Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn (ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động)

Khi mở ứng dụng, bạn sẽ được nhắc đăng nhập bằng Tài khoản Google mà bạn sử dụng cho Google Ads hoặc bạn có thể đăng nhập tự động bằng Tài khoản Google mà bạn sử dụng trên thiết bị của mình. Nếu bạn không có tài khoản Google Ads, hãy chuyển sang trình duyệt dành cho máy tính để tạo một tài khoản và thiết lập chiến dịch đầu tiên.

Bạn cần đăng nhập vào tài khoản Google Ads trên điện thoại để truy cập vào ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động.

Chuyển đổi giữa các tài khoản trên ứng dụng Google Ads

  1. Nhấn vào mục Thêm trên thanh điều hướng.
  2. Nhấn vào phần Chuyển đổi tài khoản.
  3. Nhấn vào tài khoản mà bạn muốn xem.

Tài khoản người quản lý

Nếu đang sử dụng tài khoản người quản lý, thì bạn có thể sử dụng ứng dụng Google Ads dành cho thiết bị di động để xem các tài khoản được quản lý.

  1. Nhấn vào mục Thêm trên thanh điều hướng.
  2. Nhấn vào phần Chuyển đổi tài khoản.
  3. Nhấn vào tài khoản người quản lý.
  4. Nhấn vào một tài khoản trong tài khoản người quản lý mà bạn muốn xem.

Nhận trợ giúp đăng nhập vào Google

Bạn không thể đăng nhập? Sử dụng trình khắc phục sự cố này để trở lại đúng hướng.

Xem thêm

Xem tất cả bài viết trợ giúp dành cho thiết bị di động
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố