Informácie o teste Google Analytics Individual Qualification (IQ)

Individuálna kvalifikácia (IQ) Google Analytics slúži na preukázanie vysokej úrovne znalosti služby Google Analytics a môže ju získať každý jednotlivec, ktorý úspešne absolvuje test Google Analytics. Kvalifikovaní používatelia vedia efektívnym spôsobom využívať Google Analytics vo svojej organizácii a pomôcť s tým aj iným. Tento test môžete absolvovať, a tak získať túto certifikáciu cez online školiaci program Googlu Academy for Ads.

Skôr než začnete

Ak nemáte účet Academy for Ads, musíte si ho vytvoriť, aby ste mali prístup k testom AdWords, ktoré sú potrebné na získanie certifikácie. Zistite, ako si vytvoriť účet Academy for Ads.

Podmienky absolvovania testu Google Analytics IQ

Ak chcete získať certifikáciu Google Analytics, musíte úspešne absolvovať test Google Analytics. Po vytvorení účtu Academy for Ads získate prístup k testu Google Analytics.

Certifikačné testy Google Analytics sú k dispozícii v 19 jazykoch.

K dispozícii sú tieto jazyky: angličtina (Spojené kráľovstvo), angličtina (Spojené štáty), čeština, čínština (tradičná), čínština (zjednodušená), francúzština, holandčina, japončina, kórejčina, nemčina, poľština, portugalčina, portugalčina (Brazília), ruština, slovenčina, španielčina, španielčina (Latinská Amerika), taliančina, thajčina, turečtina a vietnamčina.

Návody, ako odoslať status vašej individuálnej kvalifikácie

Individuálna kvalifikácia potvrdzuje vaše základné znalosti o službe Google Analytics. Upozorňujeme, že vytvorenie a zobrazovanie loga certifikátu Google Analytics IQ je porušením pravidiel používania obchodných značiek spoločnosti Google a môže byť porušením práva spoločnosti Google na ochranné známky. Ak vytvoríte alebo zobrazíte odznak, môže to viesť k odobratiu kvalifikácie.

Časté otázky

Rozdiel medzi individuálnou kvalifikáciou a partnerským odznakom

  • Jednotlivci sa kvalifikujú. Individuálnu kvalifikáciu môže získať ktorýkoľvek z členov programu Google Partners. Po úspešnom absolvovaní testu Google Analytics IQ môžete tento svoj úspech preukázať prispôsobeným certifikátom od spoločnosti Google.
  • Agentúry získavajú odznaky. Agentúra, ktorá spĺňa požiadavky pre status partnera, získa odznak Google Partner a bude sa môcť prezentovať ako partner Googlu. Upozorňujeme, že agentúra sa nestáva partnerom Googlu jednoducho registráciou v programe.

Rozdiel medzi získaním osobnej kvalifikácie a statusom Certifikovaného partnera Google Analytics

Certifikovanými partnermi Google Analytics sú profesionálne organizácie ktoré poskytujú služby a úspešne splnili prísne požiadavky, aby sa mohli stať schválenými autorizovanými konzultantmi. Zoznam spoločností sa nachádza na stránke profesionálnych služieb podpory služby Google Analytics. Individuálna kvalifikácia v službe Google Analytics je určená pre každého, kto chce alebo potrebuje preukázať vedomosti o službe Google Analytics. Samotná osobná kvalifikácia Google Analytics vás ešte neoprávňuje na to, aby ste sa stali Certifikovaným partnerom Google Analytics. Informácie o tom, ako sa stať autorizovaným konzultantom, nájdete na tejto stránke.

Ako absolvovať testy

V službe Academy for Ads môžete absolvovať test v rámci vzdelávacej dráhy k testu Google Analytics Individual Qualification, ktorá má v názve slovo „certifikácia“.

Ďalšie informácie o tom, ako absolvovať testy a získať certifikácie v programe Academy for Ads

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?