Měření kliknutí na telefonní číslo uvedené na mobilních webových stránkách

Měření konverzí vám pomůže zjistit, s jakou účinností vedou vaše reklamy ke kliknutí na telefonní číslo firmy uvedené na vašich mobilních webových stránkách. Na rozdíl od ostatních druhů konverzí z telefonních hovorů tato funkce měří pouze kliknutí na telefonní číslo, nikoliv skutečná volání. V tomto článku se dozvíte, jak měřit kliknutí na telefonní číslo uvedené v mobilní verzi webu. Měřit lze kliknutí na textový odkaz, obrázek nebo tlačítko.

Než začnete

Abyste mohli nastavit měření konverzí z kliknutí na telefonní číslo, musíte splnit následující podmínky:

 • Účet Google Ads: Ještě žádný nemáte? Zaregistrujte se na stránce http://ads.google.com.
 • Web: Na něj umístíte příslušný měřicí kód (tj. „značku“).
 • Možnost webové stránky upravovat: Buď vy nebo váš webmaster musíte mít možnost přidat na váš web značku a fragment kódu JavaScript s obslužnou rutinou události onclick.

Pokyny

Krok 1: Vytvoření konverzní akce

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče a v části Měření klikněte na Konverze.
 3. Klikněte na tlačítko plus .
 4. Klikněte na Telefonní hovory.
 5. Vyberte Kliknutí na číslo na webu pro mobily.
 6. Klikněte na Pokračovat.
 7. U položky Název konverze zadejte název konverze z volání, kterou chcete měřit. Později vám to pomůže danou akci rozpoznat v přehledech konverzí. Můžete ji například pojmenovat „Telefonické objednávky květin“ nebo „Telefonické rezervace“.
 8. V části Kategorie vyberte z rozbalovací nabídky kategorii, která se na vaši konverzi nejlépe hodí.
 9. U položky Hodnota zadejte hodnotu každého kliknutí, vyberte možnost Používat u jednotlivých kliknutí různé hodnoty a zadejte výchozí hodnotu. Nechcete-li hodnotu započítat, vyberte možnost Nepoužívat hodnotu.
 10. V části Počet vyberte, zda chcete z kliknutí na reklamu započítávat všechny konverze nebo pouze jednu. Všechny konverze jsou nejvhodnější pro prodej, jedna konverze se hodí k měření potenciálních zákazníků. 
 11. Klikněte na Doba sledování konverzí. Z rozbalovací nabídky vyberte okno konverze pro tuto konverzní akci. Okno může trvat od 1 do 90 dní.
 12. Klikněte na Okno konverze po zobrazení. Z rozbalovací nabídky vyberte okno konverze po zobrazení pro tuto konverzní akci. Okno může trvat od 1 do 30 dní.
 13. Klikněte na možnost Zahrnout do sloupce Konverze. Toto (výchozí) nastavení vám umožňuje vybrat, zda se mají údaje o této konverzní akci zahrnout do sloupce Konverze v přehledech. Pokud zaškrtnutí tohoto políčka zrušíte, budou tyto údaje i nadále obsaženy ve sloupci Všechny konverze. Zaškrtnutí políčka je vhodné zrušit, pokud používáte Chytré nabídky AdWords a tuto konkrétní konverzní akci ve své strategii nabídek používat nechcete. Přečtěte si další informace o nastavení Zahrnout do sloupce Konverze.
 14. Klikněte na Vytvořit a pokračovat.

Krok 2: Nastavení značky pro měření konverzí

Chcete-li nastavit měření konverzí pro mobilní web, musíte na svůj web přidat dva fragmenty kódu: globální značku webu a fragment události.

Globální značka webu přidává návštěvníky webu na vaše remarketingové seznamy typu Všichni návštěvníci (pokud jste nastavili remarketing) a nastaví v doméně nové soubory cookie. Ty budou ukládat informace o kliknutí na reklamu, které vám na web přivedlo uživatele. Mějte na paměti, že značky Google Ads pro měření konverzí mohou využívat informace o kliknutí k připsání konverze ve vašich kampaních Google Ads. Ujistěte se, zda uživatelům poskytujete jasné a úplné informace o sběru dat, a pokud to zákon vyžaduje, získejte jejich souhlas.

Globální značku webu je nutné nainstalovat na každou stránku webu, ale pro jeden účet Google Ads stačí jedna značka.

Fragment události měří kliknutí na telefonní číslo na vašem webu, která se mají počítat jako konverze. Vložte tento fragment kódu mezi značky <head></head> vašeho webu, kde je uvedeno vaše telefonní číslo, hned za globální značkou webu.

Poznámka

Při měření kliknutí z volání budou v přehledech konverzí uvedeny údaje o kliknutí, nikoli o volání (například délka hovoru).

Po vytvoření konverzní akce můžete značku nainstalovat dvěma způsoby:

Možnost 1: Nainstalujte značku sami

 1. U možnosti Globální značka webu vyberte možnost, která nejlépe popisuje vaši situaci, a nainstalujte značku podle uvedených pokynů:
  • Globální značku webu jsem na své stránky dosud nenainstaloval(a): Tuto možnost vyberte, pokud značku pro konverzní akci ve svém účtu nastavujete poprvé a pokud jste dosud nenainstalovali globální značku webu z jiné služby Google. Tato možnost zobrazí úplnou globální značku webu. Chcete-li značku nainstalovat, zkopírujte kód značky a vložte ho mezi značky <head></head> na každé stránce vašeho webu.

   Zde je příklad globální značky webu. Hodnota „CONVERSION_ID“ označuje jedinečné ID vašeho účtu Google Ads:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];
   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
    gtag('js', new Date());
   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');


   </script>
  • Globální značku webu jsem na své stránky nainstaloval(a) z jiné služby Google (například z Google Analytics) nebo z jiného účtu Google Ads: Pokud se vás týká tato možnost, nebudete muset globální značku webu znovu přidávat. Aby však měření konverzí ve vašem účtu fungovalo, bude nutné přidat příkaz config (úsek kódu obsahující vaše ID konverze) do každé instance globální značky webu. Tato možnost zobrazí uvedený příkaz, ve kterém „AW-CONVERSION_ID“ představuje ID konverze vašeho účtu:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Přidejte příkaz config do každé instance globální značky webu na vašich stránkách hned nad koncovou značku </script>. 

   Zde je příklad globální značky webu, která je nakonfigurována pro Google Analytics i pro Google Ads. Příkaz config pro účet Google Ads je zvýrazněn:

   <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'GA_TRACKING_ID');
     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Globální značku webu jsem již na své stránky nainstaloval(a) při vytváření jiné konverzní akce v tomto účtu Google Ads: Pokud se vás týká tato možnost, nebudete muset globální značku webu znovu přidávat. Jen zkontrolujte, zda se globální značka webu nachází na každé stránce vašeho webu a zda příkaz config v každé instanci značky obsahuje ID konverze vašeho účtu. Vyberete-li tuto možnost, zobrazí se vaše ID konverze.

 2. (Volitelné) Upravte globální značku webu na základě vašich preferencí:​

  • Pokud nechcete, aby globální webová značka přidávala návštěvníky webových stránek do vašich remarketingových seznamů, přidejte do příkazu 'config' ve vaší globální značce webu následující zvýrazněnou část:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'send_page_view': false});

  • Pokud nechcete, aby globální značka webu nastavovala v doméně vašich stránek soubory cookie první strany, přidejte do příkazu 'config' své globální značky webu následující zvýrazněnou část:

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID', {'conversion_linker': false});

   Nedoporučujeme to, protože to povede k méně přesnému měření konverzí.

 3. Zkopírujte globální značku webu a postupujte podle pokynů pro přidání značky na web

 4. Vedle možnosti Fragment události zkopírujte fragment události a podle pokynů jej přidejte na svůj web. Přidejte fragment na stránku s tlačítkem nebo odkazem, u nichž chcete měřit kliknutí.

 5. Klikněte na tlačítko Další.

 6. Klikněte na tlačítko Hotovo.

 7. Podle těchto pokynů přidejte další úsek kódu k tlačítku nebo odkazu, který chcete měřit. Neprovedete-li tento krok, měření konverzí nebude fungovat.

Možnost 2: Použijte Správce značek Google

Správce značek Google je systém správy značek, který vám umožní snadno a rychle aktualizovat značky a úryvky kódu na webu. Pomocí Správce značek Google můžete nainstalovat značku pro měření konverzí.

 1. Zkopírujte ID konverzeŠtítek konverze (uvedené na této kartě) pro vaši konverzní akci.
 2. Postupujte podle pokynů k nastavení měření konverzí Google Ads ve Správci značek Google. Důležité: V zájmu zajištění správného měření ve všech prohlížečích nezapomeňte přidat značku propojovače konverzí a nastavit ji tak, aby se spouštěla na všech stránkách.
 3. Klikněte na tlačítko Další.
 4. Klikněte na tlačítko Hotovo.
 5. Dokončete další kroky nastavení ve Správci značek Google. Pokud to neprovedete, měření konverzí nebude fungovat.
  Vyberte jednu z následujících dvou možností:
  1. Základní: Nastavte spouštěč kliknutí tak, aby se značka pro měření konverzí spustila, jakmile dojde k příslušnému kliknutí.
  2. Pokročilé: Přidejte volání funkce do kódu odkazu, tlačítka nebo obrázku. Poté nastavte vlastní spouštěč událostí, který značku pro měření konverzí spustí, jakmile dojde k události (v tomto případě ke kliknutí).

Kontrola značky pro měření konverzí

Chcete-li zkontrolovat, zda je značka pro měření konverzí dobře nainstalována a správně měří konverze, případně máte-li podezření, že je s ní nějaký problém, přečtěte si pokyny ke kontrole značky pro měření konverzí.
 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory