Definisjon av endelig nettadresse

Dette er nettadressen til nettsiden på nettstedet ditt som folk kommer til når de klikker på annonsen din. Dette kalles også «landingssiden».

Destination URL example
  • For hver annonse angir du en endelig nettadresse, som styrer hvilken landingsside brukerne føres til når de klikker på annonsen.
  • I henhold til Googles retningslinjer må nettadressen til landingssiden og visningsadressen (nettsiden som vises i annonsen) tilhøre samme domene.
  • Hvis du har egne landingssider for mobilbrukere (f.eks. AMP-sider), legger du inn disse i «Endelig nettadresse for mobilenheter»-feltet (under «Alternativer for annonsenettadresse»).
  • Hvis du bruker sporingsinformasjon, legger du inn denne i Sporingsmal-feltet. Du kan ikke bruke viderekoblinger over flere domener i den endelige nettadressen.
  • I Suffiks for endelig nettadresse-feltet kan du angi parametere som legges til i slutten av nettadressen for landingssiden, slik at du kan spore informasjon.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
73067
false