Měření volání na telefonní čísla na webu

Měření konverzí z volání vám pomůže zjistit, s jakou účinností vedou vaše reklamy k telefonním hovorům iniciovaným na vašem webu. Díky měření konverzí z volání z webu zjistíte a změříte případy, kdy uživatel po kliknutí na některou z vašich reklam navštíví web a následně vám zavolá.

Tento druh měření konverzí započítává telefonát jako konverzi, pokud hovor trvá déle než minimální zadaná délka. Můžete tak odfiltrovat kratší hovory, u nichž lze předpokládat, že k prodeji ani k jiným akcím hodnotným pro vaši firmu nepovedou.

Pomocí dynamicky generovaných čísel pro přesměrování Google můžete nahradit číslo své firmy uvedené na webu, aniž by vás to cokoli stálo. Pokud to uděláte, dozvíte se, jaká konkrétní klíčová slova, reklamy, reklamní sestavy a kampaně vedou ke konverzím z volání.

Tip: Ve službě Google Analytics jsou nyní k dispozici funkce analýz telefonátů a vytváření přehledů. Pokud tedy máte účet Google Analytics, po povolení konverzí z volání na webových stránkách budete mít k dispozici přehledy volání, která byla na vašem webu provedena. Metriky analýzy telefonátů jsou dostupné jako jedna ze skupin metrik v přehledech Google Ads.

Než začnete

Měříte-li telefonní hovory vedoucí k prodeji či k dalším konverzím pomocí jiného systému, může být zapotřebí vytvořit akci pro import konverzí z volání. Případně si můžete prostudovat všechny konverzní akce v článku o měření konverzí z telefonních hovorů.

Abyste si mohli nastavit měření konverzí z volání z webu, musíte mít:

 • Účet Google Ads
 • Firmu v některé ze zemí, kde je tato funkce nabízena: čísla pro přesměrování Google jsou v současné době dostupná v těchto zemích.
 • Web: Na něj umístíte příslušný měřicí kód (tj. „značku“).
 • Možnost webové stránky upravovat: Vy nebo vývojář vašeho webu musíte mít možnost přidat na váš web značku pro měření konverzí a fragment kódu JavaScript, který zajistí nahrazování čísla vaší firmy číslem pro přesměrování Google.

Pokyny

Chcete-li nastavit měření konverzí z volání uskutečněných na číslo pro přesměrování Google, které je uvedeno na vašem webu, je třeba provést dva kroky.

1. Vytvořte konverzní akci

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Měření na Konverze.
 3. Klikněte na tlačítko plus .
 4. Klikněte na Telefonní hovory.
 5. Vyberte Volání na telefonní číslo na vašem webu.
 6. Vedle položky Název konverze zadejte název, který se použije pro sledovanou konverzi. Díky tomu pak danou konverzní akci v přehledech konverzí lépe rozpoznáte. Můžete ji například pojmenovat „Telefonické objednávky květin“ nebo „Telefonické rezervace“.
 7. V části „Kategorie“ vyberte z rozbalovací nabídky popis vaší konverzní akce. Kategorie umožňuje segmentaci konverze v přehledech, takže můžete podobné konverze prohlížet současně.
 8. V části Hodnota zadejte hodnotu, kterou pro vás každé volání má. Pokud žádnou hodnotu počítat nechcete, vyberte Nepřiřazovat hodnotu.
 9. Vedle položky Počet vyberte, jak mají být konverze počítány.
  • Jedna. Toto nastavení je vhodné ke sledování potenciálních zákazníků, kteří například vyplní na webu registrační formulář. Přínosem pro vaši firmu totiž v takových případech bude pravděpodobně jen jedna konverze na každé kliknutí na reklamu.
  • Každá konverze: Toto nastavení se hodí ke sledování takového prodeje, při kterém vaše firma pravděpodobně získává nějakou hodnotu z každé konverze.
 10. Klikněte na položku Délka hovoru. Zadejte minimální délku hovoru v sekundách, která je třeba k jeho započítání jako konverze.
 11. Klikněte na volbu Doba sledování konverzí po prokliku. Zadejte dobu sledování konverzí pro tuto konverzní akci. Konverze lze sledovat od 1 do 30 dní.
 12. (Pokročilé) Klikněte na Zahrnout do sloupce Konverze. Zvolíte-li toto nastavení (které je vybráno jako výchozí), bude sloupec Konverze v přehledech obsahovat údaje o této konverzní akci. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, budou tyto údaje i nadále obsaženy ve sloupci Všechny konverze.
  • Údaje ve sloupci Konverze jsou využívány v automatizovaných strategiích nabídek (například cílová návratnost investic do reklamy, vylepšená cena za proklik a cílová CPA). Pokud tedy k optimalizaci konverzí používáte automatizované strategie nabídek a tuto konkrétní konverzní akci ve své strategii nabídek použít nechcete, můžete výběr tohoto políčka zrušit. V opačném případě ponechte políčko zaškrtnuté. Další informace o nastavení Zahrnout do sloupce Konverze
 13. Klikněte na Vytvořit a pokračovat.

Zobrazí se další kroky potřebné k dokončení nastavení měření konverzí.

2. Nastavení značky pro měření konverzí

Nastavujete-li na svém webu měření konverzí poprvé, musíte na něj přidat dva fragmenty kódu: globální značku webu a fragment kódu pro telefon.

Globální značka webu přidá návštěvníky webu do vašich remarketingových seznamů typu Všichni návštěvníci (pokud jste nastavili remarketing) a vytvoří ve vaší doméně nové soubory cookie. Do těchto souborů pak budou ukládány informace o kliknutích na reklamy, která přivedla uživatele na vaše stránky.

Poznámka: Značky Google Ads pro měření konverzí mohou díky těmto informacím o kliknutích připisovat konverze vašim kampaním Google Ads. Nezapomeňte poskytnout uživatelům jasné a úplné informace o sběru dat, a pokud to zákon vyžaduje, získejte jejich souhlas.

Globální značku webu je nutné nainstalovat na každou stránku webu, ale pro jeden účet Google Ads stačí jedna značka.

Fragment kódu pro telefon nahradí telefonní číslo na vašem webu číslem pro přesměrování Google. Instalujte tento fragment na těch stránkách webu, na kterých je uvedeno vaše telefonní číslo.

 1. V části Globální značka webu vyberte možnost, která nejlépe popisuje vaši situaci, a podle uvedených pokynů značku nainstalujte:
  • Globální značka webu není nainstalována na všech stránkách HTML: Tuto možnost vyberte v případě, že značku pro konverzní akci ve svém účtu nastavujete poprvé a zároveň jste dosud nenainstalovali globální značku webu z jiné služby Google. Tato možnost zobrazí úplnou globální značku webu. Chcete-li značku nainstalovat, zkopírujte kód značky a vložte ho mezi značky <head></head> na každé stránce vašeho webu.

   Zde je příklad globální značky webu (hodnota CONVERSION_ID označuje jedinečné ID konverze vašeho účtu Google Ads):

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Globální značka webu je již na všech stránkách nainstalována, ale pochází z jiné služby Google (například Google Analytics) nebo jiného účtu Google Ads: Pokud se vás týká tato možnost, nemusíte globální značku webu znovu přidávat. Aby však měření konverzí ve vašem účtu fungovalo, bude nutné do každé instance globální značky webu přidat příkaz config (část kódu obsahující vaše ID konverze). Tato možnost zobrazí uvedený příkaz, ve kterém „AW-CONVERSION_ID“ představuje ID konverze vašeho účtu:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Přidejte příkaz config do každé instance globální značky webu na vašich stránkách hned nad koncovou značku </script>.

   Zde je příklad globální značky webu, která je nakonfigurována pro Google Analytics i pro Google Ads. Příkaz config pro účet Google Ads je zvýrazněn:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">
   </script>
   <script>
   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
   gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');
   </script>

  • Globální značka webu byla na web nainstalována při vytváření jiné konverzní akce v tomto účtu Google Ads: Pokud se vás týká tato možnost, nemusíte globální značku webu znovu přidávat. Pouze zkontrolujte, zda je uvedena na všech stránkách webu a zda příkaz config v každé z instancí značky obsahuje ID konverze vašeho účtu. Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se ID konverze.
 2. (Nepovinné) Upravte globální značku webu podle svých preferencí:
  • Pokud nechcete, aby globální značka webu přidávala jeho návštěvníky do remarketingových seznamů, přidejte do jejího příkazu config část kódu zvýrazněnou níže:
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});
  • Pokud nechcete, aby globální značka webu nastavovala soubory cookie první strany v doméně vašeho webu, přidejte do jejího příkazu config část kódu zvýrazněnou níže:
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Nedoporučujeme to, protože se tím sníží přesnost měření konverzí.

 3. Zkopírujte globální značku webu a postupujte podle pokynů pro přidání značky na web.
 4. Vedle položky Fragment kódu pro telefon vyberte jednu z těchto možností:
  • Zadejte své telefonní číslo tak, jak se zobrazuje na vašem webu. Zadejte telefonní číslo, u kterého se mají měřit příchozí volání. Číslice je nutné zadat přesně tak, jak jsou uvedeny na vašem webu. Obsahuje-li číslo na vašem webu kód země, uveďte tento kód i zde. Jestliže číslo tento kód neobsahuje, zadejte jej bez kódu. Poté klikněte na možnost Vytvořit značku.

   Máte-li na webu uvedeno například číslo 1-650-555-5555, měli byste zadat číslo ve formátu 1-650-555-5555. Jestliže číslo zadáte ve formátu 650-555-5555 nebo 555-5555, služba Google Ads jej nenajde a vaše konverze nebude moci měřit. Chcete-li na webu měřit více telefonních čísel, nebude vám tato možnost fungovat.

  • Nezadávejte číslo. Kód webu budete muset upravit ručně. Pokud vyberete tuto možnost, budete se muset po nainstalování své značky při ruční úpravě kódu webu řídit níže uvedenými pokyny. Tato možnost patří mezi pokročilé a doporučuje se pouze tehdy, pokud jste dobře obeznámeni s JavaScriptem. Měli byste ji použít v případě, že chcete měřit volání na více telefonních čísel uvedených na vašem webu.
   Poznámka: Na jedné stránce lze pomocí výchozí JavaScriptové značky sledovat pouze jedno číslo.
 5. Vedle položky Instalování fragmentu kódu pro telefon se nyní zobrazí fragment kódu pro telefon, a to v závislosti na vámi zvolené možnosti. Zkopírujte fragment kódu a přidejte ho na svůj web, případně klikněte na Stáhnout fragment a přidejte ho později.
 6. Otevřete HTML kód stránky, na které je na vašem webu uvedeno telefonní číslo.
 7. Vložte fragment kódu pro telefon mezi značky vymezující záhlaví (<head> a </head>) hned za globální značku webu.
 8. Uložte změny na webové stránce.
 9. Klikněte na tlačítko Další.
 10. Klikněte na Hotovo.
Zde je několik příkladů kódu HTML před a po přidání značky pro měření konverzí:
 • Ukázka kódu HTML před vložením kódu měření konverzí (jde jen o ukázku, v kódu svých webových stránek ji nepoužívejte).

  <html>
  <head>
  <title>Vzorový soubor HTML</title>
  </head>
  <body>

  Toto je hlavní část webové stránky.
  </body>
  </html>

 • Ukázka kódu HTML po vložení kódu měření konverzí (jedná se jen o ukázku, nepoužívejte ji v kódu svých webových stránek).

  <html>
  <head>
  <title>Vzorový soubor HTML</title>

  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Ads: AW-CONVERSION_ID -->
  <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>
  <script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

  </script>

  <script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-650-555-5555'
  });
  </script>

  </head>
  <body>

  Toto je hlavní část webové stránky.
  </body>
  </html>

Měření volání na telefonní číslo uvedené na webu pomocí Správce značek Google

Pomocí Správce značek Google můžete měřit volání na telefonní číslo uvedené na vašem webu. Zde je postup:

Nastavení značky ve Správci značek Google

 1. Přihlaste se do Správce značek Google.
 2. Vyberte libovolný pracovní prostor.
 3. Klikněte na Značky.
 4. Kliknutím na možnost Nová vytvořte novou značku.
 5. Klikněte na možnost Konfigurace značky. Přejděte dolů a vyberte možnost „Google Ads – konverze z volání z webu“.
 6. Zadejte telefonní číslo, které chcete nahradit
  Poznámka: Telefonní číslo, které zadáte, musí obsahovat přesně tytéž číslice jako na vašem webu.
 7. Zadejte ID a štítek konverze z účtu Google Ads.
 8. Zadejte nebo vytvořte pravidlo, které se spustí, když někdo klikne na telefonní číslo.
 9. Značku uložte a publikujte změny.

Poznámka: Standardní značka konverzí z volání ze Správce značek Google není kompatibilní s mezinárodními formáty čísel. To může vést k tomu, že se čísla pro přesměrování Google budou zobrazovat se znaménkem plus (+), které by tam být nemělo. Chcete-li zabránit zobrazování nesprávných znamének plus ve značce konverzí z volání Správce značek Google, použijte národní formát čísla bez znaménka plus.

Ruční úprava kódu webu pro zobrazení čísla pro přesměrování Google

Pokud jste telefonní číslo na web vložili podle výše uvedeného postupu, není nutné níže uvedené kroky provádět. Vy nebo vývojář webu je musíte udělat pouze v případě, že jste zvolili možnost Nezadávejte číslo.

Příklady

 1. Otevřete HTML kód stránky, na kterou jste přidali fragment kódu pro telefon. Jde o stránku, na které je uvedeno vaše telefonní číslo. Níže naleznete vzorový fragment kódu pro telefon. Hodnota CONVERSION_ID představuje vaše ID konverze a hodnota CONVERSION_LABEL představuje štítek konverze.

  <script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': 'REPLACE WITH VALUE'
  });
  </script>

 2. V parametru phone_conversion_number nahraďte hodnotu „REPLACE WITH VALUE“ svým telefonním číslem. Zajistěte, aby se číslo přesně shodovalo s číslem uvedeným na vaší stránce včetně případných kódů zemí.
 3. (Nepovinné) Do fragmentu kódu pro telefon můžete přidat volitelné parametry. Jejich přehled a pokyny pro jejich zadání naleznete níže:
  1. phone_conversion_callback: Zadejte funkci zpětného volání. Tato funkce bude volána se dvěma argumenty. První argument je formátované telefonní číslo (ve stejném formátu jako phone_conversion_number), druhý argument je telefonní číslo bez formátování, jako prostý text (například '18001234567').
  2. phone_conversion_css_class: Zadejte název třídy CSS. Obsah všech prvků dané třídy bude nahrazen formátovaným telefonním číslem.
  3. phone_conversion_options: Můžete zadat jednu z těchto hodnot:
   • timeout: Udává maximální povolenou dobu pro načtení čísla (v milisekundách). Pokud se během této doby nepodaří číslo načíst, prvku určenému parametrem target nebude žádné číslo předáno. Výchozí hodnota pro „timeout“ je 5000 milisekund.
   • cache: Nastavte na hodnotu false, chcete-li zakázat ukládání načteného čísla do souboru cookie. V:opačném případě nastavte na hodnotu true.

  Vzorový fragment kódu pro telefon s volitelnými parametry

  <script>
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-650-555-5555',
  'phone_conversion_callback': function(formatted_number, mobile_number) {
  // formatted_number: číslo, které se má zobrazit, ve stejném formátu jako 
  // číslo předané v parametru 'phone_conversion_number'.
  // (v tomto případě „1-650-555-5555“)
  // mobile_number: číslo formátované pro použití v klikatelném odkazu
  // s tel:-URI (v tomto případě „+16505555555“)
  var e = document.getElementById("number");
  e.innerHTML = "";
  e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
  },
  'phone_conversion_options': {
  'timeout': 20,
  'cache': false
  }
  });
  </script>
 4. Uložte změny na webové stránce.

Následující příklady ukazují, jak tento fragment kódu implementovat ve třech různých případech použití.

Příklad 1: Náhrada statického čísla číslem pro přesměrování Google

Tato funkce zjistí telefonní číslo a nahradí obsah všech značek span dané třídy. V tomto příkladu bude telefonní číslo 1-800-123-4567 ve značce span nahrazeno dynamicky generovaným formátovaným číslem pro přesměrování.

 1. Přidejte parametr phone_conversion_css_class s hodnotou čísla do fragmentu kódu pro telefon. Tento řádek je zvýrazněn v následující ukázce kódu:

  <script type="text/javascript">
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
  'phone_conversion_css_class':'number'
  });
  </script>

 2. V HTML kódu stránky, která uvádí vaše číslo, přidejte třídu z parametru phone_conversion_css_class (zvýrazněn v ukázce kódu níže) do značky span, která obsahuje vaše telefonní číslo.
  <body>
  <span class="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Příklad 2: Předání čísla pro přesměrování Google vlastní funkci zpětného volání

Zjistí telefonní číslo a odešle ho funkci zpětného volání. Funkce zpětného volání v příkladu nahradí obsah prvku s ID „number“ formátovaným číslem pro přesměrování.

 1. Upravte fragment kódu pro telefon podle následující ukázky kódu. Nahraďte „1-800-123-4567“ telefonním číslem, které je uvedeno na vašem webu. Nezapomeňte také nahradit hodnotu CONVERSION_ID jedinečným ID konverze svého účtu Google Ads a hodnotu CONVERSION_LABEL jedinečným štítkem konverze přiřazeným ke konverzní akci.

  <script type="text/javascript">
  var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
  // číslo, které se má zobrazit, ve stejném formátu jako
  // 'phone_conversion_number'.
  // (v tomto případě „1-800-123-4567“)
  // mobile_number: číslo formátované pro použití v klikatelném odkazu
  // s tel:-URI (v tomto případě „+18001234567“)
  var e = document.getElementById("number");
  e.innerHTML = "";
  e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
  };

  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
  'phone_conversion_callback': callback
  });
  </script>

 2. V HTML kódu stránky, která uvádí vaše telefonní číslo, přidejte parametr id s hodnotou čísla (zvýrazněn v ukázce kódu níže) do značky <span>, která obsahuje vaše telefonní číslo.
  <body>
  <span id="number">1-800-123-4567</span>
  </body>

Aby bylo volání vaší firmě snadné i pro uživatele, kteří si web prohlíží na mobilním telefonu, lze kód upravit tak, aby na číslo pro přesměrování Google bylo možné kliknout.

Příklad 3: Předání čísla pro přesměrování Google vlastní funkci zpětného volání na vašem mobilním webu
Na mobilním webu obsahujícím klikatelné telefonní číslo nahraďte číslo určené k zobrazování i číslo, které je po kliknutí vytočeno. Využijte k tomu funkci zpětného volání.

 1. Upravte fragment kódu pro telefon podle následující ukázky kódu. Nahraďte „1-800-123-4567“ telefonním číslem, které je uvedeno na vašem webu. Nezapomeňte také nahradit hodnotu CONVERSION_ID jedinečným ID konverze svého účtu Google Ads a hodnotu CONVERSION_LABEL jedinečným štítkem konverze přiřazeným ke konverzní akci.
  <script type="text/javascript">
  var callback = function(formatted_number, mobile_number) {
  // formatted_number: číslo, které se má zobrazit, ve stejném formátu jako
  // 'phone_conversion_number'.
  // (v tomto případě „1-800-123-4567“)
  // mobile_number: číslo formátované pro použití v klikatelném odkazu
  // s tel:-URI (v tomto případě „+18001234567“)
  var e = document.getElementById("number");
  e.href = "tel:" + mobile_number;
  e.innerHTML = "";
  e.appendChild(document.createTextNode(formatted_number));
  };
  gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID/CONVERSION_LABEL', {
  'phone_conversion_number': '1-800-123-4567',
  'phone_conversion_callback': callback
  });
  </script>
 2. V HTML kódu stránky, která uvádí vaše telefonní číslo, přidejte atribut id s hodnotou čísla (zvýrazněn v ukázce kódu níže) do značky <a>, která telefonní číslo obsahuje.
  <body>
  <a href="tel:18001234567" id="number">1-800-123-4567</a>
  </body>

Kontrola kódu

Aktivace vašich reklam pro tuto konverzní akci může trvat až hodinu. Jestli chcete mít jistotu, že to funguje, můžete provést vyhledávání, po kterém se zobrazí vaše reklama. Pak na reklamu klikněte a navštivte svůj web (kliknutí vám bude naúčtováno). Vaše obvyklé telefonní číslo by teď mělo být nahrazeno nějakým číslem pro přesměrování Google.

Pokud test provádíte opakovaně, smažte vždy před dalším kliknutím na reklamu z prohlížeče cookie s názvem gwcc.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false
false
false