Đăng nhập vào tài khoản Google Ads

Khi mở ứng dụng, bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng tài khoản Google mà bạn sử dụng cho Google Ads hoặc bạn có thể đăng nhập tự động bằng tài khoản Google mà bạn sử dụng trên thiết bị của mình. Nếu bạn không có tài khoản Google Ads thì hãy chuyển sang trình duyệt máy tính để bàn để tạo tài khoản và thiết lập chiến dịch đầu tiên của bạn. Thiết lập chiến dịch đầu tiên của bạn.

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Google Ads trên điện thoại để truy cập vào ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động.
 

Chuyển đổi giữa các tài khoản trên ứng dụng Google Ads

  1. Chạm vào biểu tượng menu điều hướng Menu điều hướng.
  2. Bên cạnh địa chỉ của bạn, hãy nhấn vào mũi tên mở rộng Expand.
  3. Nhấn vào tài khoản bạn muốn xem.

Tài khoản người quản lý

Nếu đang sử dụng tài khoản người quản lý thì bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động để xem các tài khoản được quản lý của mình.

  1. Chạm vào biểu tượng menu điều hướng Menu điều hướng.
  2. Nhấn vào Tài khoản để chuyển đến danh sách các tài khoản được quản lý của bạn.

Nhận trợ giúp về việc đăng nhập vào Google

Bạn không thể đăng nhập? Sử dụng trình khắc phục sự cố này để trở lại đúng hướng.

Xem thêm

Xem tất cả các bài viết trợ giúp dành cho thiết bị di động
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố