Rozšíření o dynamické odkazy na podstránky

Dynamické odkazy na podstránky jsou automatickým formátem rozšíření, který umožňuje lidem hledajícím na Googlu přejít z reklamy přímo k tomu, co je na vašem webu zajímá. Přidávají do reklam ve vyhledávání vysoce kvalitní relevantní odkazy na podstránky.

Výhody

Dynamické odkazy na podstránky mohou výrazně zvýšit dopad a užitečnost vaší inzerce. Mají tyto výhody:

  • Přivedou lidi k tomu, co na vašich stránkách hledají. Odkazují přímo na sekce nebo stránky vašeho webu, které jsou orientované na konverze a podněcují uživatele k provedení nějaké akce.
  • Jsou automatické. Není tedy třeba vytvářet novou textovou reklamu ani nastavovat nový odkaz na podstránku.

A navíc, pokud jste přihlášeni k zobrazování dynamických odkazů na podstránky, může Google Ads automaticky vytvořit jejich popis.

Princip

Když někdo hledá na Googlu určitý výraz, dynamické odkazy na podstránky mu mohou u vaší textové reklamy zobrazit několik přímých odkazů, které s ním souvisejí. Dynamické odkazy na podstránky mají stejný formát jako ty, které inzerenti nastavují ručně sami. Pokud jsou k dispozici ručně vytvořené odkazy na podstránky a rozšíření lze u reklamy použít, mají při zobrazování vždy přednost před dynamickými.

Za zobrazení dynamických odkazů na podstránky nic neplatíte. Platíte jen v případě, že na takový odkaz někdo klikne a přejde na váš web. Další informace o ceně najdete v článku Rozšíření a skutečná cena za proklik.

Dynamické odkazy na podstránky se zobrazují jen v případech, kdy se dá očekávat, že zvýší účinnost reklamy. Máte nicméně možnost se z jejich zobrazování u reklam odhlásit. Postup najdete zde.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory