Nastavenie sledovania konverzií na webe

Sledovanie konverzií vám môže pomôcť pochopiť, ako efektívne vedú kliknutia na reklamu k hodnotnej aktivite zákazníkov na vašom webe, napríklad k nákupom, registráciám a odoslaniam formulárov.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako vytvoriť konverznú akciu na sledovanie akcií zákazníkov na vašom webe. Konverznú akciu nastavíte v účte Google Ads a získate útržok kódu, ktorý sa nazýva značka. Ak chcete dokončiť nastavenie sledovania konverzií, značku sledovania konverzií pridajte na svoj web.

Skôr než začnete

Nižšie uvádzame nevyhnutné predpoklady na nastavenie sledovania konverzií na webe:

 • Web: Miesto, kde vložíte kód sledovania konverzií (označuje sa ako „značka“).
 • Možnosť upravovať web: Buď vy, alebo správca webu musíte mať možnosť pridať značku na web.

V tomto článku prejdeme priamo k pokynom na nastavenie. Ak si chcete prečítať ďalšie informácie o tom, ako funguje sledovanie konverzií a prečo ho používať, prečítajte si článok Sledovanie konverzií.

Ak nemáte istotu, či je sledovanie konverzií na webe pre vás vhodné, na tomto odkaze nájdete pokyny pre všetky druhy sledovania konverzií.

Pokyny

1. krok: vytvorenie konverznej akcie

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V pravom hornom rohu kliknite na ikonu kľúča  a v sekcii Meranie na Konverzie.
 3. Kliknite na tlačidlo plus .
 4. Kliknite na možnosť Web.
 5. Vedľa položky Názov konverzie zadajte názov pre konverziu, ktorú chcete sledovať, napríklad „registrácia na odber bulletinu“ alebo „kúpa svadobnej kytice“. Neskôr vám to umožní rozpoznať túto konverznú akciu v prehľadoch konverzií.
 6. V rozbaľovacej ponuke vedľa položky Kategória vyberte popis pre konverznú akciu. Kategória vám umožňuje segmentovať konverzie v prehľadoch, aby sa podobné konverzie dali zobrazovať spolu.
 7. Vedľa položky Hodnota vyberte, ako budete sledovať hodnotu každej konverzie.
  • Použiť rovnakú hodnotu pre každú konverziu: Zadajte sumu, ktorú má pre vašu firmu každá konverzia.
  • Použiť pre jednotlivé konverzie rôzne hodnoty: Túto možnosť použite, ak chcete sledovať napríklad nákupy produktov s rôznymi cenami. Keď neskôr pridáte značku sledovania konverzií, značku budete musieť prispôsobiť tak, aby sledovala hodnoty špecifické pre transakciu
  • Nepoužiť hodnotu
 8. Vedľa položky Počet vyberte, ako počítať tieto konverzie.
  • Jedna: Toto nastavenie je najvhodnejšie pri získavaní potenciálnych zákazníkov, napríklad pre registračné formuláre na vašom webe. Pre vašu firmu je v tomto prípade po kliknutí na reklamu hodnotná len jedna konverzia.
  • Všetky: Toto nastavenie je najvhodnejšie pre predaje, pri ktorých je pre vašu firmu hodnotná každá konverzia.
 9. Kliknite na položku Dĺžka sledovania konverzie. V rozbaľovacej ponuke vyberte, ako dlho po interakcii s reklamou sa majú sledovať konverzie. Dĺžka sledovania môže byť od 1 do 90 dní. Prečítajte si ďalšie informácie o dĺžke sledovania konverzie.
 10. Kliknite na položku Dĺžka sledovania konverzie po zobrazení. V rozbaľovacej ponuke vyberte, ako dlho sa majú sledovať konverzie po zobrazení. Dĺžka sledovania môže byť od 1 do 30 dní.
 11. Kliknite na položku Zahrnúť do stĺpca Konverzie. Toto predvolené nastavenie vám umožňuje vybrať, či chcete údaje tejto konverznej akcie v rámci prehľadov zahrnúť do stĺpca Konverzie. Ak začiarknutie tohto nastavenia zrušíte, údaje budú aj napriek tomu zahrnuté do stĺpca Všetky konverzie. Začiarknutie tohto nastavenia by ste mali zrušiť, ak používate inteligentné ponuky a túto konverznú akciu nechcete zahrnúť do svojej stratégie ponúk. Prečítajte si ďalšie informácie o nastavení Zahrnúť do stĺpca Konverzie.
 12.  Kliknite na tlačidlo Vytvoriť a pokračovať.

Zobrazí sa obrazovka s informáciami o tom, že ste vytvorili konverznú akciu. Ak chcete nastaviť značku, dodržujte pokyny v nasledujúcej sekcii.

Dôležité: Ak pomocou skupín konverzných akcií určujete, ktoré konverzie budú zahrnuté na úrovni kampane, pridajte túto novú akciu do všetkých príslušných skupín. V opačnom prípade sa podľa nej nebudú dané kampane optimalizovať.

2. krok: nastavenie značky sledovania konverzií

Ak nastavujete sledovanie konverzií na webe prvýkrát, budete musieť pridať na web dva útržky kódu: globálnu značku webu a útržok udalosti.

Globálna značka webu slúži na pridávanie návštevníkov webu do remarketingových zoznamov Všetci návštevníci (ak ste nastavili remarketing) a nastavenie nových súborov cookie na vašej doméne. V nich sa budú ukladať informácie o kliknutiach na reklamu, ktorá priviedla používateľa na váš web. Upozorňujeme, že značka sledovania konverzií Google Ads bude môcť tieto informácie o kliknutiach použiť na pripísanie konverzie k vašim kampaniam služby Google Ads. Postarajte sa, aby boli používateľom poskytnuté jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete, a aby ste získali ich súhlas s týmto zhromažďovaním tam, kde to vyžaduje zákon.

Globálnu značku webu musíte inštalovať na každú stránku svojho webu. Pre každý účet Google Ads však potrebujete iba jednu globálnu značku webu.

Útržok udalosti sleduje akcie, ktoré by mali byť započítané ako konverzie. Nainštalujte tento útržok na stránky webu, pre ktoré chcete sledovať konverzie. Každá konverzná akcia má svoje vlastný útržok udalosti, zatiaľ čo globálna značka webu je rovnaká pre všetky konverzné akcie v účte Google Ads.

Vyberte si jeden z dvoch spôsobov inštalácie značky.

1. možnosť: vlastnoručná inštalácia

 1. V časti Globálna značka webu vyberte možnosť, ktorá najlepšie vystihuje vašu situáciu, a riaďte sa pokynmi na inštaláciu značky:​
  • Globálnu značku webu som na svoj web nenainštaloval(a): túto možnosť vyberte, ak značku pre konverznú akciu v účte nastavujete prvýkrát a nenainštalovali ste značku webu z inej služby Googlu. Táto možnosť zobrazuje kompletnú globálnu značku webu. Ak chcete značku inštalovať, skopírujte kód značky a prilepte ho medzi značky <head></head> každej stránky svojho webu.


   Tu uvádzame príklad globálnej značky webu, kde AW-CONVERSION_ID predstavuje konverzný identifikátor, ktorý je jedinečný pre váš účet Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Globálnu značku webu som na svoj web nainštaloval(a) z inej služby Googlu (napríklad: Google Analytics) alebo z iného účtu Google Ads: v tomto prípade už nebudete musieť na svoj web opätovne pridať globálnu značku webu. Ak však chcete, aby v tomto účte fungovalo sledovanie konverzií, budete musieť do každej inštancie globálnej značky webu pridať príkaz config (časť kódu, ktorá obsahuje váš konverzný identifikátor). Táto možnosť zobrazuje príkaz, kde reťazec AW-CONVERSION_ID predstavuje konverzný identifikátor vášho účtu:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Pridajte príkaz config do každej inštancie globálnej značky webu na svojom webe priamo nad uzatváraciu značku </script>. 

   Tu uvádzame príklad globálnej značky webu, ktorá je konfigurovaná pre Google Analytics a Google Ads, spolu so zvýrazneným príkazom config pre účet Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Globálnu značku webu som už nainštaloval(a) na svoj web pri vytváraní inej konverznej akcie v tomto účte Google Ads: v tomto prípade už nebudete musieť na svoj web opätovne pridať globálnu značku webu. Stačí sa ubezpečiť, že globálna značka webu sa zobrazuje na každej stránke vášho webu a že príkaz config v každej inštancii značky obsahuje konverzný identifikátor vášho účtu. Svoj konverzný identifikátor uvidíte, keď vyberiete túto možnosť.

 2. (Voliteľné) Upravte globálnu značku webu podľa svojich preferencií:   
  • Ak nechcete, aby globálna značka webu pridávala pri počiatočnom načítaní stránky návštevníkov webu na vaše remarketingové zoznamy, pridajte nasledujúcu zvýraznenú časť do príkazu config globálnej značky webu:
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID',{'send_page_view': false});

  • Ak nechcete, aby globálna značka webu nastavila na vašej webovej doméne súbory cookie hostiteľskej domény, pridajte nasledujúcu zvýraznenú časť do príkazu config globálnej značky webu:
   gtag('config','AW-CONVERSION_ID',{'conversion_linker': false});

   Poznámka

   Tento krok však neodporúčame, pretože vedie k menej presnému meraniu konverzií.
  •  Ak chcete deaktivovať zhromažďovanie remarketingových údajov, pridajte zvýraznený príkaz gtag('set') do svojej globálnej značky webu nad príkaz gtag('js'). Deaktivuje sa tým zhromažďovanie remarketingových údajov pre všetky konfigurované účty Google Ads.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Skopírujte globálnu značku webu a potom sa riaďte pokynmi na jej pridanie na web.

 4. Vedľa položky Útržok udalosti vyberte, či chcete sledovať konverzie pri načítaní stránky alebo pri kliknutí.
  • Načítanie stránky: Konverzie sa počítajú, keď zákazníci navštívia stránku konverzie, napríklad stránku potvrdenia pre nákup alebo registráciu. Ide o predvolenú a najčastejšie používanú možnosť. Prečítajte si ďalšie informácie o bezpečnostných štandardoch Googlu.
  • Kliknutie: Konverzie sa počítajú, keď zákazníci kliknú na tlačidlo alebo odkaz (napríklad na tlačidlo Kúpiť). 
 5. Skopírujte útržok udalosti, dodržujte pokyny a pridajte ho tak na web. Prípadne kliknite na Stiahnuť útržok a pridajte ho neskôr.
  • Ak sledujete konverzie podľa načítania stránky, pridajte útržok udalosti na stránku, ktorú sledujete.
  • Ak sledujete konverzie podľa kliknutia, pridajte útržok udalosti na stránku, kde sa nachádza tlačidlo alebo odkaz, pre ktorý chcete sledovať kliknutia.
 6. Kliknite na položku Ďalej
 7. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
 8. Ak sledujete kliknutia na svojom webe ako konverzie, riaďte sa týmito pokynmi a pridajte tak do tlačidla alebo odkazu, ktorý chcete sledovať, ďalšiu časť kódu. Tento krok sa vyžaduje, aby mohlo fungovať sledovanie konverzií.

2. možnosť: použitie Správcu značiek Google

Správca značiek Google je systém na správu značiek, ktorý umožňuje rýchlo a jednoducho aktualizovať značky a útržky kódu na vašom webe. Správcu značiek Google môžete použiť na inštaláciu svojej značky sledovania konverzií.

 1. Skopírujte konverzný identifikátorštítok konverzie (zobrazené na tejto karte) pre svoju konverznú akciu.
 2. Dodržujte pokyny na nastavenie sledovania konverzií služby Google Ads v Správcovi značiek Google. Dôležité: Ak chcete zabezpečiť správne sledovanie vo všetkých prehliadačoch, pridajte značku prepájača konverzií a konfigurujte ju tak, aby sa spúšťala na všetkých vašich webových stránkach.
 3. Kliknite na Ďalej.
 4. Kliknite na tlačidlo Hotovo.
 5. Ak sledujete kliknutia na svojom webe ako konverzie, bude potrebné dokončiť ďalšie kroky nastavenia v Správcovi značiek Google. Tento krok sa vyžaduje, aby mohlo fungovať sledovanie konverzií. Vyberte jednu z dvoch uvedených možností.
 • Základná možnosť: Nastavte spúšťač kliknutí, aby sa značka sledovania konverzií spustila, keď dôjde k relevantnému kliknutiu.
 • Rozšírená možnosť: Pridajte volanie funkcie do kódu pre odkaz, tlačidlo alebo obrázok tlačidla. Potom nastavte vlastný spúšťač udalosti, aby sa značka sledovania konverzií spustila, keď dôjde k udalosti (v tomto prípade ide o kliknutie).

Tip: Nainštalujte značku sledovania konverzií pomocou Správcu značiek Google

Okrem manuálneho pridania značky sledovania konverzií v kóde webu môžete na inštaláciu značky použiť aj Správcu značiek Google. Budete musieť zadať nasledujúce informácie:
 • konverzný identifikátor,
 • štítok konverzie.
Tieto informácie nájdete v útržku udalosti vašej konverznej akcie. V ukážkovom útržku nižšie predstavuje AW-CONVERSION_ID jedinečný konverzný identifikátor pre váš účet a AW-CONVERSION_LABEL predstavuje štítok konverzie, ktorý je jedinečný pre každú konverznú akciu. 
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>

Informovanie návštevníkov webu o zhromažďovaní údajov

Ako vždy, aj v tomto prípade musíte používateľom poskytovať jasné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na svojich weboch, a získať od nich súhlas s týmto zhromažďovaním tam, kde to vyžaduje zákon.

Zabezpečenie a ochrana súkromia pri sledovaní webu

Google uplatňuje prísne bezpečnostné normy. V tomto programe sa sledujú iba stránky, ktoré obsahujú značku konverzie Google. Okrem toho využívame šifrovanie údajov a zabezpečené servery.

Postarajte sa, aby ste používateľom poskytli zrozumiteľné a úplné informácie o tom, aké údaje zhromažďujete na svojich weboch, a aby ste získali súhlas používateľov so zhromažďovaním týchto údajov tam, kde to vyžaduje zákon.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory