Điều chỉnh ngân sách chiến dịch (ứng dụng Google Ads)

Google Ads sử dụng ngân sách hàng ngày trung bình — nếu đang làm việc với ngân sách hàng tháng thì bạn chỉ cần chia con số đó cho 30,4 (số ngày trung bình trong một tháng). Google Ads mong muốn hiển thị quảng cáo của bạn cho đến khi đạt đến ngân sách trung bình hằng ngày và bạn chỉ phải trả tiền khi có người nhấp vào quảng cáo của bạn.

Điều chỉnh ngân sách chiến dịch trên ứng dụng Google Ads

  1. Chuyển đến Chiến dịch từ màn hình Trang chủ hoặc từ trình đơn điều hướng Menu điều hướng.
  2. Nhấn vào chiến dịch có ngân sách bạn muốn thay đổi.
  3. Nhấn vào tên của chiến dịch.
  4. Nhấn vào ngân sách hiện tại.
  5. Nhập số tiền mới.
  6. Nhấn vào dấu kiểm Checkbox.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
2405534253643216011
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
73067