Điều chỉnh ngân sách chiến dịch

Google Ads sử dụng ngân sách hàng ngày trung bình — nếu đang làm việc với ngân sách hàng tháng thì bạn chỉ cần chia con số đó cho 30,4 (số ngày trung bình trong một tháng). Mục tiêu của Google Ads là hiển thị quảng cáo của bạn cho đến khi đạt đến ngân sách hàng ngày và bạn chỉ trả tiền khi có người nhấp vào quảng cáo.

Điều chỉnh ngân sách chiến dịch

  1. Chuyển đến Chiến dịch từ màn hình Trang chủ hoặc từ trình đơn điều hướng Menu điều hướng.
  2. Chạm vào chiến dịch có ngân sách bạn muốn thay đổi.
  3. Chạm vào tên của chiến dịch.
  4. Chạm vào ngân sách hiện tại.
  5. Nhập số tiền mới.
  6. Nhấn vào dấu kiểm Checkbox.

Xem thêm

Xem tất cả bài viết trợ giúp dành cho thiết bị di động
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false