Настройване на проследяване на реализациите в уебсайта Ви

Проследяването на реализациите може да Ви помогне да видите доколко ефективно кликванията върху рекламите Ви водят до ценна активност от страна на клиентите в уебсайта Ви, като например покупки, регистрации и изпратени формуляри.

Тази статия обяснява как да създадете действие, водещо до реализация, за да проследявате действията на клиентите на сайта си. Ще настроите това действие в профила си в Google Ads и ще получите кодов фрагмент, наричан „маркер“. За да приключите с настройването на реализациите, добавете маркера за проследяване на реализациите към уебсайта си.

Преди да започнете

Ето какво ще Ви е необходимо, за да настроите проследяване на реализациите на уебсайт:

 • Уебсайт: В него поставяте кода за проследяване на реализациите, наричан „маркер“.
 • Възможност да редактирате уебсайта: Вие или уеб администраторът Ви трябва да можете да добавите маркера към уебсайта.

Тази статия разглежда инструкциите за настройване. За да научите повече за функционирането на проследяването на реализациите и защо да го използвате, прочетете Всичко за проследяването на реализациите.

А ако не сте сигурни дали проследяването на реализациите в уебсайт е подходящо за Вас, ще намерите инструкции за различните типове проследяване на реализациите тук.

Инструкции

Стъпка 1: Създаване на действие, водещо до реализация

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В горния десен ъгъл кликнете върху иконата за инструменти и под „Измерване“ кликнете върху Реализации.
 3. Кликнете върху бутона със знак плюс .
 4. Кликнете върху Уебсайт.
 5. До „Име на реализацията“ въведете име за реализацията, която искате да проследявате, като например „абонамент за информационен бюлетин“ или „покупка на сватбен букет“. Това ще Ви помогне по-късно да разпознаете това действие, водещо до реализация, в отчетите за реализациите.
 6. От падащото меню до „Категория“ изберете описание за действието си, водещо до реализация. Категорията Ви дава възможност да сегментирате реализациите си в отчетите, за да можете да виждате подобните реализации заедно.
 7. До „Стойност“ изберете как да проследявате стойността на всяка реализация:
  • Използване на една и съща стойност за всяка реализация. Въведете сумата, на която оценявате за бизнеса си всяка реализация.
  • Използване на различна стойност за всяка реализация. Използвайте тази опция, ако например проследявате покупките на продукти с различни цени. Впоследствие, когато добавите маркера за проследяване на реализациите, ще трябва да го персонализирате за проследяване на конкретни за транзакциите стойности
  • Не се използва стойност. 
 8. До „Отчитане“ изберете как да се отчитат тези реализации.
  • Една. Тази настройка е най-подходяща за възможни клиенти, като например формуляр за регистрация на уебсайта Ви, когато само една реализация от кликване върху реклама вероятно носи стойност за бизнеса Ви.
  • Всички. Тази настройка е най-подходяща за продажби, когато всяка реализация вероятно носи стойност за бизнеса Ви.
 9. Кликнете върху Прозорец на реализациите. От падащото меню изберете колко дълго да се проследяват реализациите след взаимодействие с рекламата. Прозорецът може да бъде с валидност от 1 до 90 дни. Научете повече за прозорците на реализациите.
 10. Кликнете върху Прозорец на реализациите след показване. От падащото меню изберете колко дълго да се проследяват реализациите след показване. Прозорецът може да бъде с валидност от 1 до 30 дни.
 11. Кликнете върху Включване в „Реализации“. Тази настройка, която е избрана по подразбиране, Ви дава възможност да решите дали да добавите данни за това действие, водещо до реализация, в отчетната графа „Реализации“. Ако премахнете отметката от настройката, данните ще продължат да се включват в графата Всички реализации. Бихте могли да премахнете отметката от тази настройка, ако използвате Интелигентно офериране и не искате да включите това действие, водещо до реализация, в стратегията си за офериране. Научете повече за настройката „Включване в „Реализации“.
 12.  Кликнете върху Създаване и продължаване.

Тук ще видите екран, който показва, че сте създали действието, водещо до реализация. Изпълнете инструкциите в следващата секция, за да настроите маркера си.

Важно: Ако използвате набори от действия, водещи до реализация, за да контролирате кои реализации да се включват на ниво кампания, не забравяйте да добавите това ново действие към всички съответни набори. В противен случай тези кампании няма да се оптимизират за това действие.

Стъпка 2: Настройте маркера си за проследяване на реализациите

За да настроите проследяването на реализациите на сайта си за първи път, трябва да добавите два фрагмента от код към уебсайта си: общия маркер на сайта и фрагмента за събитие.

Общият маркер на сайта добавя посетители на уебсайта към списъците Ви за ремаркетинг „Всички посетители“ (ако сте настроили ремаркетинг) и задава нови „бисквитки“ в домейна Ви, които ще съхраняват информация за кликванията върху рекламата, довели хората на сайта Ви. Имайте предвид, че маркерът на Google Ads за проследяване на реализациите ще може да използва тази информация за кликванията, за да приписва реализации на кампаниите Ви в Google Ads. Моля, не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за събирането на данни и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Трябва да инсталирате общия маркер на сайта на всяка страница от уебсайта си, но Ви е нужен само един за всеки профил в Google Ads.

Фрагментът за събитие проследява действията, които трябва да се отчитат като реализации. Инсталирайте го на страниците на сайта, за които искате да проследявате реализации. Всяко действие, водещо до реализация, има собствен свързан с него фрагмент за събитие, докато общият маркер на сайта е един и същ за всички действия, водещи до реализация, в рамките на профила в Google Ads.

Изберете един от двата начина за инсталиране на маркера

Опция 1: Инсталиране на маркера самостоятелно

 1. Под „Общ маркер на сайта“ изберете опцията, описваща най-добре ситуацията Ви, и изпълнете инструкциите за инсталиране на маркера:​
  • Не съм инсталирал/а общия маркер на сайта в уебсайта си: Изберете тази опция, ако за пръв път настройвате маркера за действие, водещо до реализация, в профила си и не сте инсталирали общия маркер на сайта от друг продукт на Google. Тази опция показва пълния вид на общ маркер на сайта. За да инсталирате маркера, копирайте кода му и го поставете между маркерите <head></head> на всяка страница от уебсайта си.


   Следва пример за общ маркер на сайта, където AW-CONVERSION_ID представлява идентификационният номер на реализацията, който е уникален за профила Ви в Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [];

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag('js', new Date());

     gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Инсталирах в уебсайта си общия маркер на сайта от друг продукт на Google (напр. Google Анализ) или от друг профил в Google Ads: Ако тази опция се отнася за Вас, няма да е необходимо да добавяте в уебсайта си отново общия маркер на сайта. За да работи обаче проследяването на реализациите за този профил, ще трябва да добавите командата „config“ (частта от код, която съдържа идентификационния Ви номер на реализацията) към всеки екземпляр на общия маркер на сайта. При тази опция се показва следната команда, където AW-CONVERSION_ID представлява идентификационният номер на реализацията за профила Ви:


   gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   Добавете командата „config“ в уебсайта си към всеки екземпляр на общия маркер на сайта, непосредствено над крайния маркер </script>. 

   Следва пример с общ маркер на сайта, конфигуриран едновременно за Google Анализ и Google Ads, с откроена команда „config“ за профила в Google Ads:

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=GA_TRACKING_ID">

   </script>

   <script>

     window.dataLayer = window.dataLayer || [ ] ;

     function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

     gtag( 'js', new Date () ) ;

     gtag( 'config', 'GA_TRACKING_ID');

     gtag( 'config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

  • Вече инсталирах в уебсайта си общия маркер на сайта при създаването на друго действие, водещо до реализация, в този профил в Google Ads: Ако тази опция се отнася за Вас, няма да е необходимо да добавяте в уебсайта си отново общия маркер на сайта. Трябва само да проверите дали този маркер се показва на всяка страница от сайта Ви и дали командата config във всеки екземпляр на маркера съдържа идентификационния номер на реализацията за профила Ви. Ще видите този номер, когато изберете тази опция.

 2. (По избор) Променете общия маркер на сайта според предпочитанията си:​   
  • Ако не желаете общият маркер на сайта да добавя посетители на уебсайта към списъците Ви за ремаркетинг при първоначалното зареждане на страницата, добавете откроената част по-долу към командата config на общия маркер на сайта си:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'send_page_view': false});

  • Ако не желаете общият маркер на сайта да зададе „бисквитки“ на посещавания домейн на домейна на уебсайта Ви, добавете откроената част по-долу към командата „config“ на общия маркер на сайта:
   gtag('config',' AW-CONVERSION_ID',{'conversion_linker': false});

   Забележка

   Не препоръчваме да правите това, тъй като ще доведе до по-неточно измерване на реализациите.
  •  Ако искате да деактивирате събирането на данни за ремаркетинг, добавете откроената команда gtag('set') към общия си маркер на сайта над командата gtag('js'). Това ще деактивира събирането на данни за ремаркетинг за всички конфигурирани профили в Google Ads.

   <script async
   src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=AW-CONVERSION_ID"></script>

   <script>

   window.dataLayer = window.dataLayer || [];

   function gtag(){dataLayer.push(arguments);}

    gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

    gtag('js', new Date());

    gtag('config', 'AW-CONVERSION_ID');

   </script>

 3. Копирайте общия маркер на сайта и след това изпълнете инструкциите за добавянето му към уебсайта Ви.

 4. До „Фрагмент за събитие“ изберете дали реализациите да се проследяват при зареждане на страница, или при кликване.
  • Зареждане на страницата: Реализациите се отчитат, когато клиентите посетят страница за реализация, като например страница с потвърждение на покупка или регистрация. Това е стандартната и най-често използвана опция. Научете повече за стандартите на Google за сигурност.
  • Кликване: Реализациите се отчитат, когато клиентите кликнат върху бутон или връзка (като например бутон „Купете сега“). 
 5. Копирайте фрагмента за събитие, след което изпълнете инструкциите за добавянето му към уебсайта Ви или кликнете върху Изтегляне на фрагмента, за да го добавите по-късно.
  • Ако проследявате реализациите по зареждане на страницата, добавете фрагмента за събитие към страницата, която проследявате.
  • Ако проследявате реализациите по кликване, добавете фрагмента за събитие към страницата, която съдържа бутона или връзката, които искате да проследявате за кликвания.
 6. Кликнете върху Напред
 7. Кликнете върху Готово.
 8. Ако проследявате кликванията в уебсайта си като реализации, изпълнете тези инструкции, за да добавите допълнителна част от код към бутона или връзката, които искате да проследявате. Тази стъпка е необходима, за да работи проследяването на реализациите.

Опция 2: Използване на Мениджър на маркери на Google

Мениджър на маркери на Google е система за управление на маркери, която Ви дава възможност бързо и лесно да актуализирате маркери и фрагменти от код в уебсайта си. Можете да използвате инструмента, за да инсталирате маркера си за проследяване на реализациите.

 1. Копирайте идентификационния номер на реализацията и етикета на реализацията (показани в този раздел) за действието си, водещо до реализация.
 2. Изпълнете инструкциите за настройване на проследяване на реализациите в Google Ads в Мениджър на маркери на Google. Важно: За да осигурите правилно проследяване във всички браузъри, не забравяйте да добавите маркер на инструмента за свързване на реализации и да го конфигурирате, така че да се задейства на всичките Ви уеб страници.
 3. Кликнете върху Напред.
 4. Кликнете върху Готово.
 5. Ако проследявате кликванията в уебсайта си като реализации, ще трябва да изпълните допълнителни стъпки за настройване в Мениджър на маркери на Google. Това е необходимо, за да работи проследяването на реализациите. Изберете една от следните две опции:

Съвет: Инсталирайте маркера за проследяване на реализациите с Мениджър на маркери на Google

Вместо да добавяте ръчно маркера за проследяване на реализациите към кода на уебсайта си, можете да използвате Мениджър на маркери на Google, за да инсталирате маркера. Ще трябва да предоставите следната информация:
 • Идент. № на реализацията
 • Етикет на реализацията
Ще намерите тази информация във фрагмента за събитие за действието, водещо до реализация. В примерния фрагмент по-долу AW-CONVERSION_ID представлява уникалният за профила Ви идент. № на реализацията, а AW-CONVERSION_LABEL – етикетът на реализацията, който е уникален за всяко действие, водещо до реализация. 
<!-- Event snippet for Example conversion page -->
<script>
 gtag('event', 'conversion', {'send_to': 'AW-CONVERSION_ID/AW-CONVERSION_LABEL',
  'value': 1.0,
  'currency': 'USD'
 });
</script>

Информиране на посетителите на сайта Ви за събирането на данни

Както винаги, моля, не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за данните, които събирате на уебсайтовете си, и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Сигурност и поверителност за проследяването на уебсайтове

Стандартите за сигурност на Google са строги. Чрез програмата се проследяват единствено страниците, съдържащи маркера на Google за проследяване на реализациите. Използваме шифроване на данните и защитени сървъри.

Моля, не забравяйте, че трябва да предоставяте на потребителите ясна и изчерпателна информация за данните, които събирате на уебсайтовете си, и да получите съгласие за това, в случай че такова се изисква по закон.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си