Nastavenie sledovania konverzií na webe

Sledovanie konverzií vám pomôže zistiť, ako efektívne vedú kliknutia na reklamu k hodnotnej aktivite zákazníkov na vašom webe, napríklad k nákupom, registráciám a odoslaniam formulárov.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako vytvoriť konverznú akciu na sledovanie akcií zákazníkov na vašom webe. Konverznú akciu nastavíte v účte Google Ads a získate kód sledovania nazývaný „značka“. Ak chcete dokončiť nastavenie sledovania konverzií, značku sledovania konverzií pridajte na svoj web.

Skôr než začnete

Nižšie uvádzame nevyhnutné predpoklady na nastavenie sledovania konverzií na webe:

 • Web: Miesto, kde vložíte kód sledovania konverzií (označuje sa ako „značka“).
 • Možnosť upravovať web: Vy alebo váš správca webu musíte mať možnosť pridať značku na web.

V tomto článku prejdeme priamo k pokynom na nastavenie. Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o tom, ako funguje sledovanie konverzií a prečo ho používať, prečítajte si článok Sledovanie konverzií.

Ak nemáte istotu, či je sledovanie konverzií na webe pre vás vhodné, na tomto odkaze nájdete pokyny pre všetky druhy sledovania konverzií.

Pokyny

1. krok: vytvorenie konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča Google Ads | nástroje [ikona] a v sekcii Meranie kliknite na Konverzie.                                           

  Poznámka: Ak aktualizujete svoje konverzné akcie, zobrazí sa vám výzva na kontrolu a aktualizáciu kategórií konverzií. Prečítajte si viac o aktualizovaných kategóriách konverzií.

 3. Kliknite na tlačidlo plus .
 4. Kliknite na Web.
 5. V sekcii kategórií vyberte typ akcie, ktorú chcete sledovať. K dispozícii sú kategórie, pomocou ktorých môžete klasifikovať akcie pre predaje, potenciálnych zákazníkov a ďalšie aktivity. 
 6. Vedľa položky Názov konverzie zadajte názov konverzie, ktorú chcete sledovať, napríklad „registrácia na odber bulletinu“ alebo „kúpa svadobnej kytice“. Neskôr vám to umožní rozpoznať túto konverznú akciu v prehľadoch konverzií.
 7. Vedľa položky Kategória vyberte popis konverznej akcie. Kategória vám umožňuje segmentovať konverzie v prehľadoch, aby sa podobné konverzie mohli zobrazovať spolu.
 8. Vedľa položky Hodnota vyberte, ako budete sledovať hodnotu každej konverzie.
  • Použiť rovnakú hodnotu pre každú konverziu. Zadajte sumu, ktorú má pre vašu firmu každá konverzia.
  • Použiť pre jednotlivé konverzie rôzne hodnoty. Túto možnosť použite, ak chcete sledovať napríklad nákupy produktov s rôznymi cenami. Keď neskôr pridáte značku sledovania konverzií, značku budete musieť prispôsobiť tak, aby sledovala hodnoty špecifické pre transakciu.
  • Nepoužiť hodnotu.
 9. Vedľa položky Počet vyberte, ako počítať tieto konverzie.
  • Jedna: Toto nastavenie je najvhodnejšie pri získavaní potenciálnych zákazníkov, napríklad pre registračné formuláre na vašom webe. Pre vašu firmu je v tomto prípade po kliknutí na reklamu hodnotná len jedna konverzia.
  • Všetky: Toto nastavenie je najvhodnejšie pre predaje, pri ktorých je pre vašu firmu hodnotná každá konverzia.
 10. Kliknite na položku Dĺžka sledovania konverzie po prekliknutí. V rozbaľovacej ponuke vyberte, ako dlho po interakcii s reklamou sa majú sledovať konverzie. V prípade nákupných kampaní, kampaní vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti môže byť táto dĺžka od 1 do 90 dní. Prečítajte si viac o dĺžke sledovania konverzie.
 11. Kliknite na položku Dĺžka sledovania konverzie po zobrazení. V rozbaľovacej ponuke vyberte, ako dlho sa majú sledovať konverzie po zobrazení. V prípade nákupných kampaní, kampaní vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti môže byť táto dĺžka od 1 do 30 dní.
 12. Kliknite na Zahrnúť do stĺpca Konverzie. Toto predvolené nastavenie vám umožňuje vybrať, či chcete údaje tejto konverznej akcie v rámci prehľadov zahrnúť do stĺpca Konverzie. Ak začiarknutie tohto nastavenia zrušíte, údaje budú aj napriek tomu zahrnuté do stĺpca Všetky konverzie. Začiarknutie tohto nastavenia by ste mali zrušiť, ak používate inteligentné ponuky a túto konkrétnu konverznú akciu nechcete zahrnúť do svojej stratégie ponúk. Prečítajte si viac o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
 13. Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a pokračovať.

Zobrazí sa obrazovka s informáciou, že ste vytvorili konverznú akciu. Ak chcete nastaviť značku, dodržujte pokyny v nasledujúcej sekcii.

Dôležité: Ak pomocou skupín konverzných akcií určujete, ktoré konverzie budú zahrnuté na úrovni kampane, pridajte túto novú akciu do všetkých príslušných skupín. V opačnom prípade sa podľa nej nebudú dané kampane optimalizovať.

2. krok: nastavenie značky sledovania konverzií

Ak nastavujete sledovanie konverzií na webe prvýkrát, budete musieť pridať na web dva útržky kódu: globálnu značku webu a útržok udalosti.

Globálna značka webu slúži na pridávanie návštevníkov webu do remarketingových zoznamov Všetci návštevníci (ak ste nastavili remarketing) a nastavenie nových súborov cookie na vašej doméne. V nich sa budú ukladať informácie o kliknutiach na reklamu, ktorá priviedla používateľa na váš web. Upozorňujeme, že značka sledovania konverzií Google Ads bude môcť tieto informácie o kliknutiach použiť na pripísanie konverzie k vašim kampaniam Google Ads. Zabezpečte, aby používatelia dostali jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete, a aby ste získali ich súhlas s týmto zhromažďovaním tam, kde to vyžaduje zákon.

Globálnu značku webu musíte nainštalovať na každú stránku webu. Pre každý účet Google Ads však potrebujete iba jednu globálnu značku webu.

Útržok udalosti sleduje akcie, ktoré by mali byť započítané ako konverzie. Nainštalujte tento útržok na stránky webu, pre ktoré chcete sledovať konverzie. Každá konverzná akcia má vlastný útržok udalosti, zatiaľ čo globálna značka webu je rovnaká pre všetky konverzné akcie v účte Google Ads.

Vyberte si jeden z dvoch spôsobov inštalácie značky.

1. možnosť: vlastnoručná inštalácia značky

 1. V časti Globálna značka webu vyberte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu situáciu, a riaďte sa pokynmi na inštaláciu značky:
  • Globálnu značku webu som na svoj web nenainštaloval(a): Túto možnosť vyberte, ak značku pre konverznú akciu v účte nastavujete prvýkrát a nenainštalovali ste značku webu z inej služby Googlu. Táto možnosť zobrazuje kompletnú globálnu značku webu. Ak chcete značku inštalovať, skopírujte kód značky a prilepte ho na každú stránku svojho webu medzi značky <head></head>.


   Tu uvádzame príklad globálnej značky webu, kde AW-CONVERSION_ID predstavuje konverzný identifikátor, ktorý je jedinečný pre váš účet Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Globálnu značku webu som na svoj web nainštaloval(a) z inej služby Googlu (napríklad: Google Analytics) alebo iného účtu Google Ads: V tomto prípade už nebudete musieť na svoj web opätovne pridať globálnu značku webu. Ak však chcete, aby v tomto účte fungovalo sledovanie konverzií, budete musieť do každej inštancie globálnej značky webu pridať príkaz config (časť kódu, ktorá obsahuje váš konverzný identifikátor). Táto možnosť zobrazuje príkaz, kde AW-CONVERSION_ID predstavuje konverzný identifikátor vášho účtu:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Pridajte príkaz config do každej inštancie globálnej značky webu na svojom webe priamo nad koncovú značku </script>. 

   Tu uvádzame príklad globálnej značky webu, ktorá je konfigurovaná pre Google Analytics aj Google Ads. Zvýraznený je príkaz config pre účet Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Globálnu značku webu som už nainštaloval(a) na svoj web pri vytváraní inej konverznej akcie v tomto účte Google Ads: V tomto prípade už nebudete musieť na svoj web opätovne pridať globálnu značku webu. Stačí sa ubezpečiť, že globálna značka webu sa zobrazuje na každej stránke vášho webu a že príkaz config obsahuje v každej inštancii značky konverzný identifikátor vášho účtu. Konverzný identifikátor sa zobrazí, keď vyberiete túto možnosť.

 2. (Nepovinné) Upravte globálnu značku webu podľa svojich preferencií:
  • Ak nechcete, aby globálna značka webu pridávala pri počiatočnom načítaní stránky návštevníkov webu do vašich remarketingových zoznamov, pridajte nasledujúcu zvýraznenú časť do príkazu config globálnej značky webu:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'send_page_view': false});

  • Ak nechcete, aby globálna značka webu nastavila na doméne vášho webu súbory cookie hostiteľskej domény, pridajte nižšie zvýraznenú časť kódu do príkazu config globálnej značky webu:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'conversion_linker': false});

   Poznámka

   Tento krok však neodporúčame, pretože vedie k menej presnému meraniu konverzií.
  • Ak chcete deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov, pridajte zvýraznený príkaz gtag('set') do svojej globálnej značky webu nad príkaz gtag('js'). Deaktivuje sa tým zhromažďovanie remarketingových údajov pre všetky konfigurované účty Google Ads.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Skopírujte globálnu značku webu a potom sa riaďte pokynmi na jej pridanie na web.

 4. Vedľa položky Útržok udalosti vyberte, či chcete sledovať konverzie pri načítaní stránky alebo kliknutí.
  • Načítanie stránky: Konverzie sa počítajú, keď zákazníci navštívia stránku konverzie, napríklad stránku potvrdenia pre nákup alebo registráciu. Ide o predvolenú a najčastejšie používanú možnosť. Ďalšie informácie o bezpečnostných štandardoch Googlu
  • Kliknutie: Konverzie sa počítajú, keď zákazníci kliknú na tlačidlo alebo odkaz (napríklad na tlačidlo Kúpiť).
 5. Skopírujte útržok udalosti a podľa pokynov ho pridajte na web. Prípadne kliknite na Stiahnuť útržok a pridajte ho neskôr.
  • Ak sledujete konverzie podľa načítania stránky, pridajte útržok udalosti na stránku, ktorú sledujete.
  • Ak sledujete konverzie podľa kliknutia, pridajte útržok udalosti na stránku, kde sa nachádza tlačidlo alebo odkaz, pre ktorý chcete sledovať kliknutia.
 6. Kliknite na položku Ďalej.
 7. Kliknite na Hotovo.
 8. Ak sledujete kliknutia na svojom webe ako konverzie, podľa pokynov v časti Sledovanie kliknutí na webe ako konverzií pridajte dodatočný kód k tlačidlu alebo odkazu, ktorý chcete sledovať. Tento krok sa vyžaduje, aby mohlo fungovať sledovanie konverzií.

2. možnosť: použitie Správcu značiek Google

Správca značiek Google je systém na správu značiek, ktorý umožňuje rýchlo a jednoducho aktualizovať značky a útržky kódu na vašom webe. Správcu značiek Google môžete použiť na inštaláciu svojej značky sledovania konverzií.

 1. Skopírujte konverzný identifikátorštítok konverzie (zobrazené na tejto karte) pre svoju konverznú akciu.
 2. Podľa pokynov nastavte sledovanie konverzií služby Google Ads v Správcovi značiek Google. Dôležité: Ak chcete zabezpečiť správne sledovanie vo všetkých prehliadačoch, pridajte značku prepájača konverzií a konfigurujte ju tak, aby sa spúšťala na všetkých vašich webových stránkach.
 3. Kliknite na Ďalej.
 4. Kliknite na Hotovo.
 5. Ak sledujete kliknutia na svojom webe ako konverzie, bude potrebné vykonať ďalšie kroky nastavenia v Správcovi značiek Google. Tento krok sa vyžaduje, aby mohlo fungovať sledovanie konverzií. Vyberte jednu z dvoch uvedených možností:
 • Základná možnosť: Nastavte spúšťač kliknutí tak, aby sa značka sledovania konverzií spustila, keď dôjde k relevantnému kliknutiu.
 • Rozšírená možnosť: Pridajte volanie funkcie do kódu pre odkaz, tlačidlo alebo obrázok tlačidla. Potom nastavte spúšťač vlastnej udalosti tak, aby sa značka sledovania konverzií spustila, keď dôjde k udalosti (v tomto prípade ide o kliknutie).

Tip: Nainštalujte značku sledovania konverzií pomocou Správcu značiek Google

Namiesto manuálneho pridania značky sledovania konverzií do kódu webu môžete na inštaláciu značky použiť Správcu značiek Google. Budete musieť zadať nasledujúce informácie:
 • konverzný identifikátor,
 • štítok konverzie.
Tieto informácie nájdete v útržku udalosti vašej konverznej akcie. V ukážkovom útržku nižšie predstavuje AW-CONVERSION_ID jedinečný konverzný identifikátor pre váš účet a AW-CONVERSION_LABEL predstavuje štítok konverzie, ktorý je jedinečný pre každú konverznú akciu.
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>
Neviete s istotou, či máte značku nastavenú správne? Pomocou nástroja Google Tag Assistant si môžete skontrolovať implementáciu značky. Ďalšie riešenia problémov nájdete v článku Kontrola značky sledovania konverzií.

Informovanie návštevníkov webu o zhromažďovaní údajov

Ako vždy, aj v tomto prípade musíte používateľom poskytovať jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na svojich weboch, a získať od nich súhlas s týmto zhromažďovaním tam, kde to vyžaduje zákon.

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní webu

Google uplatňuje prísne bezpečnostné normy. Google Ads zhromažďuje údaje iba na stránkach, kde ste umiestnili príslušné štítky.

Postarajte sa, aby ste používateľom poskytli jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na svojich weboch, a aby ste získali súhlas používateľov so zhromažďovaním týchto údajov tam, kde to vyžaduje zákon.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
73067
false