Definisjon av endelig nettadresse

Nettadressen til siden på nettstedet ditt som folk kommer til når de klikker på annonsen din.

Destination URL example
  • Hvis du har egne landingssider for mobilbrukere (f.eks. AMP-sider), legger du inn disse i «Endelig nettadresse for mobilenheter»-feltet (under «Alternativer for annonsenettadresse»).
  • Domenet i den endelige nettadressen må samsvare med domenet i visningsadressen.
  • I annonsene vises ikke den endelige nettadressen, men visningsadressen.
  • Hvis du bruker sporingsinformasjon, legger du inn denne i sporingsmalen. Du kan ikke bruke viderekoblinger over flere domener i den endelige nettadressen.
  • I Suffiks for endelig nettadresse-feltet kan du angi parametere som tilføyes i slutten av nettadressen for landingssiden, slik at du kan spore informasjon.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt