Měření volání na telefonní čísla na webu

Měření konverzí z volání vám pomůže zjistit, s jakou účinností vedou vaše reklamy k telefonním hovorům iniciovaným na vašem webu. Díky měření konverzí z volání na číslo uvedené na webu zjistíte a změříte případy, kdy někdo po kliknutí na některou z vašich reklam navštíví web a následně vám zavolá.

Tento druh měření konverzí započítá telefonní hovor jako konverzi, pokud trvá déle než minimální zadaná délka. Můžete tak odfiltrovat kratší hovory, u nichž lze předpokládat, že k prodeji ani k jiným akcím hodnotným pro vaši firmu nepovedou.

Pomocí dynamicky generovaných čísel pro přesměrování Google můžete nahradit číslo své firmy uvedené na webu, aniž by vás to cokoli stálo. Pokud to uděláte, můžete vyhodnotit, jaká konkrétní klíčová slova, reklamy, reklamní sestavy a kampaně vedou ke konverzím z volání.

Tip: Ve službě Google Analytics jsou nyní k dispozici funkce analýz telefonátů a vytváření přehledů. Pokud máte účet Google Analytics, umožní vám aktivace konverzí z volání na číslo uvedené na webu získat přístup k přehledům hovorů uskutečněných z vašeho webu. Metriky analýzy telefonátů jsou dostupné jako jedna ze skupin metrik v přehledech Google Ads.

Než začnete

Pokud měříte telefonní hovory vedoucí k prodeji či k dalším konverzím pomocí jiného systému, může být zapotřebí vytvořit akci pro import konverzí z volání. Případně si můžete prostudovat všechny konverzní akce v článku o měření konverzí z telefonních hovorů.

Abyste si mohli nastavit měření konverzí z volání z webu, musíte mít:

 • Účet Google Ads
 • Firmu v některé ze zemí, kde je tato funkce nabízena: čísla pro přesměrování Google jsou v současné době dostupná v těchto zemích.
 • Web: Na něj umístíte příslušný měřicí kód (tj. „značku“).
 • Možnost webové stránky upravovat: Vy nebo vývojář vašeho webu musíte mít možnost přidat na váš web značku pro měření konverzí a fragment kódu JavaScript, který zajistí nahrazování čísla vaší firmy číslem pro přesměrování Google.

Pokyny

Pokud chcete nastavit měření konverzí z volání uskutečněných na číslo pro přesměrování Google, které je uvedeno na vašem webu, je třeba provést dva kroky.

 1. Vytvořit konverzní akci
 2. Nastavit značku Google

Po nastavení značky Google je potřeba přidat fragment kódu pro telefon. Fragment kódu pro telefon nahradí telefonní číslo na vašem webu číslem pro přesměrování Google. Instalujte tento fragment na těch stránkách webu, na kterých je uvedeno vaše telefonní číslo.

 1. Vedle položky Fragment kódu pro telefon klikněte na Stáhnout fragment. Fragment kódu pro telefon můžete zadat na webu ručně. Fragment kódu pro telefon nahradí telefonní číslo na vašem webu číslem pro přesměrování Google, takže bude možné sledovat efektivitu, s níž vaše reklamy generují telefonní hovory. Fragment se automaticky vyplní vámi zadaným telefonním číslem.
 2. Vyberte, jak chcete značku nainstalovat. Můžete:
  • Nainstalovat značku sami. Pokud vyberete tuto možnost, budete se muset po nainstalování své značky při ruční úpravě kódu webu řídit níže uvedenými pokyny. Tato možnost patří mezi pokročilé a doporučuje se pouze tehdy, pokud jste dobře obeznámeni s JavaScriptem. Měli byste ji použít v případě, že chcete měřit volání na více telefonních čísel uvedených na vašem webu. Poznámka: Na jedné stránce lze pomocí výchozí JavaScriptové značky sledovat pouze jedno číslo.
  • Odeslat značku e‑mailem.
  • Použít Správce značek Google.
 3. Pokud zvolíte možnost Odeslat značku e-mailem, zadejte vedle položky E‐mailová adresa e‐mail webového vývojáře.
 4. Klikněte na Odeslat a pokračovat.
 5. Klikněte na Vytvořit a pokračovat.
Zde je několik příkladů kódu HTML před a po přidání značky pro měření konverzí:
 • Ukázka kódu HTML před vložením kódu měření konverzí (jde jen o ukázku, v kódu svých webových stránek ji nepoužívejte).

  <html>
  <head>
  <title>Vzorový soubor HTML</title>
  </head>
  <body>

  Toto je hlavní část webové stránky.
  </body>
  </html>

 • Ukázka kódu HTML po vložení kódu měření konverzí (jedná se jen o ukázku, nepoužívejte ji v kódu svých webových stránek).

  <html>
  <head>
  <title>Vzorový soubor HTML</title>

  <!-- značka Google (gtag.js) - Google Ads: TAG_ID -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=TAG_ID"></script>
  <script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'TAG_ID');

  </script>

  <script>
  gtag('config', 'TAG_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
  </script>

  </head>
  <body>

  Toto je hlavní část webové stránky.
  </body>
  </html>

Měření volání na telefonní číslo uvedené na webu pomocí Správce značek Google

Pomocí Správce značek Google můžete měřit volání na telefonní číslo uvedené na vašem webu. Zde je postup:

Nastavení značky ve Správci značek Google

 1. Přihlaste se do Správce značek Google.
 2. Vyberte libovolný pracovní prostor.
 3. Klikněte na Značky.
 4. Kliknutím na možnost Nová vytvořte novou značku.
 5. Klikněte na Konfigurace značky. Přejděte dolů a vyberte možnost Google Ads – konverze z volání z webu.
 6. Zadejte telefonní číslo tak, jak je uvedeno na vašem webu.
  Poznámka: Telefonní číslo, které zadáte, musí obsahovat přesně tytéž číslice jako na vašem webu.
 7. Zadejte ID a štítek konverze z účtu Google Ads.
 8. Zadejte nebo vytvořte pravidlo, které se spustí, když uživatel klikne na vaši reklamu ve vyhledávání a pak zavolá na číslo pro přesměrování zobrazené na vašem webu.
  • Poznámka: Když uživatel klikne na vaši reklamu a navštíví vaši webovou stránku, číslo pro přesměrování uvedené v kroku 6 se aktivuje bez dalších pravidel.
 9. Značku uložte a publikujte změny.

Poznámka: Standardní značka konverzí z volání ze Správce značek Google není kompatibilní s mezinárodními formáty čísel. Čísla pro přesměrování Google by se pak mohla zobrazovat se znaménkem plus (+), které by tam být nemělo. Pokud chcete zabránit zobrazování nesprávných znamének plus ve značce konverzí z volání Správce značek Google, použijte národní formát čísla bez znaménka plus.

Ruční úprava kódu webu pro zobrazení čísla pro přesměrování Google

Pokud jste telefonní číslo na web vložili podle výše uvedeného postupu, není nutné provádět níže uvedené kroky. V případě, že jste zvolili možnost Nezadávejte číslo, následující příklady vám (nebo vašemu webovému vývojáři) ukážou, jak postupovat.

Příklady

 1. Otevřete HTML kód stránky, na kterou jste přidali fragment kódu pro telefon, nebo stránku, na které je uvedeno vaše telefonní číslo. Níže naleznete vzorový fragment kódu pro telefon. Hodnota TAG_ID představuje vaše ID značky a hodnota CONVERSION_LABEL představuje štítek konverze:

  <script>
  gtag('config', 'TAG_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': 'REPLACE WITH VALUE'
  });
  </script>

 2. V parametru phone_conversion_number nahraďte hodnotu „REPLACE WITH VALUE“ svým telefonním číslem. Zajistěte, aby se číslo přesně shodovalo s číslem uvedeným na vaší stránce včetně případných kódů zemí.
 3. (Nepovinné) Do fragmentu kódu pro telefon můžete přidat volitelné parametry. Jejich přehled a pokyny pro jejich zadání naleznete níže:
  1. phone_conversion_callback: Zadejte funkci zpětného volání. Tato funkce bude volána se dvěma argumenty. První argument je formátované telefonní číslo (ve stejném formátu jako phone_conversion_number), druhý argument je telefonní číslo bez formátování, jako prostý text (například '18001234567').
  2. phone_conversion_css_class: Zadejte název třídy CSS. Obsah všech prvků dané třídy bude nahrazen formátovaným telefonním číslem.
  3. phone_conversion_options: Můžete zadat jednu z těchto hodnot:
   • timeout: Udává maximální povolenou dobu pro načtení čísla (v milisekundách). Pokud se během této doby nepodaří číslo načíst, prvku určenému parametrem target nebude žádné číslo předáno. Výchozí hodnota pro „timeout“ je 5000 milisekund.
   • cache: Nastavte na hodnotu false, chcete-li zakázat ukládání načteného čísla do souboru cookie. V:opačném případě nastavte na hodnotu true.

  Vzorový fragment kódu pro telefon s volitelnými parametry

  <script>
  gtag('config', 'TAG_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-650-555-5555',
  'phone_conversion_callback': function(formatted_number, mobile_number) {
  // formatted_number: číslo, které se má zobrazit, ve stejném formátu jako
  // číslo předané parametru 'phone_conversion_number'.
  // (v tomto případě „1-650-555-5555“)
  // mobile_number: číslo formátované pro použití v klikatelném odkazu
  // s tel:-URI (v tomto případě „+16505555555“)
  var e = document.getElementById("number");
  e.innerHTML = "";
  e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
  },
  'phone_conversion_options': {
  'timeout': 20,
  'cache': false
  }
  });
  </script>
 4. Uložte změny na webové stránce.

Následující příklady ukazují, jak tento fragment kódu implementovat ve třech různých případech použití.

Příklad 1: Náhrada statického čísla číslem pro přesměrování Google

Tato funkce zjistí telefonní číslo a nahradí obsah všech značek span dané třídy. V tomto příkladu bude telefonní číslo 1-800-123-4567 ve značce span nahrazeno dynamicky generovaným formátovaným číslem pro přesměrování.

 1. Přidejte parametr phone_conversion_css_class s hodnotou čísla do fragmentu kódu pro telefon. Tento řádek je zvýrazněn v následující ukázce kódu:

  <script type="text/javascript">
  gtag('config', 'TAG_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
  'phone_conversion_css_class':'number'
  });
  </script>

 2. V HTML kódu stránky, která uvádí vaše číslo, přidejte třídu z parametru phone_conversion_css_class (zvýrazněn v ukázce kódu níže) do značky span, která obsahuje vaše telefonní číslo.
  <body>
  <span class="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Příklad 2: Předání čísla pro přesměrování Google vlastní funkci zpětného volání

Tato funkce zjistí telefonní číslo a odešle ho funkci zpětného volání. Funkce zpětného volání v příkladu nahradí obsah prvku s ID „number“ formátovaným číslem pro přesměrování.

 1. Upravte fragment kódu pro telefon podle následující ukázky kódu. Nahraďte „1-800-123-4567“ telefonním číslem, které je uvedeno na vašem webu. Nezapomeňte také nahradit hodnotu TAG_ID jedinečným ID značky svého účtu Google Ads a hodnotu CONVERSION_LABEL jedinečným štítkem konverze přiřazeným ke konverzní akci.

  <script type="text/javascript">
  var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
  // číslo, které se má zobrazit, ve stejném formátu jako
  // 'phone_conversion_number'.
  // (v tomto případě „1-800-123-4567“)
  // mobile_number: číslo formátované pro použití v klikatelném odkazu
  // s tel:-URI (v tomto případě „+18001234567“)
  var e = document.getElementById("number");
  e.innerHTML = "";
  e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
  };

  gtag('config', 'TAG_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
  'phone_conversion_callback': callback
  });
  </script>

 2. V HTML kódu stránky, která uvádí vaše telefonní číslo, přidejte parametr ID s hodnotou čísla (zvýrazněn v následující ukázce kódu) do značky span, která obsahuje vaše telefonní číslo.
  <body>
  <span id="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Aby bylo volání vaší firmě snadné i pro uživatele, kteří si web prohlíží na mobilním telefonu, lze kód upravit tak, aby na číslo pro přesměrování Google bylo možné kliknout.

Příklad 3: Předání čísla pro přesměrování Google vlastní funkci zpětného volání na vašem mobilním webu
Na mobilním webu obsahujícím klikatelné telefonní číslo nahraďte číslo určené k zobrazování i číslo, které je po kliknutí vytočeno. Využijte k tomu funkci zpětného volání.

 1. Upravte fragment kódu pro telefon podle následující ukázky kódu. Nahraďte „1-800-123-4567“ telefonním číslem, které je uvedeno na vašem webu. Nezapomeňte také nahradit hodnotu CONVERSION_ID jedinečným ID konverze svého účtu Google Ads a hodnotu CONVERSION_LABEL jedinečným štítkem konverze přiřazeným ke konverzní akci.
  <script type="text/javascript">
  var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
  // formatted_number: číslo, které se má zobrazit, ve stejném formátu jako
  // 'phone_conversion_number'.
  // (v tomto případě „1-800-123-4567“)
  // mobile_number: číslo formátované pro použití v klikatelném odkazu
  // s tel:-URI (v tomto případě „+18001234567“)
  var e = document.getElementById("number");
  e.href = "tel:" + mobile_number;
  e.innerHTML = "";
  e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
  };
  gtag('config', 'TAG_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
  'phone_conversion_callback': callback
  });
  </script>
 2. V HTML kódu stránky, která uvádí vaše telefonní číslo, přidejte atribut ID s hodnotou čísla (zvýrazněn v ukázce kódu níže) do značky <a>, která telefonní číslo obsahuje.
  <body>
  <a href="tel:18001234567" id="number">1-800-123-4567</a>
  </body>

Kontrola kódu

Aktivace vašich reklam pro tuto konverzní akci může trvat až hodinu. Jestli chcete mít jistotu, že to funguje, můžete provést vyhledávání, po kterém se zobrazí vaše reklama. Pak na reklamu klikněte a navštivte svůj web (kliknutí vám bude naúčtováno). Vaše obvyklé telefonní číslo by teď mělo být nahrazeno nějakým číslem pro přesměrování Google.

Pokud test provádíte opakovaně, smažte vždy před dalším kliknutím na reklamu z prohlížeče cookie s názvem gwcc.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6729554601636333638
true
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
73067