Konfiguracja śledzenia konwersji w witrynie

Dzięki śledzeniu konwersji zobaczysz, jak skutecznie kliknięcia Twoich reklam prowadzą do wartościowej aktywności klientów w Twojej witrynie, np. zakupów, rejestracji czy wypełnionych formularzy.
W tym artykule opisujemy, jak utworzyć działanie powodujące konwersję, by śledzić działania klientów w witrynie. Kiedy skonfigurujesz na koncie Google Ads działanie powodujące konwersję, otrzymasz fragment kodu (tzw. tag). Aby zakończyć konfigurowanie śledzenia konwersji, dodaj tag śledzenia konwersji do swojej witryny.

Zanim zaczniesz

Aby skonfigurować śledzenie konwersji w witrynie, będą Ci potrzebne:

 • Witryna, w której umieścisz kod śledzenia konwersji, czyli „tag”.
 • Możliwość edycji witryny – musisz mieć (Ty albo Twój webmaster) możliwość dodania tagu do witryny.

W tym artykule znajdziesz instrukcje dotyczące konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji o śledzeniu konwersji i o tym, dlaczego warto z niej korzystać, przeczytaj artykuł Śledzenie konwersji – informacje.

Jeśli nie wiesz, czy śledzenie konwersji w witrynie jest dla Ciebie odpowiednie, zapoznaj się z informacjami o różnych rodzajach śledzenia konwersji.

Instrukcje

Większość użytkowników może zarządzać swoimi kontami tylko za pomocą nowej wersji Google Ads. Jeśli nadal korzystasz z poprzedniej wersji tej usługi, kliknij Poprzednia poniżej. Więcej informacji

Krok 1. Określ działanie powodujące konwersję

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia w prawym górnym rogu i w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij „Konwersje”.
 3. Kliknij przycisk plusa .
 4. Kliknij Witryna.
 5. W sekcji „Nazwa konwersji” wpisz nazwę konwersji, którą chcesz śledzić, np. „subskrypcja newslettera” albo „zakup wiązanki ślubnej”. Dzięki temu później łatwiej rozpoznasz odpowiednie działanie powodujące konwersję w raportach konwersji.
 6. W sekcji „Kategoria” wybierz opis działania powodującego konwersję. Dzięki kategoriom możesz pogrupować podobne konwersje w raporcie, aby były wyświetlane razem.
 7. W sekcji „Wartość” wybierz, jak chcesz śledzić wartość każdej konwersji.
  • Zastosuj tę samą wartość do każdej konwersji. Wpisz wartość pojedynczej konwersji dla Twojej firmy.
  • Zastosuj inną wartość do każdej konwersji. Użyj tej opcji, jeśli śledzisz kupno produktów z różnymi cenami. Później, gdy dodasz tag śledzenia konwersji, musisz go dostosować tak, by śledzić wartości określone dla danej transakcji
  • Nie stosuj wartości
 8. W sekcji „Liczba” wybierz, jak chcesz zliczać konwersje.
  • Jedna: to ustawienie jest najlepsze w przypadku pozyskiwania nowych klientów, np. formularza rejestracji na stronie, gdy tylko jedna konwersja na kliknięcie reklamy jest wartościowa dla Twojej firmy.
  • Każda: to ustawienie jest najlepsze w przypadku sprzedaży, gdy każda konwersja może być wartościowa dla Twojej firmy.
 9. Kliknij Okno konwersji. Wybierz, przez jaki czas od interakcji z reklamą chcesz śledzić konwersje. Możesz wybrać od 1 do 90 dni. Więcej informacji o oknach konwersji.
 10. Kliknij Okno konwersji po obejrzeniu. Wybierz, przez jaki czas od wyświetlenia chcesz śledzić konwersje po wyświetleniu. Możesz wybrać od 1 do 30 dni.
 11. Kliknij Uwzględnij w „Konwersjach”. To ustawienie jest włączone domyślnie i pozwala uwzględniać dane z określonego działania powodującego konwersję w kolumnie „Konwersje” w raportach. Jeśli je wyłączysz, dane będą nadal uwzględniane w kolumnie „Wszystkie konwersje”. Jeśli korzystasz z inteligentnego określania stawek i nie chcesz uwzględniać w swojej strategii tego działania powodującego konwersję, możesz wyłączyć to ustawienie. Dowiedz się więcej o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”.
 12.  Kliknij Utwórz i kontynuuj.

Pojawi się informacja o utworzeniu działania powodującego konwersję. Skonfiguruj tag, wykonując instrukcje podane w następnej sekcji.

Ważne: jeśli używasz zestawów działań powodujących konwersję do kontrolowania, które konwersje są uwzględniane na poziomie kampanii, dodaj to nowe działanie do wszystkich odpowiednich zestawów. W przeciwnym razie kampanie te nie będą optymalizowane pod kątem tego działania.

Krok 2. Skonfiguruj tag śledzenia konwersji

Aby po raz pierwszy skonfigurować śledzenie konwersji w swojej witrynie, musisz dodać do niej dwa fragmenty kodu: globalny tag witryny i fragment kodu zdarzenia.

Globalny tag witryny dodaje użytkowników witryny do Twoich list remarketingowych „Wszyscy użytkownicy” (jeśli masz skonfigurowany remarketing) oraz tworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie z informacjami o kliknięciach reklamy, dzięki którym użytkownicy trafili do Twojej witryny. Pamiętaj, że tag śledzenia konwersji Google Ads będzie mógł wykorzystywać te informacje o kliknięciach do przypisywania konwersji Twoim kampaniom Google Ads. Udostępnij użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje o danych, które zbierasz w swoich witrynach, a jeśli jest to wymagane prawnie, uzyskaj zgodę na ich zbieranie.

Globalny tag witryny musisz zainstalować na każdej stronie swojej witryny, ale dla każdego konta Google Ads potrzebujesz tylko jednego takiego tagu.

Fragment kodu zdarzenia śledzi działania, które powinny być liczone jako konwersje. Zainstaluj ten fragment kodu na stronach witryny, na których chcesz śledzić konwersje. Każde działanie powodujące konwersję ma własny, powiązany z nim fragment kodu, a globalny tag witryny jest identyczny w przypadku wszystkich działań powodujących konwersje na danym koncie Google Ads.

Wybierz jedną z dwóch metod instalacji tagu:

Sposób 1: zainstaluj tag samodzielnie

 1. W sekcji „Globalny tag witryny” wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji, i wykonaj instrukcje instalowania tagu:​
  • Nie mam zainstalowanego globalnego tagu witryny w swojej witrynie: wybierz tę opcję, jeśli po raz pierwszy konfigurujesz na swoim koncie tag działania powodującego konwersję i nie masz jeszcze zainstalowanego globalnego tagu witryny z innej usługi Google. Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie pełnego globalnego tagu witryny. Aby zainstalować tag, skopiuj go i wklej między tagi <head></head> na każdej stronie w swojej witrynie.


   Oto przykład globalnego tagu witryny, w którym „AW-CONVERSION-ID” to identyfikator konwersji unikalny dla Twojego konta Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Mam w swojej witrynie zainstalowany globalny tag witryny z innej usługi Google (np. Google Analytics) lub z innego konta Google Ads: jeśli ta opcja ma zastosowanie w Twoim przypadku, nie musisz ponownie umieszczać w swojej witrynie globalnego tagu witryny. Aby jednak na tym koncie działało śledzenie konwersji, musisz dodać polecenie „config” (fragment kodu zawierający Twój identyfikator konwersji) do każdego wystąpienia globalnego tagu witryny. Ta opcja powoduje wyświetlenie polecenia „config”, w którym „AW-CONVERSION-ID” to identyfikator konwersji używany na Twoim koncie:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Dodaj polecenie „config” do każdego wystąpienia globalnego tagu witryny w Twojej witrynie, tuż nad końcowym tagiem </script>. 

   Oto przykład globalnego tagu witryny skonfigurowanego zarówno pod kątem Google Analytics, jak i Google Ads, z zaznaczonym poleceniem „config” związanym z kontem Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA-_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA-_TRACKING_ID');

     gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Zainstalowałem globalny tag witryny w swojej witrynie przy okazji tworzenia na tym koncie Google Ads innego działania powodującego konwersję: jeśli ta opcja ma zastosowanie w Twoim przypadku, nie musisz ponownie dodawać do swojej witryny globalnego tagu witryny. Sprawdź tylko, czy globalny tag witryny pojawia się na wszystkich stronach Twojej witryny i czy polecenie config w każdym wystąpieniu tagu zawiera identyfikator konwersji związany z Twoim kontem. Identyfikator konwersji wyświetli się po wybraniu tej opcji.

 2. (Opcjonalnie) Dostosuj globalny tag witryny do swoich potrzeb:   
  • Jeśli nie chcesz, by globalny tag witryny dodawał jej użytkowników do Twoich list remarketingowych przy wstępnym wczytaniu strony, dodaj zaznaczony poniżej fragment kodu do polecenia „config” w globalnym tagu witryny:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'send_page_view': false});

  • Jeśli nie chcesz, by globalny tag witryny umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej witryny, dodaj zaznaczony poniżej fragment do polecenia „config” w globalnym tagu witryny:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'conversion_linker': false});

   Uwaga

   Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego zliczania konwersji.
  •  Jeśli chcesz wyłączyć zbieranie danych remarketingowych, dodaj zaznaczone poniżej polecenie „gtag('set')” do globalnego tagu witryny nad poleceniem „gtag('js')”. Spowoduje to wyłączenie zbierania danych remarketingowych dla wszystkich skonfigurowanych kont Google Ads.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Skopiuj globalny tag witryny, a następnie wykonaj instrukcje, by dodać go do witryny.

 4. W sekcji „Fragment kodu zdarzenia” wybierz, czy chcesz śledzić konwersje po wczytaniu strony czy po kliknięciu.
  • Wczytanie strony: liczysz konwersje, gdy klient otworzy stronę konwersji, np. stronę z potwierdzeniem zakupu lub rejestracji. To jest domyślna i najbardziej popularna opcja. Więcej informacji o standardach Google w zakresie bezpieczeństwa.
  • Kliknięcie: zliczasz konwersje, gdy klient kliknie przycisk lub link (np. przycisk „Kup teraz”). 
 5. Skopiuj fragment kodu zdarzenia, a następnie wykonaj instrukcje, by dodać go do witryny, lub kliknij Pobierz fragment kodu, by dodać go później.
  • Jeśli śledzisz konwersje po wczytaniu strony, dodaj fragment kodu zdarzenia do strony, którą chcesz śledzić.
  • Jeśli śledzisz konwersje po kliknięciu, dodaj fragment kodu zdarzenia do strony zawierającej przycisk lub link, którego kliknięcia chcesz śledzić.
 6. Kliknij Dalej
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Jeśli śledzisz kliknięcia w witrynie jako konwersje, wykonaj te instrukcje, by dodać jeszcze jeden fragment kodu do przycisku lub linku, który chcesz śledzić. Bez tego śledzenie konwersji nie będzie działać.

Sposób 2: użyj Menedżera tagów Google

Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, który umożliwia szybkie i łatwe aktualizowanie tagów i fragmentów kodu w witrynie. Możesz użyć Menedżera tagów Google do zainstalowania tagu śledzenia konwersji.

 1. Skopiuj zawartość pól Identyfikator konwersjiEtykieta konwersji (widocznych na tej karcie) do swojego działania powodującego konwersję.
 2. Wykonaj instrukcje konfigurowania śledzenia konwersji Google Ads w Menedżerze tagów Google. Ważne: aby zapewnić prawidłowe śledzenie konwersji we wszystkich przeglądarkach, dodaj Tag łączący konwersje i skonfiguruj go, by uruchamiał się na każdej stronie w Twojej witrynie.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Kliknij Gotowe.
 5. Jeśli śledzisz kliknięcia w witrynie jako konwersje, musisz wykonać dodatkowe czynności konfiguracyjne w Menedżerze tagów Google. Bez tego śledzenie konwersji nie będzie działać. Wybierz jedną z dwóch następujących opcji:
 • Podstawowe: tak skonfiguruj wyzwalacz kliknięcia, by tag śledzenia konwersji uruchamiał się, gdy następuje odpowiednie kliknięcie.
 • Zaawansowane: dodaj wywołanie funkcji do kodu linku, przycisku lub obrazu przycisku. Następnie tak skonfiguruj niestandardowy wyzwalacz zdarzenia, by tag śledzenia konwersji uruchamiał się, gdy następuje właściwe zdarzenie (w tym przypadku – kliknięcie).

Wskazówka: zainstaluj tag śledzenia konwersji za pomocą Menedżera tagów Google

Zamiast ręcznie dodawać tag śledzenia konwersji do kodu witryny, możesz użyć Menedżera tagów Google, by zainstalować tag. Aby to zrobić, podaj następujące informacje:
 • Identyfikator konwersji
 • Etykieta konwersji
Te informacje znajdziesz we fragmencie kodu zdarzenia dla wybranego działania powodującego konwersję. W poniższym fragmencie kodu AW-CONVERSION_ID oznacza unikalny identyfikator konwersji dla Twojego konta, a AW-CONVERSION_LABEL – unikalną etykietę konwersji dla działania powodującego konwersję. 
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>

Informowanie użytkowników witryny o zbieraniu danych

Udostępnij użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje o danych, które zbierasz w swoich witrynach, a jeśli jest to wymagane prawnie, uzyskaj zgodę na ich zbieranie.

Prywatność i zabezpieczenia w zakresie śledzenia witryny

Standardy Google w zakresie bezpieczeństwa są bardzo ścisłe. W ramach tego programu śledzone są tylko strony zawierające tag konwersji Google. Poza tym stosujemy szyfrowanie danych i bezpieczne serwery.

Zadbaj o to, by zapewnić użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, oraz uzyskiwać zgodę na ich zbieranie, jeśli jest to wymagane prawnie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Nowa Poprzednia

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem