Měření volání z reklam

Měření konverzí vám pomůže zjistit, s jakou účinností vaše reklamy pouze pro volání a reklamy s rozšířením o volání nebo lokalitu vyústí v telefonní hovor.

Tento druh měření konverzí započítá telefonní hovor jako konverzi, pokud trvá déle než minimální zadaná délka. Tak můžete odfiltrovat kratší hovory, které pravděpodobně nejsou spojeny s prodejem, nebo rozlišit další akce hodnotné pro vaši firmu.

Používáte-li k měření telefonních hovorů vedoucích k prodeji nebo ostatním konverzím jiný systém, může být zapotřebí vytvořit konverzní akci k importu volání. Případně si můžete v článku Měření konverzí z telefonních hovorů podívat na všechny dostupné konverzní akce z volání.

Výhody

Tento bezplatný nástroj vám pomůže zjistit, která klíčová slova, reklamy, reklamní sestavy a kampaně mají pro vaši firmu největší přínos. Na základě toho budete schopni lépe investovat a dosahovat vyšší návratnosti investic. Díky měření konverzí také můžete využívat pokročilé automatizované strategie nabídek, například cílovou cenu za akci (CPA) a cílovou návratnost investic do reklamy (ROAS). S jejich pomocí lze automaticky optimalizovat kampaně podle obchodních cílů.

V tomto článku vám ukážeme, jak volání z reklam měřit.

Požadavky

Než se pustíte do měření konverzí z volání z reklam, budete potřebovat:

 • Účet Google Ads: Ještě žádný nemáte? Zaregistrujte se na stránce https://ads.google.com.
 • Aktivní rozšíření o volání, rozšíření o lokalitu s možností volání nebo reklamu pouze pro volání: Potřebujete nejméně jedno rozšíření o volání či lokalitu nebo reklamu pouze pro volání využívající přehledy hovorů se zaškrtnutou možností Počítat volání jako konverze z volání. Toto nastavení můžete provést ještě před tím, než vytvoříte akci konverze z volání, nebo následně.
 • Firmu v některé ze zemí, kde je tato funkce nabízena: Přehled hovorů je v současné době k dispozici v těchto zemích.

Pokyny

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. Klikněte na kartu Nástroje a z rozbalovací nabídky vyberte položku Konverze.
  V nabídce vyberte možnost Konverze
 3. Klikněte na tlačítko + Konverze.
  Nová konverzní akce
 4. Vyberte položku Telefonní hovory.
  New phone call conversion
 5. Vyberte položku Hovory z reklam pouze pro volání nebo reklam s rozšířením o volání.
 6. Klikněte na Název konverze. Zadejte název konverze z volání, kterou chcete měřit. Později vám to pomůže danou akci rozpoznat v přehledech konverzí. Můžete ji například pojmenovat „Telefonické objednávky květin“ nebo „Telefonické rezervace“. Klikněte na Hotovo.
 7. Hodnota prokliku: Zadejte hodnotu, kterou pro vás každé volání má. Pokud nechcete žádnou hodnotu počítat, vyberte volbu Nepřiřazovat hodnotu. Klikněte na Hotovo.
 8. Klikněte na položku Délka hovoru. Zadejte minimální délku hovoru v sekundách, která je třeba k jeho započítání jako konverze. Klikněte na Hotovo.
 9. Klikněte na položku Počet. Vyberte, zda chcete u kliknutí na reklamu započítávat všechny konverze nebo pouze jednu. Všechny konverze jsou nejvhodnější u prodeje, jedna konverze při počítání potenciálních zákazníků. Klikněte na Hotovo.
 10. Klikněte na položku Okno konverze. Pro danou konverzní akci zadejte dobu sledování konverzí (tedy dobu od kliknutí na reklamu, po kterou má být konverze měřena). Okno může trvat 1 až 60 dní. Klikněte na Hotovo.
 11. Klikněte na položku Kategorie. Vyberte kategorii, která se na vaši konverzi nejlépe hodí. Tato volba slouží pouze k lepšímu rozdělení přehledů konverzí. Lze ji kdykoli později změnit. Klikněte na tlačítko Hotovo.
 12. (Pokročilé) Klikněte na Zahrnout do sloupce Konverze. Zvolíte-li toto nastavení (které je vybráno jako výchozí), budou údaje o této konverzní akci zahrnuty ve sloupci přehledů Konverze. Pokud výběr tohoto nastavení zrušíte, bude tyto údaje i nadále obsahovat sloupec Všechny konverze.

  Údaje ve sloupci Konverze jsou využívány strategiemi automatických nabídek, jako je například Cílová návratnost investic do reklamy (ROAS), Vylepšená cena za proklik (ECPC) či Cílová CPA. Pokud tedy k optimalizaci konverzí používáte strategii automatických nabídek a tuto konkrétní konverzní akci ve své strategii použít nechcete, můžete zaškrtnutí tohoto políčka zrušit. Jinak jej ponechte zaškrtnuté. Klikněte na Hotovo.
 13. Klikněte na Uložit a pokračovat.
 14. Klikněte na možnost Přejít na rozšíření o volání nebo Přejít na reklamy pouze pro volání a postupujte podle příslušných pokynů níže.
Úprava rozšíření o volání

Pokud už máte vytvořeno rozšíření o volání, které nyní chcete použít, pokračujte podle dalších pokynů.

Chcete-li rozšíření vytvořit, postupujte nejprve podle těchto pokynů a poté proveďte nastavení popsaná níže.

 1. Klikněte na rozšíření o volání, které chcete upravit.
 2. Klikněte na ikonu tužky Edit (pencil) icon vedle telefonního čísla, které chcete upravit.
 3. Vedle možnosti Přehled hovorů vyberte Zapnout. Následně budete moci měřit hovory.
 4. Klikněte na Upřesnit. Vedle volby Uvádět v přehledech konverze z volání zaškrtněte políčko Počítat volání jako konverze z volání.
 5. Vyberte název konverzní akce, kterou jste před chvílí vytvořili. Klikněte na tlačítko Hotovo.
Úprava reklam pouze pro volání

Pokud už máte vytvořenou reklamu pouze pro volání, kterou nyní chcete použít, pokračujte podle dalších pokynů.

Chcete-li reklamu vytvořit, postupujte nejprve podle těchto pokynů a následně proveďte nastavení popsaná níže.

 1. Vyberte reklamu pouze pro volání, kterou chcete použít, a klikněte na ikonu tužky Edit (pencil) icon.
 2. U položky „Zobrazit mou reklamu s“ vyberte možnost Používat přehled hovorů.
 3. Vedle volby Uvádět v přehledech konverze zaškrtněte políčko Počítat volání jako konverze z volání.
 4. U položky Konverzní akce vyberte název konverzní akce, kterou jste před chvíli vytvořili.
 5. Klikněte na Uložit reklamu.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?