Stopa reprodukcije

Koliko je puta reproduciran videozapis oglasa u usporedbi s tim koliko je puta prikazan oglas.

  • Stopa reprodukcije broj je reprodukcija videooglasa podijeljen s pojavljivanjima (brojem prikaza videooglasa).
  • Upotrebljavajte stopu reprodukcije da biste procijenili zanimanje korisnika za početnu sliku (za videooglase "klikni za reprodukciju") ili odabranu minijaturu videozapisa (za formate videooglasa za YouTube).
  • Ako oglas ima nisku stopu reprodukcije, pokušajte izraditi zanimljiviju početnu sliku ili minijaturu videozapisa s jasnim i atraktivnim pozivom na radnju.

O izvješćima o videooglasima
Savjeti za poboljšavanje izvedbe videooglasa
Pogledajte više članaka

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?