Display-mainonnan testin valmistautumisopas

Syötteen luominen responsiivisille mainoksille

Osa vakiotyyppisiä dynaamisia mainoksia käyttävistä mainostajista näkee jatkossa dynaamisissa kampanjoissaan ehdotuksia responsiivisista mainoksista. Nämä mainokset ovat keskeytettyjä, kunnes ne on tarkistettu ja otettu käyttöön. Responsiivisten mainosten määrittäminen on yksinkertaista, ja niiden avulla voit parantaa dynaamisten uudelleenmarkkinointikampanjoiden kokonaiskehitystä.

Aiemmin luodut vakiotyyppiset dynaamiset mainokset ovat uudessa Google Adsissa vain luku ‑muotoisia, mutta niiden näyttämistä jatketaan, ellei mainostaja keskeytä niitä.

Dynaamisessa uudelleenmarkkinoinnissa luot syötteen kaikista tuotteistasi tai palveluistasi ja liität siihen attribuutteja, kuten yksilöllisiä tunnuksia, kuvia ja hintoja. Dynaaminen uudelleenmarkkinointi näyttää syötteesi tietojen perusteella näiden mainosten tärkeimmät tiedot käyttäjille, jotka ovat aiemmin käyneet verkkosivustollasi.
 
Dynamic flight ad

 

Erityyppisille yrityksille on olemassa erilaisia syötteitä. Esimerkiksi lentoyhtiö voi luoda lentosyötteen. Yhtiön verkkosivustolla vierailleet käyttäjät näkevät mainoksia, joiden tiedot on räätälöity sen mukaan, mitä lentoja he ovat hakeneet, katselleet tai alkaneet varata.

Tässä artikkelissa:

 • Tietoja syötteistä
 • Liiketoimintatyypin mukaisten syötemallien ja määritysten hakeminen
 • Uuden syötteen luominen ja lähettäminen
 • Syötteen ongelmien ratkaiseminen

Tietoja syötteistä

 

Syötteen luominen tarkoittaa käytännössä sitä, että luot tuotteiden tai palveluiden tietokannan, jota voidaan käyttää responsiivisissa mainoksissasi. Seuraavassa on esimerkkejä kohteista, jotka edellisen esimerkin lentoyhtiö voisi sisällyttää lentosyötteeseensä:

Kohteen tunnus Lennon kuvaus Lopullinen URL Lennon hinta
SFO Lennon varaaminen http://example.com/flights_SFO 900,00 USD
BOS Lennon varaaminen http://example.com/flights_BOS 650,00 USD
 • Syötteet voi luoda .csv-, .tsv-, .xls- tai .xlsx-tiedostona, joka lähetetään Google Adsiin.
 • Rivit ovat tuotteita tai palveluita.
 • Sarakkeet ovat luettelokohteiden attribuutteja (kuten yksilöllisiä tunnuksia, hintoja ja kuvauksia). Niissä on käytettävä samoja kirjaimia ja välilyöntejä kuin tiedoissa. Tunnukset on tärkeä sisällyttää syötteeseen, koska niitä käytetään uudelleenmarkkinointitagissa yhdistettäessä luetteloissasi olevia käyttäjiä heidän katsomiinsa tuotteisiin.
 • Jos haluat lisätä uuden sarakkeen lähetettyäsi syötteen Google Adsiin, sinun on luotava uusi syöte.
 • Jos tuotteet tai palvelut ovat saatavilla eri markkinoilla, luo oma syöte kullekin kielelle ja valuutalle.
 • Yritystiedot-osio tukee seuraavia merkkijärjestelmiä: UTF-8, UTF-16 ja UTF-32 (suositus on UTF-8). Näiden muotojen välinen tietomuunnos on häviötön. Yritystiedot-osio ei tue seuraavia merkkijärjestelmiä: UTF7, UTF1, UTF-EBCDIC, SCSU, BOCU, GB-18030, Latin 1 ja ISO-8859-1.
 • Syötteiden ja syötekohteiden määrälle on tilikohtaisia rajoituksia. Lue lisää Google Ads ‑tileihin liittyvistä rajoituksista.

Yritystyypin mukaisten syötemallien ja määritysten hakeminen

Erityyppisille yrityksille on olemassa erilaisia syötteitä. Valitse tyyppi, joka vastaa omia tuotteitasi tai palveluitasi. Luomasi syötetyypin tulee vastata yritystyyppiä, jonka valitsit luodessasi dynaamisen uudelleenmarkkinointikampanjan. Käytä Oma-syötettä vain, jos muut yritystyypit eivät sovi tuotteisiisi tai palveluihisi.

Huomioitavaa

Attribuutti-sarakkeen otsikot on lisättävä sellaisenaan, jotta syötemallit luetaan varmasti oikein. Otsikot on lisättävä alkuperäisessä englanninkielisessä muodossaan myös muihin kuin englanninkielisiin syötteisiin, jotta järjestelmä tunnistaa ne.

Koulutus
Attribuutti Määritys Esimerkkiarvot Voidaan näyttää mainoksessa

Program ID*
vastaa kohdeobjektin id-parametria

Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. Tunnusten on oltava yksilöllisiä ja vastattava uudelleenmarkkinointitagin arvoja. 1255  
Location ID
vastaa location_id-tapahtumaparametria
Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. ID-yhdistelmän (esimerkiksi Program ID + Location ID tai pelkkä Location ID) on oltava ainutkertainen. Koivumäki  
Program name* Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Sairaanhoito Käytetty
School name Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Koivumäen sairaanhoito-oppilaitos Käytetty
Final URL
Päivitetyt URL-osoitteet
Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https:// http://example.com/nursing  
Thumbnail image URL PNG (suositeltu), JPG tai GIF. JPG:n tai GIF:n yhteydessä täytyy tallentaa RGB-värikoodi ja ICC-profiili. Suositus: 300 kuvapistettä × 300 kuvapistettä ja 72 dpi. Enintään 11,4 Mt ja 6 miljoonaa kuvapistettä. http://www.esimerkki.fi/pikkukuva.png Käytetty
Image URL Sama kuin edellä http://www.example.com/image.png Käytetty
Area of study Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Terveys Käytetty
Program description Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Sairaanhoidon sertifiointi Käytetty
Contextual keywords Teksti. Erota avainsanat toisistaan puolipisteillä. hoitotyön sertifiointi; koivumäki  
Address Käytä jotakin seuraavista muotoilutavoista:

– kaupunki, valtio koodi, maa
– täydellinen osoite ja postinumero
– leveysaste ja pituuspiiri DDD-muodossa.

Käytä pilkkuja osoitteen erottimina. Katso kaupunkien, alueiden ja maiden tiedot.
– Koivumäki, Jyväskylä, Suomi
– Koivukuja 12, 12345 Jyväskylä
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää mitä tahansa ValueTrack-parametreja, muokattuja parametreja tai seurannan uudelleenohjausosoitteita kohteen URL-osoitteessa. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

tai

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää enintään kolmea avain-arvo-paria, jotka täytetään klikattavaan URL-osoitteeseen automaattisesti. Kumpikaan ei saa sisältää yli 16:ta merkkiä tai 200:aa tavua. Käytä avain-arvo-parien erotteluun puolipisteitä. Avaimen on oltava aakkosnumeerinen (vain kirjaimia ja numeroita). {_program}=nursing;{_type}=certification  
Destination URL** Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https:// http://example.com/nursing  
Final mobile URL

Tämä viittaa tuotteesi mobiilikäyttöön optimoituun laskeutumissivuun, jos mobiili- ja tietokoneliikennettä varten on luotu erilliset URL-osoitteet. 

Jos käytät tällä hetkellä ifmobile-ValueTrack-parametria URL-osoitteissasi, varmista, ettei parametrin käyttö aiheuta ongelmia URL-osoitteissasi, jos päätät käyttää final_mobile_url-attribuuttia yhdessä tämän ifmobile-ValueTrack-parametrin kanssa.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Program IDs Merkkijonoluettelo suositelluista ohjelmatunnuksista, jotka voidaan näyttää yhdessä tämän kohteen kanssa. 1275,1285,1255  

*Pakollinen
**Pakollinen, jos Final URL ei ole käytössä

Lennot
Attribuutti Määritys Esimerkkiarvot Voidaan näyttää mainoksessa
Destination ID*
vastaa kohdeobjektin id-parametria
Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. Tunnusten on oltava yksilöllisiä ja vastattava uudelleenmarkkinointitagin arvoja. PAR  
Origin ID
vastaa tapahtumaparametrin kohdetta

Mikä tahansa kirjain- ja numerojono.

ID-yhdistelmän (esimerkiksi Destination ID + Origin ID) on oltava ainutkertainen.

LON  
Flight description* Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Varaa lippu Käytetty
Final URL
Päivitetyt URL-osoitteet
Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https:// http://example.com/flights  

kuvamainoksen URL-osoite

(erittäin suositeltavaa)

PNG (suositeltu), JPG tai GIF. JPG:n tai GIF:n yhteydessä täytyy tallentaa RGB-värikoodi ja ICC-profiili. Suositus: 300 kuvapistettä × 300 kuvapistettä ja 72 dpi. Enintään 11,4 Mt ja 6 miljoonaa kuvapistettä. http://www.example.com/image.png Käytetty
Destination name Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Pariisi Käytetty
Origin name Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Lontoo Käytetty

Lennon hinta

(erittäin suositeltavaa)

Numero, jota seuraa ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi. Käytä pistettä desimaalierottimena. 100.00 EUR Käytetty
Flight sale price Numero, jota seuraa ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi. Käytä pistettä desimaalierottimena. Määritä Flight sale price -arvot pienemmiksi kuin Flight price -arvot. 80.00 EUR Käytetty
Formatted price Mitkä tahansa merkit. Jos lisäät syötteeseen tämän attribuutin, sitä käytetään mainoksessasi Price-attribuutin sijaan. Saat parempia tuloksia, kun käytät tätä attribuuttia Price-attribuutin lisäksi. Käyttöä ei suositella, jos hinnat muuttuvat usein. – Alkaen 100 €
– 80–100 €
Käytetty
Formatted sale price Mitkä tahansa merkit. Jos lisäät syötteeseen tämän attribuutin, sitä käytetään mainoksessasi Sale price ‑attribuutin sijaan. Saat parempia tuloksia, kun käytät tätä attribuuttia Sale price ‑attribuutin lisäksi. Käyttöä ei suositella, jos hinnat muuttuvat usein. – Alennuksessa 80 €
– 60–80 €
Käytetty
Tracking template
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää mitä tahansa ValueTrack-parametreja, muokattuja parametreja tai seurannan uudelleenohjausosoitteita kohteen URL-osoitteessa. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

tai

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää enintään kolmea avain-arvo-paria, jotka täytetään klikattavaan URL-osoitteeseen automaattisesti. Kumpikaan ei saa sisältää yli 16:ta merkkiä tai 200:aa tavua. Käytä avain-arvo-parien erotteluun puolipisteitä. {_dest}=PAR;{_type}=international  
Destination URL** Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https:// http://example.com/flights  
Final mobile URL

Tämä viittaa tuotteesi mobiilikäyttöön optimoituun laskeutumissivuun, jos mobiili- ja tietokoneliikennettä varten on luotu erilliset URL-osoitteet. 

Jos käytät tällä hetkellä ifmobile-ValueTrack-parametria URL-osoitteissasi, varmista, ettei parametrin käyttö aiheuta ongelmia URL-osoitteissasi, jos päätät käyttää final_mobile_url-attribuuttia yhdessä tämän ifmobile-ValueTrack-parametrin kanssa.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Destination IDs Merkkijono-muotoinen luettelo suositelluista kohteiden tunnuksista, jotka voidaan näyttää yhdessä tämän kohteen kanssa. PAR,LON  

*Pakollinen
**Pakollinen, jos Final URL ei ole käytössä

Hotellit ja vuokra-asunnot
Attribuutti Määritys Esimerkkiarvot Voidaan näyttää mainoksessa
Property ID*
vastaa kohdeobjektin id-parametria
Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. Tunnusten on oltava yksilöllisiä ja vastattava uudelleenmarkkinointitagin arvoja. 52639  
Property name* Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. Tunnusten on oltava yksilöllisiä. Koivumäen hotelli Käytetty
Final URL
Päivitetyt URL-osoitteet
Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https:// http://www.example.com/hotel  

kuvamainoksen URL-osoite

(erittäin suositeltavaa)

PNG (suositeltu), JPG tai GIF. JPG:n tai GIF:n yhteydessä täytyy tallentaa RGB-värikoodi ja ICC-profiili. Suositus: 300 kuvapistettä × 300 kuvapistettä ja 72 dpi. Enintään 11,4 Mt ja 6 miljoonaa kuvapistettä. http://www.example.com/image.png Käytetty
Destination name Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Koivumäen hotelli keskustassa Käytetty

Kuvaus

(erittäin suositeltavaa)

Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Lähellä ABC-lentokenttää Käytetty

Hinta

(erittäin suositeltavaa)

Numero, jota seuraa ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi. Käytä pistettä desimaalierottimena. 100.00 EUR Käytetty
Sale price Numero, jota seuraa ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi. Käytä pistettä desimaalierottimena. Määritä Alennushinta-arvot alemmiksi kuin Hinta-arvot. 80.00 EUR Käytetty
Formatted price Mitkä tahansa merkit. Jos lisäät syötteeseen tämän attribuutin, sitä käytetään mainoksessasi Price-attribuutin sijaan. Saat parempia tuloksia, kun käytät tätä attribuuttia Price-attribuutin lisäksi. Käyttöä ei suositella, jos hinnat muuttuvat usein. – Alkaen 100 €
– 80–100 €
Käytetty
Formatted sale price Mitkä tahansa merkit. Jos lisäät syötteeseen tämän attribuutin, sitä käytetään mainoksessasi Sale price ‑attribuutin sijaan. Saat parempia tuloksia, kun käytät tätä attribuuttia Sale price ‑attribuutin lisäksi. Käyttöä ei suositella, jos hinnat muuttuvat usein. – Alennuksessa 80 €
– 60–80 €
Käytetty
Star rating Numero 1–5 3 Käytetty
Category Teksti Hotellisviitti Sisältö
Contextual keywords Teksti. Erota avainsanat toisistaan puolipisteillä. Koivumäen hotellit; Koivumäki-hotellit  
Address Käytä jotakin seuraavista muotoilutavoista:

– kaupunki, valtio koodi, maa
– täydellinen osoite ja postinumero
– leveysaste ja pituuspiiri DDD-muodossa.

Käytä pilkkuja osoitteen erottimina. Katso kaupunkien, alueiden ja maiden tiedot.
– Koivumäki, Jyväskylä, Suomi
– Koivukuja 12, 12345 Jyväskylä
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää mitä tahansa ValueTrack-parametreja, muokattuja parametreja tai seurannan uudelleenohjausosoitteita kohteen URL-osoitteessa. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

tai

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää enintään kolmea avain-arvo-paria, jotka täytetään klikattavaan URL-osoitteeseen automaattisesti. Kumpikaan ei saa sisältää yli 16:ta merkkiä tai 200:aa tavua. Käytä avain-arvo-parien erotteluun puolipisteitä. {_hotelid}=12345;{_type}=resort  
Destination URL** Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https://. http://example.com/hotel  
Final mobile URL

Tämä viittaa tuotteesi mobiilikäyttöön optimoituun laskeutumissivuun, jos mobiili- ja tietokoneliikennettä varten on luotu erilliset URL-osoitteet.

Jos käytät tällä hetkellä ifmobile-ValueTrack-parametria URL-osoitteissasi, varmista, ettei parametrin käyttö aiheuta ongelmia URL-osoitteissasi, jos päätät käyttää final_mobile_url-attribuuttia yhdessä tämän ifmobile-ValueTrack-parametrin kanssa.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Property IDs Merkkijonoluettelo suositelluista verkko-omaisuuksien tunnuksista, jotka voidaan näyttää yhdessä tämän kohteen kanssa. 52639,52640,52641  

*Pakollinen
**Pakollinen, jos Final URL ei ole käytössä

Työpaikat
Attribuutti Määritys Esimerkkiarvot Voidaan näyttää mainoksessa
Job ID*
vastaa kohdeobjektin id-parametria
Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. Tunnusten on oltava yksilöllisiä ja vastattava uudelleenmarkkinointitagin arvoja. 1255  
Location ID
vastaa location_id-tapahtumaparametria
Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. ID-yhdistelmän (esimerkiksi Job ID + Location ID tai pelkkä Location ID) on oltava ainutkertainen.  MTV  
Title* Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Ohjelmistosuunnittelija Käytetty
Final URL
Päivitetyt URL-osoitteet
Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https:// http://www.example.com/jobs  

kuvamainoksen URL-osoite

(erittäin suositeltavaa)

PNG (suositeltu), JPG tai GIF. JPG:n tai GIF:n yhteydessä täytyy tallentaa RGB-värikoodi ja ICC-profiili. Suositus: 300 kuvapistettä × 300 kuvapistettä ja 72 dpi. Enintään 11,4 Mt ja 6 miljoonaa kuvapistettä. http://www.example.com/image.png Käytetty
Subtitle Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Taso II Käytetty

Kuvaus

(erittäin suositeltavaa)

Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Käytä teknisiä taitojasi Käytetty

Palkkaus

(erittäin suositeltavaa)

Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) 100 000 $ Käytetty
Category Teksti Tekninen  
Contextual keywords Teksti. Erota avainsanat toisistaan puolipisteillä. Ohjelmistosuunnittelu; ohjelmistosuunnittelun työpaikat  
Address Käytä jotakin seuraavista muotoilutavoista:

– kaupunki, valtio koodi, maa
– täydellinen osoite ja postinumero
– leveysaste ja pituuspiiri DDD-muodossa.

Käytä pilkkuja osoitteen erottimina. Katso kaupunkien, alueiden ja maiden tiedot.
– Koivumäki, Jyväskylä, Suomi
– Koivukuja 12, 12345 Jyväskylä
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää mitä tahansa ValueTrack-parametreja, muokattuja parametreja tai seurannan uudelleenohjausosoitteita kohteen URL-osoitteessa. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

tai

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää enintään kolmea avain-arvo-paria, jotka täytetään klikattavaan URL-osoitteeseen automaattisesti. Kumpikaan ei saa sisältää yli 16:ta merkkiä tai 200:aa tavua. Käytä avain-arvo-parien erotteluun puolipisteitä. {_job}=1234;{_type}=engineering  
Destination URL** Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https://. http://example.com/jobs  
Final mobile URL

Tämä viittaa tuotteesi mobiilikäyttöön optimoituun laskeutumissivuun, jos mobiili- ja tietokoneliikennettä varten on luotu erilliset URL-osoitteet.

Jos käytät tällä hetkellä ifmobile-ValueTrack-parametria URL-osoitteissasi, varmista, ettei parametrin käyttö aiheuta ongelmia URL-osoitteissasi, jos päätät käyttää final_mobile_url-attribuuttia yhdessä tämän ifmobile-ValueTrack-parametrin kanssa.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Job IDs Merkkijonoluettelo suositelluista työtunnuksista, jotka voidaan näyttää yhdessä tämän kohteen kanssa. 1275,1285,1256  

*Pakollinen
**Pakollinen, jos Final URL ei ole käytössä

Paikalliset tarjoukset
Attribuutti Määritys Esimerkkiarvot Voidaan näyttää mainoksessa
Deal ID*
vastaa kohdeobjektin id-parametria
Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. Tunnusten on oltava yksilöllisiä ja vastattava uudelleenmarkkinointitagin arvoja. 1234  
Deal name* Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) –50 % ostoksista Koivumäen ruokakaupassa Käytetty
Final URL
Päivitetyt URL-osoitteet
Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https:// http://www.example.com/deals  

kuvamainoksen URL-osoite

(erittäin suositeltavaa)

PNG (suositeltu), JPG tai GIF. JPG:n tai GIF:n yhteydessä täytyy tallentaa RGB-värikoodi ja ICC-profiili. Suositus: 300 kuvapistettä × 300 kuvapistettä ja 72 dpi. Enintään 11,4 Mt ja 6 miljoonaa kuvapistettä. http://www.example.com/image.png Käytetty
Subtitle Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Elintarvikkeet Käytetty

Kuvaus

(erittäin suositeltavaa)

Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Pienennä ruokakuluja Käytetty

Hinta

(erittäin suositeltavaa)

Numero, jota seuraa ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi. Käytä pistettä desimaalierottimena. 100.00 EUR Käytetty
Sale price Numero, jota seuraa ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi. Käytä pistettä desimaalierottimena. Määritä Sale price -arvot pienemmiksi kuin Price-arvot. 80.00 EUR Käytetty
Formatted price Mitkä tahansa merkit. Jos lisäät syötteeseen tämän attribuutin, sitä käytetään mainoksessasi Price-attribuutin sijaan. Saat parempia tuloksia, kun käytät tätä attribuuttia Price-attribuutin lisäksi. Käyttöä ei suositella, jos hinnat muuttuvat usein. – Alkaen 100 €
– 80–100 €
Käytetty
Formatted sale price Mitkä tahansa merkit. Jos lisäät syötteeseen tämän attribuutin, sitä käytetään mainoksessasi Sale price ‑attribuutin sijaan. Saat parempia tuloksia, kun käytät tätä attribuuttia Sale price ‑attribuutin lisäksi. Käyttöä ei suositella, jos hinnat muuttuvat usein. – Alennuksessa 80 €
– 60–80 €
Käytetty
Address Käytä jotakin seuraavista muotoilutavoista:

– kaupunki, valtio koodi, maa
– täydellinen osoite ja postinumero
– leveysaste ja pituuspiiri DDD-muodossa.

Käytä pilkkuja osoitteen erottimina. Katso kaupunkien, alueiden ja maiden tiedot.
– Koivumäki, Jyväskylä, Suomi
– Koivukuja 12, 12345 Jyväskylä
– 12.12345, 1.12345
 
Category Teksti Ruoka  
Contextual keywords Teksti. Erota avainsanat toisistaan puolipisteillä. alennuskupongit; ruokakaupan alennukset  
Tracking template
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää mitä tahansa ValueTrack-parametreja, muokattuja parametreja tai seurannan uudelleenohjausosoitteita kohteen URL-osoitteessa. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

tai

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää enintään kolmea avain-arvo-paria, jotka täytetään klikattavaan URL-osoitteeseen automaattisesti. Kumpikaan ei saa sisältää yli 16:ta merkkiä tai 200:aa tavua. Käytä avain-arvo-parien erotteluun puolipisteitä. {_vendor}=LocalGrocer;{_type}=promotion  
Destination URL** Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https://. http://example.com/deals  
Final mobile URL

Tämä viittaa tuotteesi mobiilikäyttöön optimoituun laskeutumissivuun, jos mobiili- ja tietokoneliikennettä varten on luotu erilliset URL-osoitteet.

Jos käytät tällä hetkellä ifmobile-ValueTrack-parametria URL-osoitteissasi, varmista, ettei parametrin käyttö aiheuta ongelmia URL-osoitteissasi, jos päätät käyttää final_mobile_url-attribuuttia yhdessä tämän ifmobile-ValueTrack-parametrin kanssa.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Deal IDs Merkkijonoluettelo suositelluista paikallisten tarjousten tunnuksista, jotka voidaan näyttää yhdessä tämän kohteen kanssa. 1234,1235,1236  

*Pakollinen
**Pakollinen, jos Final URL ei ole käytössä

Asunnot
Attribuutti Määritys Esimerkkiarvot Voidaan näyttää mainoksessa
Listing ID*
vastaa kohdeobjektin id-parametria
Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. Tunnusten on oltava yksilöllisiä ja vastattava uudelleenmarkkinointitagin arvoja. mtv_12345  
Listing name* Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Koivukadun kiinteistö Käytetty
Final URL
Päivitetyt URL-osoitteet
Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https:// http://www.example.com/realestate  

kuvamainoksen URL-osoite

(erittäin suositeltavaa)

PNG (suositeltu), JPG tai GIF. JPG:n tai GIF:n yhteydessä täytyy tallentaa RGB-värikoodi ja ICC-profiili. Suositus: 300 kuvapistettä × 300 kuvapistettä ja 72 dpi. Enintään 11,4 Mt ja 6 miljoonaa kuvapistettä. http://www.example.com/image.png Käytetty
City name Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Jyväskylä Käytetty

Kuvaus

(erittäin suositeltavaa)

Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) 3 vuodetta, 2 kylpyhuonetta, 145 m² Käytetty

Hinta

(erittäin suositeltavaa)

Numero, jota seuraa ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi. Käytä pistettä desimaalierottimena. 6,000.00 USD Käytetty
Property type Teksti Talo  
Listing type Teksti myytävänä  
Contextual keywords Teksti. Erota avainsanat toisistaan puolipisteillä. myytävänä; myynnissä olevat talot  
Address Käytä jotakin seuraavista muotoilutavoista:

– kaupunki, valtio koodi, maa
– täydellinen osoite ja postinumero
– leveysaste ja pituuspiiri DDD-muodossa.

Käytä pilkkuja osoitteen erottimina. Katso kaupunkien, alueiden ja maiden tiedot.
– Koivumäki, Jyväskylä, Suomi
– Koivukuja 12, 12345 Jyväskylä
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää mitä tahansa ValueTrack-parametreja, muokattuja parametreja tai seurannan uudelleenohjausosoitteita kohteen URL-osoitteessa. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

tai

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää enintään kolmea avain-arvo-paria, jotka täytetään klikattavaan URL-osoitteeseen automaattisesti. Kumpikaan ei saa sisältää yli 16:ta merkkiä tai 200:aa tavua. Käytä avain-arvo-parien erotteluun puolipisteitä. {_ptype}=condo;{_type}=sale  
Destination URL** Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https://. http://example.com/realestate  
Final mobile URL

Tämä viittaa tuotteesi mobiilikäyttöön optimoituun laskeutumissivuun, jos mobiili- ja tietokoneliikennettä varten on luotu erilliset URL-osoitteet.

Jos käytät tällä hetkellä ifmobile-ValueTrack-parametria URL-osoitteissasi, varmista, ettei parametrin käyttö aiheuta ongelmia URL-osoitteissasi, jos päätät käyttää final_mobile_url-attribuuttia yhdessä tämän ifmobile-ValueTrack-parametrin kanssa.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Listing IDs Merkkijono-muotoinen luettelo kiinteistöjen tunnuksista, jotka voidaan näyttää yhdessä tämän kohteen kanssa. mtv_12345,mtv_12350,mtv_12355  

*Pakollinen
**Pakollinen, jos Final URL ei ole käytössä

Vähittäiskauppa Matkailu
Attribuutti Määritys Esimerkkiarvot Voidaan näyttää mainoksessa
Destination ID*
vastaa kohdeobjektin id-parametria
Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. Tunnusten on oltava yksilöllisiä ja vastattava uudelleenmarkkinointitagin arvoja. PAR  
Origin ID
vastaa tapahtumaparametrin lähtöpaikkaa
Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. ID-yhdistelmän (esimerkiksi Destination ID + Origin ID tai pelkkä Origin ID) on oltava ainutkertainen. LON  
Title* Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Varaa junalippu Käytetty
Final URL
Päivitetyt URL-osoitteet
Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https:// http://www.example.com/travel  

kuvamainoksen URL-osoite

(erittäin suositeltavaa)

PNG (suositeltu), JPG tai GIF. JPG:n tai GIF:n yhteydessä täytyy tallentaa RGB-värikoodi ja ICC-profiili. Suositus: 300 kuvapistettä × 300 kuvapistettä ja 72 dpi. Enintään 11,4 Mt ja 6 miljoonaa kuvapistettä. http://www.example.com/image.png Käytetty
Destination name Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Pariisi Käytetty
Origin name Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Lontoo Käytetty

Hinta

(erittäin suositeltavaa)

Numero, jota seuraa ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi. Käytä pistettä desimaalierottimena. 100.00 EUR Käytetty
Sale price Numero, jota seuraa ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi. Käytä pistettä desimaalierottimena. Määritä Alennushinta-arvot alemmiksi kuin Hinta-arvot. 80.00 EUR Käytetty
Formatted price Mitkä tahansa merkit. Jos lisäät syötteeseen tämän attribuutin, sitä käytetään mainoksessasi Price-attribuutin sijaan. Saat parempia tuloksia, kun käytät tätä attribuuttia Price-attribuutin lisäksi. Käyttöä ei suositella, jos hinnat muuttuvat usein. – Alkaen 100 €
– 80–100 €
Käytetty
Formatted sale price Mitkä tahansa merkit. Jos lisäät syötteeseen tämän attribuutin, sitä käytetään mainoksessasi Sale price ‑attribuutin sijaan. Saat parempia tuloksia, kun käytät tätä attribuuttia Sale price ‑attribuutin lisäksi. Käyttöä ei suositella, jos hinnat muuttuvat usein. – Alennuksessa 80 €
– 60–80 €
Käytetty
Category Teksti Express  
Contextual keywords Teksti. Erota avainsanat toisistaan puolipisteillä. Jyväskylän junat; Jyväskylän matkustajaliikenne  
Kohdeosoite Käytä jotakin seuraavista muodoista:

– kaupunki, valtio koodi, maa
– täydellinen osoite ja postinumero
– leveysaste ja pituuspiiri DDD-muodossa.

Käytä pilkkuja osoitteen erottimina. Katso kaupunkien, alueiden ja maiden tiedot.
– Koivumäki, Jyväskylä, Suomi
– Koivukuja 12, 12345 Jyväskylä
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää mitä tahansa ValueTrack-parametreja, muokattuja parametreja tai seurannan uudelleenohjausosoitteita kohteen URL-osoitteessa. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

tai

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää enintään kolmea avain-arvo-paria, jotka täytetään klikattavaan URL-osoitteeseen automaattisesti. Kumpikaan ei saa sisältää yli 16:ta merkkiä tai 200:aa tavua. Käytä avain-arvo-parien erotteluun puolipisteitä. {_dest}= LON;{_type}=international  
Destination URL** Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https://. http://example.com/travel  
Final mobile URL

Tämä viittaa tuotteesi mobiilikäyttöön optimoituun laskeutumissivuun, jos mobiili- ja tietokoneliikennettä varten on luotu erilliset URL-osoitteet.

Jos käytät tällä hetkellä ifmobile-ValueTrack-parametria URL-osoitteissasi, varmista, ettei parametrin käyttö aiheuta ongelmia URL-osoitteissasi, jos päätät käyttää final_mobile_url-attribuuttia yhdessä tämän ifmobile-ValueTrack-parametrin kanssa.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Destination IDs Merkkijono-muotoinen luettelo suositelluista kohteiden tunnuksista, jotka voidaan näyttää yhdessä tämän kohteen kanssa. PAR,LON  

*Pakollinen
**Pakollinen, jos Final URL ei ole käytössä

Oma

Käytä omaa syötettä vain, jos muut liiketoimintatyypit eivät sovi tuotteisiisi tai palveluihisi.

Attribuutti Määritys Esimerkkiarvot Voidaan näyttää mainoksessa
ID*
vastaa kohdeobjektin id-parametria
Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. Tunnusten on oltava yksilöllisiä ja vastattava uudelleenmarkkinointitagin arvoja. Sedan  
ID2
vastaa location_id-tapahtumaparametria
Mikä tahansa kirjain- ja numerojono. ID-yhdistelmän (esimerkiksi ID + ID2 tai pelkkä ID) on oltava ainutkertainen. Punainen  
Item title* Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Keskikokoinen sedan Käytetty
Final URL
Päivitetyt URL-osoitteet
Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https:// http://www.example.com/cars  

kuvamainoksen URL-osoite

(erittäin suositeltavaa)

PNG (suositeltu), JPG tai GIF. JPG:n tai GIF:n yhteydessä täytyy tallentaa RGB-värikoodi ja ICC-profiili. Suositus: 300 kuvapistettä × 300 kuvapistettä ja 72 dpi. Enintään 11,4 Mt ja 6 miljoonaa kuvapistettä. http://www.example.com/image.png Käytetty
Item subtitle Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Koivumäen myymälässä Käytetty

Nimikkeen kuvaus

(erittäin suositeltavaa)

Enintään 25 merkkiä (12 merkkiä kaksinkertaista merkkileveyttä käyttävissä kielissä) Myydyin keskikokoinen auto Käytetty
Item Category Teksti Sedanit  

Hinta

(erittäin suositeltavaa)

Numero, jota seuraa ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi. Käytä pistettä desimaalierottimena. 20,000.00 USD Käytetty
Sale Price Numero, jota seuraa ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi. Käytä pistettä desimaalierottimena. Määritä Alennushinta-arvot alemmiksi kuin Hinta-arvot. 15,000.00 EUR Käytetty
Formatted price Mitkä tahansa merkit. Jos lisäät syötteeseen tämän attribuutin, sitä käytetään mainoksessasi Price-attribuutin sijaan. Saat parempia tuloksia, kun käytät tätä attribuuttia Price-attribuutin lisäksi. Käyttöä ei suositella, jos hinnat muuttuvat usein. – Alkaen 20 000 €
– 20 000 €
– 15 000–20 000 €
Käytetty
Muotoiltu alennushinta Mitkä tahansa merkit. Jos lisäät syötteeseen tämän attribuutin, sitä käytetään mainoksessasi Sale price ‑attribuutin sijaan. Saat parempia tuloksia, kun käytät tätä attribuuttia Sale price ‑attribuutin lisäksi. Käyttöä ei suositella, jos hinnat muuttuvat usein. – Alennuksessa 15 000 €
– 15 000 €
– 12 000–15 000 €
Käytetty
Contextual keywords Teksti. Erota avainsanat toisistaan puolipisteillä. Porrasperäiset; 4-oviset sedanit  
Item address Käytä jotakin seuraavista muodoista:

– kaupunki, valtio koodi, maa
– täydellinen osoite ja postinumero
– leveysaste ja pituuspiiri DDD-muodossa.

Käytä pilkkuja osoitteen erottimina. Katso kaupunkien, alueiden ja maiden tiedot.
– Koivumäki, Jyväskylä, Suomi
– Koivukuja 12, 12345 Jyväskylä
– 41.40338, 2.17403
 
Tracking template
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää mitä tahansa ValueTrack-parametreja, muokattuja parametreja tai seurannan uudelleenohjausosoitteita kohteen URL-osoitteessa. {lpurl}?usertype={_user}&ad={_adformatid}&src=google

tai

http://redirect.com?url={lpurl}
 
Custom parameter
Päivitetyt URL-osoitteet
Voit käyttää enintään kolmea avain-arvo-paria, jotka täytetään klikattavaan URL-osoitteeseen automaattisesti. Kumpikaan ei saa sisältää yli 16:ta merkkiä tai 200:aa tavua. Käytä avain-arvo-parien erotteluun puolipisteitä. {_model}=CarModel;{_type}=sedan  
Destination URL** Sama verkkotunnus kuin verkkosivustollasi. Alussa etuliite http:// tai https://. http://example.com/cars  
Final mobile URL

Tämä viittaa tuotteesi mobiilikäyttöön optimoituun laskeutumissivuun, jos mobiili- ja tietokoneliikennettä varten on luotu erilliset URL-osoitteet.

Jos käytät tällä hetkellä ifmobile-ValueTrack-parametria URL-osoitteissasi, varmista, ettei parametrin käyttö aiheuta ongelmia URL-osoitteissasi, jos päätät käyttää final_mobile_url-attribuuttia yhdessä tämän ifmobile-ValueTrack-parametrin kanssa.

http://www.m.​example.​com/asp​/sp.asp?​id=1030  
Similar Item IDs Merkkijono-muotoinen luettelo suositelluista kohteiden tunnuksista, jotka voidaan näyttää ne yhdessä tämän kohteen kanssa. Sedan,Red  

*Pakollinen
**Pakollinen, jos Final URL ei ole käytössä

Uuden syötteen luominen ja lähettäminen

Aloita luomalla syöte offline-tilassa .csv-, .tsv-, .xls- tai xlsx-tiedostona. Lähetä tiedosto tilisi Yritystiedot-osioon. Jos olet vähittäiskauppias, käytä tuotesyötteen lataamiseen Google Kauppiasportaalia.

Uusi Google Ads on nyt useimpien käyttäjien ainoa tapa hoitaa tilejä. Jos käytät edelleen aiempaa AdWordsia, valitse alta AiempiLisätietoja

 1. Klikkaa näytön oikeassa yläkulmassa olevaa työkalukuvaketta .
 2. Valitse Asetukset-osiosta Bisnesdata.
 3. Klikkaa vasemmalla olevasta sivuvalikosta Datasyötteet.
 4. Klikkaa pluspainiketta , valitse Responsiivinen mainossyöte ja valitse sitten yritystyyppisi. 
 5. Jos haluat käyttää mallisyötettä, valitse Näytä mallit ja lataa CSV-mallitiedosto.
 6. Klikkaa Valitse tiedosto ja liitä syötetiedostosi.
 7. Valitse Käytä.
 8. Kun olet ladannut syötteen, tarkista se mahdollisten virheiden varalta. Kuva- ja osoitevirheet saattavat näkyä vasta 3–4 tunnin kuluttua.

Voit noutaa, lisätä, päivittää ja poistaa syötteen kohteita myös Google Ads ‑sovellusliittymässä.

Tärkeää

Älä käytä syötteessäsi isoja kirjaimia, sillä pelkästään isoilla kirjaimilla kirjoitetut mainokset hylätään. Esimerkiksi teksti "Uusi Kello" on sallittu. Sen sijaan teksti "UUSI KELLO" ei ole sallittu. 

Syötteen, tagin ja kampanjan avulla ei saa käyttää eikä kerätä henkilökohtaisia tai arkaluontoisia tietoja sivuston tai sovelluksen käyttäjistä. Tutustu aihepiiriin ja sijaintiin perustuvaa mainontaa koskevaan käytäntöön.

Syötteen uudet ja päivitetyt kohteet käyvät läpi hyväksyntäprosessin. Prosessin aikana varmistetaan, että kohteet sopivat käyttäjille mainostuskäytäntöjemme mukaan. Syötekohteita ei tarkisteta, ennen kuin kampanjasi ja mainoksesi on otettu käyttöön, eikä syötekohteita käytetä mainoksissasi, ennen kuin kohteet on hyväksytty. Useimmat syötekohteet tarkistetaan kolmen arkipäivän kuluessa.

Syötteeseen liittyvien ongelmien ratkaiseminen

Jos syötteen nimike ei ole käytettävissä tai ei vastaa yritystyyppiä, sitä ei käytetä mainoksissa. Saat virheilmoituksen heti lähetettyäsi syötteen tai 3–4 tunnin kuluttua, kun syöte on käsitelty.

Aloita syötteen nimikkeen korjaaminen tarkistamalla yritystyyppisi tiedot (edellä). Voit muokata syötteen kohteita suoraan tilisi Yritysdata-osiossa. Vaihtoehtoisesti voit tehdä muutokset offline-tilassa ja lähettää syötteesi sen jälkeen Yritysdata-osioon.

Syötteen kohteet, joiden tila on "Odottaa tarkistusta"

Jos syötteen kohteen tila on syötteen lataamisen jälkeen "Odottaa tarkistusta", tämä voi johtua seuraavista syistä:

 1. Kampanja ei ole aktiivinen: Tee dynaamisessa uudelleenmarkkinointikampanjassa seuraavat toimet, niin datasyötteen käytäntöjenmukaisuuden tarkistus voi alkaa:
  • Varmista, että tilisi on aktiivinen ja laskutustiedot ovat ajan tasalla.
  • Luo vähintään yksi aktiivinen mainosryhmä.
  • Varmista, että responsiiviset mainokset on otettu käyttöön.
  • Linkitä kampanjaan aktiivinen syöte.
 2. Syöte on uusi: Käytäntöjen mukaisuuden tarkistus voi kestää neljä arkipäivää (tai kauemmin sivuston liikenteestä riippuen).
 3. Syötteen kohteet eivät saa riittävästi tagiosumia: Varmista, että tagi on otettu käyttöön oikein.  Lue lisätietoja uudelleenmarkkinointitagien vahvistamisesta ja ilmoituksista. Muista seuraavat seikat:
  • Tuotteet, joiden sivuilla uudelleenmarkkinointitagi havaitsee paljon liikennettä, tarkistetaan ensin. Jos jonkin tuotteen sivulla ei ole paljon liikennettä, tuotteen tarkistamiseen voi kulua kauemmin.
  • Tuotteita, joiden sivuilla ei ole koskaan käyty, ei tarkisteta.
Syötteen lataamisen jälkeen ilmenevät virheet
Virheilmoitus Ongelma Ongelman korjaaminen
Puuttuvat pakolliset attribuutit Syötteestä puuttuu pakollisia attribuutteja (sarakkeita). Lisää kaikki vaaditut attribuutit (sarakkeet).
Virheelliset attribuutit Syöte sisältää tarpeettomia attribuutteja (sarakkeita), jotka eivät vastaa tietoja. Poista tarpeettomat attribuutit (sarakkeet).
Virheellinen hintamuoto Hinta ei sisällä ISO 4217 -standardin mukaista aakkosellista valuuttakoodia. Lisää hintaan ISO 4217 -standardin mukainen aakkosellinen valuuttakoodi.
Virheellinen URL-osoite URL-osoite ei ala etuliitteellä http:// tai https://. Lisää http:// tai https:// URL-osoitteen alkuun.
Virheelliset asiayhteyteen liittyvät avainsanat Asiayhteyteen liittyviä avainsanoja ei ole eroteltu puolipisteillä. Erottele asiayhteyteen liittyvät avainsanat puolipisteillä.
Syötteen käsittelyn jälkeen ilmenevät virheet
Virheilmoitus Ongelma Ongelman korjaaminen
Kuva ei ole käytettävissä Emme voi käyttää kuvaa. Kuvan käyttö voi esimerkiksi olla estetty palvelimessa tai aikaraja ylittyy. Sijoita kuva paikkaan, jossa se on käytettävissä.
Virheellinen kuvamuoto Kuvaa ei ole tallennettu vakiotiedostotyyppinä tai vakiotiedostomuodossa. Muunna kuva .PNG‑, .JPG‑, .JPEG‑ tai .GIF-muotoon ja tallenna se RGB-värikoodilla, johon on liitetty IIC-profiili.
Virheellinen kuvakoko Kuva on liian suuri. Pienennä kuvaa seuraavasti:

– suositeltu kuvakoko: 300 kuvapistettä × 300 kuvapistettä
– suositeltu resoluutio: 72 dpi
– tiedoston enimmäiskoko: 11,4 Mt
– kuvapisteiden enimmäismäärä: 6 miljoonaa
Virheellinen osoitteen muoto Osoitetta ei ole muotoiltu oikein. Käytä jotakin seuraavista muotoilutavoista:

– kaupunki, valtio koodi, maa
– täydellinen osoite ja postinumero
– leveysaste ja pituuspiiri DDD-muodossa.

Käytä pilkkuja osoitteen erottimina. Katso kaupunkien, alueiden ja maiden tiedot.
Kuvaa ei ladattu SSL-virheen vuoksi. Verkkosivustosi SSL-varmenteen ongelmat estävät järjestelmää lataamasta kuvaa. Tarkista SSL-varmenne käyttämällä jotakin verkkotyökalua tai siirry käyttämään URL-osoitteita, jotka eivät käytä verkkosivustosi SSL-varmennetta.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Uusi Aiempi

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun