Konfiguracja śledzenia konwersji w witrynie

Dzięki śledzeniu konwersji zobaczysz, jak skutecznie kliknięcia reklam prowadzą do wartościowej aktywności klientów w Twojej witrynie, np. zakupów, rejestracji czy wypełnionych formularzy.

W tym artykule wyjaśniamy, jak utworzyć działanie powodujące konwersję, aby śledzić działania klientów w witrynie.

Zanim zaczniesz

Aby skonfigurować śledzenie konwersji w witrynie, będą Ci potrzebne:

 • witryna, w której umieścisz kod śledzenia konwersji, czyli „tag”;
 • możliwość edytowania witryny – musisz mieć (Ty albo Twój webmaster) możliwość dodania tagu do witryny.

W tym artykule znajdziesz instrukcje dotyczące konfiguracji. Aby uzyskać więcej informacji o śledzeniu konwersji i o tym, dlaczego warto z niego korzystać, przeczytaj artykuł Śledzenie konwersji.

Jeśli nie wiesz, czy śledzenie konwersji w witrynie jest dla Ciebie odpowiednie, zapoznaj się z informacjami o różnych rodzajach śledzenia konwersji.

Instrukcje

Krok 1. Utwórz działanie powodujące konwersję

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. W prawym górnym rogu kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Pomiar skuteczności” kliknij Konwersje.

  Uwaga: jeśli aktualizujesz działania powodujące konwersję, pojawi się prośba o sprawdzenie i zaktualizowanie kategorii konwersji. Dowiedz się więcej o zaktualizowanych kategoriach konwersji.

 3. Kliknij przycisk plusa .
 4. Kliknij Witryna.
 5. W sekcji kategorii wybierz typ działania, które chcesz śledzić. Do klasyfikowania działań związanych ze sprzedażą, potencjalnymi klientami i innymi działaniami możesz wykorzystać dostępne kategorie.
 6. W sekcji „Nazwa konwersji” wpisz nazwę konwersji, którą chcesz śledzić, np. „subskrypcja newslettera” lub „zakup wiązanki ślubnej”. Dzięki temu później łatwo rozpoznasz działanie powodujące konwersję w raportach konwersji.
 7. W sekcji „Kategoria” wybierz opis działania powodującego konwersję. Dzięki kategoriom możesz pogrupować podobne konwersje w raporcie, by były wyświetlane razem.
 8. W sekcji „Wartość” wybierz, jak chcesz śledzić wartość każdej konwersji.
  • Zastosuj tę samą wartość do każdej konwersji. Wpisz wartość pojedynczej konwersji dla Twojej firmy.
  • Zastosuj inną wartość do każdej konwersji. Użyj tej opcji, jeśli śledzisz kupno produktów z różnymi cenami. Później, gdy dodasz tag śledzenia konwersji, musisz go dostosować tak, by śledzić wartości określone dla danej transakcji.
  • Nie stosuj wartości.
 9. W sekcji „Liczba” wybierz, jak chcesz zliczać konwersje.
  • Jedna: to ustawienie jest najlepsze w przypadku pozyskiwania nowych klientów, np. formularza rejestracji na stronie, gdy tylko jedna konwersja na kliknięcie reklamy jest wartościowa dla Twojej firmy.
  • Każda: to ustawienie jest najlepsze w przypadku sprzedaży, gdy każda konwersja może być wartościowa dla Twojej firmy.
 10. Kliknij Okno konwersji po kliknięciu. Wybierz, przez jaki czas od interakcji z reklamą chcesz śledzić konwersje. W przypadku kampanii w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej oraz kampanii produktowych możesz wybrać od 1 do 90 dni. Więcej informacji o oknach konwersji
 11. Kliknij Okno konwersji po obejrzeniu. Wybierz, przez jaki czas od wyświetlenia chcesz śledzić konwersje po obejrzeniu. W przypadku kampanii w sieci wyszukiwania i w sieci reklamowej oraz kampanii produktowych możesz wybrać od 1 do 30 dni.
 12. Kliknij Uwzględnij w Konwersjach. To ustawienie – wybrane domyślnie – pozwala zdecydować, czy w kolumnie raportowania „Konwersje” mają być uwzględniane dane dotyczące tego działania powodującego konwersję. Jeśli je wyłączysz, dane będą nadal uwzględniane w kolumnie Wszystkie konwersje. Jeśli korzystasz z inteligentnego określania stawek i nie chcesz uwzględniać w swojej strategii tego działania powodującego konwersję, możesz wyłączyć to ustawienie. Dowiedz się więcej o ustawieniu „Uwzględnij w Konwersjach”
 13. Kliknij Utwórz i kontynuuj.

Pojawi się informacja o utworzeniu działania powodującego konwersję. Skonfiguruj tag, wykonując instrukcje podane w następnej sekcji.

Ważne: jeśli używasz zestawów działań powodujących konwersje, by kontrolować, które konwersje są uwzględniane na poziomie kampanii, dodaj to nowe działanie do wszystkich odpowiednich zestawów. W przeciwnym razie te kampanie nie będą optymalizowane pod kątem tego działania.

Krok 2. Skonfiguruj tag śledzenia konwersji

Aby po raz pierwszy skonfigurować śledzenie konwersji w swojej witrynie, musisz dodać do niej dwa fragmenty kodu: globalny tag witryny i fragment kodu zdarzenia.

Globalny tag witryny dodaje użytkowników witryny do Twoich list remarketingowych „Wszyscy użytkownicy” (jeśli masz skonfigurowany remarketing) oraz tworzy w Twojej domenie nowe pliki cookie z informacjami o kliknięciach reklamy, dzięki którym użytkownicy trafili na Twoją stronę. Pamiętaj, że tag śledzenia konwersji Google Ads będzie korzystać z tych informacji o kliknięciach, by przypisywać konwersje do kampanii Google Ads. Zadbaj o to, by zapewnić użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje o danych, które zbierasz w swoich witrynach, oraz by uzyskać zgodę na ich zbieranie, jeśli jest to wymagane prawnie.

Globalny tag witryny musisz zainstalować na każdej stronie swojej witryny, ale dla każdego konta Google Ads potrzebujesz tylko jednego takiego tagu.

Fragment kodu zdarzenia śledzi działania, które powinny być liczone jako konwersje. Zainstaluj ten fragment kodu na stronach witryny, na których chcesz śledzić konwersje. Każde działanie powodujące konwersję ma własny, powiązany z nim fragment kodu zdarzenia, a globalny tag witryny jest identyczny w przypadku wszystkich działań powodujących konwersje na danym koncie Google Ads.

Wybierz jedną z dwóch metod instalacji tagu.

Sposób 1. Zainstaluj tag samodzielnie

 1. W sekcji „Globalny tag witryny” wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji, i wykonaj instrukcje instalowania tagu:
  • Nie mam zainstalowanego globalnego tagu witryny w swojej witrynie: wybierz tę opcję, jeśli po raz pierwszy konfigurujesz na swoim koncie tag działania powodującego konwersję i nie masz jeszcze zainstalowanego globalnego tagu witryny z innej usługi Google. Wybór tej opcji powoduje wyświetlenie pełnego globalnego tagu witryny. Aby zainstalować tag, skopiuj jego kod i wklej go między tagi <head></head> na każdej stronie w swojej witrynie.


   Oto przykład globalnego tagu witryny, w którym „AW-CONVERSION_ID” oznacza identyfikator konwersji unikalny dla Twojego konta Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Mam zainstalowany w swojej witrynie globalny tag witryny z innej usługi Google (np. Google Analytics) albo z innego konta Google Ads: jeśli ta opcja ma zastosowanie w Twoim przypadku, nie musisz ponownie umieszczać w witrynie globalnego tagu witryny. Aby jednak śledzenie konwersji działało na tym koncie, musisz dodać polecenie „config” (fragment kodu zawierający Twój identyfikator konwersji) do każdego wystąpienia globalnego tagu witryny. Ta opcja powoduje wyświetlenie polecenia „config”, w którym „AW-CONVERSION-ID” to identyfikator konwersji używany na Twoim koncie:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Dodaj polecenie „config” do każdego wystąpienia globalnego tagu witryny w Twojej witrynie, tuż nad końcowym tagiem </script>.

   Oto przykład globalnego tagu witryny skonfigurowanego zarówno dla konta Google Analytics, jak i Google Ads, z wyróżnionym poleceniem config dla konta Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Mam już w swojej witrynie globalny tag witryny zainstalowany podczas tworzenia innego działania powodującego konwersję na tym koncie Google Ads: jeśli ta opcja ma zastosowanie w Twoim przypadku, nie musisz ponownie dodawać do witryny globalnego tagu witryny. Sprawdź tylko, czy globalny tag witryny pojawia się na wszystkich stronach Twojej witryny i czy polecenie config w każdym wystąpieniu tagu zawiera identyfikator konwersji związany z Twoim kontem. Po wybraniu tej opcji zobaczysz identyfikator konwersji.

 2. (Opcjonalnie) Dostosuj globalny tag witryny do swoich potrzeb:
  • Jeśli nie chcesz, by globalny tag witryny dodawał użytkowników witryny do list remarketingowych przy pierwszym wczytaniu strony, dodaj wyróżniony poniżej fragment do polecenia „config” globalnego tagu witryny:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'send_page_view': false});

  • Jeśli nie chcesz, by globalny tag witryny umieszczał własne pliki cookie w domenie Twojej witryny, dodaj zaznaczoną poniżej część do polecenia 'config' globalnego tagu witryny:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'conversion_linker': false});

   Uwaga

   Nie zalecamy korzystania z tej opcji, ponieważ może to prowadzić do mniej dokładnego zliczania konwersji.
  • Jeśli chcesz wyłączyć zbieranie danych remarketingowych, dodaj zaznaczone poniżej polecenie „gtag('set')” do globalnego tagu witryny nad poleceniem „gtag('js')”. Spowoduje to wyłączenie zbierania danych remarketingowych dla wszystkich skonfigurowanych kont Google Ads.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Skopiuj globalny tag witryny, a następnie wykonaj instrukcje, by dodać go do witryny.

 4. W sekcji „Fragment kodu zdarzenia” wybierz, czy chcesz śledzić konwersje po wczytaniu strony czy po kliknięciu.
  • Wczytanie strony: liczysz konwersje, gdy klient otworzy stronę konwersji, np. stronę z potwierdzeniem zakupu lub rejestracji. To jest domyślna i najbardziej popularna opcja. Dowiedz się więcej o standardach Google w zakresie bezpieczeństwa.
  • Kliknięcie: zliczasz konwersję, gdy klient kliknie przycisk lub link (np. przycisk „Kup teraz”).
 5. Skopiuj fragment kodu zdarzenia, a następnie wykonaj instrukcje pozwalające dodać go do strony lub kliknij Pobierz fragment kodu, aby dodać go w późniejszym czasie.
  • Jeśli śledzisz konwersje po wczytaniu strony, dodaj fragment kodu zdarzenia do strony, którą chcesz śledzić.
  • Jeśli śledzisz konwersje po kliknięciu, dodaj fragment kodu zdarzenia do strony zawierającej przycisk lub link, którego kliknięcia chcesz śledzić.
 6. Kliknij Dalej.
 7. Kliknij Gotowe.
 8. Jeśli śledzisz kliknięcia w witrynie jako konwersje, wykonaj instrukcje podane w artykule Śledzenie kliknięć w witrynie jako konwersji, by dodać jeszcze jeden fragment kodu do przycisku lub linku, który chcesz śledzić. Bez tego śledzenie konwersji nie będzie działać.

Sposób 2. Użyj Menedżera tagów Google

Menedżer tagów Google to system zarządzania tagami, który umożliwia szybkie i łatwe aktualizowanie tagów i fragmentów kodu w witrynie. Możesz użyć Menedżera tagów Google do zainstalowania tagu śledzenia konwersji.

 1. Skopiuj zawartość pól Identyfikator konwersjiEtykieta konwersji (widocznych na tej karcie) do swojego działania powodującego konwersję.
 2. Wykonaj instrukcje konfigurowania śledzenia konwersji Google Ads w Menedżerze tagów Google. Ważne: aby zapewnić prawidłowe śledzenie konwersji we wszystkich przeglądarkach, dodaj tag łączący konwersje i skonfiguruj go, by uruchamiał się na każdej stronie w Twojej witrynie.
 3. Kliknij Dalej.
 4. Kliknij Gotowe.
 5. Jeśli śledzisz kliknięcia w witrynie jako konwersje, musisz wykonać dodatkowe czynności konfiguracyjne w Menedżerze tagów Google. Bez tego śledzenie konwersji nie będzie działać. Wybierz jedną z dwóch następujących opcji:
 • Podstawowe: tak skonfiguruj regułę kliknięcia, by tag śledzenia konwersji uruchamiał się, gdy następuje odpowiednie kliknięcie.
 • Zaawansowane: dodaj wywołanie funkcji do kodu linku, przycisku lub obrazu przycisku. Następnie tak skonfiguruj niestandardową regułę zdarzenia, by tag śledzenia konwersji uruchamiał się, gdy następuje właściwe zdarzenie (w tym przypadku – kliknięcie).

Wskazówka: zainstaluj tag śledzenia konwersji za pomocą Menedżera tagów Google

Zamiast ręcznie dodawać tag śledzenia konwersji do kodu witryny, możesz użyć Menedżera tagów Google, by zainstalować tag. Aby to zrobić, podaj następujące informacje:
 • Identyfikator konwersji
 • Etykieta konwersji
Te informacje znajdziesz we fragmencie kodu zdarzenia dla wybranego działania powodującego konwersję. W podanym niżej fragmencie kodu AW-CONVERSION_ID oznacza identyfikator konwersji unikalny dla Twojego konta, a AW-CONVERSION_LABEL – etykietę konwersji unikalną dla działania powodującego konwersję.
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>
Nie wiesz, czy tag jest prawidłowo skonfigurowany? Aby sprawdzić implementację tagu, możesz użyć rozszerzenia Tag Assistant. Więcej informacji znajdziesz w artykułach Rozwiązywanie problemów z tagowaniem całej witrynyRozwiązywanie za pomocą rozszerzenia Tag Assistant problemów z niezweryfikowanymi lub nieaktywnymi działaniami powodującymi konwersję.

Informowanie użytkowników witryny o zbieraniu danych

Zapewnij użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, a jeśli jest to wymagane prawnie, uzyskaj zgodę na ich zbieranie.

Prywatność i zabezpieczenia w zakresie śledzenia witryny

Standardy Google w zakresie bezpieczeństwa są rygorystyczne. Google Ads zbiera dane tylko na stronach zawierających odpowiednie tagi.

Zadbaj o to, by zapewnić użytkownikom jasne i wyczerpujące informacje na temat danych, które zbierasz w swoich witrynach, a jeśli jest to wymagane prawnie, uzyskaj zgodę na ich zbieranie.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

true
Rozwijanie firmy z Google Ads

Docieraj do milionów klientów poszukujących firm takich jak Twoja – w wyszukiwarce, YouTube, Mapach i innych usługach Google.

Zarejestruj się teraz     

lub zadzwoń pod numer 1 855 500 2758                                              

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false
false