Giới thiệu về dữ liệu doanh nghiệp và nguồn cấp dữ liệu

Lưu ý quan trọng
 • Kể từ ngày 30 tháng 6 năm 2022, việc tạo quảng cáo dạng văn bản mở rộng mới sẽ không còn được hỗ trợ. Do đó, bạn sẽ không thể tạo hoặc chỉnh sửa thông số tuỳ biến quảng cáo cho loại quảng cáo này nữa.
 • Bạn cũng không thể tải dữ liệu doanh nghiệp lên hoặc chỉnh sửa dữ liệu này cho quảng cáo dạng văn bản mở rộng được nữa.
 • Các tùy biến quảng cáo hiện có cho quảng cáo dạng văn bản mở rộng sẽ tiếp tục phân phát cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022.
 • Bạn nên chuyển sang sử dụng quảng cáo tìm kiếm thích ứng.
 • Tìm hiểu thêm về thay đổi này đối với quảng cáo dạng văn bản mở rộng

Dữ liệu doanh nghiệp là nơi bạn cung cấp và quản lý nhiều nguồn dữ liệu (còn gọi là nguồn cấp dữ liệu) cho quảng cáo, phần mở rộng và tiêu chí nhắm mục tiêu cho các chiến dịch khác nhau trên Google Ads. Dữ liệu doanh nghiệp cho phép bạn xem lại nhật ký tải lên và trạng thái của quảng cáo một cách nhanh chóng. Bạn cũng có thể xem số lượt nhấp, số lượt hiển thị và chiến dịch tổng thể được liên kết với nguồn cấp dữ liệu doanh nghiệp của bạn. Dữ liệu doanh nghiệp cũng là nơi bạn có thể tạo các thuộc tính tuỳ biến quảng cáo cho quảng cáo tìm kiếm thích ứng.

Nội dung được giữ lại trong dữ liệu doanh nghiệp

Khi chuyển đến mục Dữ liệu doanh nghiệp trong tài khoản Google Ads, bạn sẽ thấy một bảng có dữ liệu được liên kết với tài khoản của mình. Dữ liệu tuỳ biến quảng cáo, phần mở rộng quảng cáo cũ, thông tin nhắm mục tiêu theo vị trí và quảng cáo động có thể xuất hiện tại đây.

Nguồn cấp dữ liệu

Dữ liệu tuỳ biến quảng cáo cho quảng cáo dạng văn bản mở rộng

Tuỳ biến quảng cáo là các thông số làm cho quảng cáo văn bản của bạn phù hợp với ngữ cảnh tìm kiếm của người dùng (đối với quảng cáo trên Mạng Tìm kiếm) hoặc trang web mà người nào đó đang xem (đối với quảng cáo trên Mạng Hiển thị).

 • Tùy biến quảng cáo sử dụng dữ liệu tùy biến quảng cáo để tự động sửa đổi văn bản quảng cáo.
 • Bạn sẽ tải dữ liệu tuỳ biến quảng cáo trong mục Dữ liệu doanh nghiệp của tài khoản Google Ads lên.
Lưu ý: Đối với quảng cáo tìm kiếm thích ứng, các bước thiết lập cho tuỳ biến quảng cáo sẽ khác với quảng cáo dạng văn bản. Tìm hiểu cách thiết lập tuỳ biến quảng cáo cho quảng cáo tìm kiếm thích ứng.

Nguồn cấp dữ liệu quảng cáo động

Nếu muốn tự động điền quảng cáo bằng các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, thì bạn sẽ tạo nguồn cấp dữ liệu quảng cáo động. Loại nguồn cấp dữ liệu này là kho chứa sản phẩm hoặc dịch vụ được lấy nguồn để tạo quảng cáo.

 • Hàng là sản phẩm hoặc dịch vụ. Cột là thuộc tính của từng sản phẩm hoặc dịch vụ, như hình ảnh hoặc giá cả.
 • Bạn tải nguồn cấp dữ liệu lên mục Dữ liệu doanh nghiệp của tài khoản Google Ads.
 • Bạn liên kết nguồn cấp dữ liệu của mình với chiến dịch tiếp thị lại động.
Tìm hiểu cách tạo nguồn cấp dữ liệu cho quảng cáo thích ứng.

Dữ liệu phần mở rộng quảng cáo

Nếu phần mở rộng quảng cáo của bạn đã được nâng cấp, bạn sẽ không thấy phần mở rộng quảng cáo mới đó trong "dữ liệu doanh nghiệp". Tìm hiểu thêm về cách nâng cấp phần mở rộng

Đối với phần mở rộng quảng cáo cũ, Google Ads sẽ tạo dữ liệu phần mở rộng quảng cáo trong mục Dữ liệu doanh nghiệp của tài khoản Google Ads. Tuy nhiên, khi phần mở rộng quảng cáo của bạn đã di chuyển, dữ liệu phần mở rộng quảng cáo sẽ không được lưu trữ ở đó. Ví dụ: bạn có thể thấy "Nguồn cấp dữ liệu liên kết trang web chính" với văn bản liên kết trang web và URL của phần mở rộng về đường liên kết của trang web.

 • Nhấp vào bất kỳ mục nào để xem trạng thái phê duyệt, chi tiết chính sách và thống kê hiệu suất của tiện ích đó.
 • Sử dụng giao diện này để chỉnh sửa các tiện ích bạn chia sẻ trên nhiều mục (như chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo).
 • Bạn sẽ chỉ thấy một mục nhập cho dữ liệu được liên kết với từng phần mở rộng, ngay cả khi bạn chia sẻ phần mở rộng đó trên nhiều mục.
 • Bạn có thể chỉnh sửa dữ liệu cho phần mở rộng, nhưng để biết cách thêm phần mở rộng mới, hãy xem bài viết Tìm hiểu thêm về phần mở rộng quảng cáo.

Nguồn cấp dữ liệu nhắm mục tiêu theo vị trí

Tải dữ liệu nhắm mục tiêu theo vị trí lên để nhắm mục tiêu quảng cáo theo nhiều vị trí địa lý trên tất cả các chiến dịch. Hãy sử dụng giao diện này để nhắm mục tiêu cả những khu vực:

 • Bạn không sở hữu những nơi phân phối các sản phẩm của bạn, như đại lý xe hơi.
 • Sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn có thể hấp dẫn với khách hàng ghé thăm các địa điểm có liên quan đến những thứ bạn cung cấp. Ví dụ: bạn có thể nhắm mục tiêu người hâm mộ của một đội bóng chày bằng cách nhắm mục tiêu vị trí sân vận động của đội bóng đó.

Tìm hiểu cách nhắm mục tiêu quảng cáo theo các vị trí địa lý.

Thuộc tính tuỳ biến quảng cáo cho quảng cáo tìm kiếm thích ứng

Không giống như tuỳ biến quảng cáo cho quảng cáo dạng văn bản mở rộng, bạn cần xác định thông tin chi tiết riêng lẻ về quảng cáo mà bạn muốn tuỳ chỉnh trước khi tải nội dung lên cho tuỳ biến của mình. Ví dụ: tên và giá sản phẩm là tất cả các "thuộc tính" có thể tuỳ chỉnh trên quy mô lớn. Bạn có thể sử dụng các thuộc tính này trong tài khoản của mình.

Tìm hiểu cách thiết lập tuỳ biến quảng cáo cho quảng cáo tìm kiếm thích ứng.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false
false
false