Rate ng pag-play

Gaano kadalas na-play ang video ng iyong ad kumpara sa kung gaano kadalas ipinakita ang ad.

  • Ang rate ng pag-play ay isang ratio na kumakalkula sa bilang ng pag-play na natatanggap ng iyong video na ad na hinati sa mga impression nito (ang bilang ng beses na ipinakita ang iyong video na ad).
  • Gamitin ang rate ng pag-play upang masukat ang pakikipag-ugnayan ng user sa iyong pambungad na larawan (para sa mga Click-to-Play na video na ad) o sa iyong piniling thumbnail ng video (para sa mga format ng video na ad na tukoy sa YouTube).
  • Kung may mababang rate ng pag-play ang iyong ad, subukang lumikha ng mas nakakahimok na pambungad na larawan o thumbnail ng video na may malinaw at magandang call-to-action.

Tungkol sa mga ulat ng video na ad
Mga tip upang pahusayin ang pagganap ng video na ad
Tumingin ng higit pang mga artikulo

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu