Annonsvisning, alternativ

En inställning som anger hur snabbt du vill förbruka din budget på Google varje dag: så snabbt som möjligt eller jämnt fördelat över dagen. Inställningen påverkar när på dagen som dina annonser sannolikt visas.

  • Inställningen anger hur din dagliga budget fördelas över dagen, vilket i sin tur påverkar hur snabbt Google försöker visa dina annonser varje dag.
  • Du måste välja ett av visningsalternativen nedan för annonserna i varje annonskampanj:
    • Standardvisning (standardalternativet): Annonserna visas fördelade över dagen så att du inte förbrukar hela budgeten på morgonen och visningen därför stoppas resten av dagen.

    • Accelererad visning: Annonserna visas så ofta som möjligt tills din budget har förbrukats. Med det här alternativet är det mer troligt att du förbrukar hela budgeten varje dag. Annonserna kanske slutar att visas redan tidigt på dagen om din budget har förbrukats.

Läs mer om alternativen
Läs om daglig budget

Var den här artikeln till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?