Giới thiệu về nguồn cấp dữ liệu và dữ liệu doanh nghiệp

Bạn có thể tải lên và quản lý nhiều nguồn cấp dữ liệu trong tài khoản để sử dụng trên nhiều chiến dịch của mình trong Google Ads. Dữ liệu doanh nghiệp là nơi bạn cung cấp và quản lý nguồn dữ liệu cho quảng cáo, phần mở rộng và thông tin nhắm mục tiêu. Dữ liệu doanh nghiệp cho phép bạn xem lại lịch sử tải lên và trạng thái của quảng cáo một cách nhanh chóng. Bạn cũng có thể xem số lượt nhấp, số lượt hiển thị và chiến dịch tổng thể được liên kết với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp của bạn.

Nội dung được giữ lại trong dữ liệu doanh nghiệp

Khi chuyển đến mục Dữ liệu doanh nghiệp trong tài khoản Google Ads, bạn sẽ thấy một bảng có dữ liệu được liên kết với tài khoản của mình. Dữ liệu tùy biến quảng cáo, phần mở rộng quảng cáo, thông tin nhắm mục tiêu theo vị trí và quảng cáo động có thể xuất hiện tại đây.

Dữ liệu tùy biến quảng cáo

Tùy biến quảng cáo là các thông số làm cho quảng cáo văn bản của bạn phù hợp với ngữ cảnh tìm kiếm của người dùng (đối với quảng cáo trên Mạng Tìm kiếm) hoặc trang web mà người nào đó đang xem (đối với quảng cáo trên Mạng Hiển thị).

 • Tùy biến quảng cáo sử dụng dữ liệu tùy biến quảng cáo để tự động sửa đổi văn bản quảng cáo.
 • Bạn sẽ tải dữ liệu tùy biến quảng cáo trong mục Dữ liệu doanh nghiệp của tài khoản Google Ads lên.
Tìm hiểu cách thiết lập tùy biến quảng cáo.

Nguồn cấp dữ liệu quảng cáo động

Nếu muốn tự động điền quảng cáo bằng các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, thì bạn sẽ tạo nguồn cấp dữ liệu quảng cáo động. Loại nguồn cấp dữ liệu này là kho chứa sản phẩm hoặc dịch vụ được lấy nguồn để tạo quảng cáo.

 • Hàng là sản phẩm hoặc dịch vụ. Cột là thuộc tính của từng sản phẩm hoặc dịch vụ, như hình ảnh hoặc giá cả.
 • Bạn tải nguồn cấp dữ liệu lên mục Dữ liệu doanh nghiệp của tài khoản Google Ads.
 • Bạn liên kết nguồn cấp dữ liệu của mình với chiến dịch tiếp thị lại động.
Tìm hiểu cách tạo nguồn cấp dữ liệu cho quảng cáo thích ứng.

Dữ liệu phần mở rộng quảng cáo

Google Ads sẽ tạo dữ liệu phần mở rộng quảng cáo trong mục Dữ liệu doanh nghiệp của tài khoản Google Ads bất cứ khi nào bạn thêm hoặc chỉnh sửa phần mở rộng quảng cáo. Ví dụ: bạn có thể thấy "Nguồn cấp dữ liệu liên kết trang web chính" với văn bản liên kết trang web và URL của phần mở rộng về đường liên kết trang web.

 • Nhấp vào bất kỳ mục nào để xem trạng thái phê duyệt, chi tiết chính sách và thống kê hiệu suất của tiện ích đó.
 • Sử dụng giao diện này để chỉnh sửa các tiện ích bạn chia sẻ trên nhiều mục (như chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo).
 • Bạn sẽ chỉ thấy một mục nhập cho dữ liệu được liên kết với từng phần mở rộng, ngay cả khi bạn chia sẻ phần mở rộng đó trên nhiều mục.
 • Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu cho phần mở rộng, nhưng để biết cách thêm phần mở rộng mới, hãy xem bài viết Tìm hiểu thêm về phần mở rộng quảng cáo.

Nguồn cấp dữ liệu nhắm mục tiêu theo vị trí

Bạn có thể tải dữ liệu nhắm mục tiêu theo vị trí lên để nhắm mục tiêu quảng cáo theo nhiều vị trí địa lý trên tất cả các chiến dịch. Hãy sử dụng giao diện này để nhắm mục tiêu cả những khu vực:

 • Bạn không sở hữu những nơi phân phối các sản phẩm của bạn, như đại lý xe hơi.
 • Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể hấp dẫn với khách hàng ghé thăm các địa điểm có liên quan đến những thứ bạn cung cấp. Ví dụ: bạn có thể nhắm mục tiêu người hâm mộ của một đội bóng chày bằng cách nhắm mục tiêu vị trí sân vận động của đội bóng đó.
Tìm hiểu cách nhắm mục tiêu quảng cáo đến các vị trí địa lý.

Đường liên kết liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố