Jälgimine Google Adsis

Teie kontol on nüüd saadaval rööpjälgimine. Rööpjälgimine aitab laadida sihtlehe kiiremini ning suurendada seega külastuste arvu. See suunab kliendid otse teie reklaamist lõplikule URL-ile ja klikkide mõõtmine toimub samal ajal taustal.  Rööpjälgimine on kõigi kontode puhul ainus klikkide mõõtmise jälgimisviis. Uurige klikkide mõõtmise pakkujalt, kas rööpjälgimine ühildub nende süsteemiga. Vaadake rööpjälgimise kohta lisateavet.

Kui käitate reklaame, saadetakse teile väärtuslikku teavet näiteks selle kohta, mitu korda on teie reklaame esitatud ning mitu korda on teie reklaamidel klikitud. Kuid mis saab siis, kui kasutate analüüsisüsteemi väljaspool Google'it ja soovite näiteks jälgida, millised klikid pärinevad mobiilseadmetest või kui suur osa teie reklaamiliiklusest pärineb Google’i otsinguvõrgustikust, kui suur osa aga Google'i Display-võrgustikust? Pääsete sellist tüüpi teabele juurde, kui seadistate jälgimise URL-i valikutes.

Selles artiklis selgitatakse, kuidas jälgimine Google Adsis toimib ning mida saate URL-i valikutes seadistada. Jälgimise seadistamine on kasulik siis, kui olete kampaaniaid edukalt käitanud ja soovite oma klikkide kohta lisateavet.

Kuidas jälgimine toimib?

Kui keegi klikib reklaamil, sel ajal kui jälgimismall on sisestatud ja rööpjälgimine on sisse lülitatud, viiakse nad lõplikule URL-ile ning jälgimismalli URL laaditakse taustal.

Kui keegi klikib reklaamil, sel ajal kui jälgimismall on sisestatud ja rööpjälgimine on välja lülitatud, viiakse nad jälgimismalli URL-ile. See URL võib enne lõplikule URL-ile ümbersuunamist suunata ümber vahepealsetele jälgimisserveritele.

Kui keegi klikib reklaamil, sel ajal kui jälgimismall pole sisestatud, viiakse nad lõplikule URL-ile.

Jälgimismalli URL ja kõik ümbersuunamise URL-id peavad töötama HTTPS-ina. Ka ümbersuunamised peavad olema serveri tehtud. Kuna Google'il ei ole kontrolli edaspidiste ümbersuunamiste üle, kasutab Google Ads esimese jälgimiskutse korral vaikimisi HTTPS-i.

Teave URL-i valikute kohta

URL-i valikuid saab määrata ning muuta konto, kampaania, reklaamirühma, märksõna ja saidilingi tasemel. URL-i valikute hulka kuuluvad kaks peamist jaotist.

  • „Jälgimismall“. See on väli, kuhu sisestate jälgimisteabe. Kui reklaamil klikitakse, lisatakse see teave teie sihtlehe URL-i loomiseks teie lõplikule URL-ile. Reklaamirühma, kampaania või konto tasemel loodud jälgimismall kehtib vastavas reklaamirühmas, kampaanias või kontol olevate kõikide reklaamide puhul. Kui määrate eri tasemetel mitu jälgimismalli, kasutatakse kõige konkreetsemat malli. Kõige konkreetsem on märksõna jälgimismall. Sellele järgnevad reklaami, reklaamirühma, kampaania ja konto jälgimismallid. Lisateave
  • „Kohandatud parameeter“ URL-i parameetri tüüp, mille saate ise luua ja oma jälgimismallidele ning lõplikele URL-idele lisada. Lisateave
  • „Lõpliku URL-i järelliide“. Lõpliku URL-i järelliite väli võimaldab sisestada parameetreid, mis lisatakse teabe jälgimiseks teie sihtlehe URL-i lõppu. Lisateave

Hea teada

  • URL-i valikute seadistamine reklaamirühma, kampaania või konto tasemel tähendab, et saate jälgimisteavet värskendada ilma reklaame uuesi kinnitamiseks esitamata. Kui aga seadistate need või muudate neid reklaami, märksõna või saidilingi tasemel, peavad need siiski läbima ülevaatuse.
  • Nupuga „Testi“ saate kontrollida, kas jälgimine on õigesti seadistatud. Nupul „Testi“ klikkimise järel ühendab Google Ads lõpliku URL-i ja teie seadistatud jälgimisvalikud, et teie reklaam suunaks kasutaja sihtlehe URL-ile. Lisateave
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?

Kas vajate rohkem abi?

Probleemi kiiresti lahendamiseks logige lisatoevalikute hankimiseks sisse