Stopa reprodukcije

Koliko je puta reproduciran videozapis oglasa u usporedbi s tim koliko je puta prikazan oglas.

  • Stopa reprodukcije broj je reprodukcija videooglasa podijeljen s pojavljivanjima (brojem prikaza videooglasa).
  • Upotrebljavajte stopu reprodukcije da biste procijenili zanimanje korisnika za početnu sliku (za videooglase "klikni za reprodukciju") ili odabranu minijaturu videozapisa (za formate videooglasa za YouTube).
  • Ako oglas ima nisku stopu reprodukcije, pokušajte izraditi zanimljiviju početnu sliku ili minijaturu videozapisa s jasnim i atraktivnim pozivom na radnju.

O izvješćima o videooglasima
Savjeti za poboljšavanje izvedbe videooglasa
Pogledajte više članaka

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem