Om flöden och företagsinformation

Du kan överföra och hantera flera dataflöden samtidigt i ditt konto och använda dem i dina kampanjer i Google Ads. Du anger och hanterar datakällor för annonser, tillägg och inriktning i avsnittet Företagsinformation. Via Företagsinformationen kan du snabbt se överföringshistorik och annonsernas status. Du kan också titta närmare på de klick, visningar och kampanjer som är kopplade till dina flöden med företagsinformation.

Företagsinformationens innehåll

Avsnittet Företagsinformation i ditt Google Ads-konto innehåller en tabell med data som är kopplad till ditt konto. Där hittar du data om annonsanpassare, annonstillägg, platsinriktning och dynamiska displayannonser.

Annonsanpassningsdata

Annonsanpassare är parametrar som anpassar din textannons till sammanhanget i användarnas sökningar (för annonser i söknätverket) eller webbplatsen som användarna besöker (för annonser i Display-nätverket).

 • Annonsanpassare utgår från annonsanpassningsdata som uppdaterar annonstexten dynamiskt.
 • Du kan överföra annonsanpassningsdata via avsnittet Företagsinformation i ditt Google Ads-konto.
Läs om hur du skapar annonsanpassare.

Flöden för dynamiska displayannonser

Om du vill fylla annonserna med dina produkter och tjänster automatiskt kan du skapa ett flöde för dynamiska displayannonser. Flödet innehåller alla dina produkter och tjänster och används för att skapa annonser.

 • Varje rad motsvarar en produkt eller tjänst. Kolumnerna motsvarar attribut hos varje produkt eller tjänst, till exempel bilder eller priser.
 • Du överför flödet till avsnittet Företagsinformation i ditt Google Ads-konto.
 • Du kopplar flödet till din dynamiska remarketingkampanj.
Läs mer om flöden för dynamiska displayannonser.

Annonstilläggsdata

Google Ads skapar annonstilläggsdata i avsnittet Företagsinformation i ditt Google Ads-konto när du lägger till eller redigerar ett annonstillägg. Du kan till exempel se ett Huvudflöde för webbplatslänkar som innehåller webbplatslänkens text och webbadresserna till dina platslänkstillägg.

 • Klicka på ett objekt om du vill se godkännandestatus, policyinformation och resultatstatistik för tillägget.
 • Använd det här gränssnittet när du vill redigera tilläggen som du använder i flera enheter (till exempel kampanjer eller annonsgrupper).
 • Det visas en enda post för informationen som är kopplad till varje tillägg, även när det används över flera enheter.
 • Du kan redigera informationen i dina tillägg här. Läs mer om annonstillägg om du vill lägga till nya tillägg.

Dataflöden för platsinriktning

Du kan överföra data för platsinriktning när du vill inrikta dina annonser på flera geografiska platser i flera kampanjer. Via det här gränssnittet kan också inrikta dig på områden.

 • Du äger inte de platser som säljer dina produkter, till exempel bilåterförsäljare.
 • Dina produkter och tjänster kanske tilltalar kunder som besöker platser som är relevanta för det du erbjuder. Du kan till exempel inrikta dig på fotbollsfans som gillar ett visst lag genom att inrikta dig på fotbollslagets hemarena.
Läs om hur du skapar data för platsinriktning.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt