Проследяване на реализации от приложения с комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Ads или чрез междусървърна връзка

На 31 март 2018 г. Google Анализ за Firebase ще замени комплекта за разработване на софтуер (SDK) като основен начин за проследяване на реализациите посредством SDK. Ако използвате SDK на Google Ads и трябва да преминете към Firebase, заменете SDK в приложението си с такъв на Firebase и пуснете актуализираната версия на приложението си до 31 март 2018 г.
 
Ако за пръв път настройвате проследяване на реализациите си, изпълнете инструкциите за проследяване на реализациите с Firebase.

Използвайте проследяване на реализациите, за да разберете доколко ефективно кликванията върху рекламите Ви водят до инсталиране на приложения и активност в тях.

Тази статия обяснява как да проследявате инсталиранията на приложения и действията в тях посредством инструмент за анализ на трета страна или като добавите код към приложението си чрез комплекта за разработване на софтуер (SDK) на Google Ads. За да проследявате реализациите си чрез импортиране от Firebase, вижте тези инструкции. За повече информация от общ характер относно проследяването на реализациите за мобилни приложения вижте Всичко за проследяването на реализациите за мобилни приложения.

Преди да започнете

Ето какво ще Ви е необходимо, за да настроите проследяване на реализациите в приложения:

 • Профил в Google Ads: Още нямате? Регистрирайте се на адрес http://ads.google.com.
 • Възможност за настройване на данни за реализациите: Вие или програмистът на приложението Ви трябва да сте в състояние да редактирате кода му или да използвате инструмент за анализ на трети страни.

Инструкции

Как да проследявате реализации в приложение за Android

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. Кликнете върху раздела Инструменти и от падащото меню изберете Реализации.
 3. Кликнете върху бутона + Реализация.
 4. Изберете опцията „Приложения“.
 5. Изберете Първи отваряния и действия в приложение.
 6. Изберете Android, след което – Действия в приложението. Кликнете върху Напред.
 7. Кликнете върху Име. Въведете името на реализацията в приложение, която искате да проследявате. Това ще Ви помогне да разпознавате съответното действие по-късно, когато се показва в отчетите за реализациите. Примери за име може да са „Надстройка на [име на приложението]“ или „Покупка в приложение в [име на приложението]“. Кликнете върху Готово.
 8. Кликнете върху Стойност. Изберете дали всяка реализация да има една и съща стойност, вариращи стойности или изберете „Без присвояване на стойност“, ако предпочитате да не отчитате такава. Ако изберете вариращи стойности, ще трябва да изпълните тези инструкции за проследяване на конкретни за транзакциите стойности. Кликнете върху Готово.
 9. Кликнете върху Мобилно приложение. Въведете името, името на пакета или издателя на приложението си и кликнете върху Намиране на приложение. Изберете приложението си от падащия списък. (Научете повече във „Всичко за настройката „Мобилно приложение“ по-долу.) Кликнете върху Готово.
 10. Кликнете върху Отчитане. Изберете дали да отчитате всяка реализация, или по една на кликване върху реклама. „Всяка“ е най-добрата опция за продажби, „една“ – за възможни клиенти. Кликнете върху Готово.
 11. Кликнете върху Категория. Изберете категорията, която най-точно съответства на реализацията Ви. Ако проследявате абонаменти за бюлетини, изберете „Регистрация“. За покупки – „Покупко-продажба“. Ако реализацията Ви не спада към посочените категории, изберете „Друго“. Изборът Ви тук няма да се отрази на начина, по който се регистрират реализациите Ви. Кликнете върху Готово.
 12. (Разширено) Кликнете върху Включване в „Реализации“. Включването на тази настройка, която е избрана по подразбиране, ще доведе до добавяне на данни за това действие, водещо до реализация, в отчетната графа „Реализации“. Ако премахнете отметката от настройката, данните ще продължат да се включват в графата „Всички реализации“.

  Данните в графата „Реализации“ се използват от стратегии за автоматично офериране, като Целева възвръщаемост на разходите за реклама, Подобрена цена на кликване или Целева CPA. Така че, ако оптимизирате за реализации с помощта на стратегия за автоматично офериране и не искате да включвате в нея това конкретно действие, водещо до реализация, можете да премахнете отметката от тази настройка. В противен случай я оставете отметната. Кликнете върху Готово.
 13. (Разширени настройки) Кликнете върху URL адрес за обратно изпращане. Тази опция ще Ви даде възможност да изпращате информация за реализациите обратно към пакета за анализ на приложението Ви за Android. Въведете URL адреса за обратно изпращане, предоставен Ви от доставчика на услугата за анализ на приложението. За по-подробна информация вижте ръководството ни за програмисти за потвърждение на реализациите за приложения. Кликнете върху Готово.
 14. Кликнете върху Запазване и продължаване.
 15. Прегледайте настройките си. Ако е необходимо да направите промени, кликнете върху Редактиране на настройките на реализациите.
 16. Изберете една от двете опции в „Настройване на метода на проследяване“.
  • Поставяне на проследяващия код в приложението: Изберете тази опция, ако искате да използвате комплекта ни за разработване на софтуер, за да добавите към приложението си код за проследяване на реализациите.
  • Настройване на емисия от тип „сървър към сървър“ за реализации от пакет за анализ на приложения в Google Ads: Изберете тази опция, ако използвате сървър на трета страна за анализ на приложения и искате да го използвате, за да проследявате реализации при инсталиране на приложение в Google Ads.
 17. Изберете дали да запазите кода и инструкциите, или да го изпратите по имейл на програмиста си.
 18. Кликнете върху Готово.
 19. Следвайте инструкциите в ръководството ни за програмисти за проследяване на реализации за мобилни приложения. В него има инструкции за двете опции за проследяване, посочени по-горе. Не забравяйте да изберете инструкциите за приложения за Android.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си