Относно анкетите за измерване на ефекта върху бранда

Ако сте виждал/а кратки онлайн въпросници в YouTube, най-вероятно това са били анкети за измерване на ефекта върху бранда. Като Ви молят да участвате в кратки анкети за продукти или услуги, с които сте запознати, рекламодателите могат да разберат по-добре въздействието на рекламите си върху потребителите.

Къде отиват отговорите ми на анкетите?

Отговорите Ви са анонимни и не са свързани с Ваша подлежаща на идентифициране лична информация. Когато анкетата завърши, Google ще сподели само анонимни, обобщени отговори със създателите й. Това означава, че няма да бъдете лично идентифициран/а или свързан/а с отговорите на анкетите. За повече информация вижте Декларацията за поверителност на Google .

Подаване на сигнал за злоупотреба с услугите ни

Ако видите съдържание на анкета, което считате, че нарушава Програмните ни правила, моля, помогнете ни да осигурим спазването на правилата, като се свържете с екипа на YouTube и Google Ads за видео.

При попълване на формуляра, моля, посочете подробна информация относно въпроса в анкетата. Ще премахнем въпроса само ако нарушава Програмните ни правила. Въпреки това не можем да Ви предоставим уведомление след преглед на съдържанието, за което сте подали сигнал.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си