Cieľová webová adresa (definícia)

Webová adresa stránky na vašom webe, na ktorú sú používatelia presmerovaní po kliknutí na reklamu.

Destination URL
  • Ak spravujete samostatné vstupné stránky pre používateľov mobilných zariadení (napr. stránky vo formáte AMP), zadajte ich do poľa Cieľová webová adresa pre mobilné zariadenia (v sekcii Možnosti webovej adresy reklamy).
  • Doména cieľovej webovej adresy musí zodpovedať doméne zobrazenej webovej adresy.
  • Cieľová webová adresa sa v reklamách nezobrazuje (zobrazuje sa zobrazená webová adresa).
  • Ak používate informácie o sledovaní, zadajte ich do poľa šablóny sledovania. V cieľovej webovej adrese nesmiete používať presmerovania viacerými doménami.
  • Pole prípony cieľovej webovej adresy umožňuje zadať parametre, ktoré budú pridané na koniec adresy vstupnej stránky na sledovanie informácií.

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?