Śledzenie w Google Ads

Śledzenie równoległe jest już dostępne na Twoim koncie. Skraca ono czas ładowania strony docelowej, przez co zmniejsza prawdopodobieństwo utraty wizyt. Funkcja ta odsyła klientów z reklamy bezpośrednio do końcowego adresu URL, podczas gdy w tle odbywa się pomiar liczby kliknięć.  Śledzenie równoległe to jedyna metoda śledzenia pomiaru liczby kliknięć na wszystkich kontach. Skontaktuj się ze swoim dostawcą systemu do pomiaru liczby kliknięć, by sprawdzić, czy śledzenie równoległe jest zgodne z tym systemem. Więcej informacji o śledzeniu równoległym

Jeśli wyświetlasz reklamy, otrzymujesz już wartościowe informacje, takie jak liczba wyświetleń i kliknięć reklamy. Co jednak możesz zrobić, jeśli używasz systemu analitycznego innej firmy niż Google i chcesz np. śledzić kliknięcia z urządzeń mobilnych lub dowiedzieć się, jaka część ruchu reklamowego pochodzi z sieci wyszukiwania Google, a jaka – z sieci reklamowej Google? Aby uzyskać dostęp do tego typu informacji, skonfiguruj śledzenie w opcjach adresów URL.

W tym artykule wyjaśniamy, jak działa śledzenie w Google Ads i co można skonfigurować w opcjach adresów URL. Konfiguracja śledzenia to dobre rozwiązanie, jeśli masz na koncie aktywne kampanie i chcesz dowiedzieć się więcej o uzyskiwanych kliknięciach.

Jak działa śledzenie

Jeśli użytkownik kliknie reklamę, gdy jest wprowadzony szablonie śledzenia, a śledzenie równoległe jest włączone, zostanie przekierowany do końcowego adresu URL, podczas gdy URL szablonu śledzenia będzie ładowany w tle.

Jeśli użytkownik kliknie reklamę, gdy jest wprowadzony szablon śledzenia, a śledzenie równoległe jest wyłączone, zostanie przekierowany do URL szablonu śledzenia. Adres ten może przekierowywać do pośrednich serwerów śledzenia, zanim zabierze użytkownika do końcowego adresu URL.

Jeśli użytkownik kliknie reklamę, gdy szablon śledzenia nie jest wprowadzony, nastąpi przekierowanie do końcowego adresu URL.

URL szablonu śledzenia oraz wszystkie przekierowania muszą korzystać z protokołu HTTPS, by działały. Co więcej, przekierowania muszą występować po stronie serwera. Chociaż Google nie ma kontroli nad kolejnymi przekierowaniami, Google Ads będzie przy pierwszym wywołaniu śledzącym zawsze korzystać z protokołu HTTPS, jeśli nie został on podany.

Opcje adresów URL

Możesz tworzyć lub edytować opcje adresów URL na poziomie konta, kampanii, grupy reklam, słowa kluczowego i linku do podstrony. Opcje adresów URL składają się z następujących sekcji:

  • Szablon śledzenia: pole, w którym umieszczasz informacje o śledzeniu. Po kliknięciu reklamy informacje te zostaną dodane do końcowego adresu URL, aby utworzyć adres URL strony docelowej. Szablon śledzenia, który został utworzony na poziomie grupy reklam, kampanii lub konta, ma zastosowanie do wszystkich reklam w odpowiadającej im grupie reklam, kampanii lub na odpowiadającym im koncie. Jeśli zdefiniujesz wiele szablonów śledzenia na różnych poziomach, wykorzystany zostanie najbardziej szczegółowy szablon. Najdokładniejszy jest szablon śledzenia na poziomie słowa kluczowego, a po nim kolejno szablony śledzenia na poziomie reklamy, grupy reklam, kampanii i całego konta. Więcej informacji
  • Parametr niestandardowy: typ parametru adresu URL, który możesz utworzyć samodzielnie i dodać do szablonu śledzenia oraz końcowego adresu URL. Więcej informacji
  • Sufiks końcowego adresu URL: w tym polu możesz podać parametry, które zostaną dołączone na końcu adresu URL strony docelowej, aby można było śledzić informacje. Więcej informacji

Warto wiedzieć

  • Konfiguracja opcji adresów URL na poziomie grupy reklam, kampanii lub całego konta oznacza, że możesz aktualizować informacje o śledzeniu bez konieczności ponownego przesyłania reklam do zatwierdzenia. Jeśli jednak skonfigurujesz opcje adresów URL lub wprowadzisz w nich zmiany na poziomie reklamy, słowa kluczowego lub linku do podstrony, Twoje reklamy będą wymagały sprawdzenia.
  • Możesz użyć przycisku „Przetestuj”, by sprawdzić, czy śledzenie jest prawidłowo skonfigurowane. Gdy klikniesz „Przetestuj”, Google Ads połączy końcowy adres URL ze skonfigurowanym śledzeniem, aby sprawdzić, czy Twoja reklama prowadzi do adresu URL strony docelowej. Więcej informacji
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem