Tạo nguồn cấp dữ liệu cho quảng cáo thích ứng

Một số nhà quảng cáo sử dụng quảng cáo động chuẩn sẽ bắt đầu thấy các quảng cáo thích ứng đã đề xuất được thiết lập trong chiến dịch động của họ. Các quảng cáo này sẽ vẫn bị tạm dừng cho đến khi được xem xét và được bật. Quảng cáo thích ứng có quy trình thiết lập đơn giản và có thể giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của chiến dịch tiếp thị lại động.

Các quảng cáo động chuẩn hiện tại sẽ ở trạng thái chỉ đọc trong trải nghiệm Google Ads mới, nhưng sẽ vẫn phân phát trừ khi nhà quảng cáo tạm dừng.

Thông qua tính năng Tiếp thị lại động, bạn sẽ tạo nguồn cấp dữ liệu của tất cả sản phẩm hoặc dịch vụ cùng với các thuộc tính như mã nhận dạng duy nhất, hình ảnh và giá. Bằng cách sử dụng thông tin chi tiết từ nguồn cấp dữ liệu của bạn để tạo quảng cáo thích ứng, tính năng Tiếp thị lại động hiển thị thông tin có liên quan nhất trong những quảng cáo này cho những người đã truy cập vào trang web của bạn trước đây.
 
Dynamic flight ad

 

Có các loại nguồn cấp dữ liệu khác nhau cho các loại doanh nghiệp khác nhau. Ví dụ: hãng hàng không có thể tạo nguồn cấp dữ liệu chuyến bay. Những người đã truy cập trang web của hãng hàng không sau đó có thể thấy quảng cáo đã chỉnh sửa chứa thông tin về các chuyến bay mà họ đã tìm kiếm, xem hoặc bắt đầu đặt vé.

Các chủ đề trong bài viết này:

 • Giới thiệu về nguồn cấp dữ liệu
 • Tải mẫu và đặc điểm nguồn cấp dữ liệu cho loại doanh nghiệp của bạn
 • Tạo và tải nguồn cấp dữ liệu mới lên
 • Khắc phục vấn đề với nguồn cấp dữ liệu

Giới thiệu về nguồn cấp dữ liệu

 

Khi bạn tạo nguồn cấp dữ liệu, về cơ bản bạn đang tạo một cơ sở dữ liệu về các sản phẩm hoặc dịch vụ có thể sử dụng trong quảng cáo thích ứng của bạn. Dưới đây là một số mục mà hãng hàng không (ở ví dụ ở trên) có thể đưa vào nguồn cấp dữ liệu chuyến bay của họ:

Mã điểm đến Mô tả chuyến bay URL cuối cùng Giá vé máy bay
SFO Đặt vé chuyến bay http://example.com/flights_SFO 900 USD
BOS Đặt vé chuyến bay http://example.com/flights_BOS 650 USD
 • Bạn có thể tạo nguồn cấp dữ liệu dưới dạng tệp .csv, .tsv, .xls hoặc xlsx, rồi tải lên AdWords.
 • Các hàng sẽ là sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Cột là thuộc tính của từng mục mà bạn đã liệt kê (chẳng hạn như mã nhận dạng duy nhất, giá và nội dung mô tả) và phải khớp với các đặc điểm về chữ cái cũng như khoảng cách. Bạn cần đưa mã nhận dạng vào nguồn cấp dữ liệu vì thẻ tiếp thị lại sẽ sử dụng các mã đó để kết nối mọi người trong danh sách của bạn với các sản phẩm mà họ đã xem.
 • Nếu muốn thêm một cột mới sau khi tải nguồn cấp dữ liệu của mình lên Google Ads, thì bạn cần tạo nguồn cấp dữ liệu mới.
 • Đối với sản phẩm hoặc dịch vụ được cung cấp cho các thị trường khác nhau, hãy tạo nguồn cấp dữ liệu cho từng ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ.
 • "Dữ liệu doanh nghiệp" hỗ trợ UTF-8, UTF-16 và UTF-32 (tốt nhất bạn nên sử dụng UTF-8). Việc chuyển đổi giữa các định dạng này không làm mất dữ liệu. "Dữ liệu doanh nghiệp" không hỗ trợ UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-18030, Latin 1 hay ISO-8859-1.
 • Có giới hạn về số lượng nguồn cấp dữ liệu và mục nguồn cấp dữ liệu trên mỗi tài khoản. Hãy tìm hiểu thêm trong bài viết Giới thiệu về giới hạn đối với tài khoản Google Ads của bạn.

Tải mẫu và đặc điểm nguồn cấp dữ liệu cho loại doanh nghiệp của bạn

Có các loại nguồn cấp dữ liệu khác nhau cho các loại hình doanh nghiệp khác nhau và bạn nên chọn một loại phù hợp cho sản phẩm hoặc dịch vụ của mình. Loại nguồn cấp dữ liệu bạn tạo phải khớp với loại hình doanh nghiệp bạn đã chọn khi tạo chiến dịch Tiếp thị lại động. Chỉ sử dụng nguồn cấp dữ liệu "Tùy chỉnh" khi các loại hình doanh nghiệp khác không áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Lưu ý

Các tiêu đề "Thuộc tính" cần phải giữ nguyên vì chúng nhằm đảm bảo mẫu nguồn cấp dữ liệu được đọc đúng cách. Nguồn cấp dữ liệu không phải tiếng Anh cũng cần giữ nguyên giá trị tiếng Anh ban đầu của các tiêu đề "Thuộc tính" để hệ thống nhận ra các giá trị này.

Giáo dục
Thuộc tính Đặc điểm Giá trị mẫu Có thể xuất hiện trong quảng cáo

Mã chương trình*
khớp với thông số id của đối tượng mục

Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Các mã phải là duy nhất và khớp với các giá trị trong thẻ tiếp thị lại của bạn. 1255  
Mã vị trí
khớp với thông số sự kiện location_id
Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Chuỗi mã (ví dụ mã chương trình + mã vị trí hoặc chỉ mã vị trí) phải là duy nhất. Mountain View  
Tên chương trình* Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Điều dưỡng Đã qua sử dụng
Tên trường học Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Trường điều dưỡng Mountain View Đã qua sử dụng
URL cuối cùng
URL được nâng cấp
Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://example.com/nursing  
URL hình thu nhỏ PNG (nên dùng), JPG hoặc GIF. JPG hoặc GIF phải được lưu ở mã màu RGB có cấu hình ICC. Bạn nên dùng 300 px x 300 px và 72 dpi. Tối đa 11,4MB và 6 triệu pixel. http://www.example.com/thumbnail.png Đã qua sử dụng
URL hình ảnh Giống như trên. http://www.example.com/image.png Đã qua sử dụng
Lĩnh vực nghiên cứu Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Sức khỏe Đã qua sử dụng
Nội dung mô tả chương trình Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Chứng nhận điều dưỡng Đã qua sử dụng
Từ khóa theo ngữ cảnh Văn bản. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách nhiều từ khóa. chứng nhận điều dưỡng; mountain view  
Địa chỉ Sử dụng một trong các phương thức định dạng sau:
- Thành phố, mã tiểu bang, quốc gia - Địa chỉ đầy đủ có mã zip - Vĩ độ — kinh độ ở định dạng DDD Phân tách địa chỉ của bạn bằng dấu phẩy. Xem thông tin đặc tả cho các thành phố, vùng và quốc gia.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 - 41.40338, 2.17403
 
Mẫu theo dõi
URL được nâng cấp
Bao gồm mọi thông số ValueTrack, thông số tùy chỉnh hoặc theo dõi chuyển hướng cho URL mục của bạn. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google
hoặc http://redirect.com?url={lpurl}
 
Thông số tùy chỉnh
URL được nâng cấp
Bao gồm tối đa 3 cặp giá trị/khóa được tự động điền trong URL lượt nhấp. Cả hai giá trị trong cặp đều không được vượt quá 16 ký tự hoặc 200 byte. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các cặp giá trị/khóa. Khóa phải là chữ và số (chỉ chữ cái và số). {_program}=nursing;{_type}=certification  
URL đích** Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://example.com/nursing  
URL cuối cùng trên thiết bị di động

Trang đích được tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có URL khác cho lưu lượng truy cập trên máy tính và web dành cho thiết bị di động. 

Nếu bạn đang sử dụng thông số ValueTrack 'ifmobile' trong URL của mình, thì hãy đảm bảo rằng điều này sẽ không gây ra vấn đề nếu bạn quyết định sử dụng thuộc tính 'final_mobile_url' kết hợp với thông số ValueTrack 'ifmobile' này.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Mã chương trình tương tự Danh sách chuỗi mã chương trình được đề xuất mà bạn nên hiển thị cùng với mục này. 1275,1285,1255  

*Bắt buộc
**Bắt buộc nếu bạn hiện không sử dụng "URL cuối cùng".

Chuyến bay
Thuộc tính Đặc điểm Giá trị mẫu Có thể xuất hiện trong quảng cáo
Mã điểm đến*
khớp với thông số mã của đối tượng mục
Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Các mã phải là duy nhất và khớp với các giá trị trong thẻ tiếp thị lại của bạn. PAR  
Mã điểm khởi hành
khớp với điểm đến của thông số sự kiện

Chuỗi chữ cái và số bất kỳ.

Chuỗi mã (ví dụ: mã điểm đến + mã điểm khởi hành) phải là duy nhất.

LON  
Mô tả chuyến bay* Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Đặt vé Đã qua sử dụng
URL cuối cùng
URL được nâng cấp
Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://example.com/flights  

URL hình ảnh

(đặc biệt nên dùng)

PNG (nên dùng), JPG hoặc GIF. JPG hoặc GIF phải được lưu ở mã màu RGB có cấu hình ICC. Bạn nên dùng 300 px x 300 px và 72 dpi. Tối đa 11,4MB và 6 triệu pixel. http://www.example.com/image.png Đã qua sử dụng
Tên điểm đến Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Paris Đã qua sử dụng
Tên điểm khởi hành Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). London Đã qua sử dụng

Giá vé máy bay

(đặc biệt nên dùng)

Số đứng trước mã đơn vị tiền tệ dạng chữ cái, theo tiêu chuẩn ISO 4217. Sử dụng '.' làm dấu phần thập phân. 100 USD Đã qua sử dụng
Giá vé ưu đãi Số đứng trước mã đơn vị tiền tệ dạng chữ cái, theo tiêu chuẩn ISO 4217. Sử dụng '.' làm dấu phần thập phân. Đặt các giá trị cho "Giá vé ưu đãi" nhỏ hơn "Giá vé". 80 USD Đã qua sử dụng
Giá được định dạng Ký tự bất kỳ. Nếu được đưa vào nguồn cấp dữ liệu, thuộc tính này sẽ được sử dụng trong quảng cáo của bạn thay vì "Giá". Để có kết quả tốt hơn, hãy sử dụng thuộc tính này bên cạnh "Giá". Không nên dùng nếu giá thay đổi thường xuyên. - mức giá khởi điểm là 100 đô la
- 80 - 100 đô la
Đã qua sử dụng
Giá ưu đãi được định dạng Ký tự bất kỳ. Nếu được đưa vào nguồn cấp dữ liệu, thuộc tính này sẽ được sử dụng trong quảng cáo của bạn thay vì "Giá ưu đãi". Để có kết quả tốt hơn, hãy sử dụng thuộc tính này bên cạnh "Giá ưu đãi". Không nên dùng nếu giá thay đổi thường xuyên. - giảm giá còn 80 đô la
- 60 - 80 đô la
Đã qua sử dụng
Mẫu theo dõi
URL được nâng cấp
Bao gồm mọi thông số ValueTrack, thông số tùy chỉnh hoặc theo dõi chuyển hướng cho URL mục của bạn. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google
hoặc http://redirect.com?url={lpurl}
 
Thông số tùy chỉnh
URL được nâng cấp
Bao gồm tối đa 3 cặp giá trị/khóa được tự động điền trong URL lượt nhấp. Cả hai giá trị trong cặp đều không được vượt quá 16 ký tự hoặc 200 byte. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các cặp giá trị/khóa. {_dest}=PAR;{_type}=international  
URL đích** Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://example.com/flights  
URL cuối cùng trên thiết bị di động

Trang đích được tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có URL khác cho lưu lượng truy cập trên máy tính và web dành cho thiết bị di động. 

Nếu bạn đang sử dụng thông số ValueTrack 'ifmobile' trong URL của mình, thì hãy đảm bảo rằng điều này sẽ không gây ra vấn đề nếu bạn quyết định sử dụng thuộc tính 'final_mobile_url' kết hợp với thông số ValueTrack 'ifmobile' này.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Mã điểm đến tương tự Danh sách chuỗi mã điểm đến được đề xuất mà bạn nên hiển thị cùng với mục này. PAR,LON  

*Bắt buộc
**Bắt buộc nếu bạn hiện không sử dụng "URL cuối cùng".

Khách sạn và chỗ ở cho thuê
Thuộc tính Đặc điểm Giá trị mẫu Có thể xuất hiện trong quảng cáo
Mã thuộc tính*
khớp với thông số mã của đối tượng mục
Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Các mã phải là duy nhất và khớp với các giá trị trong thẻ tiếp thị lại của bạn. 52639  
Property name* Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Mã nhận dạng phải là duy nhất. Khách sạn Mountain View Đã qua sử dụng
URL cuối cùng
URL được nâng cấp
Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://www.example.com/hotel  

URL hình ảnh

(đặc biệt nên dùng)

PNG (nên dùng), JPG hoặc GIF. JPG hoặc GIF phải được lưu ở mã màu RGB có cấu hình ICC. Bạn nên dùng 300 px x 300 px và 72 dpi. Tối đa 11,4MB và 6 triệu pixel. http://www.example.com/image.png Đã qua sử dụng
Tên điểm đến Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Trung tâm thành phố Mountain View Đã qua sử dụng

Nội dung mô tả

(đặc biệt nên dùng)

Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Gần sân bay SJC Đã qua sử dụng

Giá

(đặc biệt nên dùng)

Số đứng trước mã đơn vị tiền tệ dạng chữ cái, theo tiêu chuẩn ISO 4217. Sử dụng '.' làm dấu phần thập phân. 100 USD Đã qua sử dụng
Giá ưu đãi Số đứng trước mã đơn vị tiền tệ dạng chữ cái, theo tiêu chuẩn ISO 4217. Sử dụng '.' làm dấu phần thập phân. Đặt các giá trị cho "Giá ưu đãi" nhỏ hơn các giá trị cho "Giá". 80 USD Đã qua sử dụng
Giá được định dạng Ký tự bất kỳ. Nếu được đưa vào nguồn cấp dữ liệu, thuộc tính này sẽ được sử dụng trong quảng cáo của bạn thay vì "Giá". Để có kết quả tốt hơn, hãy sử dụng thuộc tính này bên cạnh "Giá". Không nên dùng nếu giá thay đổi thường xuyên. - mức giá khởi điểm là 100 đô la
- 80 - 100 đô la
Đã qua sử dụng
Giá ưu đãi được định dạng Ký tự bất kỳ. Nếu được đưa vào nguồn cấp dữ liệu, thuộc tính này sẽ được sử dụng trong quảng cáo của bạn thay vì "Giá ưu đãi". Để có kết quả tốt hơn, hãy sử dụng thuộc tính này bên cạnh "Giá ưu đãi". Không nên dùng nếu giá thay đổi thường xuyên. - giảm giá còn 80 đô la
- 60 - 80 đô la
Đã qua sử dụng
Điểm đánh giá theo sao Phải là số, 1-5. 3 Đã qua sử dụng
Danh mục Văn bản Dãy phòng khách sạn Nội dung
Từ khóa theo ngữ cảnh Văn bản. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách nhiều từ khóa. "Khách sạn" tại Mountain View; khách sạn ở vịnh phía nam  
Địa chỉ Sử dụng một trong các phương thức định dạng sau:
- Thành phố, mã tiểu bang, quốc gia - Địa chỉ đầy đủ có mã zip - Vĩ độ — kinh độ ở định dạng DDD Phân tách địa chỉ của bạn bằng dấu phẩy. Xem thông tin đặc tả cho các thành phố, vùng và quốc gia.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 - 41.40338, 2.17403
 
Mẫu theo dõi
URL được nâng cấp
Bao gồm mọi thông số ValueTrack, thông số tùy chỉnh hoặc theo dõi chuyển hướng cho URL mục của bạn. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google
hoặc http://redirect.com?url={lpurl}
 
Thông số tùy chỉnh
URL được nâng cấp
Bao gồm tối đa 3 cặp giá trị/khóa được tự động điền trong URL lượt nhấp. Cả hai giá trị trong cặp đều không được vượt quá 16 ký tự hoặc 200 byte. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các cặp giá trị/khóa. {_hotelid}=12345;{_type}=resort  
URL đích** Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://example.com/hotel  
URL cuối cùng trên thiết bị di động

Trang đích được tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có URL khác cho lưu lượng truy cập trên máy tính và web di động.

Nếu bạn đang sử dụng thông số ValueTrack 'ifmobile' trong URL của mình, thì hãy đảm bảo rằng điều này sẽ không gây ra vấn đề nếu bạn quyết định sử dụng thuộc tính 'final_mobile_url' kết hợp với thông số ValueTrack 'ifmobile' này.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Mã thuộc tính tương tự Danh sách chuỗi mã thuộc tính được đề xuất mà bạn nên hiển thị cùng với mục này. 52639,52640,52641  

*Bắt buộc
**Bắt buộc nếu bạn hiện không sử dụng "URL cuối cùng".

Việc làm
Thuộc tính Đặc điểm Giá trị mẫu Có thể xuất hiện trong quảng cáo
Mã công việc*
khớp với thông số mã của đối tượng mục
Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Các mã phải là duy nhất và khớp với các giá trị trong thẻ tiếp thị lại của bạn. 1255  
Mã vị trí
khớp với thông số sự kiện location_id
Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Chuỗi mã (Mã công việc + Mã vị trí hoặc chỉ mã vị trí) phải là duy nhất.  MTV  
Tiêu đề* Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Kỹ sư phần mềm Đã qua sử dụng
URL cuối cùng
URL được nâng cấp
Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://www.example.com/jobs  

URL hình ảnh

(đặc biệt nên dùng)

PNG (nên dùng), JPG hoặc GIF. JPG hoặc GIF phải được lưu ở mã màu RGB có cấu hình ICC. Bạn nên dùng 300 px x 300 px và 72 dpi. Tối đa 11,4MB và 6 triệu pixel. http://www.example.com/image.png Đã qua sử dụng
Tiêu đề phụ Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Cấp II Đã qua sử dụng

Nội dung mô tả

(đặc biệt nên dùng)

Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Áp dụng các kỹ năng về kỹ thuật của bạn Đã qua sử dụng

Tiền lương

(đặc biệt nên dùng)

Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). 100.000 đô la Đã qua sử dụng
Danh mục Văn bản Kỹ thuật  
Từ khóa theo ngữ cảnh Văn bản. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách nhiều từ khóa. công việc kỹ sư phần mềm; công việc về phần mềm  
Địa chỉ Sử dụng một trong các phương thức định dạng sau:
- Thành phố, mã tiểu bang, quốc gia - Địa chỉ đầy đủ có mã zip - Vĩ độ — kinh độ ở định dạng DDD Phân tách địa chỉ của bạn bằng dấu phẩy. Xem thông tin đặc tả cho các thành phố, vùng và quốc gia.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 - 41.40338, 2.17403
 
Mẫu theo dõi
URL được nâng cấp
Bao gồm mọi thông số ValueTrack, thông số tùy chỉnh hoặc theo dõi chuyển hướng cho URL mục của bạn. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google
hoặc http://redirect.com?url={lpurl}
 
Thông số tùy chỉnh
URL được nâng cấp
Bao gồm tối đa 3 cặp giá trị/khóa được tự động điền trong URL lượt nhấp. Cả hai giá trị trong cặp đều không được vượt quá 16 ký tự hoặc 200 byte. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các cặp giá trị/khóa. {_job}=1234;{_type}=engineering  
URL đích** Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://example.com/jobs  
URL cuối cùng trên thiết bị di động

Trang đích được tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có URL khác cho lưu lượng truy cập trên máy tính và web di động.

Nếu bạn đang sử dụng thông số ValueTrack 'ifmobile' trong URL của mình, thì hãy đảm bảo rằng điều này sẽ không gây ra vấn đề nếu bạn quyết định sử dụng thuộc tính 'final_mobile_url' kết hợp với thông số ValueTrack 'ifmobile' này.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Mã công việc tương tự Danh sách chuỗi mã công việc được đề xuất mà bạn nên hiển thị cùng với mục này. 1275,1285,1256  

*Bắt buộc
**Bắt buộc nếu bạn hiện không sử dụng "URL cuối cùng".

Ưu đãi trong vùng
Thuộc tính Đặc điểm Giá trị mẫu Có thể xuất hiện trong quảng cáo
Mã thỏa thuận*
khớp với thông số mã của đối tượng mục
Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Các mã phải là duy nhất và khớp với các giá trị trong thẻ tiếp thị lại của bạn. 1234  
Tên giao dịch* Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Giảm giá 50% tại Cửa hàng tạp hóa Mountain View Đã qua sử dụng
URL cuối cùng
URL được nâng cấp
Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://www.example.com/deals  

URL hình ảnh

(đặc biệt nên dùng)

PNG (nên dùng), JPG hoặc GIF. JPG hoặc GIF phải được lưu ở mã màu RGB có cấu hình ICC. Bạn nên dùng 300 px x 300 px và 72 dpi. Tối đa 11,4MB và 6 triệu pixel. http://www.example.com/image.png Đã qua sử dụng
Tiêu đề phụ Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Cửa hàng tạp hóa Đã qua sử dụng

Nội dung mô tả

(đặc biệt nên dùng)

Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Tiết kiệm hóa đơn hàng tuần của bạn Đã qua sử dụng

Giá

(đặc biệt nên dùng)

Số đứng trước mã đơn vị tiền tệ dạng chữ cái, theo tiêu chuẩn ISO 4217. Sử dụng '.' làm dấu phần thập phân. 100 USD Đã qua sử dụng
Giá ưu đãi Số đứng trước mã đơn vị tiền tệ dạng chữ cái, theo tiêu chuẩn ISO 4217. Sử dụng '.' làm dấu phần thập phân. Đặt các giá trị cho “Giá ưu đãi" nhỏ hơn các giá trị cho "Giá”. 80 USD Đã qua sử dụng
Giá được định dạng Ký tự bất kỳ. Nếu được đưa vào nguồn cấp dữ liệu, thuộc tính này sẽ được sử dụng trong quảng cáo của bạn thay vì "Giá". Để có kết quả tốt hơn, hãy sử dụng thuộc tính này bên cạnh "Giá". Không nên dùng nếu giá thay đổi thường xuyên. - mức giá khởi điểm là 100 đô la
- 80 - 100 đô la
Đã qua sử dụng
Giá ưu đãi được định dạng Ký tự bất kỳ. Nếu được đưa vào nguồn cấp dữ liệu thì thuộc tính này sẽ được dùng trong quảng cáo của bạn thay vì "Giá ưu đãi". Để có kết quả tốt hơn, bạn hãy sử dụng thuộc tính này cùng với "Giá ưu đãi". Bạn không nên thực hiện việc này nếu giá thay đổi thường xuyên. - giảm giá còn 80 đô la
- 60 - 80 đô la
Đã qua sử dụng
Địa chỉ Sử dụng một trong các phương thức định dạng sau:
- Thành phố, mã tiểu bang, quốc gia - Địa chỉ đầy đủ có mã zip - Vĩ độ — kinh độ ở định dạng DDD Phân tách địa chỉ của bạn bằng dấu phẩy. Xem thông tin đặc tả cho các thành phố, vùng và quốc gia.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 - 41.40338, 2.17403
 
Danh mục Văn bản Đồ ăn  
Từ khóa theo ngữ cảnh Văn bản. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách nhiều từ khóa. tiết kiệm phiếu giảm giá hàng tạp hóa; tiết kiệm hàng tạp hóa  
Mẫu theo dõi
URL được nâng cấp
Bao gồm mọi thông số ValueTrack, thông số tùy chỉnh hoặc theo dõi chuyển hướng cho URL mục của bạn. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google
hoặc http://redirect.com?url={lpurl}
 
Thông số tùy chỉnh
URL được nâng cấp
Bao gồm tối đa 3 cặp giá trị/khóa được tự động điền trong URL lượt nhấp. Cả hai giá trị trong cặp đều không được vượt quá 16 ký tự hoặc 200 byte. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các cặp giá trị/khóa. {_vendor}=LocalGrocer;{_type}=promotion  
URL đích** Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://example.com/deals  
URL cuối cùng trên thiết bị di động

Trang đích được tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có URL khác cho lưu lượng truy cập trên máy tính và web di động.

Nếu bạn đang sử dụng thông số ValueTrack 'ifmobile' trong URL của mình, thì hãy đảm bảo rằng điều này sẽ không gây ra vấn đề nếu bạn quyết định sử dụng thuộc tính 'final_mobile_url' kết hợp với thông số ValueTrack 'ifmobile' này.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Mã thỏa giao dịch tương tự Danh sách chuỗi mã giao dịch được đề xuất mà bạn nên hiển thị cùng với mục này. 1234,1235,1236  

*Bắt buộc
**Bắt buộc nếu bạn hiện không sử dụng "URL cuối cùng".

Bất động sản
Thuộc tính Đặc điểm Giá trị mẫu Có thể xuất hiện trong quảng cáo
Mã danh sách*
khớp với thông số mã của đối tượng mục
Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Các mã phải là duy nhất và khớp với các giá trị trong thẻ tiếp thị lại của bạn. mtv_12345  
Tên danh sách* Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Nhà một tầng tại Boulevard Đã qua sử dụng
URL cuối cùng
URL được nâng cấp
Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://www.example.com/realestate  

URL hình ảnh

(đặc biệt nên dùng)

PNG (nên dùng), JPG hoặc GIF. JPG hoặc GIF phải được lưu ở mã màu RGB có cấu hình ICC. Bạn nên dùng 300 px x 300 px và 72 dpi. Tối đa 11,4MB và 6 triệu pixel. http://www.example.com/image.png Đã qua sử dụng
Tên thành phố Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Mountain View, California Đã qua sử dụng

Nội dung mô tả

(đặc biệt nên dùng)

Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1568 bộ vuông Đã qua sử dụng

Giá

(đặc biệt nên dùng)

Số đứng trước mã đơn vị tiền tệ dạng chữ cái, theo tiêu chuẩn ISO 4217. Sử dụng '.' làm dấu phần thập phân. 6.000 USD Đã qua sử dụng
Loại khách sạn Văn bản Nhà  
Loại danh sách Văn bản rao bán  
Từ khóa theo ngữ cảnh Văn bản. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách nhiều từ khóa. rao bán; rao bán nhà  
Địa chỉ Sử dụng một trong các phương thức định dạng sau:
- Thành phố, mã tiểu bang, quốc gia - Địa chỉ đầy đủ có mã zip - Vĩ độ — kinh độ ở định dạng DDD Phân tách địa chỉ của bạn bằng dấu phẩy. Xem thông tin đặc tả cho các thành phố, vùng và quốc gia.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 - 41.40338, 2.17403
 
Mẫu theo dõi
URL được nâng cấp
Bao gồm mọi thông số ValueTrack, thông số tùy chỉnh hoặc theo dõi chuyển hướng cho URL mục của bạn. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google
hoặc http://redirect.com?url={lpurl}
 
Thông số tùy chỉnh
URL được nâng cấp
Bao gồm tối đa 3 cặp giá trị/khóa được tự động điền trong URL lượt nhấp. Cả hai giá trị trong cặp đều không được vượt quá 16 ký tự hoặc 200 byte. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các cặp giá trị/khóa. {_ptype}=condo;{_type}=sale  
URL đích** Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://example.com/realestate  
URL cuối cùng trên thiết bị di động

Trang đích được tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có URL khác cho lưu lượng truy cập trên máy tính và web di động.

Nếu bạn đang sử dụng thông số ValueTrack 'ifmobile' trong URL của mình, thì hãy đảm bảo rằng điều này sẽ không gây ra vấn đề nếu bạn quyết định sử dụng thuộc tính 'final_mobile_url' kết hợp với thông số ValueTrack 'ifmobile' này.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Mã danh sách tương tự Danh sách chuỗi mã danh sách được đề xuất mà bạn nên hiển thị cùng với mục này. mtv_12345,mtv_12350,mtv_12355  

*Bắt buộc
**Bắt buộc nếu bạn hiện không sử dụng "URL cuối cùng".

Bán lẻ Du lịch
Thuộc tính Đặc điểm Giá trị mẫu Có thể xuất hiện trong quảng cáo
Mã điểm đến*
khớp với thông số mã của đối tượng mục
Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Các mã phải là duy nhất và khớp với các giá trị trong thẻ tiếp thị lại của bạn. PAR  
Mã điểm khởi hành
khớp với điểm khởi hành của thông số sự kiện
Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Chuỗi mã (ví dụ: mã điểm đến + mã điểm khởi hành hoặc chỉ mã điểm khởi hành) phải là duy nhất. LON  
Tiêu đề* Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Đặt vé tàu Đã qua sử dụng
URL cuối cùng
URL được nâng cấp
Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://www.example.com/travel  

URL hình ảnh

(đặc biệt nên dùng)

PNG (nên dùng), JPG hoặc GIF. JPG hoặc GIF phải được lưu ở mã màu RGB có cấu hình ICC. Bạn nên dùng 300 px x 300 px và 72 dpi. Tối đa 11,4MB và 6 triệu pixel. http://www.example.com/image.png Đã qua sử dụng
Tên điểm đến Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Paris Đã qua sử dụng
Tên điểm khởi hành Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). London Đã qua sử dụng

Giá

(đặc biệt nên dùng)

Số đứng trước mã đơn vị tiền tệ dạng chữ cái, theo tiêu chuẩn ISO 4217. Sử dụng '.' làm dấu phần thập phân. 100 EUR Đã qua sử dụng
Giá ưu đãi Số đứng trước mã đơn vị tiền tệ dạng chữ cái, theo tiêu chuẩn ISO 4217. Sử dụng '.' làm dấu phần thập phân. Đặt các giá trị cho "Giá ưu đãi" nhỏ hơn các giá trị cho "Giá". 80 EUR Đã qua sử dụng
Giá được định dạng Ký tự bất kỳ. Nếu được đưa vào nguồn cấp dữ liệu thì thuộc tính này sẽ được sử dụng trong quảng cáo của bạn thay vì "Giá ưu đãi". Để có kết quả tốt hơn, bạn hãy sử dụng thuộc tính này cùng với"Giá ưu đãi". Không nên dùng nếu giá thay đổi thường xuyên. - mức giá khởi điểm là 100 đô la
- 80 - 100 đô la
Đã qua sử dụng
Giá ưu đãi được định dạng Ký tự bất kỳ. Nếu được đưa vào nguồn cấp dữ liệu, thuộc tính này sẽ được sử dụng trong quảng cáo của bạn thay vì "Giá ưu đãi". Để có kết quả tốt hơn, hãy sử dụng thuộc tính này bên cạnh "Giá ưu đãi". Không nên dùng nếu giá thay đổi thường xuyên. - giảm giá còn 80 đô la
- 60 - 80 đô la
Đã qua sử dụng
Danh mục Văn bản Express  
Từ khóa theo ngữ cảnh Văn bản. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách nhiều từ khóa. Tàu ở Paris; vận tải ở Paris  
Địa chỉ điểm đến Sử dụng một trong các phương thức định dạng sau:
- Thành phố, mã tiểu bang, quốc gia - Địa chỉ đầy đủ có mã zip - Vĩ độ — kinh độ ở định dạng DDD Phân tách địa chỉ của bạn bằng dấu phẩy. Xem thông tin đặc tả cho các thành phố, vùng và quốc gia.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 - 41.40338, 2.17403
 
Mẫu theo dõi
URL được nâng cấp
Bao gồm mọi thông số ValueTrack, thông số tùy chỉnh hoặc theo dõi chuyển hướng cho URL mục của bạn. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google
hoặc http://redirect.com?url={lpurl}
 
Thông số tùy chỉnh
URL được nâng cấp
Bao gồm tối đa 3 cặp giá trị/khóa được tự động điền trong URL lượt nhấp. Cả hai giá trị trong cặp đều không được vượt quá 16 ký tự hoặc 200 byte. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các cặp giá trị/khóa. {_dest}= LON;{_type}=international  
URL đích** Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://example.com/travel  
URL cuối cùng trên thiết bị di động

Trang đích được tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có URL khác cho lưu lượng truy cập trên máy tính và web di động.

Nếu bạn đang sử dụng thông số ValueTrack 'ifmobile' trong URL của mình, thì hãy đảm bảo rằng điều này sẽ không gây ra vấn đề nếu bạn quyết định sử dụng thuộc tính 'final_mobile_url' kết hợp với thông số ValueTrack 'ifmobile' này.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Mã điểm đến tương tự Danh sách chuỗi mã điểm đến được đề xuất mà bạn nên hiển thị cùng với mục này. PAR,LON  

*Bắt buộc
**Bắt buộc nếu bạn hiện không sử dụng "URL cuối cùng".

Tùy chỉnh

Chỉ sử dụng nguồn cấp dữ liệu "Tùy chỉnh" khi các loại hình doanh nghiệp khác không áp dụng cho sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn.

Thuộc tính Đặc điểm Giá trị mẫu Có thể xuất hiện trong quảng cáo
Mã nhận dạng*
khớp với thông số mã của đối tượng mục
Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Các mã phải là duy nhất và khớp với các giá trị trong thẻ tiếp thị lại của bạn. Sedan  
Mã nhận dạng 2
khớp với thông số sự kiện location_id
Chuỗi chữ cái và số bất kỳ. Chuỗi mã nhận dạng (ví dụ: mã nhận dạng + mã nhận dạng 2 hoặc chỉ mã nhận dạng) phải là duy nhất. Màu đỏ  
Tiêu đề mục* Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Xe sedan cỡ trung Đã qua sử dụng
URL cuối cùng
URL được nâng cấp
Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://www.example.com/cars  

URL hình ảnh

(đặc biệt nên dùng)

PNG (nên dùng), JPG hoặc GIF. JPG hoặc GIF phải được lưu ở mã màu RGB có cấu hình ICC. Bạn nên dùng 300 px x 300 px và 72 dpi. Tối đa 11,4MB và 6 triệu pixel. http://www.example.com/image.png Đã qua sử dụng
Tiêu đề phụ của mục Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Đại lý tại Mountain View Đã qua sử dụng

Nội dung mô tả mục

(đặc biệt nên dùng)

Tối đa 25 ký tự (12 đối với các ngôn ngữ ký tự 2 byte). Xe cỡ trung bán chạy nhất Đã qua sử dụng
Danh mục các mục Văn bản Xe ô tô mui kín  

Giá

(đặc biệt nên dùng)

Số đứng trước mã đơn vị tiền tệ dạng chữ cái, theo tiêu chuẩn ISO 4217. Sử dụng '.' làm dấu phần thập phân. 20.000 USD Đã qua sử dụng
Giá ưu đãi Số đứng trước mã đơn vị tiền tệ dạng chữ cái, theo tiêu chuẩn ISO 4217. Sử dụng '.' làm dấu phần thập phân. Đặt các giá trị cho "Giá ưu đãi" nhỏ hơn các giá trị cho "Giá". 15.000 USD Đã qua sử dụng
Giá được định dạng Ký tự bất kỳ. Nếu được đưa vào nguồn cấp dữ liệu thì thuộc tính này sẽ được sử dụng trong quảng cáo của bạn thay vì "Giá ưu đãi". Để có kết quả tốt hơn, bạn hãy sử dụng thuộc tính này cùng với"Giá ưu đãi". Không nên dùng nếu giá thay đổi thường xuyên. — giá khởi điểm là 20.000 đô la
— 20K đô la — 15.000 — 20.000 đô la
Đã qua sử dụng
Giá ưu đãi được định dạng Ký tự bất kỳ. Nếu được đưa vào nguồn cấp dữ liệu, thuộc tính này sẽ được sử dụng trong quảng cáo của bạn thay vì "Giá ưu đãi". Để có kết quả tốt hơn, hãy sử dụng thuộc tính này bên cạnh "Giá ưu đãi". Không nên dùng nếu giá thay đổi thường xuyên. — giảm giá còn 15.000 đô la
— 15K đô la — 12.000 — 15.000 đô la
Đã qua sử dụng
Từ khóa theo ngữ cảnh Văn bản. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách nhiều từ khóa. Xe ô tô mui kín; xe ô tô mui kín 4 cửa  
Địa chỉ mục Sử dụng một trong các phương thức định dạng sau:
- Thành phố, mã tiểu bang, quốc gia - Địa chỉ đầy đủ có mã zip - Vĩ độ — kinh độ ở định dạng DDD Phân tách địa chỉ của bạn bằng dấu phẩy. Xem thông tin đặc tả cho các thành phố, vùng và quốc gia.
- Mountain View, CA, USA
- 123 Boulevard St, Mountain View, CA 94043 - 41.40338, 2.17403
 
Mẫu theo dõi
URL được nâng cấp
Bao gồm mọi thông số ValueTrack, thông số tùy chỉnh hoặc theo dõi chuyển hướng cho URL mục của bạn. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google
hoặc http://redirect.com?url={lpurl}
 
Thông số tùy chỉnh
URL được nâng cấp
Bao gồm tối đa 3 cặp giá trị/khóa được tự động điền trong URL lượt nhấp. Cả hai giá trị trong cặp đều không được vượt quá 16 ký tự hoặc 200 byte. Sử dụng dấu chấm phẩy để phân tách các cặp giá trị/khóa. {_model}=CarModel;{_type}=sedan  
URL đích** Miền giống với trang web của bạn. Bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" http://example.com/cars  
URL cuối cùng trên thiết bị di động

Trang đích được tối ưu hóa dành cho thiết bị di động của sản phẩm khi bạn có URL khác cho lưu lượng truy cập trên máy tính và web di động.

Nếu bạn đang sử dụng thông số ValueTrack 'ifmobile' trong URL của mình, thì hãy đảm bảo rằng điều này sẽ không gây ra vấn đề nếu bạn quyết định sử dụng thuộc tính 'final_mobile_url' kết hợp với thông số ValueTrack 'ifmobile' này.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Mã mục tương tự Danh sách chuỗi mã nhận dạng được đề xuất mà bạn nên hiển thị cùng với mục này. Sedan,Đỏ  

*Bắt buộc
**Bắt buộc nếu bạn hiện không sử dụng "URL cuối cùng".

Tạo và tải nguồn cấp dữ liệu mới lên

Để bắt đầu, bạn hãy tạo nguồn cấp dữ liệu ngoại tuyến dưới dạng tệp .csv, .tsv, .xls, hoặc xlsx, sau đó tải tệp này lên mục "Dữ liệu doanh nghiệp" của tài khoản. Nếu bạn là một doanh nghiệp bán lẻ, hãy sử dụng Google Merchant Center để tải nguồn cấp dữ liệu sản phẩm lên.

 1. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên cùng bên phải màn hình.
 2. Nhấp vào Dữ liệu doanh nghiệp trong mục "Thiết lập".
 3. Từ menu Trang bên trái, hãy nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu.
 4. Nhấp vào nút dấu cộng và chọn "Nguồn cấp dữ liệu quảng cáo thích ứng", rồi chọn loại hình doanh nghiệp của bạn. 
 5. Nếu bạn muốn sử dụng nguồn cấp dữ liệu mẫu, hãy chọn "Xem mẫu" để tải tệp .csv mẫu xuống.
 6. Nhấp vào Chọn tệp và đính kèm tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn.
 7. Nhấp vào Áp dụng.
 8. Kiểm tra nguồn cấp dữ liệu của bạn xem có bất kỳ lỗi nào không sau khi bạn đã tải lên. Lỗi hình ảnh hoặc địa chỉ có thể không hiển thị trong 3-4 giờ.

Bạn cũng có thể sử dụng API Google Ads (API AdWords) để nhận, thêm, cập nhật hoặc xóa các mục trong nguồn cấp dữ liệu của mình.

 

Lưu ý quan trọng

Không sử dụng chữ in hoa trong nguồn cấp dữ liệu vì quảng cáo của bạn sẽ bị từ chối nếu chỉ chứa toàn chữ in hoa. Ví dụ: Bạn được phép sử dụng "Đồng hồ mới về" nhưng không được phép sử dụng "ĐỒNG HỒ MỚI VỀ". 

Nguồn cấp dữ liệu, thẻ và chiến dịch của bạn không được sử dụng hoặc thu thập bất kỳ thông tin cá nhân hay thông tin nhạy cảm nào về khách truy cập trang web hoặc ứng dụng. Vui lòng đọc Chính sách về quảng cáo dựa trên sở thích và vị trí.

Chúng tôi sẽ xem xét các mục mới và cập nhật trong nguồn cấp dữ liệu của bạn để đảm bảo các mục đó phù hợp cho người dùng theo chính sách về quảng cáo của chúng tôi. Các mục trong nguồn cấp dữ liệu sẽ không được xem xét trước khi bạn đã kích hoạt chiến dịch và quảng cáo, đồng thời sẽ không được sử dụng trong quảng cáo trước khi Google chấp thuận. Chúng tôi xem xét hầu hết các mục nguồn cấp dữ liệu trong vòng 3 ngày làm việc.

Khắc phục vấn đề với nguồn cấp dữ liệu

Khi mục trong nguồn cấp dữ liệu của bạn không sẵn có hoặc không đúng với thông số kỹ thuật, mục này sẽ không được sử dụng trong quảng cáo. Bạn có thể thấy lỗi ngay sau khi tải nguồn cấp dữ liệu lên hoặc 3-4 giờ sau khi nguồn cấp dữ liệu của bạn đã được xử lý.

Để sửa mục trong nguồn cấp dữ liệu, trước tiên hãy kiểm tra thông số kỹ thuật cho loại hình doanh nghiệp (ở trên). Bạn có thể chỉnh sửa trực tiếp mục trong phần "Dữ liệu doanh nghiệp" của tài khoản hoặc chỉnh sửa mục ngoại tuyến rồi tải lên lại nguồn cấp dữ liệu của bạn vào "Dữ liệu doanh nghiệp.

Các mục hiển thị trạng thái "Đang chờ xử lý"

Các mục có thể ở trạng thái đang chờ xử lý sau khi tải nguồn cấp dữ liệu lên vì những lý do sau:

 1. Chiến dịch không hoạt động: Để bắt đầu xem xét chính sách nguồn cấp dữ liệu, chiến dịch Tiếp thị lại động của bạn phải có:
  • Một tài khoản hoạt động có thông tin thanh toán chính xác
  • Một nhóm quảng cáo hoạt động
  • Đã bật quảng cáo thích ứng
  • Một nguồn cấp dữ liệu hoạt động liên kết với chiến dịch
 2. Đây là nguồn cấp dữ liệu mới: Có thể mất đến 4 ngày làm việc (hoặc lâu hơn tùy thuộc vào lưu lượng truy cập trang web) để hoàn tất việc xem xét chính sách.
 3. Các mục không nhận đủ số lượt truy cập thẻ: Hãy đảm bảo thẻ được triển khai đúng cách.  Tìm hiểu thêm về việc thông báo và xác thực thẻ tiếp thị lại. Lưu ý:
  • Sản phẩm có số lượt truy cập mà thẻ tiếp thị lại ghi lại cao sẽ được xem xét trước tiên, còn sản phẩm có lưu lượng truy cập thấp có thể mất nhiều thời gian xem xét hơn.
  • Sản phẩm chưa nhận được lượt truy cập nào sẽ không được xem xét.
Lỗi sau khi tải nguồn cấp dữ liệu lên
Thông báo lỗi Vấn đề Cách khắc phục
Thiếu thuộc tính bắt buộc Nguồn cấp dữ liệu thiếu thuộc tính bắt buộc (cột). Thêm tất cả các thuộc tính bắt buộc (cột).
Thuộc tính không hợp lệ Nguồn cấp dữ liệu chứa thuộc tính không cần thiết (cột), không đúng theo thông số kỹ thuật. Xóa thuộc tính không cần thiết (cột).
Định dạng giá không hợp lệ Giá không bao gồm mã tiền tệ ở dạng chữ cái theo tiêu chuẩn ISO 4217. Thêm mã tiền tệ ở dạng chữ cái theo tiêu chuẩn ISO 4217 vào giá.
URL không hợp lệ URL không bắt đầu bằng "http://" hoặc "https://" Thêm "http://" hoặc "https://" vào đầu URL.
Từ khóa theo ngữ cảnh không hợp lệ Danh sách các từ khóa theo ngữ cảnh không được phân tách bằng dấu chấm phẩy. Phân tách từ khóa theo ngữ cảnh bằng dấu chấm phẩy.
Lỗi sau khi nguồn cấp dữ liệu của bạn đã được xử lý
Thông báo lỗi Vấn đề Cách khắc phục
Không thể truy cập vào hình ảnh Hệ thống của chúng tôi không thể truy cập vào hình ảnh. Ví dụ: máy chủ lưu trữ ảnh có thể đang chặn truy cập hoặc mất quá nhiều thời gian để cho phép truy cập. Lưu trữ ảnh ở vị trí có thể truy cập.
Định dạng hình ảnh không hợp lệ Hình ảnh không phải là loại hoặc định dạng tệp chuẩn. Chuyển đổi hình ảnh sang định dạng .PNG, .JPG, .JPEG, .GIF và lưu hình ảnh đó ở mã màu RGB có đính kèm cấu hình ICC.
Kích thước hình ảnh không hợp lệ Hình ảnh quá lớn. Giảm kích thước hình ảnh:
— Kích thước hình ảnh đề xuất: 300px x 300px — Độ phân giải đề xuất: 72dpi — Kích thước tệp tối đa: tối đa 11,4 MB — Số lượng pixel tối đa: 6 triệu pixel
Định dạng địa chỉ không hợp lệ Địa chỉ không được định dạng chính xác. Sử dụng một trong các phương thức định dạng sau:
- Thành phố, mã tiểu bang, quốc gia - Địa chỉ đầy đủ có mã zip - Vĩ độ — kinh độ ở định dạng DDD Phân tách địa chỉ của bạn bằng dấu phẩy. Xem thông tin đặc tả cho các thành phố, vùng và quốc gia.
Không tải xuống được hình ảnh do lỗi SSL Vấn đề với chứng chỉ SSL của trang web của bạn đang ngăn không cho hệ thống của chúng tôi tải xuống hình ảnh. Hãy kiểm tra chứng chỉ SSL của bạn bằng một công cụ trực tuyến hoặc bạn có thể chọn chuyển sang URL không sử dụng chứng chỉ SSL của trang web của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố