Nastavení měření konverzí pro web

Měření konverzí pomáhá zjistit, zda vedou kliknutí na reklamu na vašich stránkách k žádoucím aktivitám zákazníků – například k nákupům, registracím, odesílání formulářů a podobně.

V tomto článku se dočtete, jak vytvořit konverzní akci ke sledování aktivit zákazníků na vašem webu. Konverzní akci vytvoříte v účtu Google Ads. Získáte tak fragment měřicího kódu, tzv. značku. Nastavení měření konverzí dokončíte přidáním značky pro měření konverzí na svůj web.

Než začnete

Chcete-li na webových stránkách nastavit měření konverzí, musíte mít:

 • web: na něj umístíte kód měření konverzí, neboli „značku“,
 • možnost upravovat kód webové stránky: vy nebo váš webový vývojář musíte značku na web přidat.

Tento článek se soustředí na samotné nastavení. Pokud se chcete dozvědět více o principu měření konverzí a jeho přínosech, přečtěte si Měření konverzí.

Jestliže si nejste jisti, který typ měření konverzí je pro vás nejvhodnější, můžete si pročíst pokyny pro všechny druhy měření konverzí.

Pokyny

Krok 1: Vytvoření konverzní akce

 1. Přihlaste se k účtu Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon] a v části Měření na Konverze.                                           

  Poznámka: Pokud aktualizujete konverzní akce, budete vyzváni ke kontrole a aktualizaci kategorií konverzí. Další informace o aktualizovaných kategoriích konverzí.

 3. Klikněte na tlačítko plus .
 4. Klikněte na položku Web.
 5. V části Kategorie vyberte, jaký typ akce chcete měřit. K dispozici jsou kategorie, jež akcím přiřazují kategorie Prodej, Potenciální zákazníci a Ostatní aktivity. 
 6. Do textového pole označeného Název konverze zadejte název konverze, kterou chcete měřit, například „registrace k odběru zpravodaje“ nebo „nákup svatební kytice“. Snáze tak tuto konverzní akci později najdete v přehledech konverzí.
 7. V části Kategorie vyberte popis konverzní akce. Kategorie umožňuje segmentaci konverzí v přehledech, takže můžete podobné konverze prohlížet současně.
 8. V části Hodnota vyberte způsob, jak se budou hodnoty jednotlivých konverzí měřit.
  • Použít stejnou hodnotu u všech konverzí: Zadejte částku udávající hodnotu jednotlivých konverzí pro vaši firmu.
  • Použít jinou hodnotu u každé konverze. Tuto možnost můžete použít, například když měříte nákupy produktů s různými cenami. Až budete značku pro měření konverzí přidávat, je třeba ji upravit, aby měřila konkrétní hodnoty pro jednotlivé transakce.
  • Nepoužívat hodnotu.
 9. V části „Počet“ vyberte způsob počítání daných konverzí.
  • Jedna konverze: Toto nastavení je vhodné ke sledování potenciálních zákazníků, kteří například vyplní na webu registrační formulář. Přínosem pro vaši firmu totiž v takových případech bude pravděpodobně jen jedna konverze na každé kliknutí na reklamu.
  • Každá konverze: Toto nastavení se hodí ke sledování prodejních transakcí, když vaše firma pravděpodobně získává nějakou hodnotu z každé konverze.
 10. Klikněte na možnost Doba sledování konverzí po prokliku. Z rozbalovací nabídky vyberte, jak dlouho po interakci s reklamou chcete konverze měřit. U kampaní ve vyhledávání, v Nákupech a u obsahových kampaní může být doba sledování 1 až 90 dní. Přečtěte si další informace o době sledování konverzí.
 11. Klikněte na Okno konverze po zobrazení. Z rozbalovací nabídky vyberte, jak dlouho chcete konverze po zobrazení měřit. U kampaní ve vyhledávání, v Nákupech a u obsahových kampaní to může být 1 až 30 dní.
 12. Klikněte na možnost Zahrnout do sloupce Konverze. Ve výchozím stavu je aktivní a umožňuje zvolit, zda chcete data o této konverzní akci v přehledech zahrnovat do sloupce Konverze. I pokud její zaškrtnutí zrušíte, budou data zahrnuta ve sloupci Všechny konverze. Zaškrtnutí tohoto políčka je vhodné zrušit, pokud používáte Chytré nabídky a tuto konkrétní konverzní akci ve své strategii nabídek uplatňovat nechcete. Přečtěte si další informace o nastavení Zahrnout do sloupce Konverze.
 13. Klikněte na Vytvořit a pokračovat.

Objeví se obrazovka s potvrzením, že jste právě vytvořili konverzní akci. Podle pokynů v následující části nastavte značku.

Důležité: Používáte-li k nastavení konverzí, které jsou zahrnuty na úrovni kampaně, sady konverzních akcí, musíte tuto novou akci přidat do všech příslušných sad, jinak kampaně nebudou pro tuto akci optimalizovány.

Krok 2: Nastavení značky pro měření konverzí

Chcete-li poprvé nastavit měření konverzí na webu, musíte na svůj web přidat dva fragmenty kódu: globální značku webu a fragment události.

Globální značka webu přidává návštěvníky webu na vaše remarketingové seznamy typu Všichni návštěvníci (pokud jste nastavili remarketing) a nastaví v doméně nové soubory cookie. Ty budou ukládat informace o kliknutí na reklamu, které vám na web přivedlo uživatele. Značky Google Ads pro měření konverzí mohou pomocí těchto informací o kliknutí připisovat konverze vašim kampaním Google Ads. Nezapomeňte poskytovat uživatelům jasné a úplné informace o shromažďování údajů, a pokud to zákon vyžaduje, získejte jejich souhlas.

Globální značku webu je nutné nainstalovat na každou stránku webu, pro každý účet Google Ads ale stačí jedna značka.

Fragment události sleduje akce, které by měly být započítávány jako konverze. Tento fragment umístěte na stránky webu, na kterých chcete sledovat konverze. Každá konverzní akce má svůj vlastní fragment události, zatímco globální značka webu je stejná pro všechny konverzní akce v rámci daného účtu Google Ads.

Značku můžete nainstalovat dvěma způsoby.

Možnost 1: Nainstalujte značku sami

 1. V části Globální značka webu vyberte možnost, která nejlépe popisuje vaši situaci, a podle uvedených pokynů značku nainstalujte:
  • Globální značku webu jsem na své stránky dosud nenainstaloval(a): Tuto možnost vyberte, pokud značku pro konverzní akci ve svém účtu nastavujete poprvé a dosud jste nenainstalovali globální značku webu z jiné služby Google. Tato možnost zobrazí úplnou globální značku webu. Chcete-li značku nainstalovat, zkopírujte kód značky a vložte ho mezi značky <head></head> na všech stránkách svého webu.


   V tomto příkladu globální značky webu znamená „AW-CONVERSION_ID“ ID konverze, které je jedinečné pro váš účet Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Globální značku webu už na svých stránkách mám z jiné služby Google (například Google Analytics) nebo z jiného účtu Google Ads: Pokud se vás týká tato možnost, nebudete muset globální značku webu znovu přidávat. Aby však měření konverzí ve vašem účtu fungovalo, bude nutné přidat příkaz config (úsek kódu obsahující vaše ID konverze) do každé instance globální značky webu. Tato možnost zobrazí uvedený příkaz, ve kterém „AW-CONVERSION_ID“ představuje ID konverze vašeho účtu:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Příkaz config přidejte do všech instancí globální značky webu na svých stránkách těsně před koncovou značku </script>.

   Zde je příklad globální značky webu nastavené pro Google Analytics i Google Ads. Příkaz config pro účet Google Ads je zvýrazněn:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Globální značka webu byla na stránky přidána při nastavování jiné konverzní akce v tomto účtu Google Ads: Pokud se vás týká tato možnost, nebudete muset globální značku webu znovu přidávat. Pouze zkontrolujte, zda je uvedena na všech stránkách webu a zda příkaz config v každé z instancí značky obsahuje ID konverze vašeho účtu. Pokud zvolíte tuto možnost, zobrazí se ID konverze.

 2. (Nepovinné) Upravte si globální značku webu podle svých preferencí:
  • Pokud nechcete, aby globální značka webu přidávala návštěvníky webu do vašich remarketingových seznamů hned při prvním načtení stránky, přidejte do jejího příkazu config část kódu zvýrazněnou níže:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'send_page_view': false});

  • Pokud nechcete, aby globální značka webu nastavovala soubory cookie první strany v doméně vašeho webu, přidejte do jejího příkazu config část kódu zvýrazněnou níže:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'conversion_linker': false});

   Poznámka

   Nedoporučujeme to, protože by to zhoršilo přesnost měření konverzí.
  • Chcete-li zakázat sběr remarketingových dat, přidejte zvýrazněný příkaz gtag ('set') do globální značky webu nad příkazem gtag ('js'). Tím zakážete sběr remarketingových dat u všech nakonfigurovaných účtů Google Ads.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Zkopírujte globální značku webu a postupujte podle pokynů pro přidání značky na web.

 4. Vedle položky Fragment události vyberte, zda chcete sledovat konverze při načítání stránky nebo při kliknutí.
  • Načtení stránky: Toto nastavení započítá konverzi v okamžiku, kdy zákazník navštíví konverzní stránku, například stránku s potvrzením nákupu nebo registrace. Toto je výchozí a nejběžnější možnost. Přečtěte si další informace o standardech zabezpečení společnosti Google.
  • Kliknutí: Toto nastavení započítává konverze, když zákazník klikne na nějaké tlačítko nebo odkaz (například na tlačítko Koupit).
 5. Zkopírujte fragment události a podle pokynů ho přidejte na svůj web, případně klikněte na možnost Stáhnout fragment a přidejte ho později.
  • Měříte-li konverze podle načtení stránky, přidejte fragment události do stránky, kterou chcete měřit.
  • Pokud konverze měříte podle kliknutí, přidejte fragment události do stránky s tlačítkem nebo odkazem, který chcete měřit.
 6. Klikněte na tlačítko Další.
 7. Klikněte na Hotovo.
 8. Pokud na svém webu měříte kliknutí jako konverze, přidejte podle pokynů v článku Měření kliknutí na webu jako konverze další úsek kódu k tlačítku nebo odkazu, který chcete měřit. Neprovedete-li tento krok, měření konverzí nebude fungovat.

Možnost 2: Použití Správce značek Google

Správce značek Google je systém správy značek, který umožňuje snadno a rychle aktualizovat značky a fragmenty kódu na webu. Pomocí Správce značek Google můžete nainstalovat značku pro měření konverzí.

 1. Zkopírujte ID konverzeŠtítek konverze (uvedené na této kartě) pro svoji konverzní akci.
 2. Postupujte podle pokynů k nastavení měření konverzí Google Ads ve Správci značek Google. Důležité: V zájmu přesnosti měření ve všech prohlížečích nezapomeňte přidat značku propojovače konverzí a nastavit ji tak, aby se spouštěla na všech stránkách.
 3. Klikněte na tlačítko Další.
 4. Klikněte na Hotovo.
 5. Pokud na svém webu měříte kliknutí jako konverze, bude nutné dokončit další kroky nastavení ve Správci značek Google. Pokud to neprovedete, měření konverzí nebude fungovat. Vyberte jednu z následujících dvou možností:

Tip: Značku pro měření konverzí nainstalujte pomocí Správce značek Google

Značku pro měření konverzí nemusíte do kódu webu přidávat ručně, můžete využít Správce značek Google. Bude třeba zadat tyto údaje:
 • ID konverze,
 • štítek konverze.
Najdete je ve fragmentu události konverzní akce. Jedinečné ID konverze z vašeho účtu je v příkladu níže řetězec AW-CONVERSION_ID a jedinečný štítek konverze zase AW-CONVERSION_LABEL.
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>
Nejste si jisti správností nastavení značky? Pomocí nástroje Google Tag Assistant můžete implementaci značky zkontrolovat. Další informace o odstraňování problémů naleznete v článku Kontrola značky pro měření konverzí.

Informování návštěvníků webu o shromažďování dat

Jako vždy zajistěte, abyste uživatelům poskytli jasné a úplné informace o tom, jaká data na svých webech shromažďujete. Vyžaduje-li to zákon, musíte k tomu od uživatelů získat souhlas.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů při měření webů

Společnost Google má přísné standardy zabezpečení. Služba Google Ads shromažďuje data pouze na stránkách, kde jste implementovali příslušné značky.

Poskytujte uživatelům jasné a úplné informace o tom, jaká data na svých webech shromažďujete. Pokud je to vyžadováno zákonem, musíte ke sběru údajů získat od uživatelů souhlas.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
73067
false