Postavljanje praćenja konverzija za web-lokaciju

Praćenje konverzija može vam pružiti uvid u to koliko učinkovito klikovi na vaš oglas dovode do vrijedne korisničke aktivnosti na vašoj web-lokaciji, kao što su kupnja, registracija i slanje obrasca.

U ovom se članku objašnjava kako izraditi radnju konverzije za praćenje korisničkih radnji na web-lokaciji. Radnju konverzije postavit ćete na Google Ads računu i dobiti djelić koda za praćenje pod nazivom "oznaka". Kako biste dovršili postavljanje praćenja konverzija, trebate dodati oznaku za praćenje konverzija na svoju web-lokaciju.

Prije nego što počnete

Evo što vam je potrebno da biste mogli postaviti praćenje konverzija na web-lokaciji:

 • Web-lokacija: ovdje ćete postaviti kôd za praćenje konverzija (koji se naziva "oznaka").
 • Mogućnost uređivanja web-lokacije: vi ili vaš web developer trebate moći dodati oznaku na web-lokaciju.

U ovom su članku navedene upute za postavljanje. Da biste saznali više o tome kako praćenje konverzija funkcionira i zašto ga upotrebljavati, pročitajte članak Više o praćenju konverzija.

Ili, ako niste sigurni je li praćenje konverzija na web-lokaciji prava stvar za vas, možete pročitati upute za različite vrste praćenja konverzija ovdje.

Upute

1. korak: izrada radnje konverzije

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite ikonu alata Google Ads | alati [ikona], a u odjeljku "Mjerenje" kliknite Konverzije.                                           

  Napomena: ako ažurirate radnje konverzije, od vas će se tražiti da pregledate i ažurirate kategorije konverzija. Pročitajte više o ažuriranim kategorijama konverzija.

 3. Kliknite gumb s plusom .
 4. Kliknite Web-lokacija.
 5. U odjeljku kategorija odaberite vrstu radnje koju želite pratiti. Dostupne su kategorije za klasifikaciju radnji ovisno o prodaji, potencijalnim kupcima i drugim aktivnostima. 
 6. Pored odjeljka "Naziv konverzije" unesite naziv za konverziju koju želite pratiti, npr. "registracija za bilten" ili "kupnja vjenčanog buketa". Tako ćete tu radnju konverzije kasnije lakše prepoznati u izvješćima o konverzijama.
 7. Pored odjeljka "Kategorija" odaberite opis za radnju konverzije. Kategorija vam omogućuje segmentiranje konverzija u izvješćima kako biste mogli usporedno promatrati slične konverzije.
 8. Pokraj opcije "Vrijednost" odaberite na koji će se način pratiti vrijednost svake konverzije.
  • Koristi istu vrijednost za svaku konverziju. Unesite vrijednost koju svaka konverzija ima za vašu tvrtku.
  • Koristi različite vrijednosti za konverzije. Upotrebljavajte ovu opciju ako, primjerice, pratite kupnje proizvoda s različitim cijenama. Kasnije, kada dodate oznaku za praćenje konverzija, trebat ćete prilagoditi svoju oznaku kako bi pratila vrijednost određenih transakcija.
  • Ne koristi vrijednost.
 9. Pokraj opcije "Bilježi" odaberite način bilježenja tih konverzija.
  • Jedna. Ova je postavka najbolja za potencijalne kupce, kao u slučaju obrasca za registraciju na vašoj web-lokaciji, kada samo jedna konverzija po kliku na oglas vjerojatno dodaje vrijednost vašem poslovanju.
  • Svaka. Ova je postavka najbolja za prodaju, kada svaka konverzija vjerojatno dodaje vrijednost vašoj tvrtki.
 10. Kliknite Vremenski okvir konverzije nakon klika. S padajućeg izbornika odaberite koliko dugo želite pratiti konverzije nakon interakcije s oglasom. Za pretraživačke kampanje, Shopping kampanje i kampanje na prikazivačkoj mreži vremenski okvir može biti od jednog do 90 dana. Saznajte više o vremenskim okvirima konverzije
 11. Kliknite Vremenski okvir konverzija nakon pregleda. S padajućeg izbornika odaberite koliko dugo želite pratiti konverzije nakon pregleda. Za pretraživačke kampanje, Shopping kampanje i kampanje na prikazivačkoj mreži vremenski okvir može biti od jednog do 30 dana.
 12. Kliknite Uključi u "Konverzije". Ta postavka, odabrana prema zadanim postavkama, omogućuje vam da odlučite želite li uključiti podatke za ovu radnju konverzije u stupac "Konverzije" u izvješću. Ako poništite odabir ove postavke, podaci će se i dalje prikazivati u stupcu "Sve konverzije". Bilo bi dobro da poništite odabir te postavke ako upotrebljavate pametno licitiranje, a ne želite uključiti tu radnju konverzije u strategiju licitiranja. Saznajte više o postavci "Uključi u 'Konverzije".
 13. Kliknite Izradi i nastavi.

Vidjet ćete zaslon koji prikazuje da ste izradili radnju konverzije. Slijedite upute u sljedećem odjeljku da biste postavili oznaku.

Važno: ako upotrebljavate skupove radnji konverzije da biste odredili koje su konverzije uključene na razini kampanje, obavezno dodajte ovu novu radnju svim odgovarajućim skupovima. U suprotnom se te kampanje neće optimizirati za ovu radnju.

2. korak: postavljanje oznake za praćenje konverzija

Da biste prvi put postavili praćenje konverzija na web-lokaciji, na svoju web-lokaciju trebate dodati dva isječka koda: globalnu oznaku web-lokacije i isječak događaja.

Globalna oznaka web-lokacije dodaje posjetitelje web-lokacije na popise za remarketing "Svi posjetitelji" (ako ste postavili remarketing) i na vašu domenu postavlja nove kolačiće koji pohranjuju podatke o kliku na oglas koji je doveo korisnika na vašu web-lokaciju. Napominjemo da Google Ads oznaka za praćenje konverzija može upotrebljavati te informacije o klikovima za atribuciju konverzije vašim Google Ads kampanjama. Provjerite pružate li korisnicima jasne i opsežne informacije o prikupljanju podataka i imate li pristanak za prikupljanje ako je to zakonski potrebno.

Globalnu oznaku web-lokacije morate instalirati na svakoj stranici svoje web-lokacije, no potrebna je samo jedna globalna oznaka web-lokacije za svaki Google Ads račun.

Isječak događaja prati radnje koje se trebaju bilježiti kao konverzije. Instalirajte taj isječak na stranice web-lokacije za koje želite pratiti konverzije. Svaka radnja konverzije ima vlastiti povezani isječak događaja, dok je globalna oznaka web-lokacije jednaka u svim radnjama konverzije na Google Ads računu.

Odaberite jedan od dva načina instalacije oznake.

1. opcija: sami instalirajte oznaku

 1. U odjeljku "Globalna oznaka web-lokacije" odaberite opciju koja najbolje opisuje vašu situaciju i slijedite upute za instaliranje oznake:
  • Nisam instalirao globalnu oznaku web-lokacije na svoju web-lokaciju: odaberite ovu opciju ako prvi put postavljate oznaku za radnju konverzije na svom računu i niste instalirali globalnu oznaku web-lokacije iz drugog Googleova proizvoda. Ova opcija prikazuje cjelovitu globalnu oznaku web-lokacije. Da biste instalirali oznaku, kopirajte kôd oznake i zalijepite ga između oznaka <head></head> svake stranice na svojoj web-lokaciji.


   Evo primjera globalne oznake web-lokacije u kojoj "AW-CONVERSION_ID" predstavlja ID konverzije koji je jedinstven za vaš Google Ads račun:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

   gtag('js', new Date());

   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Instalirao sam globalnu oznaku web-lokacije s drugog Googleovog proizvoda (primjer: Google Analytics) ili s drugog Google Ads računa: ako se ta opcija odnosi na vas, nećete morati ponovno dodati globalnu oznaku web-lokacije na svoju web-lokaciju. Međutim, da bi praćenje konverzija funkcioniralo za ovaj račun, morat ćete dodati naredbu config (isječak koda sadrži vaš ID konverzije) u svaku instancu globalne oznake web-lokacije. Ova opcija prikazuje tu naredbu, pri čemu "AW-CONVERSION_ID" predstavlja ID konverzije računa:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Dodajte naredbu config u svaku instancu globalne oznake svoje web-lokacije, neposredno iznad završne oznake </script>.

   Evo primjera globalne oznake web-lokacije koja je konfigurirana za Google Analytics i Google Ads, s istaknutom naredbom config za Google Ads račun:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');

   gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Već sam instalirao globalnu oznaku web-lokacije na svoju web-lokaciju kad sam izradio drugu radnju konverzije na ovom Google Ads računu: ako se ta opcija odnosi na vas, nećete morati ponovno dodati globalnu oznaku web-lokacije na svoju web-lokaciju. Samo provjerite pojavljuje li se globalna oznaka web-lokacije na svakoj stranici vaše web-lokacije i sadrži li naredba config u svakoj instanci oznake ID konverzije vašeg računa. ID konverzije vidjet ćete kada odaberete ovu opciju.

 2. (Neobavezno) Izmijenite globalnu oznaku web-lokacije na temelju svojih postavki:
  • Ako ne želite da tijekom početnog učitavanja stranice globalna oznaka web-lokacije dodaje posjetitelje web-lokacije na popise za remarketing, naredbi 'config' globalne oznake web-lokacije dodajte istaknuti dio u nastavku:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'send_page_view': false});

  • Ako ne želite da globalna oznaka web-lokacije postavlja kolačiće prve strane na domenu vaše web-lokacije, naredbi 'config' globalne oznake web-lokacije dodajte istaknuti dio u nastavku:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'conversion_linker': false});

   Napomena

   To ne preporučujemo jer može smanjiti preciznost mjerenja konverzija.
  • Ako želite onemogućiti prikupljanje podataka o remarketingu, globalnoj web-oznaci dodajte istaknutu naredbu gtag('set') iznad naredbe gtag('js'). To će onemogućiti prikupljanje podataka o remarketingu za sve konfigurirane Google Ads račune.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Kopirajte globalnu oznaku web-lokacije, a zatim slijedite upute za dodavanje oznake na web-lokaciju.

 4. Pokraj opcije "Isječak događaja" odaberite želite li pratiti konverzije prilikom učitavanja stranice ili klika.
  • Učitavanje stranice: konverzije se bilježe kada korisnici posjete stranicu konverzije, kao što je stranica potvrde za kupnju ili registraciju. To je zadana i najčešće upotrebljavana opcija. Saznajte više o Googleovim sigurnosnim standardima.
  • Klik: konverzije se bilježe kada korisnici kliknu gumb ili vezu (kao što je gumb "Kupite odmah").
 5. Kopirajte isječak događaja, a zatim slijedite upute da biste ga dodali na svoju web-lokaciju ili kliknite Preuzmi isječak da biste ga dodali kasnije.
  • Ako pratite konverzije po učitavanju stranice, dodajte isječak događaja na stranicu koju pratite.
  • Ako pratite konverzije po kliku, dodajte isječak događaja na stranicu s gumbom ili vezom za koje želite pratiti klikove.
 6. Kliknite Dalje.
 7. Kliknite Gotovo.
 8. Ako pratite klikove na web-lokaciji kao konverzije, slijedite upute u članku Praćenje klikova na web-lokaciji kao konverzija da biste dodali dodatni isječak koda gumbu ili vezi koje želite pratiti. Taj je korak potreban da bi praćenje konverzija funkcioniralo.

2. opcija: upotrijebite Google upravitelj oznaka

Google upravitelj oznaka sustav je za upravljanje oznakama koji vam omogućuje da brzo i jednostavno ažurirate oznake i isječke koda na svojoj web-lokaciji. Google upravitelj oznaka možete upotrebljavati za instaliranje oznake za praćenje konverzija.

 1. Kopirajte ID konverzije i oznaku konverzije (prikazane na ovoj kartici) za radnju konverzije.
 2. Slijedite upute za postavljanje Google Ads praćenja konverzija u Google upravitelju oznaka. Važno: kako biste osigurali pravilno praćenje u svim preglednicima, obavezno dodajte oznaku poveznice konverzije i konfigurirajte je tako da se aktivira na svim vašim web-stranicama.
 3. Kliknite Dalje.
 4. Kliknite Gotovo.
 5. Ako pratite klikove na web-lokaciji kao konverzije, morat ćete izvršiti dodatne korake postavljanja u Google upravitelju oznaka. To je potrebno da bi praćenje konverzija funkcioniralo. Odaberite jednu od dviju opcija u nastavku:
 • Osnovno: postavite okidač klika kako bi se oznaka za praćenje konverzija aktivirala kada se ostvari relevantni klik.
 • Napredno: dodajte poziv funkcije u kôd za vezu, gumb ili sliku gumba. Zatim postavite prilagođeni okidač događaja kako bi se oznaka za praćenje konverzija aktivirala kada se ostvari događaj (u ovom slučaju klik).

Savjet: instalirajte oznaku za praćenje konverzija pomoću Google upravitelja oznaka

Umjesto ručnog dodavanja oznake za praćenje konverzija u kôd web-lokacije, za instalaciju oznake možete upotrijebiti Google upravitelj oznaka. Potrebno je navesti sljedeće podatke:
 • ID konverzije
 • oznaku konverzije.
Te podatke pronaći ćete u isječku događaja za radnju konverzije. U primjeru isječka u nastavku AW-CONVERSION_ID predstavlja jedinstveni ID konverzije vašeg računa, dok AW-CONVERSION_LABEL predstavlja jedinstvenu oznaku konverzije za svaku radnju konverzije.
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>
Niste sigurni je li vaša oznaka ispravno postavljena? Možete upotrijebiti Google pomoćnik za oznake da biste provjerili implementaciju svoje oznake. Za dodatno rješavanje problema, pogledajte članak Provjera oznake za praćenje konverzija.

Obavještavanje posjetitelja web-lokacije o prikupljanju podataka

Kao uvijek, provjerite pružate li korisnicima jasne i opsežne informacije o svojoj web-lokaciji i imate li pristanak za to prikupljanje ako je to zakonski potrebno.

Sigurnost i privatnost za praćenje web-lokacije

Googleovi su sigurnosni standardi strogi. Google Ads prikuplja podatke samo na stranicama na koje ste implementirali povezane oznake.

Provjerite pružate li korisnicima jasne i opsežne informacije o podacima koje prikupljate na svojoj web-lokaciji imate li pristanak za to prikupljanje ako je to zakonski potrebno.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
73067
false