567" id="number">1-800-123-4567</a>
  </body>

Kontrola kódu

Aktivace vašich reklam pro tuto konverzní akci může trvat až hodinu. Jestli chcete mít jistotu, že to funguje, můžete provést vyhledávání, po kterém se zobrazí vaše reklama. Pak na reklamu klikněte a navštivte svůj web (kliknutí vám bude naúčtováno). Vaše obvyklé telefonní číslo by teď mělo být nahrazeno nějakým číslem pro přesměrování Google.

Pokud provádíte test opakovaně, smažte vždy před dalším kliknutím na reklamu z prohlížeče cookie s názvem gwcc.

 

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory