อัตราการเล่น

ความถี่ที่วิดีโอของโฆษณาของคุณเล่น เทียบกับความถี่ที่โฆษณาแสดง

  • อัตราการเล่น คืออัตราส่วนที่คำนวณจากจำนวนการเล่นที่โฆษณาวิดีโอของคุณได้รับ หารด้วยจำนวน การแสดงผล (จำนวนครั้งที่โฆษณาวิดีโอแสดง) ของโฆษณานั้น
  • ใช้อัตราการเล่นเพื่อวัดความสนใจที่ผู้ใช้มีต่อภาพเริ่มต้นของคุณ (สำหรับโฆษณาวิดีโอแบบคลิกเพื่อเล่น) หรือภาพขนาดย่อของวิดีโอที่คุณเลือก (สำหรับรูปแบบโฆษณาวิดีโอเฉพาะใน YouTube)
  • หากโฆษณาของคุณมีอัตราการเล่นต่ำ ลองสร้างภาพเริ่มต้นที่ดึงดูความสนใจมากขึ้น หรือสร้างภาพขนาดย่อของวิดีโอที่มีคำกระตุ้นการตัดสินใจที่ชัดเจนและน่าดึงดูด

เกี่ยวกับรายงานโฆษณาวิดีโอ
เคล็ดลับในการปรับปรุงประสิทธิภาพโฆษณาวิดีโอ
ดูบทความอื่นๆ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว