Prieskumy vplyvu na značku

Ak ste si v službe YouTube všimli krátke online dotazníky, zrejme ste videli prieskumy posilnenia značky. Vyplnením krátkych prieskumov o produktoch a službách, ktoré poznáte, pomáhate inzerentom lepšie pochopiť vplyv, ktorý ich reklamy majú na zákazníkov.

Čo sa stane s mojimi odpoveďami na otázky prieskumov?

Vaše odpovede sú anonymné a nie sú prepojené s informáciami, na základe ktorých je možné vás identifikovať. Po dokončení prieskumu spoločnosť Google sprístupní anonymné súhrnné odpovede iba tvorcom prieskumu. Znamená to, že vás nebude možné osobe identifikovať a vašu osobu nebude možné spojiť s odpoveďami v prieskume. Ďalšie informácie nájdete v pravidlách ochrany súkromia spoločnosti Google.

Nahlasovanie zneužitia našich služieb

Ak sa stretnete s obsahom prieskumu, ktorý podľa vás porušuje naše pravidlá programu, kontaktujte tím YouTube a tím Google Ads pre video, aby ste nám pomohli zaručiť dodržiavanie týchto pravidiel pri tvorbe prieskumov.

Pri vypĺňaní formulára uveďte podrobné informácie o otázke z prieskumu. Otázku odstránime, iba ak porušuje naše pravidlá programu. Po kontrole nahláseného obsahu vám však nebudeme môcť zaslať upozornenie.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory