Tiếp thị lại động cho hướng dẫn thiết lập web

5. Gắn thẻ trang web của bạn

Tiếp theo, hãy thêm thẻ trang web toàn cầu và đoạn mã sự kiện tùy chọn vào trang web của bạn. Thẻ trang web toàn cầu cần có ở tất cả các trang trên trang web của bạn còn đoạn mã sự kiện tùy chọn chỉ cần có ở các trang diễn ra sự kiện tiếp thị lại. Cùng với nhau, những đoạn mã này sẽ thêm khách truy cập trang web vào danh sách tiếp thị lại của bạn, sử dụng các thông số tùy chỉnh để liên kết khách truy cập bằng ID của sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đã xem.

 

Nếu đã thiết lập thẻ Google Ads để tiếp thị lại trong trải nghiệm Google Ads mới, bạn sẽ thấy thẻ Google Ads mới bao gồm một thẻ trang web toàn cầu và một đoạn mã sự kiện tùy chọn. Nếu bạn đã cài đặt thẻ AdWords cũ trên trang web của mình bằng JavaScript thì thẻ này vẫn hoạt động, nhưng bạn nên sử dụng thẻ Google Ads mới. Tìm hiểu về Những thay đổi đối với thẻ tiếp thị lại của Google Ads.

Hướng dẫn

Thiết lập thẻ

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] ở góc trên cùng bên phải tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Nguồn đối tượng từ menu trang bên trái.
 4. Nhấp vào Thiết lập thẻ trong thẻ "Thẻ Google Ads".
 5. Làm theo hướng dẫn để lấy đoạn mã thẻ của bạn.
 6. Nhấp vào Lưu và tiếp tục.
 7. Khi đoạn mã xuất hiện, bạn có các tùy chọn để sử dụng Trình quản lý thẻ, tải thẻ xuống hoặc gửi các đoạn mã tới quản trị viên web của bạn.
  • Bạn phải thêm các đoạn mã vào giữa các thẻ head (<head></head>) của trang web. 

Nhận thẻ đã tạo trước đây

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon] ở góc trên cùng bên phải tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Công cụ quản lý đối tượng trong mục "Thư viện đã chia sẻ".
 3. Nhấp vào Nguồn đối tượng từ menu trang bên trái.
 4. Nhấp vào Chi tiết trong thẻ “Thẻ Google Ads”.
 5. Cuộn xuống cuối trang và nhấp vào mục Thẻ Google Ads.
 6. Đoạn mã của bạn sẽ xuất hiện, cùng với các tùy chọn để tải xuống hoặc gửi đoạn mã qua email cho chính bạn.
 7. Bạn phải thêm các đoạn mã vào giữa các thẻ head (<head></head>) của trang web.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố