Giới thiệu về tính năng theo dõi trong Google Ads

Tính năng theo dõi song song hiện đã được áp dụng cho tài khoản của bạn. Tính năng theo dõi song song giúp tải trang đích của bạn nhanh hơn có thể làm giảm số lần truy cập bị mất. Tính năng này chuyển khách hàng trực tiếp từ quảng cáo của bạn đến URL cuối cùng trong khi quá trình đo lường nhấp chuột diễn ra trong nền.  Tính năng theo dõi song song là phương pháp theo dõi đo lường lần nhấp duy nhất cho tất cả các tài khoản. Hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đo lường lần nhấp của bạn để kiểm tra nhằm đảm bảo tính năng theo dõi song song tương thích. Hãy tìm hiểu về tính năng theo dõi song song.

Nếu đang chạy quảng cáo, bạn sẽ nhận được thông tin có giá trị như số lần quảng cáo đã phân phối và số lần nhấp vào quảng cáo của bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn sử dụng hệ thống phân tích bên ngoài Google và muốn theo dõi các chỉ số như số lần nhấp đến từ thiết bị di động hoặc lưu lượng truy cập quảng cáo đến từ Mạng tìm kiếm của Google so với Mạng hiển thị của Google? Bạn có thể truy cập loại thông tin này bằng cách thiết lập tính năng theo dõi trong tùy chọn URL.

Bài viết này giải thích cách theo dõi hoạt động trong Google Ads và những nội dung bạn có thể thiết lập trong tùy chọn URL. Thiết lập theo dõi là một ý tưởng hay nếu bạn đã và đang chạy thành công các chiến dịch và muốn biết thêm về số lần nhấp của mình.

Cách hoạt động của tính năng theo dõi

Nếu ai đó nhấp vào quảng cáo khi bạn có nhập mẫu theo dõi và bật tính năng theo dõi song song, họ sẽ được đưa đến URL cuối cùng trong khi URL mẫu theo dõi được tải trong nền.

Nếu ai đó nhấp vào quảng cáo khi bạn có nhập mẫu theo dõi và tắt tính năng theo dõi song song, họ sẽ được đưa đến URL mẫu theo dõi. URL đó có thể chuyển hướng đến máy chủ theo dõi trung gian trước khi chuyển hướng đến URL cuối cùng.

Nếu ai đó nhấp vào quảng cáo khi bạn không nhập mẫu theo dõi thì họ sẽ được đưa đến URL cuối cùng.

URL mẫu theo dõi và tất cả các URL chuyển hướng cần phải là HTTPS thì mới có thể hoạt động. Các hoạt động chuyển hướng cũng cần ở phía máy chủ. Mặc dù Google không có quyền kiểm soát các hoạt động chuyển hướng sau đó, nhưng Google Ads sẽ luôn sử dụng HTTPS cho lệnh gọi theo dõi đầu tiên nếu không được nhập như vậy.

Giới thiệu về tùy chọn URL

Bạn sẽ có thể tạo hoặc chỉnh sửa các tùy chọn URL ở cấp tài khoản, chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo, từ khóa hoặc liên kết trang web. Tùy chọn URL bao gồm hai phần chính:

  • “Mẫu theo dõi:” Trường mà tại đó bạn sẽ đặt thông tin theo dõi. Khi quảng cáo được nhấp vào, thông tin này sẽ được thêm vào URL cuối cùng của bạn để tạo URL trang đích của bạn. Một mẫu theo dõi được tạo ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản áp dụng cho tất cả quảng cáo trong nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản tương ứng. Nếu bạn xác định nhiều mẫu theo dõi ở các cấp khác nhau, mẫu cụ thể nhất sẽ được sử dụng. Mẫu theo dõi từ khóa là cụ thể nhất tiếp theo là quảng cáo, nhóm quảng cáo, chiến dịch, sau đó là tài khoản. Tìm hiểu thêm
  • “Thông số tùy chỉnh:” Một loại thông số URL bạn có thể tự tạo và thêm vào mẫu theo dõi và URL cuối cùng. Tìm hiểu thêm
  • "Hậu tố URL cuối cùng:" Trường hậu tố URL cuối cùng cho phép bạn nhập các thông số sẽ được thêm vào cuối URL trang đích của bạn để theo dõi thông tin. Tìm hiểu thêm

Điều cần biết

  • Thiết lập tùy chọn URL ở cấp nhóm quảng cáo, chiến dịch hoặc tài khoản nghĩa là bạn có thể cập nhật thông tin theo dõi mà không cần gửi lại quảng cáo để phê duyệt. Tuy nhiên, nếu bạn thiết lập hoặc chỉnh sửa ở cấp quảng cáo, từ khóa hoặc liên kết trang web, chúng sẽ vẫn cần được xem xét.
  • Bạn có thể sử dụng nút “Kiểm tra” để kiểm tra và đảm bảo theo dõi được thiết lập chính xác. Sau khi bạn nhấp vào “Kiểm tra”, Google Ads sẽ kết hợp URL cuối cùng của bạn với bất kỳ theo dõi nào mà bạn đã thiết lập để đảm bảo rằng quảng cáo của bạn sẽ dẫn tới URL trang đích. Tìm hiểu thêm
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố