Definisjon av endelig nettadresse

Nettadressen til siden på nettstedet ditt som folk kommer til når de klikker på annonsen din.

Destination URL
  • Hvis du har egne landingssider for mobilbrukere (f.eks. AMP-sider), legger du inn disse i «Endelig nettadresse for mobilenheter»-feltet (under «Alternativer for annonsenettadresse»).
  • Domenet i den endelige nettadressen må samsvare med domenet i visningsadressen.
  • I annonsene vises ikke den endelige nettadressen, men visningsadressen.
  • Hvis du bruker sporingsinformasjon, legger du inn denne i sporingsmalen. Du kan ikke bruke viderekoblinger over flere domener i den endelige nettadressen.
  • I Suffiks for endelig nettadresse-feltet kan du angi parametere som tilføyes i slutten av nettadressen for landingssiden, slik at du kan spore informasjon.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?