Sledovanie v službe Google Ads

Vo vašom účte je teraz k dispozícii súbežné sledovanie. Súbežné sledovanie umožňuje načítať vstupnú stránku rýchlejšie, vďaka čomu sa znižuje počet stratených návštev. Táto funkcia smeruje zákazníkov z reklamy priamo na cieľovú webovú adresu, zatiaľ čo sledovanie kliknutí prebieha na pozadí.  Súbežné sledovanie je jedinou metódou sledovania kliknutí pre všetky účty. Kompatibilitu súbežného sledovania si overte u svojho poskytovateľa sledovania kliknutí. Prečítajte si ďalšie informácie o súbežnom sledovaní.

Ak zobrazujete reklamy, znamená to, že už získavate cenné informácie, ako napríklad počet zobrazení vašej reklamy a počet kliknutí na vaše reklamy. Čo však robiť v prípade, že používate analytický systém od inej spoločnosti než od Googlu a chcete sledovať napríklad kliknutia pochádzajúce z mobilných zariadení alebo chcete zistiť, aká časť návštevnosti vašej reklamy pochádza z Vyhľadávacej siete Google v porovnaní s Obsahovou sieťou Google? K týmto informáciám môžete získať prístup nastavením sledovania v možnostiach webovej adresy.

V tomto článku vám vysvetlíme, ako funguje sledovanie v službe Google Ads a čo môžete nastaviť v možnostiach webovej adresy. Ak úspešne prevádzkujete kampane a chcete sa o svojich kliknutiach dozvedieť viac, je vhodné nastaviť sledovanie.

Ako sledovanie funguje

Ak je zadaná šablóna sledovania a súbežné sledovanie je zapnuté, používateľ je pri kliknutí na reklamu presmerovaný na cieľovú webovú adresu, zatiaľ čo sa webová adresa šablóny sledovania načítava na pozadí.

Ak je zadaná šablóna sledovania a súbežné sledovanie je vypnuté, používateľ je pri kliknutí na reklamu presmerovaný na webovú adresu šablóny sledovania. Táto webová adresa môže pred presmerovaním na cieľovú webovú adresu presmerovať na prechodné servery sledovania.

Ak šablóna sledovania nie je zadaná, používateľ je pri kliknutí na reklamu presmerovaný na cieľovú webovú adresu.

Webová adresa šablóny sledovania a všetky webové adresy presmerovaní musia byť vo formáte HTTPS, aby fungovali. Presmerovania okrem toho musia byť na strane servera. Keďže Google nemá kontrolu nad následnými presmerovaniami, Google Ads bude vždy používať formát HTTPS na prvé volanie sledovania, ak nie je zadaný.

Možnosti webovej adresy

Možnosti webovej adresy môžete vytvoriť alebo upraviť na úrovni účtu, kampane, reklamnej skupiny, kľúčového slova alebo odkazu na podstránku. Možnosti webovej adresy pozostávajú z dvoch hlavných sekcií:

  • Šablóna sledovania: Je to pole, kde zadáte informácie o sledovaní. Po kliknutí na reklamu sa táto informácia pridá do cieľovej webovej adresy a vytvorí sa adresa vstupnej stránky. Šablóna sledovania vytvorená na úrovni reklamnej skupiny, kampane alebo účtu sa týka všetkých reklám v príslušnej reklamnej skupine, kampani alebo účte. Ak vytvoríte viacero šablón sledovania na rôznych úrovniach, použije sa najšpecifickejšia šablóna. Najšpecifickejšou je šablóna sledovania na úrovni kľúčových slov, za ktorou nasledujú šablóny sledovania na úrovni reklamy, reklamnej skupiny, kampane a účtu. Ďalšie informácie
  • Vlastný parameter: Ide o typ parametra webovej adresy, ktorý si môžete vytvoriť sami a pridať ho do svojich šablón sledovania a cieľových webových adries. Ďalšie informácie
  • Prípona cieľovej webovej adresy: Pole prípony cieľovej webovej adresy vám umožňuje zadať parametre, ktoré budú pridané na koniec adresy vstupnej stránky na sledovanie informácií. Ďalšie informácie

Užitočné informácie

  • Ak nastavíte možnosti webovej adresy na úrovni reklamnej skupiny, kampane alebo účtu, informácie o sledovaní môžete aktualizovať bez opätovného odoslania reklám na schválenie. Ak ich však nastavíte alebo upravíte na úrovni reklamy, kľúčového slova alebo odkazu na podstránku, reklamy musia prejsť kontrolou.
  • Pomocou tlačidla Otestovať môžete skontrolovať, či je sledovanie nastavené správne. Po kliknutí na tlačidlo Otestovať služba Google Ads skombinuje vašu cieľovú webovú adresu so sledovaním, ktoré ste nastavili, aby sa ubezpečila, že vaša reklama povedie na adresu vstupnej stránky. Ďalšie informácie
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory