URL cuối cùng: Định nghĩa

Địa chỉ URL của trang trong trang web mà mọi người sẽ truy cập sau khi nhấp vào quảng cáo của bạn. Đây còn được gọi là "trang đích"

Destination URL example
  • Đối với mỗi quảng cáo mà bạn tạo, bạn sẽ chỉ định một URL cuối cùng để xác định trang đích mà mọi người sẽ truy cập khi nhấp vào quảng cáo đó.
  • Chính sách của Google là trang đích và URL hiển thị (trang web hiển thị trong quảng cáo) phải có cùng miền.
  • Nếu bạn duy trì các trang đích riêng cho người dùng thiết bị di động (như trang AMP), hãy nhập chúng vào trường URL cuối cùng cho thiết bị di động (trong mục "Tùy chọn URL quảng cáo")
  • Nếu bạn dùng thông tin theo dõi, hãy nhập thông tin này vào trường mẫu theo dõi. Bạn không thể sử dụng chế độ chuyển hướng nhiều miền trong URL cuối cùng.
  • Trường Hậu tố URL cuối cùng cho phép bạn nhập những tham số sẽ được thêm vào cuối URL trang đích để theo dõi thông tin.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính