Reklāmguvumu uzskaites iestatīšana tīmekļa vietnei

Izmantojot reklāmguvumu uzskaiti, varat uzzināt, cik bieži lietotāju klikšķi uz jūsu reklāmām nodrošina vērtīgu klienta darbību tīmekļa vietnē (piemēram, pirkumus, reģistrēšanos un veidlapu iesniegšanu).

Šajā rakstā ir paskaidrots, kā izveidot reklāmguvuma darbību, lai uzskaitītu klientu veiktās darbības tīmekļa vietnē. Jums savā Google Ads kontā būs jāiestata reklāmguvuma darbība un jāiegūst koda fragments, kas tiek dēvēts par tagu. Lai pabeigtu reklāmguvumu uzskaites iestatīšanu, jums būs jāpievieno reklāmguvumu uzskaites tags savai tīmekļa vietnei.

Pirms darba sākšanas

Tālāk ir minēti nepieciešamie nosacījumi, lai jūs varētu iestatīt vietnes reklāmguvumu uzskaiti.

 • Vietne: tajā būs jāievieto reklāmguvumu uzskaites kods (to dēvē par tagu).
 • Iespēja rediģēt tīmekļa vietni. Jums vai tīmekļa pārzinim tags būs jāpievieno tīmekļa vietnei.

Šajā rakstā ietverti iestatīšanas norādījumi. Lai uzzinātu vairāk par to, kā darbojas reklāmguvumu uzskaite un kāpēc to izmantot, lasiet rakstu Par reklāmguvumu uzskaiti.

Ja neesat pārliecināts, vai vietnes reklāmguvumu uzskaite ir jums piemērota, varat skatīt norādījumus par citiem reklāmguvumu uzskaites veidiem.

Norādījumi

1. darbība. Reklāmguvuma darbības izveide

 1. Pierakstieties savā Google Ads kontā.
 2. Augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz rīku ikonas  un sadaļā “Novērtēšana” noklikšķiniet uz Reklāmguvumi.
 3. Noklikšķiniet uz pluszīmes pogas .
 4. Noklikšķiniet uz vienuma Tīmekļa vietne.
 5. Blakus vienumam “Reklāmguvuma nosaukums” ievadiet uzskaitāmā reklāmguvuma nosaukumu, piemēram, “reģistrēšanās informatīvā izdevuma saņemšanai” vai “kāzu pušķa iegāde”. Tā varēsiet vieglāk atpazīt šo reklāmguvuma darbību reklāmguvumu pārskatos.
 6. Blakus vienumam “Kategorija” nolaižamajā izvēlnē atlasiet reklāmguvuma darbības aprakstu. Izmantojot kategorijas, varat pārskatos segmentēt reklāmguvumus, lai vienkopus skatītu līdzīgus reklāmguvumus.
 7. Blakus vienumam “Vērtība” atlasiet, kā uzskaitīt katra reklāmguvuma vērtību.
  • Izmantot vienādu vērtību katram reklāmguvumam. Norādiet, cik vērtīgs katrs reklāmguvums ir jūsu uzņēmumam.
  • Izmantot atšķirīgas vērtības katram reklāmguvumam. Izmantojiet šo opciju, ja, piemēram, vēlaties uzskaitīt atšķirīgas vērtības produktu pirkumus. Vēlāk, kad pievienosiet reklāmguvumu uzskaites tagu, jums būs jāpielāgo tags ar darījumiem saistītu vērtību uzskaitei
  • Neizmantot vērtību
 8. Blakus vienumam “Skaits” atlasiet, kā skaitīt šos reklāmguvumus.
  • Viens. Šo iestatījumu ieteicams izvēlēties potenciālajiem pirkumiem, piemēram, reģistrēšanās veidlapai vietnē, ja jūsu uzņēmumam ir vērtīgs tikai viens reklāmguvums no klikšķa uz reklāmas.
  • Katrs. Šo iestatījumu ieteicams izvēlēties pārdošanai, ja jūsu uzņēmumam ir vērtīgs katrs reklāmguvums.
 9. Noklikšķiniet uz Reklāmguvumu periods. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet, cik ilgi pēc mijiedarbības ar reklāmu uzskaitīt reklāmguvumus. Šī perioda ilgums var būt 1–90 dienas. Uzziniet vairāk par reklāmguvumu periodiem.
 10. Noklikšķiniet uz Seansa reklāmguvumu periods. Nolaižamajā izvēlnē atlasiet, cik ilgi uzskaitīt seansu reklāmguvumus. Šī perioda ilgums var būt 1–30 dienas.
 11. Noklikšķiniet uz Iekļaut slejā “Reklāmguvumi”. Šis pēc noklusējuma atlasītais iestatījums ļauj izvēlēties, vai šīs reklāmguvuma darbības datus iekļaut pārskata slejā “Reklāmguvumi”. Ja noņemsiet atzīmi no šī iestatījuma, dati joprojām tiks iekļauti slejā “Visi reklāmguvumi”. Ieteicams noņemt atzīmi no šī iestatījuma, ja izmantojat viedo cenu noteikšanu un nevēlaties ietvert šo konkrēto reklāmguvuma darbību savā cenu noteikšanas stratēģijā. Uzziniet vairāk par iestatījumu “Iekļaut slejā “Reklāmguvumi””.
 12.  Noklikšķiniet uz Izveidot un turpināt.

Tiks parādīts ekrāns, kurā būs norādīts, ka esat izveidojis reklāmguvuma darbību. Lai iestatītu tagu, izpildiet nākamajā sadaļā sniegtos norādījumus.

Svarīgi! Ja izmantojat reklāmguvumu darbību kopas, lai kontrolētu reklāmguvumu iekļaušanu kampaņas līmenī, gādājiet, lai šī jaunā darbība tiktu pievienota visām atbilstošajām kopām, pretējā gadījumā netiks veikta šo kampaņu optimizācija konkrētajai darbībai.

2. darbība. Reklāmguvumu uzskaites taga iestatīšana

Lai pirmo reizi iestatītu vietnes reklāmguvumu uzskaiti, savai vietnei jāpievieno divi koda fragmenti: vispārējais vietnes tags un notikuma fragments.

Vispārējais vietnes tags jūsu tīmekļa vietnes apmeklētājus pievieno atkārtotā mārketinga sarakstiem “Visi apmeklētāji” (ja esat iestatījis atkārtoto mārketingu) un domēnā tiek iestatīti jauni sīkfaili, kuri glabā informāciju par reklāmas klikšķi, kas novirzīja lietotāju uz jūsu vietni. Ņemiet vērā, ka Google Ads reklāmguvumu uzskaites tags var izmantot šo informāciju par klikšķiem, lai attiecinātu reklāmguvumu uz jūsu Google Ads kampaņām. Lūdzam nodrošināt lietotājiem skaidru un saprotamu informāciju par datu vākšanu, kā arī saņemt viņu piekrišanu (ja to nosaka juridiskās prasības).

Vispārējais vietnes tags jāievieto visās jūsu tīmekļa vietnes lapās, tomēr katram Google Ads kontam ir nepieciešams tikai viens vispārējais vietnes tags.

Notikuma fragments uzskaita darbības, kas jāuzskaita kā reklāmguvumi. Ievietojiet šo fragmentu vietnes lapās, kurām vēlaties uzskaitīt reklāmguvumus. Katrai reklāmguvuma darbībai ir savs saistītais notikuma fragments, savukārt vispārējais vietnes tags ir viens visām reklāmguvuma darbībām Google Ads kontā.

Izvēlieties vienu no divām taga ievietošanas iespējām.

1. iespēja. Taga patstāvīga ievietošana

 1. Sadaļā “Vispārējais vietnes tags” atlasiet opciju, kas vislabāk raksturo jūsu situāciju, un izpildiet norādījumus par taga ievietošanu.​
  • Savā tīmekļa vietnē neesmu instalējis vispārējo vietnes tagu — izvēlieties šo opciju, ja tagu reklāmguvuma darbībai savā kontā iestatāt pirmoreiz un neesat ievietojis vispārējo vietnes tagu no cita Google produkta. Atlasot šo opciju, vispārējais vietnes tags tiek rādīts pilnībā. Lai ievietotu tagu, nokopējiet tā kodu un ielīmējiet to katrā savas tīmekļa vietnes lapā starp tagiem <head></head>.


   Tālāk ir sniegts vispārējā vietnes taga piemērs, kurā “AW-CONVERSION_ID” ir jūsu Google Ads kontam unikālais reklāmguvuma ID:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Es savā tīmekļa vietnē ievietoju vispārējo vietnes tagu no cita Google produkta (piemēram, no Google Analytics) vai no cita Google Ads konta — ja šī opcija attiecas uz jums, tīmekļa vietnei nav nepieciešams vēlreiz pievienot vispārējo vietnes tagu, tomēr, lai šajā kontā darbotos reklāmguvumu uzskaite, katrai vispārējā vietnes taga instancei pievienojiet komandu “config” (koda fragments, kurā ir ietverts jūsu reklāmguvuma ID). Atlasot šo opciju, tiek parādīta minētā komanda, kur “AW-CONVERSION_ID” ir jūsu konta reklāmguvuma ID:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Pievienojiet komandu “config” ikvienai vispārējā vietnes taga instancei savā tīmekļa vietnē tieši virs beigu taga </script>. 

   Tālāk piemērā ir parādīts Google Analytics un Google Ads konfigurēts vispārējais vietnes tags ar izceltu Google Ads kontam paredzēto komandu “config”:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Es jau instalēju vispārējo vietnes tagu savā tīmekļa vietnē, kad izveidoju citu reklāmguvuma darbību šajā Google Ads kontā: ja šī opcija attiecas uz jums, tīmekļa vietnei nav nepieciešams vēlreiz pievienot vispārējo vietnes tagu. Tikai gādājiet, lai vispārējais vietnes tags būtu ievietots katrā jūsu vietnes lapā, un pārliecinieties, ka komandā config katrā taga instancē ir jūsu konta reklāmguvuma ID. Atlasot šo opciju, tiks parādīts jūsu reklāmguvuma ID.

 2. (Neobligāti) Pārveidojiet vispārējo vietnes tagu atbilstoši savām preferencēm.   
  • Ja nevēlaties, lai vispārējais vietnes tags pievienotu tīmekļa vietnes apmeklētājus atkārtotā mārketinga sarakstiem sākotnējās lapas ielādes laikā, pievienojiet tālāk izcelto daļu vispārējā vietnes taga komandai “config”:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'send_page_view': false});

  • Ja nevēlaties, lai vispārējais vietnes tags jūsu vietnes domēnā iestatītu pirmās puses sīkfailus, pievienojiet tālāk izcelto daļu vispārējā vietnes taga komandai config:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'conversion_linker': false});

   Piezīme

   Mēs neiesakām to darīt, jo tā reklāmguvumu novērtēšana nebūs tik precīza.
  • Ja vēlaties atspējot atkārtotā mārketinga datu apkopošanu, vispārējam vietnes tagam virs komandas gtag('js') pievienojiet izcelto komandu gtag('set'). Tā visiem konfigurētajiem Google Ads kontiem tiks atspējota atkārtotā mārketinga datu apkopošana.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Nokopējiet vispārējo vietnes tagu un pēc tam izpildiet norādījumus par taga pievienošanu vietnei.

 4. Blakus vienumam “Notikuma fragments” atlasiet, vai reklāmguvumu uzskaitei jāizmanto lapas ielāde vai klikšķis.
  • Lapas ielāde: reklāmguvumi tiek uzskaitīti, kad klienti apmeklē reklāmguvumu lapu, piemēram, pirkuma vai reģistrācijas apstiprinājuma lapu. Šī ir visbiežāk lietotā opcija, un tā ir atlasīta pēc noklusējuma. Uzziniet vairāk par Google drošības standartiem.
  • Klikšķis: reklāmguvumi tiek uzskaitīti, kad klienti noklikšķina uz pogas vai saites (piemēram, uz pogas “Pirkt tūlīt”). 
 5. Nokopējiet notikuma fragmentu un pēc tam izpildiet norādījumus par fragmenta pievienošanu vietnei vai noklikšķiniet uz Lejupielādēt fragmentu, lai fragmentu pievienotu vēlāk.
  • Ja uzskaitāt reklāmguvumus pēc lapas ielādes, pievienojiet notikuma fragmentu lapai, kurā veicat uzskaiti.
  • Ja uzskaitāt reklāmguvumus pēc klikšķa, pievienojiet notikuma fragmentu lapai, kurā ir poga vai saite, kam vēlaties uzskaitīt klikšķus.
 6. Noklikšķiniet uz Tālāk
 7. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 8. Ja klikšķus savā tīmekļa vietnē uzskaitāt kā reklāmguvumus, izpildiet šos norādījumus, lai pievienotu papildu koda fragmentu pogai vai saitei, kam vēlaties iestatīt uzskaiti. Šī darbība ir obligāta, lai reklāmguvumu uzskaite darbotos.

2. iespēja. Google tagu pārvaldnieka izmantošana

Google tagu pārvaldnieks ir tagu pārvaldības sistēma, ko varat izmantot, lai ātri un viegli atjauninātu tagus un koda fragmentus savā tīmekļa vietnē. Jūs varat izmantot Google tagu pārvaldnieku, lai ievietotu lapās savu reklāmguvumu uzskaites tagu.

 1. Nokopējiet savas reklāmguvuma darbības reklāmguvuma ID un reklāmguvuma iezīmi (parādīta šajā cilnē).
 2. Izpildiet norādījumus par to, kā Google tagu pārvaldniekā iestatīt Google Ads reklāmguvumu uzskaiti. Svarīgi! Lai nodrošinātu pienācīgu uzskaiti visās pārlūkprogrammās, noteikti pievienojiet reklāmguvumu saistītāja tagu un konfigurējiet tā aktivizēšanu visās tīmekļa lapās.
 3. Noklikšķiniet uz Tālāk.
 4. Noklikšķiniet uz Gatavs.
 5. Ja klikšķus savā tīmekļa vietnē uzskaitāt kā reklāmguvumus, jums ir jāveic papildu iestatīšanas darbības Google tagu pārvaldniekā. Tas ir nepieciešams, lai reklāmguvumu uzskaite darbotos. Izvēlieties vienu no divām tālāk minētajām iespējām.

Padoms. Ievietojiet reklāmguvumu uzskaites tagu, izmantojot Google tagu pārvaldnieku

Tā vietā, lai manuāli pievienotu reklāmguvumu uzskaites tagu savas tīmekļa vietnes kodam, varat taga instalēšanai izmantot Google tagu pārvaldnieku. Ir jānorāda tālāk minētā informācija.
 • Reklāmguvuma ID
 • Reklāmguvuma iezīme
Šo informāciju atradīsiet savas reklāmguvuma darbības notikuma fragmentā. Tālāk sniegtajā fragmenta piemērā identifikatoru AW-CONVERSION_ID veido jūsu kontam unikālais reklāmguvuma ID, savukārt iezīmi AW-CONVERSION_LABEL veido katrai reklāmguvuma darbībai unikālā reklāmguvuma iezīme. 
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>
Vai neesat drošs, ka tags ir iestatīts pareizi? Varat izmantot Google Tag Assistant, lai pārbaudītu sava taga ieviešanu. Lai novērstu citas problēmas, skatiet tēmuReklāmguvumu uzskaites taga pārbaude.

Vietnes apmeklētāju informēšana par datu apkopošanu

Kā vienmēr — lūdzam nodrošināt lietotājiem skaidru un saprotamu informāciju par datiem, kas tiek apkopoti jūsu tīmekļa vietnēs, kā arī, ja to nosaka juridiskās prasības, saņemt lietotāju piekrišanu šādai datu apkopošanai.

Ar vietņu izsekošanu saistītā drošība un konfidencialitāte

Uzņēmumā Google ir stingri noteikti drošības standarti. Šajā programmā tiek uzskaitītas tikai tās lapas, kurās ir ietverts Google reklāmguvuma tags. Mēs izmantojam arī datu šifrējumu un drošus serverus.

Lūdzam nodrošināt lietotājiem skaidru un saprotamu informāciju par datiem, kas tiek apkopoti jūsu vietnēs, kā arī saņemt piekrišanu šādai datu apkopošanai, ja tā tiek juridiski pieprasīta.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.